Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація дисципліни трактори та автомобілі

2,324 views

Published on

презентація дисципліни трактори та автомобілі

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація дисципліни трактори та автомобілі

 1. 1. Викладач ТЕК Миколаївського НАУ Завірюха Микола Володимирович знайомство з дисципліною ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ
 2. 2. Структура курсу Трактори та автомобілі Лекції 78 год Лабораторні заняття 78 год Самостійна робота 60 год 216 год (6 кредитів)
 3. 3. Трактори та автомобілі Мета вивчення дисципліни •дати майбутнім фахівцям знання з конструкції, основ теорії і розрахунку, випробування та аналізу роботи тракторів, автомобілів і їх двигунів для ефективного використання в агропромисловому виробництві. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати •- конструкцію та основні регулювальні параметри тракторів, автомобілів та їх двигунів; •- основи теорії та методи обґрунтування основних параметрів і експлуатаційних показників ДВЗ тракторів та автомобілів; •- вимоги до властивостей та експлуатаційних якостей тракторів та автомобілів; •- методику та обладнання для типових випробувань тракторів, автомобілів, двигунів та їх систем; •- основні тенденції та напрями вдосконалення тракторів та автомобілів У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти •- виконувати регулювання механізмів та систем тракторів та автомобілів для забезпечення їх роботи з належною продуктивністю та економічністю; •- грамотно керувати тракторами та автомобілями; проводити випробування двигунів тракторів та автомобілів, на сучасному рівні аналізувати їх експлуатаційні показники; •- обґрунтовувати основні робочі параметри тракторів, автомобілів, та їх складних одиниць; •- самостійно вивчати нові трактори та автомобілі для ефективного використання їх у с/г виробництві.
 4. 4. МОДУЛЬ 1. Вступ. Загальні відомості про трактори та автомобілі Тема 1. Загальна будова трактора, самохідні шасі, автомобілі Тема 2. Загальна будова двигунів внутрішнього згорання МОДУЛЬ 2. Основи теорії автомобільних і тракторних двигунів Тема 3. Дійсні робочі цикли карбюраторних і дизельних двигунів Тема 4. Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму двигуна МОДУЛЬ 3. Механізми двигунів тракторів, самохідних шасі та автомобілів. Тема 5. Кривошипно-шатунний механізм. Тема 6. Газорозподільчий і декомпресійний механізми МОДУЛЬ 4. Системи двигунів тракторів, самохідних шасі та автомобілів. Тема 7. Система живлення карбюраторного двигуна і двигунів із газобалонним обладнанням Тема 8. Система живлення та регулювання дизельного двигуна Тема 9. Система мащення двигуна. Тема 10. Система охолодження двигуна. Тема 11. Системи пуску двигуна Програма навчальної дисципліни на 4 семестр Трактори та автомобілі
 5. 5. МОДУЛЬ 5. Електричне обладнання тракторів, самохідних шасі та автомобілів Тема 12. Електрообладнання трактора та автомобіля. Джерела електричного струму. Тема 13. Електричні системи МОДУЛЬ 6. Трансмісії тракторів, самохідних шасі та автомобілів Тема 14. Загальні відомості про трансмісії Тема 15. Будова трансмісії Тема 16. Ведучі мости МОДУЛЬ 7. Ходова частина і керування тракторів, самохідних шасі та автомобілів Тема 17. Ходова частина колісних тракторів, самохідних шасі та автомобілів. Тема 18. Рульове керування та гальмівні системи. Тема 19. Ходова частина гусеничних тракторів. МОДУЛЬ 8. Робоче та додаткове обладнання тракторів та автомобілів Тема 20.Робоче і додаткове обладнання трактора та автомобіля. МОДУЛЬ 9. Техніка безпеки під час експлуатації тракторів і автомобілів Тема 21. Безпека під час експлуатації тракторів та автомобілів Програма навчальної дисципліни на 5 семестр
 6. 6. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ № з/п Назва теми Кількість годин IV семестр 1 Вступ. Типаж тракторів та автомобілів. Основні частини тракторів та автомобілі. 2 2 Дійсні робочі цикли ДВЗ 2 3 Вимоги безпечного проведення занять у лабораторіях. Загальна будова двигунів. КШМ. 4 4 Газорозподільчий та декомпресійний механізм 4 5 Монтаж і демонтаж газорозподільчого механізму 4 6 Системи живлення карбюраторних двигунів. 4 7 Система живлення дизельних двигунів. 6 8 Система мащення і охолодження. 6 9 Система пуску. 4 10 Джерела електричного струму. 2 11 Система електричного запалювання. 4 12 Електростартерний пуск двигунів. 2 13 Додаткове електрообладнання. 2 V семестр 14 Зчеплення трактора та автомобіля. 2 15 Коробки передач і роздавальні коробки. 4 16 Проміжні з'єднання і карданні передачі. 2 17 Ведучі мости колісних тракторів та автомобілів 2 18 Ведучі мости гусеничних тракторів. 2 19 Ходова частина колісних тракторів та автомобілів 2 20 Ходова частина гусеничних тракторів. 2 21 Рульове керування 4 22 Механізм повороту гусеничного трактора. 2 23 Гальмівні системи. 4 24 Гідравлічна начіпна система. 4 25 Додаткове і допоміжне обладнання тракторів. 2 26 Вимоги техніки безпеки під час експлуатації тракторів та автомобілів. 2
 7. 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ № з/п Назва теми Кількість годин 1 Типаж трактора та автомобіля 1 2 Класифікація, загальна будова та робота двигунів. 1 3 Дійсні робочі цикли карбюраторних і дизельних двигунів 2 4 Кінематика і динаміка кривошипно-шатунного механізму двигуна 2 5 Кривошипно-шатунний механізм 2 6 Газорозподільчий і декомпресійний механізми 2 7 Система живлення карбюраторного двигуна і двигунів із газобалонним обладнанням 4 8 Система живлення та регулювання дизельного двигуна 4 9 Система мащення двигуна. 4 10 Система охолодження двигуна. 2 11 Системи пуску двигуна 2 12 Електрообладнання трактора та автомобіля. Джерела електричного струму. 2 13 Електричні системи 2 14 Загальні відомості про трансмісії 4 15 Будова трансмісії 4 16 Ведучі мости 4 17 Ходова частина колісних тракторів, самохідних шасі та автомобілів 4 18 Рульове керування та гальмівні системи 4 19 Ходова частина гусеничних тракторів 4 20 Робоче і додаткове обладнання трактора та автомобіля 2 21 Безпека під час експлуатації тракторів та автомобілів 4 ВСЬОГО 60
 8. 8. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 91-100 відмінно зараховано 83-90 добре 76-84 68-75 задовільно 60-67 45-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 0-45 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Трактори та автомобілі
 9. 9. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Трактори та автомобілі

×