Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball de sintesi (guió)

257 views

Published on

 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Treball de sintesi (guió)

 1. 1. TREBALL DE SÍNTESI DOSSIER DEL GRUP
 2. 2. INTRODUCCIÓ• Aquí expliquem les consecutives activitats de treball de síntesi.
 3. 3. ACTIVITAT 1En aquesta activitat, vam haver de consultar una pàgina web on hi havia un qüestionari sobre cada un dels contenidors.
 4. 4. ACTIVITAT 2• En aquest cas havíem de calcular la quantitat de brossa que generàvem en un cert temps i quant de paper es podia reciclar.
 5. 5. ACTIVITAT 3• Aquesta activitat consistia en localitzar els tipus de centrals tèrmiques, eòliques, hidràuliques, nuclears... a les comarques catalanes i explicar la funció de cada una.
 6. 6. ACTIVITAT 4• La tutora ens van pujar una activitat a l’Alexia, on hi havia un enllaç a un vídeo, i després de veure’l vam haver d’escriure la nostra opinió personal sobre el vídeo
 7. 7. ACTIVITAT 5• PART 1 (instrument): En aquest cas vam haver de crear un instrument amb material reciclat i després ensenyar-lo a la classe.• PART 2 (lacrosse): En aquesta part vam haver de buscar informació sobre un esport que es diu lacrosse, i amb materials reciclats també, vam haver de construir els instrument que es fa servir per jugar-hi.
 8. 8. ACTIVITAT 6• En aquesta activitat vam haver de anar a fer una enquesta a diferents persones preguntant-lis preguntes sobre el reciclatge que feien a casa seva.
 9. 9. ACTIVITAT 7• Aquesta activitat consisitia en fer un experiment per depurar una aigua contaminada, mitjançant un filtre que vam fabricar nosaltres.
 10. 10. ACTIVITAT 8• A la classe d’anglès, les professores ens van passar un vídeo (en anglès) i després de veure’l tres vegades ens van passar un qüestionari sobre el vídeo observat.
 11. 11. ACTIVITAT 9• En aquesta activitat, mitjançant la nostra imaginació haguerem de inventer-nos un logotip que simbolitzés al grup
 12. 12. BIBLIOGRAFIA• Aquí hem explicat el material que hem fet servir pere fer tot el treball de síntesi.
 13. 13. CONCLUSIÓ• Hem explicat el comportament de tot el grup i la nostra opinió sobre el treball de síntesi

×