Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coğrafik Veri Ambarlarının Modellenmesi ve Sorgulanması

627 views

Published on

Modelling and querying geographical data warehouses

Published in: Data & Analytics
 • Ferhat Bey merhaba. Öncelikle tebrik ederim, gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Fakat mümkünse "Modelling and querying geographical data warehouses" adlı makalenin tamamınıda görmek isterim. Konu ile ilgili iletisim@hakankocaman.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Coğrafik Veri Ambarlarının Modellenmesi ve Sorgulanması

 1. 1. Coğrafik Veri Ambarlarının Modellenmesi ve Sorgulanması Modelling and querying georaphical data warehouses Joel da, Anjolina G. de Oliveira, Robson N. Fidalgo, Ana Carolina Salgado, Valéria C. Times Ferhat Kurt Mekânsal Veri Analizi
 2. 2. GeoMDQL Sorgu Dili • Geographical and Multidimensional Query 2
 3. 3. GEO arazilerin 3
 4. 4. Mekânsal Veritabanı Yönetim Sistemi Spatial Database Management System (SDBMS) SDBMS http://www.postgresql.org http://postgis.net 4
 5. 5. PostgreSQL + PostGIS + pgRouting 5
 6. 6. Multidimensional Expressions (MDX) 6
 7. 7. OLTP ve OLAP INSERT, UPDATE, DELETE 7
 8. 8. OLAP Sunucusu ve İstemcisi • MondrianOLAP • Pivot4J AnalyticsJPivot http://localhost:8080/pivot4j-analytics-0.8/ 8
 9. 9. GEOMD GEO MD GEOMD 9
 10. 10. OpenGEO http://boundlessgeo.com İndirme Adresi (Geçici Adres): http://go.opengeo.org/242IZP8830000hc006fPz01 10
 11. 11. Kaynaklar • Makalede geçen kodlama kaynakları • http://www.cin.ufpe.br/~golapware/geodwcase/geodwm.gmfgen • http://www.cin.ufpe.br/~golapware/geodwcase/gdwDatasusPostGIS.sql • http://www.dijitalders.com/icerik/13/2635/veri_tabanlarinda_anahtar_kavrami_birincil_ve_i kincil_anahtar.html • http://datawarehouse.gen.tr/olap-kupu-nedir-2/ • http://en.wikipedia.org/wiki/MultiDimensional_eXpressions • http://www.hakankocaman.com • http://www.qgis.org • http://www.supergeotek.com/ • PostGIS ArcGIS QGIS UDig Entegrasyonu http://vimeo.com/52113801 • http://www.pivot4j.org/ • http://www.pentaho.com/ • http://boundlessgeo.com/ • http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7-netbeans-download- 432126.html • http://meteorite.bi/saiku • http://www.olap4j.org/ 11
 12. 12. Kaynaklar • http://binedir.com/blogs/busines-intellgence/archive/2012/05/27/oltp-online-transactional- processing-ve-olap-online-analytical-processing-sistemler.aspx • http://www.gna.com.tr/modelleme/68-dimensional-ema-modelleme-temel-kavramlar.html • http://vestanbul.com/cografi-bilgi-sistemlerinde-kullanilan-baslica-programlar-ve-egitim- dokumanlari/ • http://geoserver.org/ • http://gislog.wordpress.com/ • http://geojson.org/ • https://www.mapbox.com/tilemill/ • http://mapserver.org/ • http://www.postgresql.org/ • http://postgis.net/ • http://www.iccube.com/ • http://openjump.org/ • PostgreSQL: http://www.gunduz.org/seminer/pg/ • http://www.iszekam.net/?tag=/oltp+ve+olap+farkliliklari • http://datawarehouse4u.info/OLTP-vs-OLAP.html • Sözlük: http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/glossary.html 12
 13. 13. Kısaltma İngilizce Türkçe Açıklama GDAL Geospatial Data Abstraction Library Mekânsal Veri Soyutlama Kütüphanesi http://www.gdal.org OGC OpenGIS Consortium OpenCIS Konsorsüyumu http://www.opengeospatial.org/ SDBMS Spatial Database Management System Mekânsal Veritabanı Yönetim Sistemi GOLAPE Geographical Online Analytical Processing Engine Coğrafi Online Analitik İşleme Motoru UDF User Defined Functions Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar WFS Web Feature Service İnternet Özellik Servisi http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service WCS Web Coverage Service Web Kapsama Hizmet http://www.opengeospatial.org/standards/wcs WMS Web Map Service İnternet Harita Servisi http://www.opengeospatial.org/standards/wms WPS Web Processing Service Web İşleme Servisi http://www.opengeospatial.org/standards/wps WMTS Web Map Tile Service http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Tile_Service GDAL Geospatial Data Abstraction Library Mekânsal Veri Soyutlama Kütüphane http://www.gdal.org/ OpenGIS Open Geodata Interoperability Specification www.opengeospatial.org SFS Simple Features SQL Basit Özellikler SQL http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Features MDX MultiDimensional eXpressions Çok Boyutlu İfadeler http://en.wikipedia.org/wiki/MultiDimensional_eXpressions OLTP Online Transaction Processing Çevrimiçi Hareket İşleme http://en.wikipedia.org/wiki/Online_transaction_processing OLAP Online Analytical Processing Çevrimiçi Analitik İşleme http://en.wikipedia.org/wiki/Olap Kısaltmalar 13
 14. 14. • A set of aggregation functions for spatial measures (2008) • An open source and web based framework for geographic and multidimensional processing (2006) • Providing geographic-multidimensional dcision support over the web (2005) Daha önce yayınlanan makaleleri Joel Da Silva 14
 15. 15. Daha Fazla Bilgi İçin • New Trends in Data Warehousing and Data Analysis • http://link.springer.com/book/1 0.1007/978-0-387-87431-9 15
 16. 16. • Primary Key (Birincil Anahtar): Bir tabloda bir alanı yani bir sütunu eşsiz bir değer yapmaya yarar. Her tabloda sadece bir tane Primary Key özelliğine sahip sütun bulunabilir. • Unique Key(Tekil Anahtar): Unique Key olarak tanımlanan alan için bir değer sadece bir kere girilebilir. Bir başka satıra daha aynı verinin girilmesine izin verilmez. Primary Key ’den farklı olarak Unique Key, NULL (boşluk) değerini alabilir. • Foreign Key (Yabancı Anahtar): İlişkilendirilen bir tablonun belli yada belirli sütunlarına girilecek değerleri, ilişkilenen başka bir tablonun bir sütunundaki değer kümesiyle kısıtlamak için kullanılır. Veritabanı Terimleri-Anahtar (Key) 16
 17. 17. GIS Yazılımları • uDIG: http://udig.refractions.net/ • Openjump: http://openjump.org/ • QCIS: http://qgis.org 17

×