Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan Pengajaran Harian : Kecerdasan Pelbagai (Linguistik)

2,679 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan Pengajaran Harian : Kecerdasan Pelbagai (Linguistik)

  1. 1. Rancangan Pengajaran Harian 2: Kecerdasan Pelbagai (Linguistik) Mata Pelajaran : Ekonomi Rumah Tangga Tingkatan : Tingkatan 4 ERT Tarikh : 3 Januari 2011 (Isnin) Masa : 8.20 pagi-9.40 pagi (80 minit) Bil. Pelajar : 20 orang pelajar Tema/ Tajuk : Pemilihan dan penyimpanan makanan Sub Tajuk : Makanan segar Hasil Pembelajaran Selepas pengajaran, pelajar dapat: (1) Menyatakan klasifikasi makanan segar iaitu sayur-sayuran dengan betul dan tepat. (2) Menjelaskan pemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran dengan betul dan tepat. Isi kandungan Klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan mengikut sayur-sayuran: (1) Berdaun (5) Biji (2) Bunga (6) Bebawang (3) Batang dan pucuk (7) Kacang (4) Buah ( 8) Akar Pengetahuan Lalu Pelajar telah mempelajari tajuk “Masakan” semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pelajar mempunyai pengalaman mengendalikan makanan segar semasa amali masakan semasa Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Alat Bantu “Slaid power point” dan sayur-sayuran segar. Penerapan Nilai Kerjasama, tolong menolong dan keyakinan.
  2. 2. Langkah/ Aktiviti Pengajaran dan Sumber/ nilai Masa Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Set induksi Guru merangsangkan minda pelajar Pelajar meneliti sayur kangkung dan KBKK: (5 minit) tentang pelajaran hari ini dengan tomato yang ditunjukkan oleh guru. Menjana idea menunjukkan sayur kangkung dan tomato di depan kelas. Nilai: Kerjasama Meminta pelajar meneliti sayur kangkung Pelajar secara sukarela meneka isi Keyakinan dan tomato yang ditunjukkan. pelajaran yang akan dipelajari. Meminta pelajar meneka tajuk pelajaran. Guru memberi respon kepada jawapan pelajar dan mengaitkan jawapan pelajar dengan tajuk yang akan diajar.Menyampaian Guru menerangkan dan mengklafikasikan Pelajar menumpukan perhatian terhadap KBBK: input sayur-sayuran berserta contoh yang sesuai penerangan yang diberikan guru. Membuat kategori (10 minit) sambil memaparkan nota melalui slaid Menjana idea powerpoint. Nilai: Guru bertanya kepada pelajar contoh Pelajar memberi respon dan jawapan Kerjasama sayur-sayuran lain mengikut kategorinya kepada pertanyaan guruMenyampaikan Guru membuat penerangan secara Pelajar menumpukan perhatian terhadap input menyeluruh tentang konsep pemilihan dan penerangan guru dan dapat gambaran (15 minit) penyimpanan sayur-sayuran. tentang pemilihan dan penyimpan sayur- sayuran . Aktiviti Guru memberi membahagikan pelajar Pelajar bergerak dan membentuk kumpulan KBKK: Pengukuhan kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada sebagaimana yang diarahkan oleh guru Menjana minda
  3. 3. (35 minit) 5 orang pelajar dalam satu kumpulan Nilai: Kerjasama Guru meminta setiap kumpulan membuat Setiap kumpulan menyediakan 5 baris Keyakinan 5 baris sajak tentang pemilihan dan sajak tentang pemilihan dan penyimpanan penyimpanan sayur-sayuran. sayur-sayuran seperti yang disuruh guru. Guru meminta wakil setiap kumpulan Wakil kumpulan mendeklamasikan sajak mendeklamasikan sajak ituRumusan Guru merumuskan isi pembelajaran dan Pelajar mendengar rumusan yang (5minit) menekankan sekali kepada pelajar dinyatakan guru dan memahaminya berkaitan isi pelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar
  4. 4. HURAIAN: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2Untuk rancangan pengajaran harian 2 ini saya menggunakan kaedah Kecerdasan Pelbagaiiaitu Kecerdasan Linguistik dimana melibatkan 20 orang pelajar untuk kelas kedua. Tajukyang saya guna ialah daripada Bab 3 Pemilihan dan Penyimpanan Makanan iaitumakanan segar – sub topik Sayur-sayuran selama 80 minit iaitu 2 sesi pembelajaranHasil pembelajaran:Hasil pembelajaran yang saya ingin pelajar perolehi ialah pelajar dapat menyatakanklasifikasi makanan segar iaitu sayur-sayuran dengan betul dan tepat; dan menjelaskanpemilihan dan penyimpanan sayur-sayuran dengan betul dan tepat.Isi kandunganUntuk isi kandungan pelajaran ini, saya ingin menumpukan pelajar hanya pada bahagianklasifikasi, pemilihan dan penyimpana sayuran-sayuran yang terdiri daripada berdaun,bunga, batang dan pucuk, buah, biji, bebawang, kacang dan akar.Pengetahuan Sedia AdaHampir keseluruhan pelajar mempunyai pengalaman dalam bab sayur-sayuran danmengendalikan makanan segar secara amnya semasa proses pengajaran dan pembelajarandari tingkatan 1 hingga 3.Alat Bantu mengajarUntuk alat bantu mengajar saya menggunakan slaid powerpoint dan juga sayur-sayuransegar iaitu tomato dan sayur kangkungSet induksi:Untuk set induksi, proses ini cuma dijalankan selama 5 minit sahaja dimana sayamenggunakan pendekatan atau alat fizikal yang pelajar boleh lihat, sentuh, rasa dan bauiaitu dengan menggunakan tomato dan sayur kangkung dimana sedikit sebanyak pelajardapat gambaran mengenai tajuk yang akan guru ajar pada hari itu. Dalam set induksi,kemahiran berfikir secara secara kritis dan kreatif, pelajar dapat menjana minda merekauntuk meneka apakah tajuk yang akan diajar oleh guru. Nilai yang diterap juga dimanadua daripada 20 orang pelajar memberi kerjasama dengan meneka secara sukarelapengajaran yang ingin guru ajar pada hari itu. Nilai lain ialah keyakinan di mana pelajaryakin dengan tekaan mereka.

×