Finančne spodbude Eko sklada zaFinančne spodbude Eko sklada za
okoljske naložbeokoljske naložbe
mag. Nataša Černila Zajc, ...
Vrste finančnih spodbudVrste finančnih spodbud
Posojila z ugodno obrestno mero in
Nepovratne finančne spodbude:
• Republ...
Ugodni krediti za občaneUgodni krediti za občane
Občani 47OB12 (Poziv v teku od 30.3.2012)
Višina razpisanih sredstev: 5 m...
Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani
C) Sodobne naprave za pridobivanje električne
energije:
 Namesti...
Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe
48PO12 (Poziv v teku od 30.3.2012)
 višina razpisanih sredst...
Nameni kreditiranja – pravne osebeNameni kreditiranja – pravne osebe
 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
največji del...
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
• postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za:
– ogrevanje ali hlajenje pr...
Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe
Obrestna mera:
Euribor3M + najmanj 1,5 %
• odplačilna doba na...
Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe
Omejitev glede državne pomoči:
v primeru, da je obrestna mera...
• določijo se priznani stroški naložbe
• naložbo se vrednoti na podlagi okoljskih meril,
kjer ugotavljamo:ugotavljamo:
- p...
Priznani stroški naložbe
• so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe in obsegajo:
– stroške nabave in namestitve opreme, st...
Zavarovanje
• prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat
veljavnimi predpisi Banke Slovenije,
• poroštvom občine,
...
Struktura dodeljenih kreditov
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Odobrenavrednost[1000EUR]
1995 1996...
Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011
Pravne osebePravne osebe
Zmanjševanje e...
Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011
Podrobnejši prikaz porazdelitvePodrobne...
Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011
Fizične osebeFizične osebe
Zmanjševanje...
Pregled števila odobrenih naložb v
izgradnjo fotovoltaičnih naprav po letih
Leto FO PO FO+PO Odobreno Nazivna moč
EUR kW
2...
Porazdelitev po regijah 2011
Finančne spodbude za prihranke energije
-občanom
Javni pozivi 13 SUB-VIS11 za nepovratne
finančne spodbude občanom za nove...
Združljivost kreditov in nepovratnih
finančnih spodbud občanom
• da se na stanovanjski stavbi izvaja ukrep, ki je
predmet ...
Nepovratne finančne spodbude
Javni poziv 15SUB-EVOB11 za nepovratne finančne
spodbude občanom za nakup baterijskih elektri...
Več informacij na:
Internetni strani: www.ekosklad.si
E-pošti: ekosklad@ekosklad.si
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finančne spodbude eko sklada za okoljske naložbe, mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad

323 views

Published on

Konferenca Združenja slovenske fotovoltaične industrije 2012

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • naložba z višjim možnim številom točk doseže višjo - vrednost kredita, najvišje število točk je 100- če to število ni doseženo, se delež kredita lahko zniža do 20 odstotnih točk
 • 15 mio za FV
 • Najbolj odmeven javni poziv na katerega smo od začetka tega projekta leta 2008 pa do sedaj prejeli preko xxx vlog
 • Finančne spodbude eko sklada za okoljske naložbe, mag. Nataša Černila Zajc, Eko sklad

  1. 1. Finančne spodbude Eko sklada zaFinančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbeokoljske naložbe mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad “Zelena prihodnost je v sončnih elektrarnah” MOS, Celje, 17. september 2012
  2. 2. Vrste finančnih spodbudVrste finančnih spodbud Posojila z ugodno obrestno mero in Nepovratne finančne spodbude: • Republiki Sloveniji in lokalnim skupnostim, • javnim podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam, ustanovljenim za opravljanje javnih služb ter koncesionarjem, • gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam s sedežem v RS, • podružnicam tujih gospodarskih družb, ki so vpisane v sodni register v RS, • samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, t.i. zasebnikom, • Občanom.
  3. 3. Ugodni krediti za občaneUgodni krediti za občane Občani 47OB12 (Poziv v teku od 30.3.2012) Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR Obrestna mera: - trimesečni Euribor + 1,5 % Kredit do višine 20.000, oz. 40.000 EUR Najnižji kredit: 1.500 EUR Kredit v višini največ 100 % priznanih stroškov naložbe Odplačilna doba do 10 let Zavarovanje kredita: zavarovalna premija
  4. 4. Nameni kreditiranja – občaniNameni kreditiranja – občani C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije:  Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote ain električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo do 50 kW,  Namestitev naprav oz. izgradnje objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW,  Prejemnik kredita mora pred morebitno pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru električne energije o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na dan prvega nakazila odobrenih sredstev izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance.
  5. 5. Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe 48PO12 (Poziv v teku od 30.3.2012)  višina razpisanih sredstev: 25 milijonov EUR,  znesek odobrenega kredit: najmanj 25.000 EUR, največ do 2 milijona EUR,  kredit v višini do 90 % priznanih stroškov naložbe.
  6. 6. Nameni kreditiranja – pravne osebeNameni kreditiranja – pravne osebe  Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, največji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe  Zmanjševanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),  Gospodarjenje z odpadki,  Varstvo voda,  Odvajanje odpadnih vod in oskrba s pitno vodo, največji delež kredita je 80 % priznanih stroškov naložbe,  Začetne naložbe v okoljske tehnologije, največji delež kredita je 75 % priznanih stroškov naložbe
  7. 7. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov • postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za: – ogrevanje ali hlajenje prostorov, ki kot primarni energent uporabljajo biomaso, sončno ali geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode, zemlje oziroma kamnitih masivov, – proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, – soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije obeh goriv,
  8. 8. Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe Obrestna mera: Euribor3M + najmanj 1,5 % • odplačilna doba najdlje do 15 let in ne daljša od dobe vračila naložbe, • najdalj 5 let za naložbe v nakup opreme, razsvetljave in vozil, • z vključenim moratorijem do 12 mesecev,
  9. 9. Ugodni krediti za pravne osebeUgodni krediti za pravne osebe Omejitev glede državne pomoči: v primeru, da je obrestna mera višja od referenčne, se uporabi pravil dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči “de minimis”, za naložbe v proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije se določi obrestno mero, ki NE nosi državne pomoči Euribor3M + pribitek % = Referenčni obrestni meri Referenčna obrestna mera se določa mesečno, objavi jo Komisija na strani: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
  10. 10. • določijo se priznani stroški naložbe • naložbo se vrednoti na podlagi okoljskih meril, kjer ugotavljamo:ugotavljamo: - prevladujoč namen naložbe - ustreznost tehnološke rešitve - stopnja ogroženosti okolja • kredit se odobri v deležu od vrednosti priznanihkredit se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe.stroškov naložbe. Višina kredita za naložbe pravnih osebVišina kredita za naložbe pravnih oseb
  11. 11. Priznani stroški naložbe • so vsi stroški v zvezi z izvedbo naložbe in obsegajo: – stroške nabave in namestitve opreme, strojev in naprav, – stroške projektiranja, – stroške tehničnega nadzora, dovoljenj in – vse druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.
  12. 12. Zavarovanje • prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije, • poroštvom občine, • zavarovalno polico zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov, • hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini, • zastavo tržno zanimivih premičnin, • zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje, • drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
  13. 13. Struktura dodeljenih kreditov 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Odobrenavrednost[1000EUR] 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 leto odobritve voda odpadki zrak hrup tveganja ostalo
  14. 14. Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011 Pravne osebePravne osebe Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi OVE 56% Varstvo voda in učinkovita raba vode 4% Zmanjševanje drugih emisij v zrak 6% Ravnanje z odpadki 5% Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi URE 29%
  15. 15. Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011 Podrobnejši prikaz porazdelitvePodrobnejši prikaz porazdelitve obnovljivih virov energije za pravne osebe Biomasne kotlovnice 12%Toplotne črpalke 1% Biomasna soproizvodnja 17% Sončni kolektorji 10% Fotovoltaične elektrarne 60%
  16. 16. Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011Struktura dodeljenih kreditov v letu 2011 Fizične osebeFizične osebe Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi OVE 16% Varstvo voda in učinkovita raba vode 5% Ravnanje z odpadki 12% Zmanjševanje emisij TGP z ukrepi URE 67%
  17. 17. Pregled števila odobrenih naložb v izgradnjo fotovoltaičnih naprav po letih Leto FO PO FO+PO Odobreno Nazivna moč EUR kW 2004 0 0 0 0 0 2005 1 0 1 20.865 3 2006 3 3 6 249.476 41 2007 1 2 3 333.244 113 2008 12 6 18 3.017.639 751 2009 12 16 28 7.339.281 2.407 2010 2 20 22 5.743.210 2.317 2011 7 26 32 7.229.214 3.449 SKUPAJ 38 73 110 23.932.927 9.082 1 mio kWh “zelene elektrike” zmanjšanje emisij za 5.294 t CO2/leto
  18. 18. Porazdelitev po regijah 2011
  19. 19. Finančne spodbude za prihranke energije -občanom Javni pozivi 13 SUB-VIS11 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah, -razpisana sredstva:2,5 mio EUR, Razpis aktiven do 31.12.2011 Nepovratna finančna spodbuda za naštete ukrepe, ki morajo biti izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ne sme presegati 25% priznanih stroškov naložbe.
  20. 20. Združljivost kreditov in nepovratnih finančnih spodbud občanom • da se na stanovanjski stavbi izvaja ukrep, ki je predmet dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud po javnem pozivu 12SUB-OB11, in če priznani stroški tega ukrepa znašajo več kot 10.000 EUR, • za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva 12SUB-OB11, • v nobenem primeru pa skupen znesek nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov naložbe.
  21. 21. Nepovratne finančne spodbude Javni poziv 15SUB-EVOB11 za nepovratne finančne spodbude občanom za nakup baterijskih električnih vozil, razpisana sredstva: 200.000 EUR, Javni poziv 16SUB-EVPO11: Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila, razpisna sredstva: 300.000 EUR, Javni poziv 17SUB-AVPO11: Nepovratne finančne pomoči za vozila na stisnjen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški promet, razpisana sredstva: 300.000 EUR
  22. 22. Več informacij na: Internetni strani: www.ekosklad.si E-pošti: ekosklad@ekosklad.si

  ×