Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH Gabungan Pelajar Cemerlang dan Lemah

2,775 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPH Gabungan Pelajar Cemerlang dan Lemah

 1. 1. Rancangan Pengajaran Harian 3: Mata Pelajaran : Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan : Tingkatan 4 ERT Tarikh : 15 Mac 2012 (Isnin) Masa : 8.20 pagi-9.40 pagi (80 minit) Bil. Pelajar : 20 orang pelajar Tema/ Tajuk : Pemilihan dan penyimpanan makanan Sub Tajuk : Makanan segar –Sayur-sayuran Hasil Pembelajaran Selepas pengajaran, pelajar dapat: (1) Menyatakan klasifikasi makanan segar iaitu sayur-sayuran dengan betul dan tepat. (2) Menjelaskan pemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran dengan betul dan tepat. Isi kandungan Klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan mengikut sayur-sayuran: (1) Berdaun (5) Biji (2) Bunga (6) Bebawang (3) Batang dan pucuk (7) Kacang (4) Buah ( 8) Akar Pengetahuan Lalu Pelajar telah mempelajari tajuk “Masakan” semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pelajar mempunyai pengalaman mengendalikan makanan segar semasa amali masakan semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Alat Bantu “Slaid power point” dan sayur-sayuran segar. Penerapan Nilai Kerjasama, tolong menolong dan keyakinan.
 2. 2. Langkah/ Aktiviti Pengajaran dan Sumber/ nilai Masa Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Set induksi Guru merangsangkan minda pelajar Pelajar meneliti sayur kangkung dan KBKK: (5 minit) tentang pelajaran hari ini dengan tomato yang ditunjukkan oleh guru. Menjana idea menunjukkan sayur kangkung dan tomato di depan kelas. Nilai: Kerjasama Meminta pelajar meneliti sayur kangkung Pelajar secara sukarela meneka isi Keyakinan dan tomato yang ditunjukkan. pelajaran yang akan dipelajari. Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang akan diajar. Guru memaklumkan kepada pelajar objektif pengajaran hari iniMenyampaian Guru menerangkan dan mengklafikasikan Pelajar menumpukan perhatian terhadap KBBK: input sayur-sayuran berserta contoh yang sesuai penerangan yang diberikan guru. Membuat kategori (10 minit) sambil memaparkan nota melalui slaid Menjana idea powerpoint. Nilai: Guru bertanya kepada pelajar contoh Pelajar memberi respon dan jawapan Kerjasama sayur-sayuran lain mengikut kategorinya kepada pertanyaan guruMenyampaikan Guru membuat penerangan secara Pelajar menumpukan perhatian terhadap input menyeluruh tentang konsep pemilihan dan penerangan guru dan dapat gambaran (15 minit) penyimpanan sayur-sayuran. tentang pemilihan dan penyimpan sayur- sayuran .
 3. 3. Aktiviti Guru membahagikan pelajar-pelajar Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan KBKK:pengukuhan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada sebagaimana yang diarahkan guru. Menjana idea (20minit) 5 orang dalam 1 kumpulan dan setiap Menganalisis kumpulan disusun mengikut prestasi pelajar dalam matapelajaran Ekonomi Nilai: Rumah Tangga daripada ujian yang lepas. Kerjasama Kumpulan A: 1 6 11 16 Tolong menolong Kumpulan B: 2 7 12 17 Kumpulan C: 3 8 13 18 Kumpulan D: 4 9 14 19 Kumpulan E: 5 10 15 20 Kemudian, guru meminta pelajar pertama Pelajar-pelajar pertama setiap kumpulan dari setiap kumpulan berkumpul dan memahami topik kemudian masuk ke memahami topik. Selepas itu, pelajar- dalam kumpulan masing-masing dan pelajar tersebut masuk ke dalam menerangkan semula kepada pelajar lain kumpulan masing-masing dan mengenai topik hari ini. menerangkan semula kepada pelajar lain mengenai topik hari ini. Aktiviti Guru meminta setiap kumpulan membuat Setiap kumpulan menyediakan sebuah KBKK:pengukuhan sebuah sajak yang ringkas tentang sajak ringkas tentang pemilihan dan Menjana idea dan pemilihan dan penyimpanan sayur- penyimpanan sayur-sayuran seperti yang Menyelesaikan masalah Penilaian sayuran. disuruh guru. (25 minit) Nilai: Guru meminta setiap kumpulan Setiap kumpulan mendeklamasikan sajak Kerjasama mendeklamasikan sajak itu bersama-sama Keyakinan Guru memantau sajak setiap kumpulan sekiranya ada kesilapan Guru membimbing kumpulan yang
 4. 4. mempunyai masalah dalam membina sajak berkenaan topik hari iniRumusan Guru merumuskan isi pembelajaran dan Pelajar mendengar rumusan yang (5minit) menekankan sekali kepada pelajar dinyatakan guru dan memahaminya berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar
 5. 5. Jadual Penentu Kandungan Pelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Unit Konsep/ Fakta Kaedah/ Teori/ Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Istilah Kemahiran PrinsipRPH 3 Jenis Sayur-sayuran Penerangan - - Kategorikan Membina Mendeklamasikan meliputi sayuran beberapa sayur- sajak sajak Penyoalan sayuran daripada bahagian Cara tumbuhan yang Aktiviti topik penyimpanan boleh dimakan. sayuran Kumpulan Sayur-sayuran Cara sebaiknya dimakan segar pemilihan tanpa dimasak sayuran untuk mengurangkan kehilangan vitamin seperti asid askorbik dan vitamin B kompleks. Suhu menyimpan sayur-sayuran adalah 7°c hingga 10°c dan suhu terlalu rendah boleh merosakkan tisunya
 6. 6. Jadual Banding Beza Unit Pengajaran Objektif dan hasil Kandungan pelajaran Kaedah mengajar Kaedah penilaian pembelajaranUnit 1: Klasifikasi Menyatakan klasifikasi Sayur-sayuran meliputi Soal jawab Ujian penilaian formatifsayur-sayuran makanan segar iaitu beberapa bahagian sayur-sayuran dengan tumbuhan yang boleh Penerangan -Apakah contoh sayuran dimakan. Iaitu:- bagi.... betul dan tepat. Berdaun? Berdaun Bunga? Bunga Buah? Akar Kacang? Batang dan pucuk Akar? Biji Batang dan pucuk? Bebawang Bebawang? KacangUnit 2: Menjelaskan pemilihan Berdaun • Kaedah Pelbagai Aktiviti pengukuhan danPemilihan dan dan penyimpanan sayur- Pemilihan: Kecerdasan penilaian • berwarna hijaupenyimpanan sayur- sayuran dengan betul - Visual - Setiap kumpulan segarsayuran dan tepat • rangup pada daun membina peta konsep dan batangnya mengikut kreariviti • tidak layu atau mereka daripada gambar berlendir bersih yang diberi guru dengan Penyimpanan: • tidak perlu dicuci rangsangan daripada sebelum disimpan banding beza • simpan dalam beg politena berlubang • simpan dibahagian • Kaedah PBL -Setiap kumpulan khas untuk diminta untuk
 7. 7. • sayuran di dalam menganalissis artikel peti sejuk pada yang diberikan oleh guru suhu 7◦C - 10◦ berkaitan dengan topikBunga hari tersebut danPemilihan: mengolahkannya semula • berwarna merah dalam bentuk peta atau hijau yang segar dan cerah konsep • tidak lembik • tidak ada kesan Soalan tafsiran akan kekuningan berbau diberikan oleh guru segarPenyimpanan: kepada pelajar untuk • simpan dalam beg menguji tahap politena yang kefahaman mereka berlubang dalam topik ini. • simpan dibahagian khas untuk sayuran di dalam peti sejukBatang dan pucukPemilihan: • berwarna segar dan muda • rangup dan keras • bentuknya elok • tidak berlendir atau layu tidak bertukar warna perangPenyimpanan: • simpan dalam beg politena yang
 8. 8. berlubang • simpan di bahagian khas untuk sayuran di dalam peti sejukAkarPemilihan: • tidak diselaputi tanah • tidak ada tunas • saiz sederhana • berkeadaan keras atau pejal • tidak ada tanda lebam tidak kecutPenyimpanan: • disimpan di rak yang mempunyai pengudaraan yang baik, di tempat yang sejuk, gelap dan kering • jauhkan daripada makanan yang berbau kuatBuahPemilihan: • bentuknya elok • tidak kecut atau lebam tidak calar di lapisan kulitPenyimpanan:
 9. 9. • simpan di dalam beg politena yang berlubang di bahagian khas untuk sayuran di dalam peti sejukBijiPemilihan: • segar dan rangup • tidak kecut muda dan segarPenyimpanan: • simpan kacang pea di dalam peti sejuk beku • simpan petai di dalam beg politena atau bekas kedap udaraBebawangPemilihan: • kulit luar berkilat • tidak lembap atau berlendir • tidak bertunas pejalPenyimpanan: • simpan di dalam bakul pada suhu bilik • simpan di tempat kering dan gelap supaya tidak
 10. 10. bertunas • asingkan bawang yang baru dengan yang lamaKacangPemilihan: • segar dan rangup saiz sederhana dan mudaPenyimpanan: • simpan dalam beg politena yang berlubang • simpan dibahagian khas untuk sayuran di dalam peti sejuk
 11. 11. HURAIAN: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2Untuk rancangan pengajaran harian 2 ini saya menggunakan Model Hunter’s LessonCycle Design dimana melibatkan 20 orang pelajar untuk kelas kedua. Tajuk yang sayaguna ialah daripada Bab 3 Pemilihan dan Penyimpanan Makanan iaitu makanan segar –sub topik Sayur-sayuran selama 80 minit iaitu 2 sesi pembelajaranHasil pembelajaran:Hasil pembelajaran yang saya ingin pelajar perolehi ialah pelajar dapat menyatakanklasifikasi makanan segar iaitu sayur-sayuran dengan betul dan tepat; dan menjelaskanpemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran dengan betul dan tepat.Isi kandunganUntuk isi kandungan pelajaran ini, saya ingin menumpukan pelajar hanya pada bahagianklasifikasi, pemilihan dan penyimpana sayuran-sayuran yang terdiri daripada berdaun,bunga, batang dan pucuk, buah, biji, bebawang, kacang dan akar.Pengetahuan Sedia AdaHampir keseluruhan pelajar mempunyai pengalaman dalam bab sayur-sayuran danmengendalikan makanan segar secara amnya semasa proses pengajaran dan pembelajarandari tingkatan 1 hingga 3.Alat Bantu mengajarUntuk alat bantu mengajar saya menggunakan slaid powerpoint dan juga sayur-sayuransegar iaitu tomato dan sayur kangkungSet InduksiUntuk set induksi, proses ini cuma dijalankan selama 5 minit sahaja dimana sayamenggunakan pendekatan atau alat fizikal yang pelajar boleh lihat, sentuh, rasa dan bauiaitu dengan menggunakan tomato dan sayur kangkung dimana sedikit sebanyak pelajardapat gambaran mengenai tajuk yang akan guru ajar pada hari itu. Dalam set induksi,kemahiran berfikir secara secara kreatif dan kritis, pelajar dapat menjana minda merekauntuk meneka apakah tajuk yang akan diajar oleh guru. Nilai yang diterap juga dimanadua daripada 20 orang pelajar memberi kerjasama dengan meneka secara sukarelapengajaran yang ingin guru ajar pada hari itu. Nilai lain ialah keyakinan di mana pelajaryakin dengan tekaan mereka.
 12. 12. Menyampaikan InputUntuk menyampaikan input tentang topik yang ingin diajar, guru menggunakan alatbantu mengajar daripada slaid powerpoint yang telah disediakan guru (Rujuk Lampiran1) untuk memberi penerangan kepada pelajar tentang klasifikasi, pemilihan danpenyimpanan sayur-sayuran. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) yangpelajar dapat dalam sesi ini ialah pelajar dapat menjana idea melalui menjawab soalanyang guru tanya tentang klasifikasi sayur-sayuran. Selain itu pelajar juga dapat kemahiranuntuk membuat kategori tentang jenis-jenis sayur-sayuran. Seperti di set induksi, nilai disesi ini juga sama di mana pelajar memberi kerjasama kepada guru semasa guru menyoalmereka.Aktiviti PengukuhanDi dalam sesi ini, guru telah membahagikan seramai 5 orang pelajar dalam satukumpulan untuk menjalankan aktiviti pengukuhan dimana tujuannya untuk mengujipelajar samada mereka memahami atau tidak sesi pengajaran topik pada hari itu. Gurumembahagikan pelajar-pelajar kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam 1kumpulan dan setiap kumpulan disusun mengikut prestasi pelajar dalam matapelajaranEkonomi Rumah Tangga daripada ujian yang lepas.Kumpulan A: 1 6 11 16Kumpulan B: 2 7 12 17Kumpulan C: 3 8 13 18Kumpulan D: 4 9 14 19Kumpulan E: 5 10 15 20Kemudian, guru meminta pelajar pertama dari setiap kumpulan berkumpul danmemahami topik. Selepas itu, pelajar-pelajar tersebut masuk ke dalam kumpulan masing-masing dan menerangkan semula kepada pelajar lain mengenai topik hari ini. Di sini guru menggunakan kaedah pelbagai kecerdasan iaitu kecerdasaninterpersonal iaitu membuat kerja dalam kumpulan dan kecerdasan linguistik di managuru meminta setiap kumpulan berbincang untuk menyediakan sebuah sajak yangberkenaan dengan tajuk pengajaran hari itu kemudian mendeklamasikan sajak tersebut.Antara kemahiran KBKK yang digunakan ialah menjana minda iaitu setiap pelajarbersama- sama dengan kumpulan masing-masing menyediakan baris-baris sajakmengikut idea dan kreativiti mereka. Antara nilai yang diperolehi daripada sesi ini ialahkerjasama iaitu semua pelajar saling bekerjasama antara satu sama lain untuk membinasajak dan juga nilai keyakinan iaitu pelajar yakin tentang kebolehan mereka menyediakansajak serta berkeyakinan mendeklamasikan sajak itu. Kemudian, guru memantau sajak setiap kumpulan sekiranya terdapat kesilapandalam membina sajak dimana setiap baris ayat itu perlu berkenaan dengan topik. Guru
 13. 13. mengadakan praktis terbimbing dengan membimbing kumpulan yang mempunyaimasalah dalam membina sajak.RumusanUntuk penutup bagi sesi pengajaran hari tersebut, guru telah merumus secara ringkas isipelajaran pada hari tersebut kepada pelajar-pelajar serta menekankan kembali topik yangperlu dikuasai oleh pelajar seperti klasifikasi sayuran, pemilihan dan penyimpanansayuran.
 14. 14. Lampiran 1: Nota Makanan Segar (Sayur-sayuran)Makanan SegarMaksud : Makanan yang belum dimasak atau diproses Klasifikasi Sayur-sayuran Berdaun Bunga Kacang • Sawi •Bunga kantan •Kacang buncis • Kangkung •Brokoli •Kacang sepat • Kobis •Jantung pisang •Kacang panjang • Bayam •Bunga kobis •Kacang botor Buah Akar Batang & Pucuk Bebawang •Labu •Akar teratai •Asparagus •Bawang merah •Terung •Lobak •Saderi •Bawang putih •Lada •Sengkuang •Taugeh •Bawang besar •Timun •Ubi keledek •RebungPemilihan dan Penyimpanan Klasifikasi Sayur- Pemilihan Penyimpan sayuranBerdaun • berwarna hijau segar • tidak perlu dicuci sebelum disimpan • rangup pada daun dan batangnya • simpan dalam beg politena berlubang • tidak layu atau berlendir • simpan dibahagian khas untuk • bersih • sayuran di dalam peti sejuk pada • suhu 7◦C - 10◦C
 15. 15. Bunga • berwarna merah atau hijau • simpan dalam beg yang segar dan cerah politena yang berlubang • tidak lembik • simpan di bahagian khas untuk • tidak ada kesan kekuningan • sayuran di dalam peti • berbau segar sejukBatang dan Pucuk • berwarna segar dan muda • simpan dalam beg politena yang berlubang • rangup dan keras • simpan di bahagian khas • bentuknya elok untuk sayuran di dalam peti sejuk • tidak berlendir atau layu • tidak bertukar warna perangAkar • tidak diselaputi tanah • disimpan di rak yang mempunyai pengudaraan • tidak ada tunas yang baik, di tempatyang sejuk, gelap dan kering • saiz sederhana • jauhkan daripada • berkeadaan keras atau pejal makanan yang berbau • tidak ada tanda lebam kuat • tidak kecutBuah • bentuknya elok • simpan di dalam beg politena yang berlubang • tidak kecut atau lebam di bahagian khas untuk sayuran di dalam peti • tidak calar di lapisan kulit sejukBiji • segar dan rangup • simpan kacang pea di dalam peti sejuk beku • tidak kecut • simpan petai di dalam • muda dan segar beg politena atau bekas kedap udara
 16. 16. Bebawang • kulit luar berkilat • simpan di dalam bakul pada suhu bilik • tidak lembap atau berlendir • simpan di tempat kering • tidak bertunas dan gelap supaya tidak bertunas • pejal • asingkan bawang yang baru dengan yang lamaKacang • segar dan rangup • simpan dalam beg • saiz sederhana dan muda politena yang berlubang • simpan di bahagian khas untuk sayuran di dalam peti sejuk
 17. 17. Lampiran 2Bahan Bantu Mengajar 1. Slaid Powerpoint ( Rujuk Slaid Powerpoint Sayur-sayuran) 2. Bahan mentah- sayur-sayuran (Kangkung dan Tomato) Lampiran 3Soalan-soalan tafsiran formatif 1. Dalam set induksi - Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. - Soalan: Cuba teka apakah tajuk pelajaran kita hari ini? 2. Dalam sesi menyampaikan input - Guru bertanya kepada pelajar contoh sayur-sayuran lain mengikut kategorinya - Soalan: Apakah contoh sayuran bagi.... - Berdaun? - Bunga? - Buah? - Kacang? - Akar? - Batang dan pucuk? - Bebawang? 3. Aktiviti pengukuhan - Guru meminta setiap pelajar membina sebuah sajak berkenaan dengan topik pengajaran - Pelajar diminta mendeklamasikan sajak dalam kumpul

×