SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Gdańskiepomniki
Pomnik Jana Heweliusza
 Pomnik wybitnego polskiego
astronoma , matematyka
konstruktora
instrumentów
naukowych
Jan Heweliusz
 Pochodził z zamożnej, niemieckojęzycznej,
luterańskiej rodziny browarników. Przodkowie
Heweliusza przybyli z Ottendorfu w 1434 i
osiedlili się w Steblewie, od 1526 zaś
zamieszkali w Gdańsku. Początkowo zajmowali
się kupiectwem, później pradziad Heweliusza
Mikołaj (Nikel) Höuelke i jego brat założyli
browary
 Duży wpływ na przyszłe życie Heweliusza miała
rozpoczęta w 1618 nauka w Gdańskim
Gimnazjum Akademickim, gdzie pod wpływem
profesora nauk ścisłych Piotra Krügera
zainteresował się astronomią, zbudował też
swoje pierwsze przyrządy. W styczniu 1622
rozpoczął naukę na wydziale sztuk
wyzwolonych uniwersytetu w Królewcu, w 1627
powrócił jednak do Gimnazjum Akademickiego,
gdzie do 1630 roku pogłębiał znajomość nauk
ścisłych
W pierwszej połowie lat czterdziestych XVII wieku
Heweliusz prowadził systematyczne teleskopowe
obserwacje Księżyca. Ich efektem była wydana w 1647
Selenografia, czyli opisanie Księżyca....
W początkowych rozdziałach astronom opisał budowę
swych lunet, następnie przedstawił wyniki obserwacji
planet, księżyców Jowisza oraz plam słonecznych.
Najważniejszą część dzieła stanowiły obserwacje i
dokładne mapy Księżyca. Ostatnie rozdziały
Selenografii opisują obserwacje zaćmień i zakryć ciał
niebieskich przez Księżyc.
Selenografia zdobyła duże uznanie w Europie, a
Heweliusz rozsyłał do znajomych i ważnych postaci
ręcznie kolorowane egzemplarze. Niektóre ryciny
wyszły także jako druki ulotne. 22 listopada 1644
zaobserwował fazy Merkurego.
W kolejnych latach prowadził różnego rodzaju
obserwacje – planet, zaćmień, libracji Księżyca. W 1656
ukazała się Rozprawa o rzeczywistej postaci Saturna, w
której próbował rozwikłać zagadkę jego wyglądu, ale
odgadnąć istnienia pierścieni Heweliusz nie zdołał. W
1662 wydał pracę Merkury widoczny na Słońcu,
relacjonującą tranzyt Merkurego. Wyznaczył przy tym
kątową średnicę Merkurego
Pomnik Marii Konopnickiej Pomnik przedstawia postać Marii Konopnickiej, znanej polskiej pisarki.
 Autorem rzeźby jest prof. Franciszek Duszenko. Pomnik powstał w 1977
roku.
 Maria Konopnicka była córką Józef
Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich. Jej
rodzice zamieszkali w Suwałkach w 1841. W
1849, kiedy Maria miała siedem lat,
Wasiłowscy przenieśli się do Kalisza i
zamieszkali na Warszawskim Przedmieściu, w
mieszkaniu na parterze pałacu Puchalskich
przy dzisiejszej ul. Jana Kilińskiego 4
(wówczas Stawiszyńskim Przedmieściu),
naprzeciw fabryki Beniamina Repphana. Matka
Marii zmarła w 1854 i została pochowana na
Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ojciec Marii był
prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i
patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i
miłośnikiem literatury. Wychowywał córki w
tradycji chrześcijańskiej, bez kobiecego
wpływu. Atmosfera powagi, żarliwego
patriotyzmu i surowych nauk moralnych miała
duży wpływ na Marię. W latach 1855–1856
uczyła się z siostrą na pensji u sióstr
sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z
Elizą Pawłowską, późniejszą Orzeszkową.
Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi
zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe
życie Marii.


 (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8
października 1910 we Lwowie polska
poetka i nowelistka okresu realizmu,
krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.
Maria Konopnicka debiutowała pod
pseudonimem Marko
w 1870 w dzienniku „Kaliszanin” wierszem
Zimowy poranek
utwór został dobrze przyjęty. Kaliszowi
poświęciła trzy utwory
poetyckie: dwa zatytułowane Kaliszowi
(1888, 1907) i Meru
miasta (1897).
Cykl lirycznych wierszy W górach zamieścił
rok później
„Tygodnik Ilustrowany”. Bardzo szybko jej
twórczość poetycka
przepełniona patriotyzmem i szczerym
liryzmem, stylizowana
„na swojską nutę” zdobyła powszechne
uznanie. Pierwszy tomik
Poezji wydała w 1881.
Nowele pisała od początku lat
osiemdziesiątych XIX wieku aż do
śmierci. Zaczęło się od dziennikarskich
doświadczeń Konopnickiej,
w czasie redagowania przez nią „Świtu”.
Początkowo czerpała
inspiracje z doświadczeń Prusa,
Orzeszkowej, a następnie
rozwinęła własne pomysły w dziedzinie
małych form. Nowela Dym
opublikowana została w roku 1893.
Pomnik Jana
Sobieskieg
o III Król Polski od 1674
 Został ufundowany przez
miasto Lwów i odsłonięty
20 listopada 1898 w
Lwowie po 1945 został
przekazany Polsce i
stanął w Gdańsku
Jan III Sobieski herbu Janina ur. 17 sierpnia 1629 w
Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od
1674 Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez
chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym
tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684 r.)
Wojna polsko-rosyjska i potop szwedzki
 W czasie wojny z Rosją, walczył w bitwie pod
Ochmatowem 1655 z połączoną armią
rosyjsko-kozacką.

 Na początku potopu szwedzkiego wraz
z wieloma innymi oddziałami poddał
się pod Ujściem pod protekcję króla
szwedzkiego Karola X Gustawa. 16
października 1655 jako pułkownik
wojska kwarcianego pod wodzą
Aleksandra Koniecpolskiego złożył
przysięgę wierności królowi
szwedzkiemu. Ów akt zdrady
względem Jana Kazimierza stanowi do
dziś najbardziej kontrowersyjną kartę
w biografii przyszłego króla.
Historiografia częściowo
usprawiedliwia Sobieskiego faktem, że
jego zachowanie nie było niczym
szczególnym, bowiem tak postąpiła
wówczas większość polskiej szlachty.
Z drugiej jednak strony, Sobieski
należał do grupy pierwszych, którzy
przeszli na służbę szwedzką i trwał w
niej dłużej, aniżeli większość mas
szlacheckich.
Pomnik Kindertransportów
Pomnik Kindertransportów – pomnik upamiętniający uczestników transportów żydowskich dzieci z
Gdańska do Londynu w przededniu wybuchu II wojny światowej.
W sierpniu 1939 z Wolnego Miasta Gdańska wyruszyły cztery transporty dzieci żydowskich, których
rodzice nie mogli opuścić miasta. Dzięki przyjęciu ich przez rodziny brytyjskie, ponad stu małych
gdańszczan uniknęło zagłady. Izraelski rzeźbiarz Frank Meisler urodził się w Gdańsku w 1929 i jako
dziesięcioletnie dziecko został uratowany w jednym z transportów, jego oboje rodzice wkrótce zginęli
z rąk hitlerowców.
Pomnik jest zlokalizowany na terenie gdańskiego dworca, skąd odjeżdżały dzieci. Drugi pomnik z
serii znajduje się w Berlinie, który był stacją tranzytową w tej podróży, trzeci pomnik tego samego
autora odsłonięto w 2005 roku na londyńskim dworcu Liverpool Street Station, gdzie ich podróż się
zakończyła.
Pomnik odsłonięto 6 maja 2009 roku przy ul. Podwale Grodzkie w obecności kilku żyjących
uczestników „Kindertransportów”, wśród których znalazł się również artysta Frank Meisler
 Szymon Puchta
Dmitrij Nowosielecki
Dawid Czajkowski
Kacper Łuczak
Krzysztof
Nowak
2a

More Related Content

What's hot

Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.Nierzwicka
 
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćHenryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćNierzwicka
 
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
 
Anna Siejka
Anna SiejkaAnna Siejka
Anna Siejkagim3
 
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćfifo001
 
Czesław miłosz
Czesław miłoszCzesław miłosz
Czesław miłoszAd Hoc
 
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. Kopischke
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. KopischkeM. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. Kopischke
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. KopischkeGazetaGong
 
Nobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy nobliscikonsi
 
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
 
Czesław miłosz prezentacja
Czesław miłosz prezentacjaCzesław miłosz prezentacja
Czesław miłosz prezentacjaAnna Dębek
 
galczynski
galczynskigalczynski
galczynskiTeresa
 
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszu
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszuProjekt edukacyjny o czesławie miłoszu
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszubartek98n
 
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakM. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakGazetaGong
 
Prezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiejPrezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiejAd Hoc
 

What's hot (20)

Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.Sienkiewicz - życie, podróże.
Sienkiewicz - życie, podróże.
 
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczośćHenryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
Henryk Sienkiewicz podróze i ich wpływ na twórczość
 
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
DWÓR W KWIATONOWICACH: "Z Kwiatonowic dookoła świata" (wystawa)
 
Nobel
NobelNobel
Nobel
 
172
172172
172
 
Anna Siejka
Anna SiejkaAnna Siejka
Anna Siejka
 
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
 
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
 
Bolesław Prus - biografia
Bolesław Prus - biografiaBolesław Prus - biografia
Bolesław Prus - biografia
 
Czesław miłosz
Czesław miłoszCzesław miłosz
Czesław miłosz
 
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. Kopischke
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. KopischkeM. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. Kopischke
M. Dąbrowska, autorzy: P. Rydzek, K. Kopischke
 
Nobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisciNobel i polscy noblisci
Nobel i polscy noblisci
 
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
 
Śladami Czesława Miłosza
Śladami Czesława MiłoszaŚladami Czesława Miłosza
Śladami Czesława Miłosza
 
Czesław miłosz prezentacja
Czesław miłosz prezentacjaCzesław miłosz prezentacja
Czesław miłosz prezentacja
 
galczynski
galczynskigalczynski
galczynski
 
Juliusz slowacki
Juliusz slowackiJuliusz slowacki
Juliusz slowacki
 
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszu
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszuProjekt edukacyjny o czesławie miłoszu
Projekt edukacyjny o czesławie miłoszu
 
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. SelejdakM. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
M. Dąbrowska, autorki- K. Sławik, M. Selejdak
 
Prezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiejPrezezntacja o wisławie szymborskiej
Prezezntacja o wisławie szymborskiej
 

Similar to Prezentacja

Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptx
Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptxPrezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptx
Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptxmdudek1
 
H. KołłąTaj
H. KołłąTajH. KołłąTaj
H. KołłąTajSECZUAN
 
Hugo Kołłątaj
Hugo KołłątajHugo Kołłątaj
Hugo Kołłątajguest697ddc
 
Hugo Kołłątaj
Hugo KołłątajHugo Kołłątaj
Hugo Kołłątajguest697ddc
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiAdam Idller
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiseball
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiDavideczeq
 
Magdalena (lis) jureczko prezentacja
Magdalena (lis) jureczko prezentacjaMagdalena (lis) jureczko prezentacja
Magdalena (lis) jureczko prezentacjamagdajure
 
Prezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Prezentacja. 11 listopada Święto NiepodległościPrezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Prezentacja. 11 listopada Święto NiepodległościSurwabuno
 
Prezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto NiepodległościPrezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto NiepodległościSurwabuno
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci gblonska
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkibozbar
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkibozbar
 

Similar to Prezentacja (20)

Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptx
Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptxPrezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptx
Prezentacja o Janie Pawle II angelika_bosak.pptx
 
H. KołłąTaj
H. KołłąTajH. KołłąTaj
H. KołłąTaj
 
Hugo Kołłątaj
Hugo KołłątajHugo Kołłątaj
Hugo Kołłątaj
 
Hugo Kołłątaj
Hugo KołłątajHugo Kołłątaj
Hugo Kołłątaj
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 
Magdalena (lis) jureczko prezentacja
Magdalena (lis) jureczko prezentacjaMagdalena (lis) jureczko prezentacja
Magdalena (lis) jureczko prezentacja
 
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)
 
Prezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Prezentacja. 11 listopada Święto NiepodległościPrezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
Prezentacja. 11 listopada Święto Niepodległości
 
Prezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto NiepodległościPrezentacja Święto Niepodległości
Prezentacja Święto Niepodległości
 
Albert Chmielowski
Albert ChmielowskiAlbert Chmielowski
Albert Chmielowski
 
Dynastia piastow
Dynastia piastowDynastia piastow
Dynastia piastow
 
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
 
Konferencja
KonferencjaKonferencja
Konferencja
 
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
 
Lwow cmentarz lyczakowski
Lwow cmentarz lyczakowskiLwow cmentarz lyczakowski
Lwow cmentarz lyczakowski
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 
Historia ksiazki
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
 

More from ZSO6Gdansk

Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16
Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16
Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16ZSO6Gdansk
 
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.ZSO6Gdansk
 
Plac Solidarności
Plac SolidarnościPlac Solidarności
Plac SolidarnościZSO6Gdansk
 
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortowe
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortoweGdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortowe
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortoweZSO6Gdansk
 
Sławni niemcy w dawnym Gdańsku
Sławni niemcy w dawnym GdańskuSławni niemcy w dawnym Gdańsku
Sławni niemcy w dawnym GdańskuZSO6Gdansk
 
Gabriel Fahrenheit
Gabriel FahrenheitGabriel Fahrenheit
Gabriel FahrenheitZSO6Gdansk
 
Johann Speymann
Johann SpeymannJohann Speymann
Johann SpeymannZSO6Gdansk
 
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann Speymann
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann SpeymannSłąwni Niemcy w Gdańsku: Johann Speymann
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann SpeymannZSO6Gdansk
 
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton MuellerSłynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton MuellerZSO6Gdansk
 
Gdańsk, wczoraj, dziś jutro
Gdańsk, wczoraj, dziś jutroGdańsk, wczoraj, dziś jutro
Gdańsk, wczoraj, dziś jutroZSO6Gdansk
 
Historia VI Lo w Gdańsku
Historia VI Lo w GdańskuHistoria VI Lo w Gdańsku
Historia VI Lo w GdańskuZSO6Gdansk
 
Port Północny w Gdańsku
Port Północny w GdańskuPort Północny w Gdańsku
Port Północny w GdańskuZSO6Gdansk
 

More from ZSO6Gdansk (12)

Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16
Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16
Profile klas pierwszych VI LO w Gdańsku w roku szkolnym 2015/16
 
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
Pomniki i tablice pamiątkowe w Gdańsku.
 
Plac Solidarności
Plac SolidarnościPlac Solidarności
Plac Solidarności
 
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortowe
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortoweGdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortowe
Gdańsk: port głównego miasta, urządzenia oortowe
 
Sławni niemcy w dawnym Gdańsku
Sławni niemcy w dawnym GdańskuSławni niemcy w dawnym Gdańsku
Sławni niemcy w dawnym Gdańsku
 
Gabriel Fahrenheit
Gabriel FahrenheitGabriel Fahrenheit
Gabriel Fahrenheit
 
Johann Speymann
Johann SpeymannJohann Speymann
Johann Speymann
 
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann Speymann
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann SpeymannSłąwni Niemcy w Gdańsku: Johann Speymann
Słąwni Niemcy w Gdańsku: Johann Speymann
 
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton MuellerSłynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
 
Gdańsk, wczoraj, dziś jutro
Gdańsk, wczoraj, dziś jutroGdańsk, wczoraj, dziś jutro
Gdańsk, wczoraj, dziś jutro
 
Historia VI Lo w Gdańsku
Historia VI Lo w GdańskuHistoria VI Lo w Gdańsku
Historia VI Lo w Gdańsku
 
Port Północny w Gdańsku
Port Północny w GdańskuPort Północny w Gdańsku
Port Północny w Gdańsku
 

Prezentacja

 • 2. Pomnik Jana Heweliusza  Pomnik wybitnego polskiego astronoma , matematyka konstruktora instrumentów naukowych
 • 3. Jan Heweliusz  Pochodził z zamożnej, niemieckojęzycznej, luterańskiej rodziny browarników. Przodkowie Heweliusza przybyli z Ottendorfu w 1434 i osiedlili się w Steblewie, od 1526 zaś zamieszkali w Gdańsku. Początkowo zajmowali się kupiectwem, później pradziad Heweliusza Mikołaj (Nikel) Höuelke i jego brat założyli browary  Duży wpływ na przyszłe życie Heweliusza miała rozpoczęta w 1618 nauka w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, gdzie pod wpływem profesora nauk ścisłych Piotra Krügera zainteresował się astronomią, zbudował też swoje pierwsze przyrządy. W styczniu 1622 rozpoczął naukę na wydziale sztuk wyzwolonych uniwersytetu w Królewcu, w 1627 powrócił jednak do Gimnazjum Akademickiego, gdzie do 1630 roku pogłębiał znajomość nauk ścisłych
 • 4. W pierwszej połowie lat czterdziestych XVII wieku Heweliusz prowadził systematyczne teleskopowe obserwacje Księżyca. Ich efektem była wydana w 1647 Selenografia, czyli opisanie Księżyca.... W początkowych rozdziałach astronom opisał budowę swych lunet, następnie przedstawił wyniki obserwacji planet, księżyców Jowisza oraz plam słonecznych. Najważniejszą część dzieła stanowiły obserwacje i dokładne mapy Księżyca. Ostatnie rozdziały Selenografii opisują obserwacje zaćmień i zakryć ciał niebieskich przez Księżyc. Selenografia zdobyła duże uznanie w Europie, a Heweliusz rozsyłał do znajomych i ważnych postaci ręcznie kolorowane egzemplarze. Niektóre ryciny wyszły także jako druki ulotne. 22 listopada 1644 zaobserwował fazy Merkurego. W kolejnych latach prowadził różnego rodzaju obserwacje – planet, zaćmień, libracji Księżyca. W 1656 ukazała się Rozprawa o rzeczywistej postaci Saturna, w której próbował rozwikłać zagadkę jego wyglądu, ale odgadnąć istnienia pierścieni Heweliusz nie zdołał. W 1662 wydał pracę Merkury widoczny na Słońcu, relacjonującą tranzyt Merkurego. Wyznaczył przy tym kątową średnicę Merkurego
 • 5. Pomnik Marii Konopnickiej Pomnik przedstawia postać Marii Konopnickiej, znanej polskiej pisarki.  Autorem rzeźby jest prof. Franciszek Duszenko. Pomnik powstał w 1977 roku.
 • 6.  Maria Konopnicka była córką Józef Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich. Jej rodzice zamieszkali w Suwałkach w 1841. W 1849, kiedy Maria miała siedem lat, Wasiłowscy przenieśli się do Kalisza i zamieszkali na Warszawskim Przedmieściu, w mieszkaniu na parterze pałacu Puchalskich przy dzisiejszej ul. Jana Kilińskiego 4 (wówczas Stawiszyńskim Przedmieściu), naprzeciw fabryki Beniamina Repphana. Matka Marii zmarła w 1854 i została pochowana na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. Ojciec Marii był prawnikiem, obrońcą Prokuratorii Generalnej i patronem Trybunału Cywilnego, znawcą i miłośnikiem literatury. Wychowywał córki w tradycji chrześcijańskiej, bez kobiecego wpływu. Atmosfera powagi, żarliwego patriotyzmu i surowych nauk moralnych miała duży wpływ na Marię. W latach 1855–1856 uczyła się z siostrą na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie i tam zetknęła się z Elizą Pawłowską, późniejszą Orzeszkową. Przyjaźń ich, scementowana wspólnymi zainteresowaniami literackimi, przetrwała całe życie Marii.    (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.
 • 7. Maria Konopnicka debiutowała pod pseudonimem Marko w 1870 w dzienniku „Kaliszanin” wierszem Zimowy poranek utwór został dobrze przyjęty. Kaliszowi poświęciła trzy utwory poetyckie: dwa zatytułowane Kaliszowi (1888, 1907) i Meru miasta (1897). Cykl lirycznych wierszy W górach zamieścił rok później „Tygodnik Ilustrowany”. Bardzo szybko jej twórczość poetycka przepełniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, stylizowana „na swojską nutę” zdobyła powszechne uznanie. Pierwszy tomik Poezji wydała w 1881. Nowele pisała od początku lat osiemdziesiątych XIX wieku aż do śmierci. Zaczęło się od dziennikarskich doświadczeń Konopnickiej, w czasie redagowania przez nią „Świtu”. Początkowo czerpała inspiracje z doświadczeń Prusa, Orzeszkowej, a następnie rozwinęła własne pomysły w dziedzinie małych form. Nowela Dym opublikowana została w roku 1893.
 • 8. Pomnik Jana Sobieskieg o III Król Polski od 1674
 • 9.  Został ufundowany przez miasto Lwów i odsłonięty 20 listopada 1898 w Lwowie po 1945 został przekazany Polsce i stanął w Gdańsku
 • 10. Jan III Sobieski herbu Janina ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674 Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684 r.)
 • 11. Wojna polsko-rosyjska i potop szwedzki  W czasie wojny z Rosją, walczył w bitwie pod Ochmatowem 1655 z połączoną armią rosyjsko-kozacką.   Na początku potopu szwedzkiego wraz z wieloma innymi oddziałami poddał się pod Ujściem pod protekcję króla szwedzkiego Karola X Gustawa. 16 października 1655 jako pułkownik wojska kwarcianego pod wodzą Aleksandra Koniecpolskiego złożył przysięgę wierności królowi szwedzkiemu. Ów akt zdrady względem Jana Kazimierza stanowi do dziś najbardziej kontrowersyjną kartę w biografii przyszłego króla. Historiografia częściowo usprawiedliwia Sobieskiego faktem, że jego zachowanie nie było niczym szczególnym, bowiem tak postąpiła wówczas większość polskiej szlachty. Z drugiej jednak strony, Sobieski należał do grupy pierwszych, którzy przeszli na służbę szwedzką i trwał w niej dłużej, aniżeli większość mas szlacheckich.
 • 13. Pomnik Kindertransportów – pomnik upamiętniający uczestników transportów żydowskich dzieci z Gdańska do Londynu w przededniu wybuchu II wojny światowej. W sierpniu 1939 z Wolnego Miasta Gdańska wyruszyły cztery transporty dzieci żydowskich, których rodzice nie mogli opuścić miasta. Dzięki przyjęciu ich przez rodziny brytyjskie, ponad stu małych gdańszczan uniknęło zagłady. Izraelski rzeźbiarz Frank Meisler urodził się w Gdańsku w 1929 i jako dziesięcioletnie dziecko został uratowany w jednym z transportów, jego oboje rodzice wkrótce zginęli z rąk hitlerowców. Pomnik jest zlokalizowany na terenie gdańskiego dworca, skąd odjeżdżały dzieci. Drugi pomnik z serii znajduje się w Berlinie, który był stacją tranzytową w tej podróży, trzeci pomnik tego samego autora odsłonięto w 2005 roku na londyńskim dworcu Liverpool Street Station, gdzie ich podróż się zakończyła. Pomnik odsłonięto 6 maja 2009 roku przy ul. Podwale Grodzkie w obecności kilku żyjących uczestników „Kindertransportów”, wśród których znalazł się również artysta Frank Meisler
 • 14.  Szymon Puchta Dmitrij Nowosielecki Dawid Czajkowski Kacper Łuczak Krzysztof Nowak 2a