Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH informal soalan dan jawapan aras sintesis, jpk

870 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

RPH informal soalan dan jawapan aras sintesis, jpk

  1. 1. Soalan aras sintesisAnda berumur 14 tahun dan bercita-cita untuk mewakili sekolah dalam pertandinganpidato. Usaha anda untuk menjadi pemidato yang baik serta mewakili sekolah dalampertandingan pidato memerlukan anda mempunyai teknik dan pengetahuan dalamberkomunikasi dan berbahasa. Setiap orang mungkin mempunyai pengetahuan dalamberpidato tetapi tidak semestinya mereka memahami dan memiliki teknik-teknik untukberpidato.Huraikan satu pelan yang dapat membawa anda kepada sejauh mana anda memperolehteknik dan pengetahuan berkaitan dengan matlamat anda untuk menjadi pemidato yangbaik sekaligus dapat mewakili sekolah dalam pertandingan pidato. Jawapan kepada soalan aras sintesisUntuk menjadi pemidato yang berpengetahuan dan mahir, yang paling utama ialah anadaperlu tahu teknik-teknik berpidato yang baik dari segi penyampaian, menghuraikan idea,sebutan yang jelas, intonasi yang baik, gerak badan yang betul dan penggunaan bahasayang betul. Anda juga perlu mempunyai ciri-ciri seperti berpengetahuan luas tentang isiucapan yang berkaitan, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar kepadaucapannya. Kemahiran berpidato ini boleh diperolehi melalui latihan & pengalaman,Anda perlu mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri dan mempunyai peribadi yangbaik termasuk cara berpakaian dan bercakap
  2. 2. JADUAL PENENTU KANDUNGAN : PIDATO Rancangan Aras Taksonomi Bloom Pengajaran Harian Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis PenilaianPidato RPH 1 Maksod Ciri-ciri Menyampaikan pidato pemidato pidato yang baik

×