Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019

Download to read offline

Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, ac a gwblhawyd yng Nghymru, yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC).

  • Be the first to like this

Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019

  1. 1. Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru 2018-19 Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, ac a gwblhawyd yng Nghymru, yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC).
  2. 2. Ffynonellau: Adeiladu Tai Newydd, 2018-19 (Llywodraeth Cymru) 0.0 2000.0 4000.0 6000.0 8000.0 10000.0 12000.0 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Nifer a ddechreuwyd Nifer a gwblhawyd Anheddau newydd a ddechreuwyd ac a gwblhawyd yng Nghymru, fesul blwyddyn
  3. 3. Anheddau newydd a ddechreuwyd yn ystod 2018-19 5,974 o anheddau newydd wedi eu dechrau yn ystod 2018-19 Gostyngiad o 1% ar 2017-18
  4. 4. Anheddau newydd a gwblhawyd yn ystod 2018-19 5,777 o anheddau newydd wedi eu cwblhau yn ystod 2018-19 Gostyngiad o 13% ar 2017-18 Roedd 78% o anheddau newydd yn y sector breifat
  5. 5. Anheddau newydd a gwblhawyd fesul math Yn ystod 2018-19, tŷ neu fyngalo oedd 78% (4,500) o anheddau newydd Fflatiau oedd y 22% arall (1,277)
  6. 6. Maint cartrefi newydd, 2018-19 25% 39% 24% 12% 4 (+) ystafell wely 3 ystafell wely 2 ystafell wely 1 ystafell wely
  7. 7. Anheddau a gwblhawyd fesul deiliadaeth ac ystafelloedd gwely, 2013/14 - 2018/19 (%) 7 29 20 44 41 23 31 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sector breifat 1 ystafell wely 2 ystafell wely 3 ystafell wely 4+ ystafell wely Sector gymdeithasol
  8. 8. Eisiau gwybod mwy? • Am ddadansoddiad pellach, gweler ein cyhoeddiad, Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru, 2018-19 • I gael hyd i’r data gwaelodol ewch i StatsCymru • Cysylltwch â ni: ystadegau.tai@llyw.cymru • Dilynwch ni ar: @YstadegauCymru

Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, ac a gwblhawyd yng Nghymru, yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeilad yr awdurdodau lleol a'r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC).

Views

Total views

36

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×