Teorema e talesit

Ysni Ismaili
Ysni IsmailiMidfielder at FK Pelister
TALESI
TEOREMA E TALESIT
LENDA
:MATEMATIKE
Historia
 Tales nuk është i pari që e zbuloi teoremën, dihet se këtë teoremë e zotëronin
Egjiptianët dhe Babilonasit e vjetër të cilët e përdornin por pa e vërtetuar.
 Talesi është i pari që dha vërtetimin e saj prandaj ajo sot mban emrin e tij.
SHPJEGIMET
E TALESIT
…!! Talesi bën spjegimet e tij
mbi natyrën duke u bazuar
në elementet në të dhe thot
se uji luan rol të
pazëvendësueshëm sepse
nga ai rrjedhin gjërat tjera.
Të marurit e Diellit (eklipsa)
e paraparë Talesi kulmin e
famës e ariti kur parshikoj
marrjen e diellit Diellit për
në vitin 585 p.e.s. gjë që
ndodhi me saktësi. Cilat
ishin mundësitë që i lejuan
të parasheh këtë janë të
panjohura akoma. Ndoshta
arijti të llogaris lëvizjen e
yjeve apo u bazua në intuitë
(të Sarosit) mbi
kohëzgjatjen e rregullt në
mes të dy eklipsave.
Teorema e talesit
Këndet e kundërta të paralelogramit janë suplementarpra shuma e tyre është 180°
dhe,
diagonalet e kënddrejtit janë të barabarta dhe priten në mesin e tyre.
Le të jetë ABC një kënd i drejtë, rnjë drejtëzë paralele me BC e cila kalon nëpërA dhe
s një drejtëzë paralele me ABqë kalon nëpërpikën C. Le të jetë Dpika ku priten
drejtëzat rdhe s (Vërejmë se ne ende nukkemi vërtetuarse pika Di takon rrethit)
Vërtetimi i teoremës së anasjelltë
Vërtetimi konsiston në atë që trekëndëshi këndrejt të
plotësohet deri katërkëndësh këndrejt duke vërejtur se
qendra e tij është njësoj e larguar nga kulmet e tij dhe është
njëkohësisht qenddër e rretit të jashtashkruar. Kemi
parasysh këto fakte:
Le të jetë O pikëprerja e diagonaleve AC
dhe BD. Atëherë pika O, sipas fakteve që
përmendëm më sipër është njësoj e larguar
nga pikat A,B, dhe C. Pra ajo është qendër
e rrethit të jashtashkruar dhe hipotenuza
AC është diametëri tij.
Katërkëndëshi ABCD sipas mënyrës si e
konstruktuam është paralelogram. Pra
këndet e kundërta japin shumën 180° dhe
këndi ABC është i drejtë (90°) atëherë
këndet BAD, BCD, dhe ADC janë të drejta
(90°); rrjedhimisht katërkëndëshi ABCD
është kënddrejt.
Zbatimi i teoremës së
Talesit…..!!!
Zbatimi i teoremës
së Talesit…..!!!
 Teorema e Talesit përdoret për konstruktimin e tangjentës së rrethit nga një pikë e
dhënë Le të jetë dhënë rrethi k, me qendër në pikën O, dhe pika P jashtë rrethit, të
konstruktohet tangjenta (s) e rrethit k(në të kuqe) e cila kalon nëpër pikën P.
Supozojmë se tangjenta që e kërkojmë t e prek rrethin në pikën T. Nga simetria është e
qartë se rrezja OT është normale me tangjentën. Pra duhet të caktjmë pikën e mesit të
segmentitHO dhe pikën P, pastaj konstruktojmë një rreth me qendër në Hnë mes O dhe
P. Sipas teoremës së Talesit pika e njohurT është prerja e këtij rrethi me rrethin e dhënë
k, pasi ajo është pika në rrethin ke cila formon trekëndëshin kënddrejt OTP.
 Pasi dy rrathët priten në dy pika të ndryshme kjo do të thotë se nga një pikë jashtë
rrethit të dhënë mund të tërhiqen dy tangjenta të rrethit. kjo ishte per rrethin nga une
kaq dija
Krahasojme hijen e një shkopi dhe
hijen e piramidave, Thales ka matur
ngjashmërine, lartësine të tyre
përkatëse.
Proporcionalitetit midis segmenteve të
linjave paralele të përcaktuara në
linjat e tjera ka çuar në atë që është
e njohurtani si Thales teorema.
Piramida
S bazamenti
s
H shufra gjatesia
Që nga rrezet e diellit perplasen paralele në Tokë
trekëndësha të përcaktuara me kulmin e
piramidës dhe hijes së saj
Ne prandaj mund të përcaktohet përqindjen
H
S
=h
s
Nga ku
H=
h•S
s
dhe përcaktohet nga lartësia e synuar
dhe të tutë janë të ngjashme
DRITA E DIELLIT
H lartesia e pirámides
T S
Nëse tre ose më shumë linja paralele janë intersected nga dy
tërthor, segmente kryq të përcaktuara me mënyrë paralele janë
në proporcion
Ne vizatim : Si L1 // L2 // L3
L1
L2
L3
T dhe S terthor
Segmentet a, b, c y d jane ne promoción
Kjo eshte
aa
b
b
= cc
d
d
Një shembull tjetër: // në figurën L1 L2 L3 //, T dhe S
janë xy llogaritur tërthor pash CD
Promocion ….perpjestimi
3
2 =
x+4
x+1
Zgjidhja e perpjestimit
3(x + 1) = 2(x + 4)
3x + 3 = 2x + 8
3x - 2x= 8 - 3
X=5
L1
L2
L3
T
S
x+4
x+1
3 2
C
D
Perfundimi : CD = x + 4
CD= 5 + 4 = 9
TREKENDESHAT
E
TALESIT
B C
A
DE
atëherë, me anët e trekëndëshat
ABC dhe AEDndodh:
AE
AB
=
ED
Ose :
AE
ED
= AB
BC
BC
Dy trekëndëshat e Thales, anët e tij
kanë të njëjtin raport të ngjashmërisë
Kjo mënyrë e të marrë goditje,
është quajtur "L dyfishtë"
Aplikacionet e
kësaj ideje
Llogarisim lartësinë e ndërtesës
x
5
3 12
Shkruajme perpjestimin
3
5
= 15
x
Zgjidhja e përpjesëtimit
3 • x = 5 • 15
x = 75
3
X = 25
Sepse 3 + 12 = 15
Shembull
i fundit
Le të jetë qendra e trekëndëshit. Pasi , përfundojmë se
trekëndëshat dhe janë trekëndësha barakrahës
prandaj dhe . Shënojmë dhe .
Pasi shuma e këndeve të trekëndëshit është 180° kemi se:
dhe
...e dijmë se
Duke i mbledhur dy barazimet e para prej të cilës shumë e zbresim barazimin e tretë fitojmë
...pas anulimit të dhe , fitojmë se
Punoi:Ysni
Ismaili
1 of 16

Recommended

Teorema e talesitTeorema e talesit
Teorema e talesitBesjona Jusufi
1.3K views10 slides
SyprinaSyprina
SyprinaAdelina Fejzulla
12.4K views12 slides
Teoremat e rrethitTeoremat e rrethit
Teoremat e rrethitTeutë Domi
2.6K views7 slides

More Related Content

What's hot(20)

Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi55.7K views
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148K views
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8105.8K views
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.2K views
provimi i lirimit 2018 matematikeprovimi i lirimit 2018 matematike
provimi i lirimit 2018 matematike
aulenc gjini53K views
Projekt edukatProjekt edukat
Projekt edukat
EGLI TAFA2.3K views
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!
#MesueseAurela Elezaj30.8K views
FunksioniFunksioni
Funksioni
koralda44.7K views
Dante aligeri, Komedia hynore "Ferri"Dante aligeri, Komedia hynore "Ferri"
Dante aligeri, Komedia hynore "Ferri"
the blue bee84.3K views
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesi
Admin Nuriu21.7K views
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
Matilda Gremi151.2K views
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"
#MesueseAurela Elezaj18.5K views
Funksionet ne jeten e perditshmeFunksionet ne jeten e perditshme
Funksionet ne jeten e perditshme
matildad9329.9K views

Viewers also liked(20)

TALESI DHE TEOREMA E TALESIT TALESI DHE TEOREMA E TALESIT
TALESI DHE TEOREMA E TALESIT
#MesueseAurela Elezaj9.1K views
Pune me projekt pitagoraPune me projekt pitagora
Pune me projekt pitagora
Dhimitër Boçe15.6K views
matematika projektmatematika projekt
matematika projekt
Facebook62.6K views
37772983 teoremat-e-euklidit37772983 teoremat-e-euklidit
37772983 teoremat-e-euklidit
sonila kajolli5.9K views
PitagoraPitagora
Pitagora
Pranvera Gila6.7K views
DETYRA PER EKUACIONET E VIJAVE DETYRA PER EKUACIONET E VIJAVE
DETYRA PER EKUACIONET E VIJAVE
#MesueseAurela Elezaj3.1K views
Trekendeshat mat. 9.4Trekendeshat mat. 9.4
Trekendeshat mat. 9.4
Stiven Baci12.4K views
Trekendeshat mat. 9.1Trekendeshat mat. 9.1
Trekendeshat mat. 9.1
Stiven Baci3.5K views
Syprina e trapezitSyprina e trapezit
Syprina e trapezit
Adelina Fejzulla51.7K views
PitagoraPitagora
Pitagora
jola cenollari5.3K views
Projekti i matematikesProjekti i matematikes
Projekti i matematikes
Ismail Dama36.3K views
Trekendeshat mat. 9.3Trekendeshat mat. 9.3
Trekendeshat mat. 9.3
Stiven Baci20.5K views
Teirema e pitagorëskl7Teirema e pitagorëskl7
Teirema e pitagorëskl7
Besjona Jusufi4K views
Trekendeshat dhe simboletTrekendeshat dhe simbolet
Trekendeshat dhe simbolet
Lediø Bøjka53.8K views
Proteinat, yndyrnat dhe karbohidratetProteinat, yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet
Burim Derveni51.9K views
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
Sejda Meça35.5K views
Projekt matematike Projekt matematike
Projekt matematike
XhuLia Muca75.7K views
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana150.5K views

Similar to Teorema e talesit

Gjeometri klasa 9Gjeometri klasa 9
Gjeometri klasa 9Ajlinda Idrizi
3.5K views30 slides
Matematika 10Matematika 10
Matematika 10Valiana Rama
15.3K views8 slides
Gjeometria kl-9Gjeometria kl-9
Gjeometria kl-9AndiKrasniqi4
504 views25 slides

Similar to Teorema e talesit(6)

Gjeometri klasa 9Gjeometri klasa 9
Gjeometri klasa 9
Ajlinda Idrizi3.5K views
Trekendeshi  Hysen DokoTrekendeshi  Hysen Doko
Trekendeshi Hysen Doko
Hysen Doko3K views
Matematika 10Matematika 10
Matematika 10
Valiana Rama15.3K views
Marjeta tabaku tema cdMarjeta tabaku tema cd
Marjeta tabaku tema cd
marjeta tabaku903 views
Gjeometria kl-9Gjeometria kl-9
Gjeometria kl-9
AndiKrasniqi4504 views

More from Ysni Ismaili

Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropianYsni Ismaili
685 views2 slides
SkënderbeuSkënderbeu
SkënderbeuYsni Ismaili
1.8K views26 slides

More from Ysni Ismaili(15)

Unioni evropianUnioni evropian
Unioni evropian
Ysni Ismaili685 views
Kryengritja e razllovecitKryengritja e razllovecit
Kryengritja e razllovecit
Ysni Ismaili929 views
Krijimi i shtetit shqiptarKrijimi i shtetit shqiptar
Krijimi i shtetit shqiptar
Ysni Ismaili3.7K views
SkënderbeuSkënderbeu
Skënderbeu
Ysni Ismaili1.8K views
Rënia e shtetit romakRënia e shtetit romak
Rënia e shtetit romak
Ysni Ismaili1.2K views
Shteti i frankëveShteti i frankëve
Shteti i frankëve
Ysni Ismaili5.4K views
Paralelogrami, trapezi, rombiParalelogrami, trapezi, rombi
Paralelogrami, trapezi, rombi
Ysni Ismaili14.4K views
Properties of a parallelogramProperties of a parallelogram
Properties of a parallelogram
Ysni Ismaili11.7K views
Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave 2Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave 2
Zgjerimi dhe thjeshtimi i thyesave 2
Ysni Ismaili10K views
Simetria qendroreSimetria qendrore
Simetria qendrore
Ysni Ismaili8.6K views
Shumëzimi i numrave dhjetorëShumëzimi i numrave dhjetorë
Shumëzimi i numrave dhjetorë
Ysni Ismaili17.1K views
Trapezi barakrahasTrapezi barakrahas
Trapezi barakrahas
Ysni Ismaili3.7K views
Llojet e paralelogrameveLlojet e paralelogrameve
Llojet e paralelogrameve
Ysni Ismaili2.4K views
DelltoidiDelltoidi
Delltoidi
Ysni Ismaili771 views

Teorema e talesit

 • 2. Historia  Tales nuk është i pari që e zbuloi teoremën, dihet se këtë teoremë e zotëronin Egjiptianët dhe Babilonasit e vjetër të cilët e përdornin por pa e vërtetuar.  Talesi është i pari që dha vërtetimin e saj prandaj ajo sot mban emrin e tij.
 • 3. SHPJEGIMET E TALESIT …!! Talesi bën spjegimet e tij mbi natyrën duke u bazuar në elementet në të dhe thot se uji luan rol të pazëvendësueshëm sepse nga ai rrjedhin gjërat tjera. Të marurit e Diellit (eklipsa) e paraparë Talesi kulmin e famës e ariti kur parshikoj marrjen e diellit Diellit për në vitin 585 p.e.s. gjë që ndodhi me saktësi. Cilat ishin mundësitë që i lejuan të parasheh këtë janë të panjohura akoma. Ndoshta arijti të llogaris lëvizjen e yjeve apo u bazua në intuitë (të Sarosit) mbi kohëzgjatjen e rregullt në mes të dy eklipsave.
 • 5. Këndet e kundërta të paralelogramit janë suplementarpra shuma e tyre është 180° dhe, diagonalet e kënddrejtit janë të barabarta dhe priten në mesin e tyre. Le të jetë ABC një kënd i drejtë, rnjë drejtëzë paralele me BC e cila kalon nëpërA dhe s një drejtëzë paralele me ABqë kalon nëpërpikën C. Le të jetë Dpika ku priten drejtëzat rdhe s (Vërejmë se ne ende nukkemi vërtetuarse pika Di takon rrethit) Vërtetimi i teoremës së anasjelltë Vërtetimi konsiston në atë që trekëndëshi këndrejt të plotësohet deri katërkëndësh këndrejt duke vërejtur se qendra e tij është njësoj e larguar nga kulmet e tij dhe është njëkohësisht qenddër e rretit të jashtashkruar. Kemi parasysh këto fakte:
 • 6. Le të jetë O pikëprerja e diagonaleve AC dhe BD. Atëherë pika O, sipas fakteve që përmendëm më sipër është njësoj e larguar nga pikat A,B, dhe C. Pra ajo është qendër e rrethit të jashtashkruar dhe hipotenuza AC është diametëri tij. Katërkëndëshi ABCD sipas mënyrës si e konstruktuam është paralelogram. Pra këndet e kundërta japin shumën 180° dhe këndi ABC është i drejtë (90°) atëherë këndet BAD, BCD, dhe ADC janë të drejta (90°); rrjedhimisht katërkëndëshi ABCD është kënddrejt.
 • 7. Zbatimi i teoremës së Talesit…..!!!
 • 8. Zbatimi i teoremës së Talesit…..!!!  Teorema e Talesit përdoret për konstruktimin e tangjentës së rrethit nga një pikë e dhënë Le të jetë dhënë rrethi k, me qendër në pikën O, dhe pika P jashtë rrethit, të konstruktohet tangjenta (s) e rrethit k(në të kuqe) e cila kalon nëpër pikën P. Supozojmë se tangjenta që e kërkojmë t e prek rrethin në pikën T. Nga simetria është e qartë se rrezja OT është normale me tangjentën. Pra duhet të caktjmë pikën e mesit të segmentitHO dhe pikën P, pastaj konstruktojmë një rreth me qendër në Hnë mes O dhe P. Sipas teoremës së Talesit pika e njohurT është prerja e këtij rrethi me rrethin e dhënë k, pasi ajo është pika në rrethin ke cila formon trekëndëshin kënddrejt OTP.  Pasi dy rrathët priten në dy pika të ndryshme kjo do të thotë se nga një pikë jashtë rrethit të dhënë mund të tërhiqen dy tangjenta të rrethit. kjo ishte per rrethin nga une kaq dija
 • 9. Krahasojme hijen e një shkopi dhe hijen e piramidave, Thales ka matur ngjashmërine, lartësine të tyre përkatëse. Proporcionalitetit midis segmenteve të linjave paralele të përcaktuara në linjat e tjera ka çuar në atë që është e njohurtani si Thales teorema.
 • 10. Piramida S bazamenti s H shufra gjatesia Që nga rrezet e diellit perplasen paralele në Tokë trekëndësha të përcaktuara me kulmin e piramidës dhe hijes së saj Ne prandaj mund të përcaktohet përqindjen H S =h s Nga ku H= h•S s dhe përcaktohet nga lartësia e synuar dhe të tutë janë të ngjashme DRITA E DIELLIT H lartesia e pirámides
 • 11. T S Nëse tre ose më shumë linja paralele janë intersected nga dy tërthor, segmente kryq të përcaktuara me mënyrë paralele janë në proporcion Ne vizatim : Si L1 // L2 // L3 L1 L2 L3 T dhe S terthor Segmentet a, b, c y d jane ne promoción Kjo eshte aa b b = cc d d
 • 12. Një shembull tjetër: // në figurën L1 L2 L3 //, T dhe S janë xy llogaritur tërthor pash CD Promocion ….perpjestimi 3 2 = x+4 x+1 Zgjidhja e perpjestimit 3(x + 1) = 2(x + 4) 3x + 3 = 2x + 8 3x - 2x= 8 - 3 X=5 L1 L2 L3 T S x+4 x+1 3 2 C D Perfundimi : CD = x + 4 CD= 5 + 4 = 9
 • 13. TREKENDESHAT E TALESIT B C A DE atëherë, me anët e trekëndëshat ABC dhe AEDndodh: AE AB = ED Ose : AE ED = AB BC BC Dy trekëndëshat e Thales, anët e tij kanë të njëjtin raport të ngjashmërisë Kjo mënyrë e të marrë goditje, është quajtur "L dyfishtë"
 • 14. Aplikacionet e kësaj ideje Llogarisim lartësinë e ndërtesës x 5 3 12 Shkruajme perpjestimin 3 5 = 15 x Zgjidhja e përpjesëtimit 3 • x = 5 • 15 x = 75 3 X = 25 Sepse 3 + 12 = 15
 • 15. Shembull i fundit Le të jetë qendra e trekëndëshit. Pasi , përfundojmë se trekëndëshat dhe janë trekëndësha barakrahës prandaj dhe . Shënojmë dhe . Pasi shuma e këndeve të trekëndëshit është 180° kemi se: dhe ...e dijmë se Duke i mbledhur dy barazimet e para prej të cilës shumë e zbresim barazimin e tretë fitojmë ...pas anulimit të dhe , fitojmë se