Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd
nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 01921...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pakej pembajaan mangga durian pokok nadir landskap bunga kertas & bermusim

1,038 views

Published on

 • Be the first to comment

Pakej pembajaan mangga durian pokok nadir landskap bunga kertas & bermusim

 1. 1. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 1 Dari: Taaveekun fertilizer, Nusantara Plantations Sdn. Bhd. M: 0192141222, zainiithnin@gmail.com ProsedurrawatankaedahTaaVeeKunkeatas pokokmanggalebihdari 4 tahun 1. Taburkanbajasoil amendment bio-supersebanyak 2 kg di pangkalsekelilingpokok, di kawasanzonakar. Kekerapanmembajaialahsetiap 6 bulansatu kali. 2. Taburkanbajasebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TEsebanyak 1 kg dipangkalsekelilingpokok. Kekerapanmembajaialahsetiap 3 bulansatu kali. 3. Bancuh 100 ml Taaveekun Super Gold + 20 liter air dansemburkan 2 liter padapangkalpokoksertaatasbaja granular taaveekun. Kekerapanialah 3 – 4 bulansatu kali. 4. BancuhTVK Vinegar Super 40 ml + asid amino Taaveekun Super 3 40 ml + 20 liter air dandisemburpadadaun, ranting, dahandanbatangpokokdengankekerapansetiapduabulanselamaenambulan. Berikutnyasemburkansekalidalamsetiap 3 – 4 bulan. Jikasemburankepadadauntidaksampai, bolehdisemburkanpadapangkaldanbatangpokoksahaja. 5. Jikapokoksudahtinggidimanadaun, ranting dandahantidakbolehcapai, bancuhkan 100 ml Taaveekun Super Gold + 100 ml TVK Vinegar Super + 100 ml Taavekun Super 3 + 20 liter air dansemburkanpadapangkalsertazonakardengankekerapan 3 – 4 bulansatu kali. Nota: 1) Jangangunakansebarangracun herbicide, fungicide & pesticide 2) Elakanpenggunaanbajacampurannajishaiwanataubahanbuangan / kumuhan. 3) Rumputdan undergrowth hendaklahditebas / dimesinsahaja. 4) Air untukmembajahendaklahdarisumber yang bersihseperti air hujan, air kolamatau air sungai. 5) Bekas / tangkipenyemburuntukmembajahendaklahbebasdarisebarangracun.
 2. 2. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 2 ProsedurrawatankaedahTaaVeeKunkeataspokokmanggaberusialebihdari 4 tahun Bulan Baja Kadar bancuhan Aplikasi/pokok Bil.pok ok Kuantiti/ aplikasi Kekerapan setahun Kuantitisetahu n 1 & 7 Soil Amendment Bio-Super - 2 kg 360 (2 ha) 800 kg 2 kali 2tan = 80 bag 1, 4, 7 & 10 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 400 kg 4 kali 2 tan = 80 bag 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11& 12 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 0.4 liter 12 kali 5 liter = 5 botol TVK Vinegar Super 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 0.4 liter 12 kali 5 liter = 5 botol Taaveekun Super 3 0.4 liter 12 kali 5 liter = 5 botol
 3. 3. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 3 Jadualpembajaanuntukpokok durian berusialebih 20 tahunkaedahtaaveekun Bulan Baja Kadar bancuhan Aplikasi/pokok Bil.pokok Kuantiti/aplikasi 1 Soil Amendment Bio- Super - 2 kg 200 400 kg 1 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 200 200 kg 1 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 2 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 2 liter 4 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 200 300 kg 4 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 5 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 2 liter 7 Soil Amendment Bio- Super - 2 kg 200 400 kg 7 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 200 200 kg 7 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 8 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 2 liter 10 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 200 300 kg 10 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 11 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 200 2 liter 2 liter
 4. 4. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 4 Jadualpembajaanuntukpokok durian &keperluanbajataaveekunsetahun Bulan Baja Kadar bancuhan Aplikasi/pokok Bil.pokok Kuantiti/aplikasi Kekerapansetahun Kuantitisetahun 1 & 7 Soil Amendment Bio- Super - 2 kg 200 400 kg 2 kali 800 kg = 32 bag 1, 4, 7& 10 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 kg 200 kg 4 kali 800 kg = 32 bag 1, 4, 7 & 10 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2 liter 4 kali 8 liter = 8 botol 2, 5, 8 & 11 TVK Vinegar Super 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2 liter 4 kali 8 liter = 8 botol Taaveekun Super 3 2 liter 4 kali 8 liter = 8 botol
 5. 5. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 5 ProsedurrawatankaedahTaaVeeKunkeatas pokok buah-buahan danpokok nadir berusialebihdari 8tahun 1. Taburkan baja soil amendment bio-supersebanyak 1.5 – 2.5 kg di pangkalsekelilingpokok, di zonakar. Kekerapan membaja ialah setiap 6 bulan satu kali. 2. Bancuh 100ml Taaveekun Super Gold + 20 liter air dan semburkan 2 liter padapangkalpokoksertaatasbaja granular taaveekun. Kekerapan ialah 3 – 4 bulan satu kali. 3. Bancuh TVK Vinegar Super 40 ml + asid amino Taaveekun Super 3 40 ml + 20 liter air dandisemburpadadaun, ranting, dahandanbatangpokokdengankekerapansetiapduabulanselamaenambulan. Berikutnyasemburkansekalidalamsetiap 3 – 4bulan. Jikasemburankepadadauntidaksampai, bolehdisemburkanpadapangkaldanbatangpokoksahaja. 4. Taburkanbajasebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TEsebanyak 1 – 1.5 kg dipangkalsekelilingpokok. Kekerapanmembajaialahsetiap 6 bulansatu kali. 5. Jikapokoksudahtinggidimanadaun, ranting dandahantidakbolehcapai, bancuhkan 100 ml Taaveekun Super Gold + 100 ml TVK Vinegar Super + 100 ml Taavekun Super 3 + 20 liter air dan semburkan pada pangkal serta zon akar dengan kekerapan 3 – 4 bulan satu kali. Nota: 1. Jangangunakansebarangracun herbicide, fungicide& pesticide 2. Elakanpenggunaanbajacampurannajishaiwanataubahanbuangan / kumuhan. 3. Rumputdan undergrowth hendaklahditebas / dimesinsahaja. 4. Air untukmembajahendaklahdarisumber yang bersihseperti air hujan, air kolamatau air sungai. 5. Bekas / tangkipenyemburuntukmembajahendaklahbebasdarisebarangracun.
 6. 6. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 6 Jadualpembajaanuntukpokok nadir &keperluanbajataaveekunsetahun Bulan Baja Kadar bancuhan Aplikasi/pokok Bil.pokok Kuantiti/aplikasi Kekerapansetahun Kuantitisetahun 1 & 7 Soil Amendment Bio- Super - 1.5 – 2.5 kg 2,000 4,000 kg 2 kali 8 tan = 320 bag 4 & 10 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 – 1.5 kg 3,000 kg 2 kali 6 tan = 240 bag 1, 4, 7 & 10 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 20 liter 4 kali 80 liter = 80 botol 2, 4, 6, 9 & 12 TVK Vinegar Super 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 20 liter 5 kali 100 liter = 100 botol Taaveekun Super 3 20 liter 5 kali 100 liter = 100 botol
 7. 7. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 7 Jadualpembajaanuntukpokok nadir kaedahtaaveekun Bulan Baja Kadar bancuhan Aplikasi/pokok Bil.pokok Kuantiti/aplikasi 1 Soil Amendment Bio- Super - 1.5 – 2.5 kg 2,000 4,000 kg 1 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 2 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 4 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 – 1.5 kg 2,000 3,000 kg 4 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 4 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 6 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 7 Soil Amendment Bio- Super - 1.5 – 2.5 kg 2,000 4,000 kg 7 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 9 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 10 Baja sebatiantaaveekun 16:4:20:2MgO:1B:TE - 1 – 1.5 kg 2,000 3,000 kg 10 Taaveekun Super Gold 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter 12 TVK Vinegar Super Taaveekun Super 3 100 ml + 100 ml + 20 liter air 2 litersemburan = 10 pokok 2,000 20 liter
 8. 8. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 8 ProsedurrawatankaedahTaaVeeKun keatas pokok landskap dan hortikultur 1. Prosedur rawatan pokok merlimau, i. Gemburkan tanah disekeliling pokok dengan cangkul sedalam 15 – 30 cm, rujuk rajah dibawah. ii. Tabur baja soil amendment bio-super sebanyak 300g diatas kawasan yang telah digemburkan. iii. Bancuh baja Taaveekun Super Gold 100ml + 20 liter air dan semburkan sebanyak 2 liter dipangkal pokok dan kawasan gembur yang telah berbaja. iv. Bancuh Taaveekun Super 3 40ml + TVK Vinegar Super 40ml + 20 liter air dan semburkan pada pangkal, batang, dahan, ranting dan daun pokok. v. Kekerapan semburan 1 kali setiap bulan. Rajah 1: Kawasan yang digemburkan disekeliling pokok 40cm Batang pokok 30-40cm
 9. 9. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 9 Prosedur rawatan kaedah TaaVeeKun keatas pokok landskap dan hortikultur 2. Prosedur memulihkan tunggul pokok merlimau i. Gali pokok / tunggul pokok yang rosak bersama akar utama dan akar rerambut. ii. Periksa lubang bekas tunggul untuk melihat agen perosak atau bahan perosak serta tahap kerosakan tanah. iii. Periksa tunggul pokok, sistem akar dan bentuk fizikal struktur akar untuk melihat kesan ketumpatan tanah, jenis tanah, penyakit dan tahap kerosakan pokok. iv. Taburkan 1.5kg baja soil amendment bio super kedalam kawasan lubang. v. Bancuh baja Taaveekun Super Gold 100ml + 20 liter air dan semburkan sebanyak 2 liter kedalam lubang. vi. Tanam semula tunggul pokok dan timbus dengan tanah hingga ke paras pangkal pokok. vii. Taburkan 500gm baja soil amendment bio super dipangkal tunggul dan kawasan yang baru ditimbus viii. Bancuh baja Taaveekun Super Gold 100ml + 20 liter air dan semburkan sebanyak 2 liter dipangkal pokok dan kawasan yang baru ditimbus. ix. Kekerapan taburan baja soil amendment dan semburan baja foliar ialah sebulan sekali.
 10. 10. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 10 Prosedur rawatan kaedah TaaVeeKun keatas pokok landskap dan hortikultur 3. Prosedur rawatan pokok bunga kertas i. Taburkan soil amendment bio super di kawasan pangkal dan akar pokok bunga secukupnya. Mengikut saiz pokok. ii. Bancuh Taaveekun Super 3 40ml + Taaveekun Super Gold 20ml + TVK Vinegar Super 30ml + 20 liter air dan semburkan pada pangkal, batang, dahan, ranting dan daun pokok. iii. Kekerapan semburan ialah 3 – 4 minggu sekali.
 11. 11. Taaveekun fertilizer Nusantara Plantations SdnBhd nusantaraplantations@gmail.com ; www.fertilelands.wordpress.com M: 0192141222 11 Prosedur rawatan kaedah TaaVeeKun keatas pokok landskap dan hortikultur 4. Prosedur rawatan pokok bunga bermusim i. Ditapak semaian, dalam dulang percambahan a. Bancuh 5 – 10ml Ganda Hero + 20 liter air dan semburkan pada pangkal pokok, daun dan bunga. b. Kekerapan semburan ialah 7 – 10 hari sekali. ii. Di tapak tanaman atau dalam polibeg a. Bancuh 30ml Ganda Hero + 20 liter air dan semburkan pada pangkal pokok, daun dan bunga. b. Kekerapan semburan ialah 7 – 10 hari sekali.

×