SlideShare a Scribd company logo

Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

Tlodi incwm cymharol a Tlodi Materol a Thlodi Parhaus.

1 of 9
Download to read offline
Tlodi incwm cymharol
Prif Ffigurau
Blwyddyn ariannol hyd at 2019
Beth yw tlodi incwm cymharol?
• Mae bod mewn tlodi incwm cymharol yn golygu byw mewn cartref lle mae
cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd
gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).
• Mae tlodi incwm cymharol yn fesur o anghydraddoldeb incwm, nid yw'n fesur
uniongyrchol o safonau byw. Os oedd gan bob cartref lefelau incwm tebyg iawn,
byddai'r ganran o bobl mewn tlodi incwm cymharol yn isel iawn, efallai yn sero.
• Mae'n werth cofio hefyd . . .
– Cymharir incwm aelwydydd yng Nghymru yn erbyn incwm cyfartalog
aelwydydd y DU, nid incwm cyfartalog aelwydydd yng Nghymru.
– Dydy'r data ddim yn cael ei addasu ar gyfer gwahanol gostau byw mewn
gwahanol ardaloedd yn y DU, ar wahân i dynnu i ffwrdd costau tai.
– Gall y data ar gyfer gwledydd a rhanbarthau fod yn gyfnewidiol oherwydd
meintiau sampl bach ac felly dylid cymryd gofal wrth ddehongli ffigurau.
Yr oedd bron i chwarter yr holl bobl yng Nghymru yn
byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl talu eu costau
tai
• Ar y cyfan, ar ôl talu costau tai megis taliadau llog ar forgeisi /rhent, ardrethi
dŵr ac yswiriant adeiladau, roedd 23 y cant o'r holl bobl yng Nghymru yn
byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (cyfartaledd
dros dair blwyddyn ariannol).
• Mae'r ffigur diweddaraf ychydig yn is na’r 24 y cant a adroddwyd yn ystod y
2 cyfnod blaenorol. Fodd bynnag, ni fu llawer o newid i lefel tlodi incwm
cymharol ers y cyfnod amser yn diweddu 2003-04.
• Bu’r canran hefyd yn gyson ar gyfer holl wledydd eraill y DU yn y
blynyddoedd diwethaf; fodd bynnag bu eu cyfraddau hwy yn is na rhai
Cymru. Y ffigur diweddaraf ar gyfer Lloegr yw 22 y cant. Y ffigur ar gyfer yr
Alban a Gogledd Iwerddon yw 19 y cant.
Canran y bobl mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai) ar gyfer
gwledydd y DU, cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol
Nodyn: Nid oes data ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon cyn y cyfnod 2002 i 2005.
Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw’r
blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19
Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP
%
0
5
10
15
20
25
30
1996 i
1999
1998 i
2001
2000 i
2003
2002 i
2005
2004 i
2007
2006 i
2009
2008 i
2011
2010 i
2013
2012 i
2015
2014 i
2017
2016 i
2019
Cymru
Yr Alban
Lloegr
Gogledd Iwerddon
Tlodi incwm cymharol
Prif Ffigurau: grwpiau oedran
Canran o bob grŵp oedran yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi
incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol
Source: HBAI, Family Resources Survey, DWP
%
Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw
blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19
Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1996 i
1999
1998 i
2001
2000 i
2003
2002 i
2005
2004 i
2007
2006 i
2009
2008 i
2011
2010 i
2013
2012 i
2015
2014 i
2017
2016 i
2019
Pob unigolyn
Plant
Oedolion oedran gweithio
Pensiynwyr

More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (20)

Llesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdfLlesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdf
 
Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021
 
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, ...
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
 
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
 
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mawrth a Ebrill 2019
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: cymdeithas a diwylliant
 
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechydTueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd
 

Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  • 1. Tlodi incwm cymharol Prif Ffigurau Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  • 2. Beth yw tlodi incwm cymharol? • Mae bod mewn tlodi incwm cymharol yn golygu byw mewn cartref lle mae cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif). • Mae tlodi incwm cymharol yn fesur o anghydraddoldeb incwm, nid yw'n fesur uniongyrchol o safonau byw. Os oedd gan bob cartref lefelau incwm tebyg iawn, byddai'r ganran o bobl mewn tlodi incwm cymharol yn isel iawn, efallai yn sero. • Mae'n werth cofio hefyd . . . – Cymharir incwm aelwydydd yng Nghymru yn erbyn incwm cyfartalog aelwydydd y DU, nid incwm cyfartalog aelwydydd yng Nghymru. – Dydy'r data ddim yn cael ei addasu ar gyfer gwahanol gostau byw mewn gwahanol ardaloedd yn y DU, ar wahân i dynnu i ffwrdd costau tai. – Gall y data ar gyfer gwledydd a rhanbarthau fod yn gyfnewidiol oherwydd meintiau sampl bach ac felly dylid cymryd gofal wrth ddehongli ffigurau.
  • 3. Yr oedd bron i chwarter yr holl bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl talu eu costau tai • Ar y cyfan, ar ôl talu costau tai megis taliadau llog ar forgeisi /rhent, ardrethi dŵr ac yswiriant adeiladau, roedd 23 y cant o'r holl bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mae'r ffigur diweddaraf ychydig yn is na’r 24 y cant a adroddwyd yn ystod y 2 cyfnod blaenorol. Fodd bynnag, ni fu llawer o newid i lefel tlodi incwm cymharol ers y cyfnod amser yn diweddu 2003-04. • Bu’r canran hefyd yn gyson ar gyfer holl wledydd eraill y DU yn y blynyddoedd diwethaf; fodd bynnag bu eu cyfraddau hwy yn is na rhai Cymru. Y ffigur diweddaraf ar gyfer Lloegr yw 22 y cant. Y ffigur ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon yw 19 y cant.
  • 4. Canran y bobl mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai) ar gyfer gwledydd y DU, cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Nodyn: Nid oes data ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon cyn y cyfnod 2002 i 2005. Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw’r blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19 Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP % 0 5 10 15 20 25 30 1996 i 1999 1998 i 2001 2000 i 2003 2002 i 2005 2004 i 2007 2006 i 2009 2008 i 2011 2010 i 2013 2012 i 2015 2014 i 2017 2016 i 2019 Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
  • 5. Tlodi incwm cymharol Prif Ffigurau: grwpiau oedran
  • 6. Canran o bob grŵp oedran yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Source: HBAI, Family Resources Survey, DWP % Nodyn: Mae'r blynyddoedd a gynrychiolir yn flynyddoedd ariannol - e.e. Y cyfnod diweddaraf yw blwyddyn ariannol 2016-17 i flwyddyn ariannol 2018-19 Ffynhonnell: Aelwydydd Dan Incwm Cyfartalog (HBAI), Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1996 i 1999 1998 i 2001 2000 i 2003 2002 i 2005 2004 i 2007 2006 i 2009 2008 i 2011 2010 i 2013 2012 i 2015 2014 i 2017 2016 i 2019 Pob unigolyn Plant Oedolion oedran gweithio Pensiynwyr
  • 7. Plant yw'r grŵp oedran mwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Dengys y ffigurau diweddaraf fod 28 y cant o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (ar ôl i gostau tai gael eu talu). • Mae hyn yn ostyngiad o'r 29 y cant a adroddwyd y llynedd a dyma’r pedwerydd tro i’r ffigur hwn fod yn is na 30 y cant ers y cyfnod yn gorffen 2005-06. • Rheswm posibl ar gyfer plant fod yn y grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol yn gyson yw bod oedolion â phlant yn fwy tebygol o fod allan o waith neu mewn gwaith â thâl isel oherwydd cyfrifoldebau gofal plant. • Mae'r ffigurau ar gyfer Lloegr a'r Alban wedi aros yr un fath â'r llynedd, sef 31 y cant a 24 y cant yn y drefn honno. Mae'r ffigur ar gyfer Gogledd Iwerddon wedi cynyddu 1 pwynt canran, i 25 y cant eleni.
  • 8. Tlodi incwm cymharol ar gyfer oedolion o oedran gweithio yn aros yn gyson yng Nghymru ond dal yn uwch na hynny a welwyd ar draws gwledydd eraill y DU • Bu'r ffigurau ar gyfer oedolion o oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn eithaf cyson yn y blynyddoedd diwethaf ar gyfer holl wledydd y DU. • Fodd bynnag, mae Cymru yn tueddu i fod â chyfartaledd uwch o oedolion o oedran gweithio yn byw mewn tlodi incwm cymharol na gwledydd eraill y DU. • Rhwng 2016-17 a 2018-19, roedd 22 y cant o oedolion oedran gweithio yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl talu costau tai). Mae hwn yn ostyngiad o'r 23 y cant a adroddwyd y llynedd. • Mae’r ffigur ar gyfer Lloegr (21 y cant) heb newid o hynny a adroddwyd y llynedd. Yn yr Alban, mae'r ffigur wedi gostwng yn ôl i 19 y cant eleni, ar ôl gweld cynnydd bach (20 y cant) y llynedd. • Yng Ngogledd Iwerddon mae'r ffigur wedi cynyddu o'r 17 y cant a adroddwyd y llynedd i 18 y cant eleni. Roedd y ffigur yng Ngogledd Iwerddon wedi gostwng am y tri chyfnod yn olynol cyn hyn.
  • 9. Bu’r cyfartaledd o bensiynwyr yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol yn cynyddu ond y mae’n parhau dan yr hyn yr oedd yn y cyfnod rhwng canol a diwedd yr 1990au • Wedi talu costau tai, yr oedd 19 y cant o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19. Mae hyn yn parhau i fod yn uwch na’r ffigurau a welwyd yn y cyfnod hyd at 2005-06 hyd at y cyfnod hyd at 2015-16 ond yn is na’r rhai a welwyd yn y canol i ddiwedd y 1990au. • Rhwng 2016-17 a 2018-19, y ffigur cyfatebol ar gyfer Lloegr oedd 16 y cant, yr Alban 15 y cant a Gogledd Iwerddon 13 y cant. Mae’r ffigurau yng Nghymru wedi bod ychydig yn uwch na hynny a welwyd mewn gwledydd eraill y DU ers y cyfnod hyd at 2014-15.