Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DDM16: Trženjske raziskave ne ubijajo kreativnosti in od kod ta neresnica?

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DDM16: Trženjske raziskave ne ubijajo kreativnosti in od kod ta neresnica?

 1. 1. Dan direktnega marketinga 16:Trženjske raziskave NE ubijajokreativnosti in od kod taneresnica?SlaĎana ŠmitranAnja ArharMaja Michieli
 2. 2. Its really hard to design products by focusgroups. A lot of times, people dont knowwhat they want until you show it to them.JobsTHIS IS STEVE
 3. 3. Na kaj moramo biti pozorni pri raziskovanju, da neubijemo kreativnosti?– prave osebe,– postavljanje pravih vprašanj,– na pravi način,– pravi čas in/ali prave okoliščine.… ugotoviti, kaj potrošniki ţelijo, ne da jihto neposredno vprašamo.… predvsem pa …
 4. 4. Včasih se je oglaševanje strogo ločevalo oddirektnega marketinga. Sedaj pa se vedno boljdopolnjujeta.TV OGLAŠEVANJE DIREKTNI MARKETINGPredvsem ozaveščanje OdzivVpliva na mnenja Vpliva na vedenjeDvomPotencial PotencialUporabnikeProdukt Konkretna ponudbaMnoţice PosameznikiUstvarja Targetira
 5. 5. Make it simple.Make it memorable.Make it inviting to look at.Make it fun.BrunettTHIS IS LEO
 6. 6. Razumljiv.Zapomljiv.Všečen.Te vplete.Prepričljiv.
 7. 7. OpaženostPovezava z znamkoRazumevanjeVšečnostInvolviranostNakupna nameraKREATIVNOST
 8. 8. In the modern world of business, it isuseless to be a creative, original thinkerunless you can also sell what you create.OgilvyTHIS IS DAVID
 9. 9. Kreativnost NI glavni cilj komuniciranja. Glavni ciljvsake komunikacije je zbuditi pozornost in bitiprepričljiv.Kreativnost je samo ena od poti.In NE merimo kreativnosti ampak temelje nakaterih se lahko razvija.
 10. 10. Ključni kazalci učinkovitosti:Visoka opaţenost &Zapomljivost kampanijeVisoka povezava z znamkoPravilno razumevanje sporočil(a)Visoka všečnostVisoka stopnja vpletenostiVisok prepričevalni učinek
 11. 11. Nekaj besed o merjenju komunikacije …
 12. 12. fazakajdelamo?kaj jerezultat?kje smo?KomunikacijskaplatformaStoryboard Animatics Končna verzija Post-testiranjeKVALI:vpogled vpotrošnika+zbiranje idejoglaševalec,agencija inpotrošnikgovorijo ISTIjezikPredlog izboljšav+Izbor ustreznejšega glede naključne kazalce in opredeljenekomunikacijske ciljeKVALI:preverjanje smeri,prednosti in slabostiizbor za kvantiKVANTI:evalvacija na ključnihkazalcih uspešnosti,prednosti in slabostiKVALI:prednosti in slabostiizbor za kvantiKVANTI:evalvacija na ključnihkazalcih uspešnosti,prednosti in slabostiKVANTI:evalvacija naključnih kazalcihuspešnosti,prednosti inslabostiKVANTI:MerjenjeučinkovitostiAdDiagnostICONEvalvacija oglasana ključnihkazalcih in vprimerjavi zrelevantnokonkurencoKreativne rešitve je mogoče testirati v različnih fazahrazvoja
 13. 13. Primer analize oglasavir: www.youtube.com
 14. 14. Čustven odziv
 15. 15. TOK POZORNOSTITok pozornosti dekonstruira kognitiven procesposameznikovega selektivnega percepcijskega filtra.
 16. 16. NegativnarefleksijaTok pozornosti“Predvsem mi je všečzmedeni in preprostiPolde.“Pozitivnarefleksija“NerazumljivaizgovorjavaPodarimDobim.““Predolg spot.”„Pa ta mama iz nebes jemal mim“.“Vili sta oblečeničistoneprimerno, pa kjesi videl, da imadobra vila brke?!“„Najprej štal„ca pol pakrav„ca.“Ta primerjava pokvarjenihvil in dobrih vil je rescarska.“„To mencanje jesimpatično.“„Dobra besedna igra mesoin polenta – mesečnarenta.“Sumljiv, pošten in skromenslovenski kmet.“
 17. 17. … vse to poleg klasičnih kazalcev učinkovitostikomunikacije in primerjavi z relevantno konkurenco.4%2%9%9%28%26%38%41%21%22%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Sploh mi niso bili všeč Niso mi bili preveč všeč Niti všeč, niti ne všeč Nekoliko so mi bili všeč Zelo so mi bili všeč3,63,71 2 3 4 512Povprečna vrednostBenchmarkOglas AOglas ABenchmark
 18. 18. Kako naj bi vse skupaj zgledalo na koncu …Oglas Povprečje vseh merjenih oglasov Najboljši izmerjen oglas
 19. 19. THIS IS ZENELBenchmarks are the future.The future is now.Batagelj
 20. 20. via Ad.DiagnostICON
 21. 21. #1 OSREDOTOČANJE NA PREJEMNIKAvir: www.youtube.com
 22. 22. Brez vas, ki pridelujete sadove zemlje, brez vaših žuljevin znoja, bi naši vozički ostali prazni. Brez vas, ki vse to takoskrbno predelate in zapakirate, naše police še zdaleč ne bibile tako vabljive. Brez vas, ki potrpežljivo premagujetekilometre, bi porabili veliko časa preden bi napolnili svojeshrambe. Brez nas, ki vse to zberemo pod eno streho bi bilona enem mestu zelo težko najti vse kar potrebujete. In zaradivas je vse to skupaj sploh mogoče. Vsak vaš nakup zanekoga v tej veliki zgodbi pomeni nov začetek. Ponosnismo, da smo del te velike zgodbe.#1 Najboljši oglasi v središče postavljajo potrošnikain zato dosegajo visoko stopnjo identifikacijePrimer Zaradi Vas (Mercator) SLO
 23. 23. #2 UPORABA KONTRASTOVvir: www.hotstuff.com.ua
 24. 24. #2 Uspešno izkoriščajo kontraste
 25. 25. #3 VIZUALNA STIMULACIJA
 26. 26. #3 Poudarjajo določene vizualne elemente, ki imajovisoko verjetnost dvigovanja pozornostiOTROCI NACIONALNISIMBOLIDRUŢENJEZNANEOSEBNOSTIPOSEBNI LIKI
 27. 27. #4 OPRIJEMLJIVE INFORMACIJE
 28. 28. #4 S kontinuiteto gradijo domačnost informacijPrimer: Spoštujmo slovensko (Tuš) SLO
 29. 29. vir: www.charleneragsdale.com#5 OSREDOTOČANJE NA ZAČETEK IN KONEC
 30. 30. Tok pozornosti#5 Se osredotoča na začetek in konecPrimer: Lupčka mi je dala (SiOL) SLO
 31. 31. #6 ČUSTVA
 32. 32. #6 Uporabljajo čustvaVESELJEPOVEZANOSTZADOVOLJSTVOSMEHLJUBEZEN
 33. 33. #6 Najbolj čustven oglasHvala mama (P&G) SLO
 34. 34. Never stop testing and your communicationwill never stop improving.OgilvyTHIS IS DAVID
 35. 35. Za več informacij:sladana.smitran@valicon.netanja.arhar@valicon.net

×