1 mocc book

1,520 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 mocc book

 1. 1. Satu Lagi Inisiatif Bitara di bawah Strategi Lautan Biru Negara
 2. 2. Pusat Panggilan 1Malaysia (Single Point of Contact)
 3. 3. 124678910
 4. 4. 112023
 5. 5. “Inisiatif-inisiatif akan dilaksanakan menerusipenggemblengan tenaga beberapaKementerian, Jabatan dan agensi denganmenggunapakai Strategi Lautan BiruKebangsaan 4 (NBOS 4). Ini adalah satu lagiinovasi yang diperkenalkan untuk memacukejayaan dalam pembangunan luar bandar.Pelaksanaan projek melalui Strategi LautanBiru Kebangsaan siri 1 hingga 3 sebelum initelah mencatatkan banyak kejayaan berimpakbesar atau (big win) yang telah dicapai denganpenjimatan kos serta dalam tempoh yangsingkat (quick win)”YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul RazakPerdana Menteri MalaysiaMajlis Pelancaran Rural Transformation Centre (RTC)Gopeng, Perak 201218 Februari 2012
 6. 6. “Pihak Kerajaan kini gigih membentukPerkhidmatan Awam yang berprestasi tinggidan berinovasi, mewujudkan PerkhidmatanAwam yang mapan, moden dan berkualiti.Untuk mencapai ke arah ini, platform unikuntuk perkongsian pengalaman dan idea danpeluang untuk berdialog secara konstruktifadalah diperlukan demi mewujudkan senariopemilikan secara bersama (collectiveownership) terhadap apa-apa dasar ataupelan tindakan yang hendak dilaksanakan.”YBhg. Dato’ Sri Dr. Ali HamsaKetua Setiausaha NegaraMajlis Sempena Dialog Perdana Perkhidmatan Awam20129 Julai 2012
 7. 7. “Kita mesti keluar daripada cara kerja yangrutin dan lazim. Gaya serta kaedahpenyampaian perkhidmatan perludilaksanakan di luar kelaziman yang memberiimpak yang besar dan positif kepadastakeholders dan pelanggan iaitu beyondordinary; making the extraordinary looks soordinary.”YBhg. Dato’ Mohamad Zabidi ZainalKetua Pengarah MAMPUMajlis Pelancaran Program S.W.A.T Negeri Perak28 Jun 2012
 8. 8. Mana nak cari Agensi yang nombor agensi mana satu perlu yang betul? Caj panggilan dihubungi? yang tinggi1
 9. 9. Persekitaran global dan tempatan yangdinamik telah menjadikan perananSektor Awam lebih mencabar.Penyampaian Perkhidmatan Awamyang didukung 6 prinsip teras iaituCepat, Tepat, Integriti (CTI) danProductivity, Creativity, Innovation(PCI) amat dituntut untukmenterjemahkan dasar-dasar utamaKerajaan dalam agenda pembangunannegara.Malaysia sedang bergerak pantasmenuju ke arah status negara majuberpendapatan tinggi menjelang 2020.Usaha-usaha pemerkasaan SektorAwam melalui 4 prakarsa utamaKerajaan iaitu Gagasan 1Malaysia,Program Transformasi Kerajaan,Program Transformasi Ekonomi danRancangan Malaysia Kesepuluhberupaya melonjakkan Malaysia dipersada dunia. 2
 10. 10. Berteraskan prinsip CTI-PCI dan dengan pendekatan “Merakyatkan Perkhidmatan Awam” Kerajaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa National Blue Ocean Strategy (NBOS) yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Setiausaha Negara pada 20 September 2012 bersetuju supaya Projek 1Malaysia One Call Centre (1MOCC) dijadikan sebagai salah satu projek National Flagship di bawah NBOS.3
 11. 11. 1Malaysia One Call Centre (1MOCC) adalah pusat panggilan setempat (single point of contact) untuk memudahcara komunikasi orang awam dengan agensi Kerajaan serta menambahbaik sistem penyampaianperkhidmatan Kerajaan melalui penggunaan satu nombor tunggal. Perkhidmatan ini disediakan 24 jam, 7 hari seminggu (round the clock). 4
 12. 12. 1Malaysia One Call Centre (1MOCC) adalah untuk mendekatkan Kerajaan dengan rakyat melalui saluran komunikasi yang menggunakan 1 nombor tunggal untuk semua urusan. Penjawat Rakyat Pelancong Pelabur Awam 03-8000 80005
 13. 13. PELBAGAI SALURANI 1MOCC terdiri daripadaN elemen-elemen saluran Laman Media Telefon Faksimili SMS komunikasi, sokonganT Web/ Emel Sosial pelbagai peringkat danE SOKONGAN PELBAGAI PERINGKAT teknologi.G 1MOCC menyediakan satu penyelesaian menyeluruhR Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 bagi pertanyaan, aduanA TEKNOLOGI dan cadangan yang tidak berunsur sulit danS kompleks.I Level 1 Level 2 Level 3 (Agensi) Pangkalan CRM Telefon, Media Sosial, Faksimili Pengetahuan 6
 14. 14. Rakyat 1MOCC (Tahap 1) 1MOCC (Tahap 2) Agensi (Tahap 3) Telefon Laman Proses Boleh Tidak Proses Boleh TidakRakyat Web/Emel menjawab Selesai? menjawab Selesai? Faksimili SMS Media Sosial • PKP di Tahap 1 akan • PKP mencari jawapan respon kepada melalui portal agensi. pertanyaan dan Ya • Sekiranya mendapat • Kes yang kompleks Ya cadangan. maklumat yang lengkap, dan sulit, agensi akan • Pelanggan akan PKP di Tahap 2 akan terus terus memberi dimaklumkan menghubungi pelanggan. maklum balas ke mengenai tindakan • Membuat soal selidik pelanggan. selanjutnya. kepuasan pelanggan apabila kes diselesaikan. Faktor Utama Kejayaan: • Pasukan kerja yang memberi fokus kepada “Merakyatkan Perkhidmatan Awam” • Pematuhan kepada Piagam Pelanggan • Ketelusan dalam menyelesaikan isu-isu •Pengurusan Perubahan 7 Nota : PKP - Pegawai Khidmat Pelanggan
 15. 15. Saluran 1MOCCKomunikasi Rakyat Mengenalpasti punca masalah Mengumpul data berkenaan 1MOCC memberi fokus kepada penandaarasan kepada amalan terbaik global berkaitan pengurusan Menjalankan analisis ‘Root Cause’ aduan/pertanyaan/cadangan melalui aduan/pertanyaan/cadangan rantaian proses dan komunikasi yang memberikan impak kepada kepuasan Mengelakkan MenyediakanKepuasan Pelanggan Mengawal kos panggilan pilihan saluran pelanggan.melalui Pemantauan berulang perkhidmatanKPI1. Soal Selidik Kepuasan Meningkatkan Mendapatkan idea kecekapan pengurusan penambahbaikan Pelanggan perhubungan pelanggan daripada pelanggan2. Jumlah ketidakpuasan berkurangan di media. Memberi maklum balas segera kepada orang awam mengenai pertanyaan, aduan dan cadangan 8 Source: Customer Obsession by Ad Nederlof & Dr Jon Anton
 16. 16. Sistem Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM) adalah suatu Pengintegrasian aplikasi yang digunakan oleh PKP Kerjasama Pengurusan Pengurusan sistem telefoni PKP berkomputer Prestasi PKP Proses untuk merekod nama pelanggan, jenis transaksi seperti pertanyaan, Portal cadangan, maklum balas atauPelanggan aduan. Sekiranya PKP tidak dapat menyelesaikan isu berkaitan sesuatu panggilan, maka PKP akan Sistem Komunikasi CRM melengkapkan sistem CRM untuk diambil tindakan susulan oleh pasukan sokongan (back office). Sistem CRM juga menyediakan dashboard untuk membolehkan pihak pengurusan memantau kes- kes yang telah selesai atau yang tertunggak. 9
 17. 17. Pangkalan pengetahuan untuk PRODUK DAN SOALAN LAZIM PERKHIDMATAN 1MOCC merupakan sumber 1MALAYSIA (Proses kerja bagi (Produk-produk rujukan yang dibangunkan untuk soalan yang PETA dikemukakan juga terkini 1Malaysia) (Tunjuk arah lokasi- membantu PKP dalam menjawab disediakan) lokasi di Malaysia) pertanyaan mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ALAMAT disediakan oleh agensi antaranya PREMIS TEMPAT-TEMPAT (Alamat agensi dan MENARIK direktori pegawai, alamat premis, cawangan) soalan lazim (FAQ), produk perkhidmatan 1Malaysia, peta, tempat-tempat menarik, alamat DIREKTORI PEGAWAI PANGKALAN ALAMAT HOSPITAL, hospital dan lain-lain. PENGETAHUAN POLIS DAN BOMBA(Nombor telefon pegawai agensi (KNOWLEDGE (Ibu pejabat dan Kerajaan) BASE) cawangan) Untuk memudahkan PKP, pangkalan pengetahuan juga dilengkapi dengan kemudahan carian berdasarkan kata kunci dan mengikut kategori. 10
 18. 18. RAKAN STRATEGIK PENERAJU Penyediaan Lokasi 1MOCC AGENSI PERINTIS Pusat Wide Area Integrasi dan Perhubungan, Perhubungan Penyelesaian dan Network PABX. Latihan (WAN) Jabatan Perdana Menteri • Pentadbiran Am, Jabatan • Unit Perancang Ekonomi • Lembaga Penasihat • Pejabat Seranta Felda Perdana Menteri • Unit Penyelarasan • Biro Tatanegara • Bahagian Pengurusan • MAMPU Pelaksanaan • Biro Pengaduan Awam Hartanah • Jabatan Perkhidmatan • Bahagian Kabinet, • Pejabat Ketua Pegawai • Suruhanjaya Awam Perlembagaan dan Keselamatan Kerajaan Perkhidmatan Pelajaran • Bahagian Sistem Perhubungan Antara • Bahagian Istiadat dan Maklumat Pengurusan Kerajaan Urusetia Persidangan Ketua Eksekutif, Pejabat • Majlis Keselamatan Antarabangsa Perdana Menteri Negara • Unit Kawal Selia FeldaPelaksanaan Fasa 1 1MOCC dijayakan melalui kerjasama pintar bersama 21 agensi Kerajaan yangdikenalpasti sebagai perintis dan Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan. 11
 19. 19. Sistem telefoni agensi perintis dihubungkan dengan menggunapakai (leverage) infrastruktur komunikasi ICT sedia ada iaitu rangkaian Putrajaya Campus Network (PCN) dan 1Gov*Net. Sistem telefoni yang berbeza antara agensi perintis diintegrasikan bagi menggerakan sistem telefoni. Integrasi ini membolehkan panggilan antara agensi dilaksanakan secara panggilan dalaman (extension call). 1MOCC Cyberjaya1MOCC Perbadanan Putrajaya 12
 20. 20. Membangunkan dasar, garis panduan dan SOP yang mematuhi keperluan ISO/IEC 27001:2005 yang merangkumi 11 Keselamatan, 39 Objektif dan 133 Kawalan. 11 Keselamatan OBJEKTIF Pembangunan dan Penyelenggaraan Dasar• Melindungi maklumat 1MOCC Keselamatan daripada capaian dan penggunaan Organisasi Keselamatan tidak sah Pengurusan Aset Keselamatan Sumber Manusia• Membolehkan sistem penyampaian Keselamatan Fizikal dan Persekitaran perkhidmatan 1MOCC beroperasi secara berterusan tanpa gangguan Pengurusan Operasi dan Komunikasi Kawalan Capaian• Memantapkan perlindungan ke atas Perolehan, Pembangunan dan Penyelenggaraan 1MOCC berdasarkan prinsip Sistem keselamatan maklumat iaitu Pengurusan dan Pengendalian Keselamatan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Pematuhan13
 21. 21. Pengurusan sumber manusia 1MOCCmeliputi penyediaan struktur organisasiyang optimum, bilangan anggota yangmencukupi, anggota yang kompeten,program latihan yang membangunkanpengetahuan sahsiah dan kemahiran sertapengurusan kerja yang mantap. ProgramLatihan Agen 1MOCC telah diadakan diPusat Latihan VADS, Puchong FinancialCorporate Centre (PFCC) selama 17 haribermula dari 8 hingga 31 Oktober 2012.Latihan ini bertujuan untukmempelbagaikan kemahiran 35 orangPKP perintis meliputi aspek-aspekkemahiran insaniah (softskill), kemahiranpengendalian sistem telefon dan rekodpengurusan perhubungan pelanggan(CRM). 14
 22. 22. Melalui program latihan ini, PKP berkenaan berkeupayaan menerima dan merekod maklumat panggilan, cadangan, aduan dan maklum balas yang diterima daripada pelanggan. Mereka juga menguasai kemahiran dalam pencarian maklumat menggunakan sistem pangkalan pengetahuan (Knowledge Base System). PKP 1MOCC juga diberi pendedahan kepada persekitaran dan budaya kerja Pusat Panggilan Kementerian Pelajaran Malaysia (MOE) dan TM UniFi. Pelaksanaan inisiatif 1MOCC dari aspek modal insan telah dilaksanakan bersama dengan rakan strategik iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) serta dibantu oleh pihak VADS Berhad dari aspek latihan dan perkongsian pengetahuan.15
 23. 23. Lawatan Tapak YBhg. KetuaSetiausaha Negara dan YBhg. KetuaPengarah MAMPU 16
 24. 24. Pengubahsuaian Pusat Panggilan di Perbadanan Putrajaya Lawatan Tapak Pasukan Projek ke Perbadanan Putrajaya17
 25. 25. Latihan Agen Sesi 1 (18-31 Oktober 2012) Latihan Agen Sesi 2 (22 Oktober 2012) 18
 26. 26. Bengkel Pembangunan 1Malaysia One Call Center (1MOCC)19
 27. 27. Bengkel Pembangunan 1Malaysia One Call Center (1MOCC) 20
 28. 28. Fasa 2, 1MOCC akan PELBAGAI SALURAN bermula pada 1 Januari 2013 dan akan diperluaskan ChatI kesemua Kementerian dan Telefon Laman Faksimili SMS Media Portal agensi Kerajaan. 1MOCCN Web/ Emel Sosial Pelanggan akan diperkukuhkan lagi dengan mempelbagaikanT saluran informasi melalui SOKONGAN PELBAGAI PERINGKAT integrasi antara sistemE CRM, pangkalanG pengetahuan dan juga Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 portal rasmi agensiR Kerajaan. Melalui integrasi TEKNOLOGI ini perkhidmatan akanA dipermudahkan lagi dengan pengaplikasian 1MOCC keS dalam aplikasi telefon pintarI Level 1 CRM Level 2 Level 3 (Agensi) Telefon, Media Sosial, Faksimili Pangkalan dan juga di portal 1MOCC Pengetahuan sekaligus memudahkan rakyat berhubung melalui gajet pilihan mereka sendiri 21
 29. 29. Kini, rakyat di dalam dan luar negara boleh menghubungi Kerajaanmelalui telefon dan SMS dengan menggunakan satu nomborpanggilan sahaja iaitu 03-8000 8000. Rakyat juga boleh berhubungdengan Kerajaan melalui pelbagai cara seperti :Laman Web, Facebook dan Twitter 1MOCC Menggunapakai(leverage) Portal myGovernment. 22
 30. 30. 1MOCC buat julung kalinya dilancarkan di Putrajaya oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 12 November 2012. Perkhidmatan yang tiada seumpama dengannya ini akan diperluaskan ke semua agensi Kerajaan.23
 31. 31. Peneraju Projek : YBhg. Dato Mohamad Zabidi Zainal Ketua Pengarah MAMPUTimbalan Peneraju : YBhg. Dato’ Dr. Nor Aliah Mohd ZahriProjek Timbalan Ketua Pengarah (ICT) MAMPU : YBhg. Dr. Mazlan Yusoff Timbalan Ketua Pengarah (PT) MAMPUPengarah Projek : YBrs. Dr. Sapiah Haji Sakri Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPUPengurus Projek : Tuan Haji Yaacob Haji Yusof Timbalan Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPUPegawai : Puan Azlina AzmanPerhubungan kepada Timbalan Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPUNBOS 24
 32. 32. Jabatan Perkhidmatan Awam : Datuk Farida Mohd Ali Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan) Kementerian Kewangan : Y. Bhg. Dato Sri Dr Mohd Irwan Serigar Bin Abdullah Malaysia Ketua Setiausaha Perbendaharaan Unit Perancang Ekonomi : Y.Bhg. Datuk Dr. Rahamat Bivi Bt. Yusoff Ketua Pengarah Pentadbiran Am Jabatan : Datuk Othman Bin Hj Mahmood Perdana Menteri Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Perbadanan Putrajaya : YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Aseh Haji Che Mat Presiden Perbadanan Putrajaya Telekom Malaysia Berhad YBhg. Dato Sri. Zamzamzairani Mohd Isa Pengarah Urusan/ Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan : YBhg. Dato Kairul Annuar Mohamed Zamzam Naib Presiden Eksekutif Sektor Kerajaan VADS Berhad : Encik Ahmad Azhar Yahya Ketua Pegawai Eksekutif GITN Sdn. Bhd. : YBhg. Datuk Wizan Abdul Ghani Ketua Pegawai Eksekutif25
 33. 33. Ketua Proses dan : YBhg. Datin Maimon SulaimanProsedur Pengarah Bahagian eKL, MAMPU : Aliran Kerja, SOP dan SLG Encik Azman Mohd Yusof Timbalan Pengarah Bahagian eKL, MAMPU : Penggubalan Dasar Puan Azizah Bakar Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan dan Pengurusan EG, MAMPU 26
 34. 34. Ketua Teknologi : Encik Muhamad Ali Pengarah Bahagian Pematuhan ICT, MAMPU : Sistem Pangkalan Pengetahuan YBrs. Dr. Mohamad Zainuddi Mat Taib Perunding ICT (Pengurusan Maklumat), MAMPU : Keselamatan YBrs. Dr. Yusminar Yunus Timbalan Pengarah Bahagian Pematuhan ICT, MAMPU : Infrastruktur Encik Khairuddin Yahaya Pakar ICT (Rangkaian) Bahagian Perkhidmatan Gunasama ICT, MAMPU : Arkitektur dan Dashboard 1MOCC Puan Azlina Azman Timbalan Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU : Sistem CRM Puan Safiah Ghani Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Gunasama ICT, MAMPU27
 35. 35. Ketua Sumber : YBrs. Dr. Kamarudin MinManusia Pengarah Bahagian Transformasi Sektor Awam, MAMPU : Kompetensi Puan Roszaini Omar Ketua Pasukan Perunding ICT, MAMPU : Pengurusan Perubahan Encik Mohd Shahrim Hussin Timbalan Pengarah Bahagian Transformasi Sektor Awam, MAMPU : Penempatan Puan Muamillah Haji Anuar Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian eKL, MAMPUKetua Promosi : Tuan Haji Mohd Khamde Khuzaini Tukiman Pengarah Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat, MAMPU 28
 36. 36. Ketua Pentadbiran : Puan Siti Mariam Abdul dan Kewangan Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, MAMPU : Pentadbiran Encik Mohd. Zaid Idris Timbalan Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, MAMPU : Kewangan Encik Amaluddin Suib Timbalan Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, MAMPU29
 37. 37. Ketua Penyediaan : Encik Kamaruzaman Abdol RahimLokasi Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Infrastruktur ICT, Perbadanan Putrajaya : Arkitektur Lokasi YBrs. Ir. Haji Razali Jarmin Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Bangunan, Perbadanan Putrajaya : Rangkaian Encik Azlinor Sabli Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Infrastruktur ICT, Perbadanan Putrajaya : Integrasi Talian Encik Mohd Rohollah Juraij Shafawi Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Infrastruktur ICT, Perbadanan Putrajaya 30
 38. 38. 1. Encik Turidi Mat Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU 2. Encik Aisham Mohamed Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU 3. Encik Boniface Basin Nyirob Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU 4. Puan Rini Yudesia Naswir Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU 5. Puan Nor Shazila Mansor Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU31
 39. 39. Pengerusi : YBhg. Dato Mohamad Zabidi Zainal Ketua Pengarah MAMPUTimbalan Pengerusi : YBhg. Dato’ Dr. Nor Aliah Mohd Zahri Timbalan Ketua Pengarah (ICT) MAMPU YBhg. Dr. Mazlan Yusoff Timbalan Ketua Pengarah (PT) MAMPUPengurus Majlis : Tuan Haji Mohd Khamde Khuzaini Tukiman Pengarah Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat, MAMPU YBhg. Datuk Muhamad Haitamin Ishak Perbadanan Putrajaya 32
 40. 40. Protokol, Pendaftaran dan Sambutan Jemputan dan Kehadiran YBhg. Datin Maimon Sulaiman YBrs. Dr. Sapiah Haji Sakri Percetakan Teks Ucapan YBrs. Dr. Zulkefli Ibrahim YBrs. Dr. Kamarudin Min Audio Visual dan Multimedia Jamuan Encik Wan Mohd Rosdi Wan Dollah Encik Surendran C.K. Balan Persediaan Tempat / Publisiti dan Kewangan, Logistik dan Keselamatan Cenderamata Encik Amaluddin Suib Tuan Haji Mohd Khamde Khuzaini Tukiman MAMPU MAMPU Encik Rosli Abdul Talib (Ir) Tuan Haji Razali Jarmin Puan Zaharah Salamat Perbadanan Putrajaya Perbadanan Putrajaya Montaj Puan Parmjit Kaur33
 41. 41. Peneraju dan Pasukan Pelaksana merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yangmemberikan kerjasama menjayakan projek bitara ini. 34
 42. 42. Bersama Melaksana Transformasi® UNIT PEMODENAN TADBIRAN DANPERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA Aras 6, Blok B2, Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya, Malaysia Tel: 603- 8872 3000 Faks: 603-8888 3721 www.mampu.gov.my
 43. 43. 44

×