Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: Y Newid yn yr Hinsawdd

56 views

Published on

Mae’r sleidiau yn darparu’r data a’r wybodaeth gefndirol a ddefnyddiwyd i lywio tueddiadau’r dyfodol a nodwyd dan y thema y newid yn yr hinsawdd. Dylid edrych ar y cyflwyniad hwn ochr yn ochr â’r cyflwyniadau ar y themâu eraill er mwyn deall y darlun ehangach.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: Y Newid yn yr Hinsawdd

  1. 1. Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017 Llywodraeth Cymru – sleidiau data ar y Thema Newid yn yr Hinsawdd Mae’r sleidiau canlynol yn darparu’r data cefndirol a’r graffiau a ddefnyddiwyd ar gyfer thema Newid yn yr Hinsawdd Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017
  2. 2. Data gan y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) – Mae lefelau CO2 atmosfferig heb eu tebyg ers 800,000 o flynyddoedd. Mae crynodiadau CO2 atmosfferig • wedi cynyddu oddeutu 40% ers 1750, oherwydd gweithgarwch dynol • yn fwy na’r gwerthoedd a gofnodwyd mewn creiddiau iâ yn ystod yr 800,000 o flynyddoedd diwethaf IPCC AR5 2013 miloedd o flynyddoedd yn ôl rymcrynodiadCO2 Data iâ craidd cyn 1958. data Mauna Loa ar ôl 1958
  3. 3. Effeithiau y nodwyd gan yr IPCC eu bod yn sgil y newid yn yr hinsawdd Defnydd gwreiddiol dim ond ar gael yn Saesneg
  4. 4. Newidiadau yn Hinsawdd Cymru Yn seiliedig ar ddata Y Swyddfa Dywydd Mae dyddodiad yr haf wedi gostwng a dyddodiad y gaeaf wedi cynyddu rhywfaint yn ystod yr un cyfnod.1 Dyddodiad blynyddol yng Nghymru o 1910 Dyddodiad blynyddol yng Nghymru Tuedd mewn dyddodiad blynyddol yng Nghymru Blwyddyn Dyddodiadblynyddol(mm)
  5. 5. Mae’r tymheredd cyfartalog wedi cynyddu yng Nghymru ers 1910 wrth i’r tymheredd blynyddol cyfartalog gynyddu o lefel o 8.69ºC (yn ystod y cyfnod rhwng 1910 a 1939) i 9.22ºC yn ystod y 30 mlynedd diwethaf (1984-2013). Yn seiliedig ar ddata Y Swyddfa Dywydd Tymheredd cymedrig cyfartalog Cymru Tuedd tymheredd cyfartalog Newid cymedrig yn y tymheredd blynyddol yng Nghymru o 1910 Blwyddyn golygutymhereddblynyddol°c
  6. 6. Beth yw’r effeithiau i Gymru? Glaw yn 2050au • Cynnydd o 14% yn nyddodiad cymedrig y gaeaf Annhebygol iawn o fod < 2% a > na 30%). • Gostyngiad o 17% yn nyddodiad cymedrig yr haf Annhebygol iawn o fod < 36% o ostyngiad a > 6% o gynnydd). O dan senario Allyriadau Canolig yn y 2050au Newid mewn dyddodiad% Glaw gaeafol erbyn y 2080au
  7. 7. I gael rhagor o wybodaeth am Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017 Llywodraeth Cymru, ewch i’r cyfeiriad canlynol: http://llyw.cymru/statistics-and-research/future-trends/ Mae sleidiau data cefndirol hefyd ar gael ar y wefan ar gyfer Themâu eraill Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol: Poblogaeth; Iechyd; Economi a Seilwaith; Defnydd Tir a Seilwaith; a Chymdeithas a Diwylliant.

×