Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tips Inrichten ZZP administratie

7,428 views

Published on

Tips van ZZP Boekhouder over het inrichten van de ZZP bedrijfsadministratie.

Published in: Business, Travel
  • Login to see the comments

Tips Inrichten ZZP administratie

  1. 1. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Inrichten administratie Tips van ZZP-boekhouder
  2. 2. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Hoe richt u als ZZP’er een goede en overzichtelijke administratie in en hoe levert u deze administratie aan bij uw ZZP boekhouder? We gaan er van uit dat u uw administratie achteraf en per kwartaal aanlevert. Uw administratie opzetten...
  3. 3. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Stap 1: Open een zakelijke bankrekening Stap 2: Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: • Bank • Kas • Verkopen • Inkopen (nog te betalen)
  4. 4. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Stap 3: Koop een kasboek bij de boekhandel Stap 4: Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas)
  5. 5. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Stap 5: De ontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen, maar draai nog een extra verkoopfactuur uit en stop die op eenvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!)
  6. 6. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Stap 6: Betaal uw privé-uitgaven (loterij, huur) van uw privérekening. Stap 7: Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan.
  7. 7. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Stap 8: Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift. Stap 9: Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje.
  8. 8. ZZP Boekhouder – specialist voor de ZZP’er Tel: 06 1393 6399 - www.zzp-boekhouder.nl - info@zzp-boekhouder.nl Uw administratie opzetten... Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder! Meer informatie vindt u op www.zzp-boekhouder.nl

×