SlideShare a Scribd company logo

Санкции СНБО против юрлиц. Список

Список юридических лиц, против которых СНБО ввел санкции

1 of 11
Download to read offline
Додаток 2
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення
змін до персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
1. EVIRER LTD
(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre
AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah
UAE)
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM (sn 6377)
Три роки
2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED
(Trident Chambers P.O. Box 146 Road
Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7BRG (sn 4295)
Три роки
3. KLODIUS INVESTMENTS LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG
1110 Road Town, Tortola British
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
Три роки
2
Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
Virgin Islands) 3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- ABC (sn 203)
4. SANDGATE COMMERCE LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG
1110 Road Town, Tortola British Virgin
Islands)
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- CIF (sn 2072)
Три роки
5. WHPA AVIA LTD
(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road
Town, Tortola British Virgin Islands)
1) обмеження торговельних операцій;
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих
дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- GLT (sn 261)
Три роки
6. Акціонерне товариство "НЗНП
Менеджмент"
(Акционерное общество "НЗНП
Менеджмент")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
Три роки
3
Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
Російської Федерації:
ІПН – 9725007881;
РФ, м. Москва, пров. Пречистенський,
9-А, прим.5
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами
7. Акціонерне товариство
"Новошахтинський завод
нафтопродуктів"
(Акционерное общество
"Новошахтинский завод
нефтепродуктов")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації:
ІПН – 6151012111;
РФ, Ростовська область,
м. Новошахтинськ, вул. Ленінградська, 1
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на
користування надрами
Три роки
8. Акціонерне товариство "Фармацевт
плюс" (Акционерное общество
"Фармацевт плюс")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації:
основний державний реєстраційний
номер – 1206100013833;
ідентифікаційний номер платника
податків – 6166118833;
місцезнаходження юридичної особи –
344009, РФ, м. Ростов-на-Дону,
1) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією
України;
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну
з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та
обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими
резидентами іноземної держави
Три роки
4
Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
просп. Шолохова, буд. 211, кімн. 10
(344009, РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект
Шолохова, дом 211, комната 10)
9. Приватна компанія з обмеженою
відповідальністю "Sportmaster Operations
Pte. Ltd"
(укр.: "Спортмастер Оперейшнз Пте.
Лтд")
юридична адреса: Сингапур, Оуе
Даунтаун, Шентон Вей, 6, № 18-11,
номер компанії – 201209399N,
заснована 16 квітня 2012 року
1) обмеження торговельних операцій (повна заборона);
2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів,
польотів та перевезень територією України (повна заборона);
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона ввезення продукції
сингапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd"
безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних
держав)
Три роки
10. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дон Експорт"
(Общество с ограниченной
ответственностью "Дон Экспорт")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації:
ідентифікаційний номер платника
податків – 6145001168;
місцезнаходження юридичної особи –
РФ, Ростовська обл., м. Донецьк,
вул. Комунальна, 3, офіс 2
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності,
зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів
на користування надрами
Три роки
11. Товариство з обмеженою
відповідальністю "ИСС-Софт"
(Общество с ограниченной
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
Три роки
5
Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
ответственностью "ИСС-Софт")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації:
ІПН – 7729658320;
місцезнаходження юридичної особи –
РФ, м. Москва, вул. Суворівська, 19
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права
інтелектуальної власності;
8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб –
резидентів іноземної держави державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж
програмних продуктів "SecurOS", "SecurOS 1", "SecurOS 2",
"SecurOS 3", "SecurOS 4", "SecurOS 5", "SecurOS 6", "SecurOS 7",
"SecurOS 8", "SecurOS 9", "SecurOS 10", "SecurOS Xpress", "SecurOS
Professional", "SecurOS Premium", "SecurOS Enterprise", "SecurOS
MCC", "SecurOS Mobile", "SecurOS WebConnect", "SecurOS Auto
(ANPR/LPR)", "SecurOS Face X", "SecurOS Face Mask Datection",
"SecurOS Cargo", "SecurOS POS", "SecurOS Tracking Kit", "SecurOS
Covid Response", "SecurOS Motus", "SecurOS Motus Lite", "SecurOS
Velox", "SecurOS Crossroad", "SecurOS UVSS", "SecurOS Cargo
Terminal", "SecurOS ACS Module", "SecurOS Video Wall", розроблених
ТОВ "ИСС-Софт"
12. Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІндаСофт"
(Общество с ограниченной
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
Три роки
6
Продовження додатка 2
№
з/п
Ідентифікаційні дані
(повне найменування та реквізити
юридичної особи)
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
ответственностью "ИндаСофт")
Відомості згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб Російської
Федерації:
основний державний реєстраційний
номер – 1027739121937;
ідентифікаційний номер платника
податків – 7721103816;
місцезнаходження юридичної особи –
м. Москва, Перовське шосе, 9, будова 1,
кімната 104 (г. Москва, Перовское
шоссе, 9, строение 1, комната 104)
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) запобігання виведенню капіталів за межі України;
4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
(наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання
телекомунікаційних мереж загального користування;
7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності;
8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування,
встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та
оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб –
резидентів іноземної держави державної форми власності та
юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться
у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних
закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж
програмних продуктів "Лабораторно-інформаційна система І-LDS
(InduSoft Laboratory Data System)", "Система диспетчеризації I-DS
(InduSoft Dispatching System)", "Система відомостей матеріального
балансу I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System)",
"Система обліку енергоресурсів I-EMS (InduSoft EnergyManagement
System)" та "Системи календарного планування I-DS/PS (InduSoft –
Digital Service/Planning & Scheduling)", розроблених ТОВ "ИндаСофт"
13. Товариство з обмеженою
відповідальністю "Роузвуд Шиппінг"
(Общество с ограниченной
ответственностью "Роузвуд Шиппинг")
Відомості згідно з Єдиним державним
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання
Три роки

Recommended

Список физлиц
Список физлицСписок физлиц
Список физлицYuriySergienko
 
Санкції РНБО проти компаній
Санкції РНБО проти компанійСанкції РНБО проти компаній
Санкції РНБО проти компаній24tvua
 
Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення Санкції проти Медведчука та його оточення
Санкції проти Медведчука та його оточення 24tvua
 
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...tsnua
 
Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470Sanctions terrorists and criminals 246-470
Sanctions terrorists and criminals 246-470redactor_news_pn
 
Список юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОСписок юрлиц, попавших под санкции СНБО
Список юрлиц, попавших под санкции СНБОYuriySergienko
 

More Related Content

What's hot

Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945redactor_news_pn
 
Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675redactor_news_pn
 
Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245redactor_news_pn
 
Список юрлиц
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
 
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638ssuserab165d
 
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаStranaua
 
Companies
CompaniesCompanies
Companies24tvua
 
Санкції проти юросіб
Санкції проти юросібСанкції проти юросіб
Санкції проти юросібBabelNews
 
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959ssuserab165d
 
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946ssuserab165d
 
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436ssuserab165d
 
Перечень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлицredactor_news_pn
 
Санкции против телеканала "НАШ"
Санкции против телеканала "НАШ"Санкции против телеканала "НАШ"
Санкции против телеканала "НАШ"YuriySergienko
 
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканалаСанкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканалаYuriySergienko
 
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 164279324984812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249ssuserab165d
 
санкции компании
санкции компаниисанкции компании
санкции компанииssusere15f981
 
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673IndianaCornell
 
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572ssuser7bc673
 

What's hot (19)

Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945Sanctions terrorists and criminals 676-945
Sanctions terrorists and criminals 676-945
 
Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675
 
Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245
 
Список юрлиц
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлиц
 
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
 
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 годаСписок юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
Список юридических лиц, которые попали под санкции СНБО 14 мая 2021 года
 
uridichni
uridichniuridichni
uridichni
 
Companies
CompaniesCompanies
Companies
 
Санкції проти юросіб
Санкції проти юросібСанкції проти юросіб
Санкції проти юросіб
 
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 16295379598f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
8f3e7efa591455b397eccfd2866594f2 1629537959
 
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
423a18aa317f1b67cc83df5aea1b26db 1629537946
 
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
Ea8ca3b2990a20dfd54a21bd606ded08 1642790436
 
Перечень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлиц
 
Санкции против телеканала "НАШ"
Санкции против телеканала "НАШ"Санкции против телеканала "НАШ"
Санкции против телеканала "НАШ"
 
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканалаСанкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
Санкции против компании, которая предоставляла услуги заблокированным телеканала
 
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 164279324984812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
84812736a46edf2153871f2e7489ddee 1642793249
 
санкции компании
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
 
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
 
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
 

Similar to Санкции СНБО против юрлиц. Список

ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdfac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf24tvua
 
Санкції
СанкціїСанкції
СанкціїBabelNews
 
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdfIndianaCornell
 
Дополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБОДополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБОredactor_news_pn
 
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 15895503796c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379ssusera7816d
 
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 16216114147138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414Rbc Rbcua
 
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...tsnua
 
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf24tvua
 
Санкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияYuriySergienko
 
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfssuser7bc673
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021Pravotv
 

Similar to Санкции СНБО против юрлиц. Список (20)

ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdfac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
ac64f4cd0609367f8ebe222daeba7e39_1701950146.pdf
 
851 1.doc
851 1.doc851 1.doc
851 1.doc
 
Санкції
СанкціїСанкції
Санкції
 
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
 
санкції2.pdf
санкції2.pdfсанкції2.pdf
санкції2.pdf
 
Дополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБОДополнение к решению СНБО
Дополнение к решению СНБО
 
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 15895503796c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
6c8cd10deca202dd91ee0338e74da7d6 1589550379
 
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 16216114147138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414
7138e9dced06318452d4bed68dce3d60 1621611414
 
850 2.doc
850 2.doc850 2.doc
850 2.doc
 
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Додаток №2 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
 
Санкції.doc
Санкції.docСанкції.doc
Санкції.doc
 
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
4a8b98e3c0eabfaaf63ca83d86ea4d4c_1701950118.pdf
 
851 2.doc
851 2.doc851 2.doc
851 2.doc
 
санкції.docx
санкції.docxсанкції.docx
санкції.docx
 
санкції.doc
санкції.docсанкції.doc
санкції.doc
 
Санкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания ШарияСанкции против интернет-издания Шария
Санкции против интернет-издания Шария
 
850 1.doc
850 1.doc850 1.doc
850 1.doc
 
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdfce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
 
1.doc
1.doc1.doc
1.doc
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
 

More from YuriySergienko

Дополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаДополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаYuriySergienko
 
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаДополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаYuriySergienko
 
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаРезультат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаYuriySergienko
 
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыЗеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыYuriySergienko
 
Постановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаПостановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаYuriySergienko
 
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииДоказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииYuriySergienko
 
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииСписок лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииYuriySergienko
 
Стратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныСтратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныYuriySergienko
 
Поименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныПоименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныYuriySergienko
 
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеПоименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеYuriySergienko
 
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаОбращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаYuriySergienko
 
Санкции против Шария
Санкции против ШарияСанкции против Шария
Санкции против ШарияYuriySergienko
 
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОСписок юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОYuriySergienko
 
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОСписок физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОYuriySergienko
 
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахПостановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахYuriySergienko
 
Поименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахПоименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахYuriySergienko
 
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомЗаконопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомYuriySergienko
 
Пояснительная записка
Пояснительная записка Пояснительная записка
Пояснительная записка YuriySergienko
 
Текст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымТекст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымYuriySergienko
 
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымПояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымYuriySergienko
 

More from YuriySergienko (20)

Дополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению КабминаДополнение к постановлению Кабмина
Дополнение к постановлению Кабмина
 
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавирусаДополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
Дополнение к приказу о испытаниях лекарств от коронавируса
 
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспортаРезультат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
Результат голосования за усиление ответственности за поддельные COVID-паспорта
 
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службыЗеленский изменил порядок прохождения военной службы
Зеленский изменил порядок прохождения военной службы
 
Постановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантинаПостановление Кабина об изменении правил карантина
Постановление Кабина об изменении правил карантина
 
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедииДоказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
Доказательства российской агрессии во время Иловайской трагедии
 
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедииСписок лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
Список лиц, которым ОГП объявила подозрение из-за Иловайской трагедии
 
Стратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики УкраиныСтратегия внешней политики Украины
Стратегия внешней политики Украины
 
Поименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб УкраиныПоименное голосование за большой герб Украины
Поименное голосование за большой герб Украины
 
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформеПоименный список голосов за обращение по Крымской платформе
Поименный список голосов за обращение по Крымской платформе
 
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно КрымаОбращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
Обращение Верховной Рады Украины касательно Крыма
 
Санкции против Шария
Санкции против ШарияСанкции против Шария
Санкции против Шария
 
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБОСписок юридических лиц, попавших под санкции СНБО
Список юридических лиц, попавших под санкции СНБО
 
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБОСписок физических лиц, против которых введены санкции СНБО
Список физических лиц, против которых введены санкции СНБО
 
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатахПостановление Кабина о ковид-сертификатах
Постановление Кабина о ковид-сертификатах
 
Поименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархахПоименное голосование за закон об олигархах
Поименное голосование за закон об олигархах
 
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языкомЗаконопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
Законопроект об ответственности за надругательство над украинским языком
 
Пояснительная записка
Пояснительная записка Пояснительная записка
Пояснительная записка
 
Текст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в КрымТекст законопроекта о воде в Крым
Текст законопроекта о воде в Крым
 
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в КрымПояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
Пояснительная записка к законопроекту о воде в Крым
 

Санкции СНБО против юрлиц. Список

 • 1. Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 1. EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE) 1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7GEM (sn 6377) Три роки 2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands) 1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7BRG (sn 4295) Три роки 3. KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British 1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; Три роки
 • 2. 2 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Virgin Islands) 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- ABC (sn 203) 4. SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands) 1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- CIF (sn 2072) Три роки 5. WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands) 1) обмеження торговельних операцій; 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона видачі та анулювання існуючих дозволів і планів на виконання польотів літаками T7- GLT (sn 261) Три роки 6. Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент" (Акционерное общество "НЗНП Менеджмент") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання Три роки
 • 3. 3 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Російської Федерації: ІПН – 9725007881; РФ, м. Москва, пров. Пречистенський, 9-А, прим.5 (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами 7. Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів" (Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ІПН – 6151012111; РФ, Ростовська область, м. Новошахтинськ, вул. Ленінградська, 1 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами Три роки 8. Акціонерне товариство "Фармацевт плюс" (Акционерное общество "Фармацевт плюс") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1206100013833; ідентифікаційний номер платника податків – 6166118833; місцезнаходження юридичної особи – 344009, РФ, м. Ростов-на-Дону, 1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Три роки
 • 4. 4 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування просп. Шолохова, буд. 211, кімн. 10 (344009, РФ, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 211, комната 10) 9. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (укр.: "Спортмастер Оперейшнз Пте. Лтд") юридична адреса: Сингапур, Оуе Даунтаун, Шентон Вей, 6, № 18-11, номер компанії – 201209399N, заснована 16 квітня 2012 року 1) обмеження торговельних операцій (повна заборона); 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повна заборона); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона ввезення продукції сингапурської компанії "Sportmaster Operations Pte. Ltd" безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав) Три роки 10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дон Експорт" (Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6145001168; місцезнаходження юридичної особи – РФ, Ростовська обл., м. Донецьк, вул. Комунальна, 3, офіс 2 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами Три роки 11. Товариство з обмеженою відповідальністю "ИСС-Софт" (Общество с ограниченной 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); Три роки
 • 5. 5 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування ответственностью "ИСС-Софт") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ІПН – 7729658320; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Москва, вул. Суворівська, 19 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж програмних продуктів "SecurOS", "SecurOS 1", "SecurOS 2", "SecurOS 3", "SecurOS 4", "SecurOS 5", "SecurOS 6", "SecurOS 7", "SecurOS 8", "SecurOS 9", "SecurOS 10", "SecurOS Xpress", "SecurOS Professional", "SecurOS Premium", "SecurOS Enterprise", "SecurOS MCC", "SecurOS Mobile", "SecurOS WebConnect", "SecurOS Auto (ANPR/LPR)", "SecurOS Face X", "SecurOS Face Mask Datection", "SecurOS Cargo", "SecurOS POS", "SecurOS Tracking Kit", "SecurOS Covid Response", "SecurOS Motus", "SecurOS Motus Lite", "SecurOS Velox", "SecurOS Crossroad", "SecurOS UVSS", "SecurOS Cargo Terminal", "SecurOS ACS Module", "SecurOS Video Wall", розроблених ТОВ "ИСС-Софт" 12. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІндаСофт" (Общество с ограниченной 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; Три роки
 • 6. 6 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування ответственностью "ИндаСофт") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739121937; ідентифікаційний номер платника податків – 7721103816; місцезнаходження юридичної особи – м. Москва, Перовське шосе, 9, будова 1, кімната 104 (г. Москва, Перовское шоссе, 9, строение 1, комната 104) 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; 6) припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 8) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт та послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж програмних продуктів "Лабораторно-інформаційна система І-LDS (InduSoft Laboratory Data System)", "Система диспетчеризації I-DS (InduSoft Dispatching System)", "Система відомостей матеріального балансу I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System)", "Система обліку енергоресурсів I-EMS (InduSoft EnergyManagement System)" та "Системи календарного планування I-DS/PS (InduSoft – Digital Service/Planning & Scheduling)", розроблених ТОВ "ИндаСофт" 13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Роузвуд Шиппінг" (Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг") Відомості згідно з Єдиним державним 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання Три роки
 • 7. 7 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6167088540; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Максима Горького, 276, офіс 417 (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів 14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Донські Вуглі" (Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків – 6164131980; місцезнаходження юридичної особи – РФ, м. Ростов-на-Дону, Машинобудівний пров., 5-Б, офіс 39 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами Три роки 15. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІОТЕК" (Общество с ограниченной ответственностью "БИОТЭК") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб 1) повне припинення торговельних операцій; 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; Три роки
 • 8. 8 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1027739296463; ідентифікаційний номер платника податків – 7713053544; місцезнаходження юридичної особи – 127238, РФ, м. Москва, проїзд Лінійний, прим. 1, поверх 1, кімнати 1-7 (РФ, г. Москва, проезд Линейный, 8, помещение 1, этаж 1, комнаты 1-7) 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави 16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гемодженікс" (Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1167746494453; ідентифікаційний номер платника податків – 7734384498; місцезнаходження юридичної особи – 123154, РФ, м. Москва, б-р Генерала Карбишева, буд. 8, прим. 3, кімн. 4 (РФ, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, дом 8, строение 3, комната 4) 1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Три роки
 • 9. 9 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медобладнання" (Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер – 1206100013833; ідентифікаційний номер платника податків – 7726740400; місцезнаходження юридичної особи – 344009, РФ, м. Москва, проїзд Нагорний, буд. 10, корпус 2, приміщення 24 (РФ, г. Москва, проезд Нагорный, дом 10, корпус 2, подъезд 2, этаж 2, помещение 24) 1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) повне припинення транзиту ресурсів, перевезень територією України; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 5) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави Три роки 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ" (Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: основний державний реєстраційний номер –1025201758471; 1) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 2) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань Три роки
 • 10. 10 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування ідентифікаційний номер платника податків – 5249046147; місцезнаходження юридичної особи – 606000, РФ, Нижегородська область, м. Дзержинськ, вул. Ватутіна, буд. 31-А, каб. 25 (606000, РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, дом 31-А, каб. 25) 19. Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти "Севастопольський державний університет" Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет") Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб Російської Федерації: ОДРН – 1149204039181; ІПН – 9201012877; КПП – 920101001 м. Севастополь, вул. Університетська, 33 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 5) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 6) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 7) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 8) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; Три роки
 • 11. 11 Продовження додатка 2 № з/п Ідентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи) Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 9) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона працевлаштування на підставі дипломів про отриману освіту в Севастопольському державному університеті) ____________________________________