SlideShare a Scribd company logo

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

1 of 8
Download to read offline
Tlodi incwm cymharol
Nodweddion teuluol
Blwyddyn ariannol hyd at 2019
Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd
fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol
• Yr oedd 42 y cant o bobl mewn aelwydydd rhieni sengl a 29 y cant o bobl
mewn aelwydydd menywod sengl heb blant yn byw mewn tlodi incwm
cymharol ar ôl costau tai yn y cyfnod 2016-17 i 2018-19 (cyfartaledd dros
dair blwyddyn ariannol).
• Mewn cymhariaeth, roedd 15 y cant o bobl a oedd yn byw mewn
aelwydydd cyplau heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw
mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19
Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP
15
18
20
23
23
27
29
42
0 10 20 30 40 50
Cwpwl heb blant
Cwpwl sy'n bensiynwyr
Dyn sengl sy'n bensiynwr
Menyw sengl sy'n
bensiynwraig
Cwpwl â phlant
Dyn sengl heb blant
Menyw sengl heb blant
Unig riant
Pa fath o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi?
• Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn byw mewn tlodi
incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant.
• Fodd bynnag, mae'r patrwm bellach yn llai clir gyda chyfran debyg
o'r rhai sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â
phlant a heb blant.
Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP
Y bobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl
costau tai), yn ôl math o deulu, 2016-17 i 2018-19
Nodyn Mae teuluoedd yma yn cynnwys pobl sengl
18%
47%
34% Teuluoedd pensiynwyr
Teuluoedd gyda phlant
Teuluoedd heb blant
Roedd tua 60,000 o blant sy’n byw mewn teuluoedd
un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol
• Yr oedd 42 y cant o blant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn
byw mewn tlodi incwm cymharol yn y cyfnod diweddaraf, 2016-17 i 2018-
19. Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o’r 44 y cant a adroddwyd y llynedd ac
mae ar ei isaf ers y cyfnod 2010-11 i 2012-13.
• Roedd chwarter y plant mewn aelwydydd â chyplau yn byw mewn tlodi
incwm cymharol.
Roedd plant sy'n byw mewn cartrefi lle'r oedd y plentyn ieuengaf
rhwng 0 a 4 oed yn cyfrif am hanner yr holl blant a oedd mewn
tlodi incwm cymharol
Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl
costau tai), yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu, 2015-16 i 2018-19
Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP
100,000
50,000
30,000
10,000
0-4 oed
5-10 oed
11-15 oed
16-19 oed

More Related Content

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru

More from Ystadegau ar gyfer Cymru @ Llywodraeth Cymru (20)

Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2023Llesiant Cymru 2023
Llesiant Cymru 2023
 
Llesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdfLlesiant Cymru 2022.pdf
Llesiant Cymru 2022.pdf
 
Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021Llesiant Cymru 2021
Llesiant Cymru 2021
 
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
Tlodi Parhaus: blynyddoedd ariannol 2014 i 2018
 
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi Materol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
Tlodi incwm cymharol: Prif Ffigurau, blwyddyn ariannol hyd at 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Tachwedd a Rhagfyr 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019
 
Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019Llesiant Cymru, 2019
Llesiant Cymru, 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Medi a Hydref 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Awst a Medi 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Gorffennaf a Awst 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mehefin a Gorffennaf 2019
 
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
Llesiant Cymru 2018: beth ydym ni’n ei wybod am lesiant plant?
 
Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018Llesiant Cymru 2018
Llesiant Cymru 2018
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Mai a Mehefin 2019
 
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ebrill a Mai 2019
 
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
 

Tlodi incwm cymharol: Nodweddion teuluol, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  • 1. Tlodi incwm cymharol Nodweddion teuluol Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  • 2. Aelwydydd rhieni sengl oedd y math o deulu a oedd fwyaf tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o bobl mewn aelwydydd rhieni sengl a 29 y cant o bobl mewn aelwydydd menywod sengl heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai yn y cyfnod 2016-17 i 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol). • Mewn cymhariaeth, roedd 15 y cant o bobl a oedd yn byw mewn aelwydydd cyplau heb blant yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  • 3. Canran y bobl ym mhob math o deulu yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 15 18 20 23 23 27 29 42 0 10 20 30 40 50 Cwpwl heb blant Cwpwl sy'n bensiynwyr Dyn sengl sy'n bensiynwr Menyw sengl sy'n bensiynwraig Cwpwl â phlant Dyn sengl heb blant Menyw sengl heb blant Unig riant
  • 4. Pa fath o deuluoedd sy'n byw mewn tlodi? • Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant. • Fodd bynnag, mae'r patrwm bellach yn llai clir gyda chyfran debyg o'r rhai sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi â phlant a heb blant. Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Y bobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl math o deulu, 2016-17 i 2018-19 Nodyn Mae teuluoedd yma yn cynnwys pobl sengl 18% 47% 34% Teuluoedd pensiynwyr Teuluoedd gyda phlant Teuluoedd heb blant
  • 5. Roedd tua 60,000 o blant sy’n byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol • Yr oedd 42 y cant o blant a oedd yn byw mewn teuluoedd un rhiant yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn y cyfnod diweddaraf, 2016-17 i 2018- 19. Mae'r ffigur hwn wedi gostwng o’r 44 y cant a adroddwyd y llynedd ac mae ar ei isaf ers y cyfnod 2010-11 i 2012-13. • Roedd chwarter y plant mewn aelwydydd â chyplau yn byw mewn tlodi incwm cymharol.
  • 6. Roedd plant sy'n byw mewn cartrefi lle'r oedd y plentyn ieuengaf rhwng 0 a 4 oed yn cyfrif am hanner yr holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu, 2015-16 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 100,000 50,000 30,000 10,000 0-4 oed 5-10 oed 11-15 oed 16-19 oed
  • 7. Mae teuluoedd fwy yn fwy debygol i fyw mewn tlodi incwm cymharol • Yn y cyfnod mwyaf diweddar (2016-17 i 2018-19), roedd y tebygrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn uwch i'r plant hynny oedd yn byw mewn cartref gyda tri neu fwy o blant wrth gymharu i rheini a oedd yn byw mewn cartref gyda llai na tri plentyn. • Y tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn 44 y cant ar gyfer blant o gartrefi â thri neu ragor o blant, 27 y cant ar gyfer blant o gartrefi â un plentyn a 19 y cant ar gyfer blant o gartrefi â dau plentyn. • Roedd plant mewn cartrefi â tri neu fwy o blant yn cyfri am 45 y cant o’r holl blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol.
  • 8. Canran y plant ym mhob maint teulu yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Gall tueddiadau fod yn gyfnewidiol oherwydd samplau bach 0 10 20 30 40 50 60 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019 Un plentyn Dau blentyn Tri neu fwy o blant