Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductie Nlt 2

622 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introductie Nlt 2

 1. 1. Introductie Watermanagment
 2. 2. Inhoud <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Uitleg portfolio </li></ul><ul><li>Toetsmomenten </li></ul><ul><li>Canal du midi </li></ul><ul><li>Huiswerk </li></ul>
 3. 3. Planning <ul><li>Week 36 t/m 41 </li></ul><ul><li>Week 43 t/m 51 </li></ul>
 4. 4. Planning t/m week 41 <ul><li>Week 36 Introductie en Film Canal du Midi </li></ul><ul><li>Week 37 Informatica </li></ul><ul><li>Week 38 Uitleg landschappen + water + </li></ul><ul><li>kiezen landschap </li></ul><ul><li>Week 39 Uitleg True Space </li></ul><ul><li>Week 40 Bouwen in True Space </li></ul><ul><li>Week 41 Excursie België </li></ul>
 5. 5. Planning t/m week 51 <ul><li>Week 43 Voorbeeldkanalen en Julianakanaal </li></ul><ul><li>Week 44 Voorbeeldkanalen en Julianakanaal </li></ul><ul><li> Aanpassen ontwerp L3D </li></ul><ul><li>Week 45 Aanpassen ontwerp L3D </li></ul><ul><li>Week 46 Landschappen in L3D </li></ul><ul><li>Week 47 Uitleg sluis Goniometrie/gelijkvormige driehoeken </li></ul><ul><li>Week 48 Goniometrie/gelijkvormige driehoeken Kortemeetopdracht </li></ul><ul><li>Week 49 Bouwen sluis in L3D </li></ul><ul><li>Week 50 Proefwerkweek </li></ul><ul><li>Week 51 Excursie Maasbracht </li></ul>
 6. 6. Portfolio <ul><li>Werkportfolio </li></ul><ul><li>Presentatieportfolio </li></ul>
 7. 7. Toetsmomenten <ul><li>Alleen opdrachten die beoordeeld worden. </li></ul><ul><li>Alle opdrachten worden in de presentatie portfolio gezet </li></ul><ul><li>In week 41 moet de portfolio t/m die week in orde zijn </li></ul><ul><li>De docent geeft aan, in de les en op its-learning, wanneer de opdrachten ingeleverd moeten zijn </li></ul>
 8. 8. Toetsmomenten <ul><li>t/m week 51 zijn er 5 toetsmomenten </li></ul><ul><li>1 afvinkopdracht </li></ul><ul><li>2 opdrachten met gewicht 1 </li></ul><ul><li>2 opdrachten met gewicht 2 </li></ul><ul><li>Als je iets niet op tijd kunt inleveren geef dit dan tijdig door aan de docent!!!!!!! </li></ul>
 9. 9. Canal du midi <ul><li>Video Canal du midi </li></ul><ul><li>Opdracht </li></ul><ul><li>WWW-links </li></ul>
 10. 10. Huiswerk <ul><li>Volgende week maandag 08-09-08 maken vragen Canal du midi </li></ul><ul><li>In tweetallen </li></ul><ul><li>Document in presentatieportfolio </li></ul>

×