Pengenalan perakaunan slide share

27,622 views

Published on

Asas perakaunan kepada usahawan

Published in: Business
 • Be the first to comment

Pengenalan perakaunan slide share

 1. 1. 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN
 2. 2. KONSEP PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)2  Perakaunan ialah satu proses merekod, mengkelas dan mentafsir urusniaga perniagaan dengan nilai wang melalui cara yang ringkas dan sistematik.  Simpan kira ialah cara merekod urusniaga perniagaan dengan tepat dan sistematik.
 3. 3. KELEMAHAN USAHAWAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)3  Tiada Pengetahuan  Tidak Penting  Sibuk Dengan Urusan Lain  Malas Untuk Mengamalkannya  Kaedah Terlalu Sukar
 4. 4. KESAN TIADA REKOD 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)4  Tiada Sejarah Perniagaan  Tidak Tahu Kedudukan Kewangan  Tiada Rekod Hutang Piutang  Tidak Mengetahui Prestasi Perniagaan  Sukar Membuat Perancangan
 5. 5. KEBAIKAN PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)5  Menyusun Rekod Kewangan  Mengetahui Kedudukan Kewangan  Dapat Mengawal Hutang Piutang  Mampu Menilai Prestasi Kewangan  Memudahkan Proses Perancangan  Menilai Kemampuan Perniagaan
 6. 6. PENGGUNA DALAMAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)6  Pemilik Perniagaan  Pengarah Syarikat  Pihak Pengurusan  Kakitangan
 7. 7. PENGGUNA LUARAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)7  Bakal Pelabur  Pembekal / Pemiutang  Institusi Kewangan  Pihak Berkuasa LHDN  Suruhanjaya Sekuriti, BSKL
 8. 8. ISTILAH PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)8  Entiti Berasingan = Pemilik X Perniagaan  Kos Sejarah = Peristiwa Sebenar  Badan Berterusan = Tidak Akan Ditutup  Tempoh Perakaunan= Tempoh Urusniaga  Pemadanan Kos = Hasil, Belanja, Tempoh
 9. 9. ISTILAH PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)9  Ketekalan = Kekal  Materialiti = Pengaruh,Keputusan  Nilai Ukuran = Wang  Catatan Bergu= Debit, Kredit
 10. 10. PERSAMAAN PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)10 ASET+BELANJA+AMBILAN = EKUITI+LIABILITI+HASIL
 11. 11. 5 KUMPULAN AKAUN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)11  ASET / HARTA  LIABILITI / TANGGUNGAN  MODAL / EKUITI  HASIL / PENDAPATAN  BELANJA / PERBELANJAAN
 12. 12. ASET TETAP 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)12  Harta –harta yang dibeli untuk membantu perniagaan bukan untuk dijual dan mepunyai hayat lebih dari setahun. Ada peruntukan susut nilai. Contoh : Jentera, mesin, bangunan, kenderaan, peralatan pejabat dan lain-lain.
 13. 13. ASET SEMASA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)13  Aset yang terhasil daripada kegiatan dan operasi perniagaan dan mempunyai jangka hayat kurang 12 bulan serta sentiasa berubah-ubah sepanjang masa dan mudah dicairkan. Contoh : Tunai, Stok, Penghutang, Deposit
 14. 14. LIABILITI SEMASA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)14  Pinjaman yang mesti dijelaskan dalam masa yang singkat kurang dari setahun Contoh : Overdraf, Pemiutang, Bil Belum Bayar Dan Lain-lain.
 15. 15. LIABILITI J/PANJANG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)15  Liabiliti yang biasanya mengambil masa lebih 12 bulan untuk selesai. Contoh : Pinjaman tetap, Pinjaman sewa beli dan lain- lain.
 16. 16. MODAL 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)16  Sesuatu yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan  Modal akan bertambah jika perniagaan untung tetapi akan berkurangan jika perniagaan rugi.  Ambilan juga mengurangkan ekuiti pemilik
 17. 17. HASIL 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)17  Perolehan syarikat hasil dari aktiviti penjualan atau perkhidmatan perniagaan  Hasil Operasi  Hasil Bukan Operasi
 18. 18. BELANJA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)18  Merupakan kos bagi mendapatkan hasil perniagaan.  Kos Barang Dijual  Belanja Operasi
 19. 19. MODUL 2 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)19 SISTEM FAIL & DOKUMEN
 20. 20. Dokumen Yang Dikeluarkan 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)20 AKTIVITI PERNIAGAAN / JUALAN  Nota penghantaran  Invois perniagaan  Bil tunai  Resit terimaan  Pesanan belian  Nota kredit  Nota debit  Nota pulangan belian
 21. 21. Dokumen Yang Diterima 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)21 AKTIVITI PERNIAGAAN / JUALAN  Pesanan belian  Nota penghantaran  Invois pembekal  Bil tunai  Resit terimaan  Nota kredit  Nota debit  Nota pulangan jualan
 22. 22. MODUL 3 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)22 SISTEM PERAKAUNAN
 23. 23. ALIRAN PERAKAUNAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)23  URUSNIAGA PERNIAGAAN  DOKUMEN PERNIAGAAN  CATATAN JERNAL  LEJAR  IMBANGDUGA  LAPORAN KEWANGAN
 24. 24. MODUL 4 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)24 LEJAR, BUKU AKAUN & IMBANGAN DUGA
 25. 25. LEJAR/ BUKU AKAUN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)25  Buku tunai merekod penerimaan dan pembayaran tunai.  Buku bank merekod penerimaan dan pembayaran cek. memasukan tunai ke bank.
 26. 26. LEJAR/ BUKU AKAUN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)26  Buku jualan merekod jualan tunai dan kredit.  Buku belian merekod belian tunai dan kredit.  Buku pemiutang merekod belian secara kredit
 27. 27. LEJAR/ BUKU AKAUN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)27  Buku penghutang  rekod jualan kredit pelanggan  merekod bayaran hutang.  Lejar am merekod selain buku-buku di atas.
 28. 28. ASAS MEREKOD LEJAR 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)28 KUMPULAN DEBIT KREDIT ASET + _ LIABILITI _ + MODAL _ + HASIL _ + BELANJA + _
 29. 29. IMBANGAN DUGA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)29  Baki akhir kesemua akaun disemak semula.  Dapatkan nilai selisih di antara jumlah Debit dan Kredit.  Bahagi 2 perbezaan itu dan semak jika nilai tersebut berada di ruang yang salah.  Semak campuran dalam akaun-akaun lejar / buku dan pengiraan bakinya.  Semak baki-baki awal.
 30. 30. KESILAPAN YG DAPAT DIKESAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)30  Ketinggalan catatan bergu suatu urusniaga sama ada disebelah Debit atau Kredit.  Merekod urusniaga pada ruang yang salah.  Kesilapan merekod urusniaga .  Kesilapan mencampur di dalam lejar-lejar yang disediakan.  Kesilapan memindahkan item di ruang Debit dan Kredit di Imbangan Duga.
 31. 31. KESILAPAN YG TAK DAPAT DIKESAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)31  Kesilapan ketinggalan sesuatu urusniaga.  Kesilapan seimbang.  Kesilapan mencatat nilai urusniaga.  Membukukan dalam akaun yang salah.
 32. 32. MODUL 5 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)32 PENYATA KEWANGAN
 33. 33. PENYATA KEWANGAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)33  Penyata Pengilangan  Penyata Untung / Rugi  Penyata Kunci Kira-kira  Penyata Aliran Wang Tunai
 34. 34. PENYATA PENGILANGAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)34  Penyata pengilangan ialah satu penyata untuk menunjukkan kos pengeluaran bagi barang- barang siap.  Kepentingan Penyata Pengilangan  mendapat kos pengeluaran barang-barang yang dikeluarkan.  mendapatkan untung rugi pengilangan dengan cara membandingkan harta pasaran.
 35. 35. JENIS KOS PENGELUARAN 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)35  Kos Langsung - Kos bahan mentah - Kos tenaga kerja - Belanja langsung kos  Kos tidak langsung - Kos bahan tidak langsung - Kos tenaga kerja tidak langsung - Lain-lain Belanja kilang
 36. 36. KOS BAHAN MENTAH 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)36  Belian bahan mentah  Semua kos berkaitan yang membawa bahan mentah ke kilang,  Bahan mentah yang terdapat didalam kerja-kerja memproses.  Duti dan bayaran pemunggahan.
 37. 37. KOS TENAGA LANGSUNG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)37  Kos tenaga kerja terlibat secara langsung.  Termasuk belanja-belanja berkaitan pekerja pengeluaran seperti perubatan, KWSP, PERKESO, dll.  Tanpa pasukan pengeluaran yang lengkap, proses pengeluaran tidak dapat dijalankan.
 38. 38. KOS BELANJA LANGSUNG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)38  Belian bahan untuk pembungkusan dan penghantaran seperti plastik. Pembungkus, pallet, kotak, botol dll.  Bayaran royalti keatas Intellectual Property (IP).
 39. 39. KOS BAHAN T/LANGSUNG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)39  Kos belian bahan yang tidak di gunakan secara langsung keatas pengeluaran produk.
 40. 40. KOS TENAGA KERJA T/LANGSUNG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)40  Tenaga kerja yang tidak terlibat secara langssung di dalam proses pengeluaran. Contohnya :  Pengurus, jaga, kerani, penyelia dan lain-lain.
 41. 41. LAIN-LAIN BELANJA KILANG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)41  Sewa kilang dan sewa mesin  Penyelenggaraan & pembaikan mesin & kilang.  Elektrik, air & telefon kilang  Insurans kilang  Susut nilai mesin dan bangunan kilang  Faedah sewa beli mesin dan jentera dan lain-lain.
 42. 42. FORMAT PENYATA KILANG 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)42 PENYATA PENGILANGAN 1. KOS LANGSUNG a.BAHAN MENTAH X b.BELANJA BURUH X c.BAHAN X 2. KOS TAK LANSUNG a.OVERHED X KOS PENGELUARAN XX
 43. 43. PENYATA UNTUNG RUGI 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)43  Penyata untung rugi adalah merupakan penyata yang menunjukkan segala ringkasan hasil dan perbelanjaan perniagaan bagi suatu tempoh perakaunan.
 44. 44. KEPENTINGAN U/RUGI 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)44  Mengetahui keuntungan atau kerugian bagi sesuatu perniagaan atau perusahaan.  Memudahkan perniaga mengkaji prestasi/kecekapan perniagaan mereka.  Membantu bakal-bakal pelabur atau rakan kongsi mengetahui keupayaan dan keuntungan perniagaan.  Kehendak pihak luar terutama Jabatan Hasil dalam negeri dan pemiutang.
 45. 45. FORMAT UNTUNG RUGI 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)45 JUALAN XX KOS BARANG JUALAN +STOK AWAL X +BELIAN/ PENGELUARAN X -STOK AKHIR X KBDJ X UNTUNG KASAR XX BELANJA OPERASI X UNTUNG BERSIH XX
 46. 46. RUMUSAN U/RUGI 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)46  Mengetahui syarikat mendapatkan keuntungan atau kerugian.  Mengetahui sumber-sumber hasil syarikat.  Mengetahui perbelanjaan yang dibuat untuk mendapatkan hasil.  Mengetahui apakah perbelanjaan paling banyak.
 47. 47. KUNCI KIRA-KIRA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)47  Ialah satu penyata menunjukkan kedudukan semua HARTA, TANGUNGAN dan EKUITI pada sesuatu tarikh yang tertentu.  Kepentingannya untuk mengetahui jumlah harta, tangungan, ekuiti pemilik bagi sesuatu tarikh tetentu. Sebagai bahan mengukur atau menilai perkembangan perniagaan.
 48. 48. AKUAN TERLIBAT 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)48  HARTA TETAP  HARTA SEMASA  LIABILITI SEMASA  EKUITI PEMILIK  HASIL-BELANJA+AMBILAN  LIABILITI JANGKA PANJANG
 49. 49. FORMAT KUNCI KIRA-KIRA 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)49 ASET TETAP XX ASET SEMASA XX LIABILITI SEMASA XX XXX EKUITI XX LIABILITI JANGKA PANJANG XX XXX
 50. 50. RUMUSAN KKK 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)50  Digunakan untuk tujuan penganalisan dan perancangan.  Maklumat tentang harta kepunyaan syarikat.  Mengetahui mutu harga yang diperolehi.  Mengetahui jumlah dan jenis hutang yang ditanggung.  Mengetahui siapakah yang berhutang, bilakah ia akan dibayar.
 51. 51. ZAHARI BIN AZIZ zahari@mara.gov.my 6/30/2013ASAS PERNIAGAAN (PERAKAUNAN)51 SEKIAN

×