Kertas kerja frog

9,716 views

Published on

5 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
944
Comments
5
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas kerja frog

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN SEREMBAN JAYA 2 TAMAN SEREMBAN JAYA, 70450 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. TEL : 06-6753323, FAX : 06-6753304 EMAIL :skserembanjaya2@yahoo.com KERTAS KERJA PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP) KALI PERTAMA KURSUS VLE-FROGTARIKH PERLAKSANAAN : 24 APRIL 2013.MASA : 2.00 – 4.00 PETANG.TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER, SK SEREMBAN JAYA 2.PENCERAMAH : PN. ZAMARIA ISHAK.
  2. 2. 1.0 Tajuk Program 1.1 Kursus VLE-FROG2.0 Penceramah 2.1 Pn. ZamariaIshak3.0 Latarbelakang 3.1 Proses transformasisistempendidikanakandilaksanakandalamtempoh 13 tahundenganGelombang 1 (2012-2015) menumpukankepadausahamemperbaiki system denganmemberisokongan guru dantumpuankepadakemahiranasas; danGelombang 2 (2016-2020) pula mempercepatkanpenambahbaikansistem; danGelombang 3 (2021-2025) kearahkecemerlanganmenerusioperasi yang lebihfleksibel. Olehituprojek 1BestariNet telahdilaksanakanolehKementerianPelajaran Malaysia mulaitahun 2011. Di bawah 1BestariNet, sekolah- sekolahakandilengkapidenganpenyelesaianbersepadu yang membolehkanpengajaran, pembelajaran, kolaborasidanpengurusanpentadbirandijalankan di internet melalui Virtual Learning Environment (VLE FROG) yang bolehdiakses di sekolahataudimana-manasahaja yang mempunyaicapaian internet.4.0 Objektif 4.1 Memperkenalkan VLE-FROG kepada guru-guru danpentadbirsekolah. 4.2 Memotivasikandanmemberiinspirasikepadaparapesertatentangperl unyakaedahpengajaranbaharu.
  3. 3. 4.3 Memberikemahirankepada guru-guru tentangcarapenggunaan VLE-FROG yang berkesan.5.0 Rasional 5.1 VLE-FROG adalahmerupakanpenyelesaianbersepadu yang membenarkanfungsipembelajarandanpengajaran, kolaborasidanpentadbiran yang dapatdilakukanmelaluiPersekitaranPembelajaran Maya yang berasaskan “cloud”.6.0 Tarikhdanhariperlaksanaan 6.1 Tarikh : 24 April 2013 6.2 Hari : Rabu 6.3 Masa : 2.00 Hingga 4.00 petang.7.0 Tempatperlaksanaan 7.1 MakmalKomputer, SK Seremban Jaya 2.8.0 Kumpulan sasaran 8.1 Pentadbir 8.2 Guru-guru9.0 Tentatif program 2.00 petang - Pendaftaranpeserta 2.15 petang - Slot 1 - PengenalanKepada 1BestariNet 2.30petang - Slot 2 - PembentukanPasukan FROG
  4. 4. 2.45petang - Slot 3 – VLE-FROG 4.00petang - Bersurai10.0 Penutup 10.1 Program inimemerlukankerjasamadankolaborasidarisemuapihak. Iniadalahpentingbagimemastikankejayaandanperlaksanaannya.R angkakerjainiakanmemudahkantugasuntukmemantaudanmengur ussebuahpasukan yang terlibatdalammenjayakan program ini.Disediakanoleh,_____________________(PN. ZAMARIA BINTI ISHAK)PenyelarasBestari/ICT sekolah.Disahkanoleh,______________________(PN. ZAITON BINTI LANA)Guru BesarSekolahKebangsaanSeremban Jaya 2.

×