Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan Pengajaran Harian Pendekatan Pengajaran Berasaskan Masalah

4,976 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rancangan Pengajaran Harian Pendekatan Pengajaran Berasaskan Masalah

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian 1: Pendekatan Pengajaran Berasaskan Masalah Mata Pelajaran : Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan : Tingkatan 4 ERT Tarikh : 3 Januari 2011 (Isnin) Masa : 8.20 pagi-9.40 pagi (80 minit) Bil. Pelajar : 20 orang pelajar Tema/ Tajuk : Pemilihan dan penyimpanan makanan Sub Tajuk : Makanan segar Hasil Pembelajaran Selepas pengajaran, pelajar dapat: (1) Menyatakan klasifikasi makanan segar iaitu sayur-sayuran dengan betul dan tepat. (2) Menjelaskan pemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran dengan betul dan tepat. Isi kandungan Klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan mengikut sayur-sayuran: (1) Berdaun (5) Biji (2) Bunga (6) Bebawang (3) Batang dan pucuk (7) Kacang (4) Buah ( 8) Akar Pengetahuan Lalu Pelajar telah mempelajari tajuk “Masakan” semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pelajar mempunyai pengalaman mengendalikan makanan segar semasa amali masakan semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Alat Bantu Buku teks Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan 4, Artikel Penerapan Nilai Kerjasama, tolong menolong dan keyakinan.
  2. 2. Langkah/ Aktiviti Pengajaran dan Sumber/ nilai Masa Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti PelajarFasa Orientasi Guru berbincang dengan pelajar tentang Pelajar memberi tindakbalas dan pendapat KBKK: (5 minit) perkara yang dipelajari dalam topik dalam perbincangan tersebut Menjana idea klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran Nilai: Kerjasama KeyakinanFasa Pencetus Guru mengimbas semula apa yang telah Pelajar menumpukan perhatian kepada KBKK:Idea dipelajari sebelum ini iaitu klasifikasi penerangan yang disampaikan oleh guru Menjana idea(20 minit) sayur-sayuran dan contohnya; dan pemilihan dan penyimpanan makanan Nilai: Kerjasama Guru meminta pelajar membentuk Keyakinan kumpulan seramai 5 orang dalam 1 kumpulan Guru meminta setiap kumpulan Setiap kumpulan membuat peta minda berbincang dan menyediakan peta minda seperti yang diminta oleh guru berdasarkan tajuk klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran.Penstrukturan Guru mengedarkan lembaran kertas yang Pelajar menerima artikel tersebut KBKK: Semula Idea mempunyai artikel kepada setiap Menjana idea (30 minit) kumpulan Nilai: Guru meminta setiap kumpulan Pelajar duduk dalam kumpulan dan Kerjasama
  3. 3. bekerjasama dan memahami isi membaca serta memahami artikel Keyakinan kandungan artikel berkenaan berkenaan. Kemahiran sosial: Guru meminta pelajar membuat Pelajar berbincang dalam kumpulan Interaksi perbincangan dalam kumpulan tentang masing-masing mengenai artikel tesebut artikel yang diberikan dan mengaplikasikan perkara di dalam artikel tersebut dengan topik pada hari ini.Penilaian Guru meminta setiap kumpulan membuat Wakil setiap kumpulan membuat KBBK:(15 minit) perbentangan hasil daripada perbincangan perbentangan Mengesahkan sumber tersebut maklumat Nilai: Kerjasama Rekleksi Guru meminta pelajar menyediakan Pelajar membuat laporan ringkas(10 minit) laporan ringkas tentang hasil perbincangan tersebut Guru mengutip laporan yang telah siap Pelajar menyerahkan laporan yang telah daripada pelajar disiapkan.

×