SlideShare a Scribd company logo

Санкции против телеканала "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ"

1 of 7
Download to read offline
Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 11 лютого 2022 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)»,
введеного в дію Указом Президента України
від 11 лютого 2022 року № 52/2022
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
1. ТОВ «Наша Прага»
(ЄДРПОУ 33642085,
юридичнаадреса: 01135,
м. Київ, Шевченківський
район, вул. Жилянська,
будинок101-А)
1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельнихоперацій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами;
6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна
резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи
опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо
діють в їх інтересах;
П’ять років
2
Продовження додатка
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних
послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів,
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із
Законом України «Про санкції»;
10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна
держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має
вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність;
12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа
інтелектуальної власності;
13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичнимиособами;
14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборонв’їздуна територію України
2. ТОВ «Наш 24»
(ЄДРПОУ 42402369,
юридичнаадреса: 01135,
1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельнихоперацій;
П’ять років
3
Продовження додатка
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
м. Київ, Шевченківський
район, вул. Жилянська,
будинок101-А)
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами;
6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна
резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи
опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо
діють в їх інтересах;
7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних
послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів,
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із
Законом України «Про санкції»;
10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна
держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має
вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність;
4
Продовження додатка
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа
інтелектуальної власності;
13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичнимиособами;
14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборонв’їздуна територію України
3. ТОВ «НАШ 365»
(ЄДРПОУ 42590855,
юридичнаадреса: 01135,
м. Київ, Шевченківський
район, вул. Жилянська,
будинок101-А)
1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельнихоперацій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами;
6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна
резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи
опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо
діють в їх інтересах;
7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних
послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
П’ять років
5
Продовження додатка
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів,
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із
Законом України «Про санкції»;
10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна
держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має
вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність;
12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа
інтелектуальної власності;
13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва,
освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з
іноземними державами та іноземними юридичнимиособами;
14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав,
застосування інших заборонв’їздуна територію України
4. «Demosena Investments Ltd»,
фактична та юридична
адреса: АРК. Макаріу ІІІ,
155 Протеас Хаус,
5-й поверх, 3026, Лімасол,
Кіпр
1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельнихоперацій;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
П’ять років
6
Продовження додатка
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та
реквізити юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»)
Строк
застосування
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами;
6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна
резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи
опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо
діють в їх інтересах;
7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України;
8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних
послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів,
емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із
Законом України «Про санкції»;
10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України
на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних
цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських
товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна
держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна
держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має
вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність;
12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа
інтелектуальної власності;

Recommended

Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканалаСанкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканалаYuriySergienko
 
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436ssuserab165d
 
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 164279324984812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249ssuserab165d
 
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОСписок юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОYuriySergienko
 
Список юрлиц
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
 
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638ssuserab165d
 
Санкции СНБО против юрлиц. Список
Санкции СНБО против юрлиц. СписокСанкции СНБО против юрлиц. Список
Санкции СНБО против юрлиц. СписокYuriySergienko
 
Дополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБОДополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБОredactor_news_pn
 

More Related Content

What's hot

Список физлиц
Список физлицСписок физлиц
Список физлицYuriySergienko
 
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959ssuserab165d
 
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946ssuserab165d
 
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...tsnua
 
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673IndianaCornell
 
Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення 24tvua
 
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 15895503796c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379ssusera7816d
 
Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470redactor_news_pn
 
Санкції
СанкціїСанкції
СанкціїBabelNews
 
Санкції проти Козака
Санкції проти КозакаСанкції проти Козака
Санкції проти КозакаBabelNews
 
Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945redactor_news_pn
 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ИнфоРезист
 
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаStranaua
 

What's hot (17)

Список физлиц
Список физлицСписок физлиц
Список физлиц
 
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
 
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
 
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
 
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
 
Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення
 
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 15895503796c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
 
Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470
 
Rnbo
RnboRnbo
Rnbo
 
Санкції
СанкціїСанкції
Санкції
 
Санкції проти Козака
Санкції проти КозакаСанкції проти Козака
Санкції проти Козака
 
Sanctions TV & Companies
Sanctions TV & CompaniesSanctions TV & Companies
Sanctions TV & Companies
 
Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945
 
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються санкции
 
Sankcii
SankciiSankcii
Sankcii
 
uridichni
uridichniuridichni
uridichni
 
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
 

Similar to Санкции против телеканала "НАШ"

ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfssuser7bc673
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021Pravotv
 
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.ssuser3957bc1
 
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf24tvua
 
Санкции против Шария
Санкции против ШарияСанкции против Шария
Санкции против ШарияYuriySergienko
 
санкции компании
санкции компаниисанкции компании
санкции компанииssusere15f981
 
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdf
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdff8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdf
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdfssuser741b31
 
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdfac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf24tvua
 
санкциилюди
санкциилюдисанкциилюди
санкциилюдиssusere15f981
 
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572ssuser7bc673
 
санкції.pdf
санкції.pdfсанкції.pdf
санкції.pdfssuser7066e2
 

Similar to Санкции против телеканала "НАШ" (20)

санкції.doc
санкції.docсанкції.doc
санкції.doc
 
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
 
санкції.doc
санкції.docсанкції.doc
санкції.doc
 
санкції.docx
санкції.docxсанкції.docx
санкції.docx
 
Санкції.doc
Санкції.docСанкції.doc
Санкції.doc
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
 
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
 
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
 
851 2.doc
851 2.doc851 2.doc
851 2.doc
 
Санкции против Шария
Санкции против ШарияСанкции против Шария
Санкции против Шария
 
850 1.doc
850 1.doc850 1.doc
850 1.doc
 
850 2.doc
850 2.doc850 2.doc
850 2.doc
 
851 1.doc
851 1.doc851 1.doc
851 1.doc
 
1.doc
1.doc1.doc
1.doc
 
санкции компании
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
 
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdf
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdff8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdf
f8283628558fa3ef5fb0a36cf8bb67f1_1677441237.pdf
 
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdfac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
 
санкциилюди
санкциилюдисанкциилюди
санкциилюди
 
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
 
санкції.pdf
санкції.pdfсанкції.pdf
санкції.pdf
 

More from YuriySergienko

Дополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаДополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаYuriySergienko
 
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаДополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаYuriySergienko
 
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаРезультат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаYuriySergienko
 
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыЗеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыYuriySergienko
 
Постановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаПостановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаYuriySergienko
 
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииДоказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииYuriySergienko
 
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииСписок лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииYuriySergienko
 
Стратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныСтратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныYuriySergienko
 
Поименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныПоименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныYuriySergienko
 
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеПоименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеYuriySergienko
 
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаОбращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаYuriySergienko
 
Санкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияYuriySergienko
 
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОСписок юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОYuriySergienko
 
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОСписок физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОYuriySergienko
 
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахПостановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахYuriySergienko
 
Поименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахПоименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахYuriySergienko
 
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомЗаконопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомYuriySergienko
 
Пояснительная записка
Пояснительная записка Пояснительная записка
Пояснительная записка YuriySergienko
 
Текст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымТекст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымYuriySergienko
 
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымПояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымYuriySergienko
 

More from YuriySergienko (20)

Дополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаДополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению Кабмина
 
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаДополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
 
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаРезультат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
 
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыЗеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
 
Постановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаПостановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантина
 
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииДоказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
 
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииСписок лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
 
Стратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныСтратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики Украины
 
Поименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныПоименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб Украины
 
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеПоименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
 
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаОбращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
 
Санкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
 
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОСписок юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
 
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОСписок физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
 
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахПостановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
 
Поименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахПоименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархах
 
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомЗаконопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
 
Пояснительная записка
Пояснительная записка Пояснительная записка
Пояснительная записка
 
Текст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымТекст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в Крым
 
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымПояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
 

Санкции против телеканала "НАШ"

  • 1. Додаток до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 11 лютого 2022 року № 52/2022 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 1. ТОВ «Наша Прага» (ЄДРПОУ 33642085, юридичнаадреса: 01135, м. Київ, Шевченківський район, вул. Жилянська, будинок101-А) 1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельнихоперацій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо діють в їх інтересах; П’ять років
  • 2. 2 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»; 10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність; 12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа інтелектуальної власності; 13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичнимиособами; 14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборонв’їздуна територію України 2. ТОВ «Наш 24» (ЄДРПОУ 42402369, юридичнаадреса: 01135, 1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельнихоперацій; П’ять років
  • 3. 3 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування м. Київ, Шевченківський район, вул. Жилянська, будинок101-А) 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо діють в їх інтересах; 7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»; 10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність;
  • 4. 4 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа інтелектуальної власності; 13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичнимиособами; 14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборонв’їздуна територію України 3. ТОВ «НАШ 365» (ЄДРПОУ 42590855, юридичнаадреса: 01135, м. Київ, Шевченківський район, вул. Жилянська, будинок101-А) 1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельнихоперацій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо діють в їх інтересах; 7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; П’ять років
  • 5. 5 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»; 10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна держава, юридичнаособа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність; 12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа інтелектуальної власності; 13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичнимиособами; 14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборонв’їздуна територію України 4. «Demosena Investments Ltd», фактична та юридична адреса: АРК. Макаріу ІІІ, 155 Протеас Хаус, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр 1) блокування активів – тимчасовеобмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельнихоперацій; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; П’ять років
  • 6. 6 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 6) заборонаучасті у приватизації, орендідержавного майна резидентами іноземної держави та особами, якіпрямо чи опосередкованоконтролюються резидентамиіноземної державиабо діють в їх інтересах; 7) заборонакористування радіочастотним ресурсом України; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 9) повна заборонавчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»; 10) заборонавидачідозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 11) забороназбільшення розмірустатутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидентіноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичноюособоючиїї діяльність; 12) заборонапередання технологій, прав на об’єктиправа інтелектуальної власності;
  • 7. 7 Продовження додатка № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції») Строк застосування 13) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивнихконтактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичнимиособами; 14) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборонв’їздуна територію України ___________________________________________________________