Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Book Tereza Zapletalová 1

1,495 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Book Tereza Zapletalová 1

 1. 1. BOOK - Tereza Zapletalová V této prezentaci bych ráda uvedla, jaké zkušenosti jsem získala v předmětu nové metody ve vzděláváni (NMV).
 2. 2. 1. týden <ul><li>V prvním týdnu jsme se především seznámili s tímto předmětem a získali více informací o tom co bude jeho náplní. </li></ul><ul><li>Naším prvním úkolem bylo založit si své PLE na webové stránce www.virtuniv.cz a dále pak jsem měli o zkratce PLE získat co nejvíce informací. </li></ul><ul><li>Druhým úkolem bylo založení blogu a rovněž jsme měli získat informace o tom, co je to blog a jaký může mít pro nás přínos jeho založení </li></ul>
 3. 3. PLE Personal learning enviroments <ul><li> Jedná se o systémy, které pomáhají studentům převzít kontrolu nad studiem a organizovat si své studium. </li></ul><ul><li>PLE umožňuje studentům: </li></ul><ul><li>stanovit si své vlastní cíle, </li></ul><ul><li>řídit si své studium, </li></ul><ul><li>komunikovat s ostatními v průběhu studia a tímto dosáhnout stanovených cílů. </li></ul><ul><li>PLE může být složeno z jednoho nebo více subsystémů, a to aplikace na pracovní ploše nebo složení jedné nebo více internetových služeb. </li></ul><ul><li>Důležité pojmy v PLE zahrnují začlenění jak formálních, tak také neformálních studijních případů na jednoduchých příkladech. </li></ul>1. týden
 4. 4. Blog <ul><li>Nejdříve tedy co je to blog? </li></ul><ul><li>Blog je webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger a veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy se nazývaj blogosféra. </li></ul><ul><li>Dá se tedy říci, že blog je snadná možnost, jak si vytvořit zdarma internetové stránky. </li></ul><ul><li>Já a můj názor na blog. </li></ul><ul><li>Svůj blog jsem si vytvořila na internetové stránce www.blog.cz a snažila jsem se jej pravidelně aktualizovat. Z mého pohledu je to velmi dobrá věc , jelikož umožňuje sdílet navzájem své zkušenosti. Umožňuje také vyjádřit se k určité problematice a tím také dává prostor pro sdílení různých názorů. </li></ul>1. týden
 5. 5. Můj blog 1. týden
 6. 6. 2. týden <ul><li>Ve druhém týdnu jsme se věnovali Klíčovým kompetencím člověka dnešní doby. Naším úkolem bylo napsat náš názor na tuto problematiku, a tím se také nad tímto více zamyslet, popř. vytvořit si vlastní názor. </li></ul><ul><li>Dalším úkolem, který jsme v tomto týdnu měli byl WEB 2.0 . Cílem bylo najít co nejvíce informací, popsat výhody popř. nevýhody a uvést jaký přínos má pro uživatele internetu. </li></ul><ul><li>V tomto týdnu jsme také vytvářeli naše TLE (Team Learning Envitronment) </li></ul>
 7. 7. WEB 2.0 <ul><li>Nejprve něco málo z historie </li></ul><ul><li>Termín Web 2.0 byl poprvé použit Darcy DiNucci v roce 1999 v jejím článku &quot;Fragmented future&quot;. Web 2.0 je termín, který popisuje změny v používání internetových technologií a tvorbě webu, která se zaměřuje na kreativitu, sdílení informací a spolupráci mezi samotnými uživateli. Tento koncept postupně vedl k vývoji různých komunit a hostovaných služeb - sociálních síťí, sdílení videa a fotografií, wikipedie, blogy apod. Termín Web 2.0 se poprvé objevil v roce 2004. </li></ul><ul><li>Můj názor na WEB 2.0 </li></ul><ul><li>Podle mého názoru jeho vytvoření přineslo mnoho výhod, např. sdílení informací, možnost jednoduše se vyjádřit k dané problematice nebo také vkládat komentáře atd. </li></ul><ul><li>Charakteristické rysy Webu 2.0 </li></ul><ul><ul><ul><li>uživatel je vtažen do tvorby obsahu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vznik uživateli garantovaného obsahu (decentralizace autorit) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>otevřená komunikace, sdílení a znovuvyužití informací </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>webové stránky se z izolovaných úložišť informací mění na zdroje obsahující informace i funkcionalitu – stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lépe organizovaný a roztříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou </li></ul></ul></ul>2. týden
 8. 8. TLE <ul><li>V tomto týdnu jsme si také vytvotřili skupinu, v rámci které budeme navzájem spolupracovat a plnit úkoly. </li></ul><ul><li>Dále jsme také dostali za úkol vytvořit medajlonky o každém z nás. Já jsem zpracovávala medajlonek o Marii a o Michale. </li></ul><ul><li> Členy našeho týmu č. 04 jsou: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tereza Wiglaszová </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marie Koželoužková </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Helena Navrátilová </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Michala Kučerová </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a já </li></ul></ul></ul>2. týden
 9. 9. 3. týden <ul><li>Tématem tohoto týdne byl Learning management systém (LMS), jeho charakteristika a stručný popis. Rovněž jsme měli získat o LMS co nejvíce informací, abychom si na něj mohli vytvořit vlastní názor. </li></ul><ul><li>Naším dalším úkolem bylo seznámení se s LMS Moodle , o kterém jsme měli také na získat webu získat potřebné informace. </li></ul><ul><li>V tomto týdnu jsme také poprvé vztoupili do „moodlovského“ kurzu, kde se později budeme učit od skupiny č. 03, a rovněž také vytvářet úkoly pro skupinu č.05 </li></ul>
 10. 10. Learning managementsystem/LMS Moodle <ul><li>Nejprve něco o tom co je to LMS </li></ul><ul><li>Learning Management System (LMS) je řídicí výukový systém, neboli systém pro řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky v rámci e-learningu. </li></ul><ul><li>LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace. Řada LMS je šířených i jako free nebo open source software. </li></ul><ul><li>Můj názor na LMS </li></ul><ul><li>Poprvé jsem se s LMS Moodle seznámila v průběhu studia na vysoké škole, avšak pouze v roli studenta. Proto bylo pro mě velmi zajímavé podívat se blíže jak LMS Moodle funguje. </li></ul>
 11. 11. 4. týden <ul><li>Ve čtvrtém týdnu jsme prezentovali naší dosavadní práci a dostali jsme za úkol vytvořit právě tuto prezentaci. </li></ul><ul><li>Cílem této prezentace je ukázat naši dosavadní práci a také dále tuto prezentaci doplňovat v průběhu semestru. </li></ul>
 12. 12. 5. týden <ul><li>Hlavním tématem tohoto týdne bylo Top 100 Tools for Learning, o kterém jsme měli rovněž získat informace, abychom si mohli na danou problematiku vytvořit vlastní názor. </li></ul><ul><li>Co je to tedy Top 100 Tools for Learning? </li></ul><ul><li>Jedná se o seznam sta nejpoužívanějších nástrojů pro &quot;učení se&quot;. </li></ul><ul><li>V roce 2009 byl seznam top 10 následující: 1. Twitter, 2. Delicious, 3. Google reader, 4. YouTebe, 5. Google Docs, 6. Wordpress, 7. Slideshare, 8. Google Search, 9. Firefox a 10. Skype </li></ul><ul><li>Z těchto 100 nástrojů jsem si měli vybrat jeden, kterému se důkladněji budeme věnovat + jeden nástroj jsme měli všichni společný a to iGoogle. Já jsem si jako svůj nástroj vybrala Firefox . </li></ul><ul><li>V tomto týdnu jsem vytvořila také medajlonky jak Marii tak také Míše. </li></ul>
 13. 13. Medajlonky
 14. 14. Firefox <ul><li>Základní informace o Firefoxu </li></ul><ul><li>Mozila Firefox je moderní prohlížeč webových stránek, který je velmi oblíbený zejména pro svou rychlost a bezpečnost. Mozila Firefox je prohlížeč webových stránek, který díky množství dostupných pluginů je možno snadno upravit podle sebe. </li></ul><ul><li>Unikátní vývoj založený na open source komunitě zajistil Firefoxu vysokou kvalitu. Mozila Firefox je tak ve výsledku výjimečný produkt s množstvím funkcí. </li></ul><ul><li> Díky vlastním zkušenostem a kladným ohlasům miliónů uživatelů vám ho doporučuji vyzkoušet. </li></ul><ul><li>Můj názor na Firefox </li></ul><ul><li>Po bližším seznámení se s vyhledávačem Firefox musím konstatovat, že je velmi podobný prohlížeči Microsoft Internet Explorer (MIE), avšak je mezi nimi i hodně rozdílů. Např. MIE umožňuje ukládat si zajímavé stránky do Oblíbených položek, kdežto Firefox vytváří Záložky. U Firefoxu mě také zaujalo mnoho vlastností a služeb, které nabízí, především OCHRANA PROTI MALWEL, která jak jsem se na různých internetových stránkách dočetla, je u Firefoxu nejlepší ze všech internetových prohlížečů. </li></ul><ul><li>Jelikož jsem firefox dříve nainstalovaný neměla, tak jsem si jej stáhla do svého počítače a musím říci, že jej začínám používat více, než MIE. </li></ul><ul><li>Přesto musím konstatovat, že z hlediska učení se není tento nástroj tak vhodný, jako ostatní, přesto nám umožňuje vyhledávat inernetové sttránky, jako ostatní prohlížeče a díky tomu je dle mého názoru, také možno se vzdělávat. </li></ul>5. týden
 15. 15. iGoogle Co je to iGoogle? Jedná se o vlastní online pracovní plochu integrovanou do stránky vyhledávače Google, která je již lokalizovaná i v českém jazyce. Tato stránka muožňuje kromě klasického vyhledávání mít vždy aktualizovaný přehled nejnovějších zpráv z vybraných zdrojů (napřiklad: sport.cz, kurzy.cz, ihned.cz, jízdní řády, počasí, novinky.cz, blesk.cz a mnoho dalších). Můj názor na iGoogle Podle mého názoru je iGoogle velkým přínosem pro vyhledávání informací. Upožňuje také snadné vyhledávání obrázků, videí atd. Přínosem je také dle mého názoru záložka mapy a v neposlední řadě také Gmail, který využívá jako svou e –mailovou adresu mnoho uževatelů. 5. týden
 16. 16. 6. týden <ul><li>Téma 6. týdnu zní: Stáváme se učiteli! </li></ul><ul><li>V tomto týdnu jsme tedy vytvořili uzavřený kruh učitelů a jejich studentu. </li></ul><ul><li>Jelikož patřím do týmu č.04, tak v rámci našeho týmu plníme úkoly stanovené týmem č. 03 a rovněž se stáváme učiteli týmu č.05. </li></ul><ul><li>To znamená, že pro tento tým budeme vytvářet úkoly, které budeme později muset vyhodnotit. </li></ul>
 17. 17. 7. týden <ul><li>V 7. týdnu jsme dostali za úkol věnovat se dalšímu z nástrojů, a to konkrétně nástroji PBWorks. </li></ul><ul><li>Něco z historie. </li></ul><ul><li>Paul Weekly přišel s ideou soukromého a jednoduše ovladatelného wiki softwaru přístupného pomocí webové stránky, kterou nazval &quot;PeanutButterWiky&quot;. </li></ul><ul><li>Peanut Butter (arašídové máslo) se do názvu dostalo z Weeklyho ideje, že vytvořit vlastní internetové stránky by mělo být stejně snadné, jako vyrobit si sendvič s arašídovým máslem. </li></ul><ul><li>První verze PBwiki byla pro veřejnost spuštěna 31. května 2005. 28. dubna 2009 pak změnila název na PBworks. </li></ul><ul><li>Co je to tedy PBWorks? </li></ul><ul><li>Jedná se o jeden z online wiki systémů tj. webů umožňujících uživatelům přidávat jak nový obsah, tak i měnit ten stávající a spolupracovat tak na jeho tvorbě, jako např. asi nejznámnější je Wikipedia nebo třeba Google Sites, TiddlyWiki, Deki Wiki, Jottit, ScribbleWiki, Wikispaces, @wiki a další. </li></ul>
 18. 18. 8. týden <ul><li>V tomto týdnu jsme se věnovali nástroji FreeMind . </li></ul><ul><li>Co si představit pod pojmem FreeMind? </li></ul><ul><li>Freemind je software pro tvorbu, publikaci a export myšlenkových map. Od ostatních opensource projektů se velmi liší - na stránce se spouští pouze Java applet, samotné mapy je třeba vytvářet pomocí programu na Vašem počítači. </li></ul><ul><li>Mezi nejvýznamnější funkce aplikace FreeMind patří: </li></ul><ul><ul><ul><li>rozbalování a zabalování větví dokumentu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>obláčky kolem větví </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>grafické odkazy spojující uzly </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hledání, včetně omezení na jednotlivé větve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uzly mohou odkazovat na web i jednotlivé soubory </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ikony, vázané k uzlům </li></ul></ul></ul><ul><li>Formát souborů je založen na XML. </li></ul><ul><li>Můj názor na FreeMind. </li></ul><ul><li>Z mého pohledu je tento nástroj velmi zajímavy a rovněž velmi podstatný pro učení se. A to především díky myšlenkovým mapám, při jejichž tvoření jsme si schopni dát do souvislosti věci, kterých bychom si při běžném učení se nemuseli všimnout. </li></ul>
 19. 19. Příklad myšlenkové mapy 8. týden
 20. 20. 9. týden <ul><li>V devátem týdnu jsme dostali za úkol zpracovat v rámci naší skupiny veškeré informace o 16 vybraných nástrojích, především jsme se měli zaměřit na to, jak se daný nástroj dá využít v učení popř. v učení se. </li></ul><ul><li>Tento závěrečný úkol se má zpracovat v LMS Moodle, kdy ke každému nástroji má být napsána stručná charakteristika a rovněž také máme vypracovat u každého nástroje úkoly pro tým č. 05. </li></ul><ul><li>Mezi tyto nástroje patří: </li></ul><ul><ul><ul><li>1. Wiki a Wikipedia, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Blog a Wordpress a Twitter a Blogger a Blogspot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. LMS Moodle, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4. PbWorks, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5. FreeMind, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6. Dimdim, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7. Google: Gmail, iGoogle, Google Earth, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. Delicious, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9. Diigo - Social annotation site </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10. VoiceThread - Collaborative slideshows a MS PowerPoint a Slideshare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>11. Skype a Audacity </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12. Facebook </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>13. YouTube a Flickr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>14. Ning - Social networking platforms </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>15. Jing - Screen captures/ casting tool </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>16. Firefox </li></ul></ul></ul>
 21. 21. 10. týden <ul><li>V tomto týdnu již převládá práce v LMS Moodle. </li></ul><ul><li>Začínají se vytvářet úkoly pro jednotlivé nástroje a samozřejmě také jejich stručné charakteristiky. </li></ul>
 22. 22. 11. týden

×