Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Litteris et virtuti educatia prin ochii tinerilor 2012

596 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Litteris et virtuti educatia prin ochii tinerilor 2012

  1. 1. Cuprins Cuvânt introductiv ................................................................................... 3 Foreword ................................................................................................... 4 Inițiatorii proiectului ............................................................................. 5 Tinerii și piața muncii ............................................................................. 6 Scopul școlii .............................................................................................. 12 Percepții și evaluări ale sistemului de învățământ din România ... 16 • Perspective generale ..................................................................... 17 • Profesorii ......................................................................................... 19 • Programul ......................................................................................... 21 • Materia ............................................................................................ 23 • Colegii ............................................................................................... 25 • Unitatea de învățământ ................................................................ 26 • Gradul de satisfacție ..................................................................... 27 În afara școlii ............................................................................................ 28 Planuri de viitor ........................................................................................ 30 Postfață - prof. dr. Vintilă Mihăilescu ................................................ 34 Notă metodologică .................................................................................... 40 Mulţumiri ...................................................................................................... 41Litteris et Virtuti (2012) 2
  2. 2. Cuvânt introductiv Studiul Litteris et Virtuti își propune să surprindă • Tinerii din România, care vor găsi aici și să urmărească aspecte relevante pe elemente factuale privind evaluarea sistemului tema educației tinerilor, într-o manieră robustă educațional. și obiectivă. • Cadrele didactice / profesorii și toți angajații prinși în sistem care sunt interesați de mai buna Sperăm ca, prin măsuratorile recurente pe care înțelegere a mediului în care profesează. le vom furniza prin acest proiect, prin analizeleContestată sau adulată, școala este una dintre și concluziile pe care le vom extrage, să Litteris et Virtuti este parte a platformei Youthcomponentele esențiale ale vieții tânărului. asistăm și să ajutăm deciziile din acest sector Monitor și, implicit, păstrează caracterul ei di-Într-o privire de ansamblu, prin intermediul școlii, extrem de important. namic și efervescent. Lucrarea de față este otinerii sunt prinși într-un proces instituționalizat primă inițiativă. În desfășurătorul de proiectede acumulare de cunoștințe. Litteris et Virtuti vor apărea, în viitorul apro- Cui i se adresează acest studiu? piat, alte lucrări care vor completa imagineaCe învățam? Cât de mult? Cât de util este complexă a sistemului educațional din Româniaceea ce studiem? Cât uităm ? Prin ce metode Dată fiind relevanța sa pentru societate, apre- cu noi perspective. De asemenea, se vor urmăriînvățăm? Sunt foarte multe întrebări legate ciem că cercetările ce vor apărea în calendarul în dinamică anumiți indicatori, pentru a furnizade sistemul educațional care se află în centrul Litteris et Virtuti vor prezenta interes major tuturor celor interesați o dimensiune evolutivă.preocupărilor specialiștilor din domeniu, la nivel pentru:global. Subiecte aflate permanent în actualitate, • Administrație, factori de decizie din spațiuldeoarece procesul învățării este unul fluid, public pe teme legate de educație, tineret, inte-adaptativ, impactat de dezvoltările tehnologice grare în muncă.și de evoluția societății în ansamblu. Auzim, în • Organizații non-guvernamentale cu focus pestânga și în dreapta, diverse păreri legate de educație și tineret, organizații studențești, deșcoala din România. Cum este, cum era, cum elevi sau profesori.ar trebui să fie... • Companii private, românești sau corporații internaționale, care pot fi interesate de subiectApreciem importanța școlii pentru formarea din mai multe perspective. Dintre acestea, secontinuă a generațiilor tinere și considerăm cer- detașează componenta de responsabilitatecetarea de față un demers necesar și firesc în socială corporatistă (CSR) și partea de resursecadrul platformei Youth Monitor. umane (angajare, voluntariat, internship, etc) Litteris et Virtuti (2012) 3
  3. 3. Iniţiatorii proiectuluiYouth Monitor este prima platformă de mar- SMARK este platforma de publishing dedicată Youth Monitor este o inițiativă realizată în par-keting ce acționează ca un conector între bran- comunității profesioniștilor de marketing din teneriat de Brennan Research & Consultantsdurile/companiile naționale sau internaționale România. Sub această umbrelă, în 2009, a și Quantix Marketing Consultingși segmentul tinerilor din România. Prin inter- fost creat brandul SMARK Research, o linie demediul diverselor studii realizate, ce vizează business care lansează studii de cercetare în Brennan Research & Consultantsatât aspecte specifice de marketing cât și teme sistem sindicalizat. Acestea sunt concepute Companie românească de cercetare ad-hocsociale, Youth Monitor funcționează ca un ob- astfel încât să servească drept instrumente utile – de piață și de consumator –, oferind serviciiservator pentru mediul de afaceri răspunzând marketerilor din România în dificilul proces End-to-End, de la colectarea datelor la analiză șinevoilor de cunoaștere și măsurare a unor di- decizional pe care aceștia sunt nevoiți să consultanță de marketing. Beneficiind de propriaverse aspecte și acționând ca sursă de subiecte îl parcurgă zilnic pentru a câștiga sau a rețea de operatori de teren cu acoperire națională,relevante abordate din diferite unghiuri, prin menține cota de piață a produselor pe care le propriul contact-centre și facilități complete deintegrarea opiniilor avizate și pertinente oferite administrează și, în definitiv, pentru a crește cercetare calitativă, din 2001, agenţia lucreazăde diferiți profesionişti (sociologi, antropologi, profitabilitatea companiilor în care își desfășoară pentru branduri românești sau internaționale cupsihologi, profesori, doctori etc.) practicieni activitatea. Prin structura și temele abordate, prezență locală și a acumulat parteneriate impor-aparținând mediului de afaceri (oameni de mar- studiile din seria SMARK Research vin să com- tante cu clienți din Europa și SUA.keting/ cercetări de marketing) sau alți stake- pleteze, și nu să înlocuiască, datele deja dis-holderi ce se află în strânse relații cu tânăra ponibile în companiile locale sau multinaționale Quantix Marketing Consultinggenerație (profesori, părinți, etc.) care au transformat cercetarea într-o tradiție, Companie de consultanță specializată în strate- dar, în același timp, să ofere companiilor mici gii de marketing și cercetare de piață. ProiecteleUn aport considerabil în derularea demersurilor și mijlocii, la costuri avantajoase, un set de date sale acoperă zone de nișă din piața românească,ştiinţifice de realizare a studiilor Youth Monitor esențiale pentru o abordare profesionistă a pro- precum: dezvoltarea funcțiunii de marketing laaparţine Prof.Univ.Dr. Vintilă Mihailescu, şeful cesului de marketing. Prin prezența în conținutul nivel organizațional, consultanță pentru optimiza-Catedrei de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe rapoartelor a unor informații inedite, managerii rea resurselor în generarea de insight-uri, trainingPolitice din cadrul SNSPA. Acesta s-a dovedit a fi departamentelor de cercetare din cadrul com- pe cercetarea pieței și marketing, outsourcing tem-un contribuitor important pentru înţelegerea mai paniilor vor găsi în seria de studii SMARK Re- porar de specialitate, management de proiect etc.aprofundată a segmentului tânăr de populaţie, search acele informații relevante la care, în ciu- Între clienții actuali, se numără companii dinprecum şi în procesul de stabilire a obiectivelor da importanței lor pentru business, din lipsă de diverse sectoare (bunuri de larg consum, dede cercetare pentru o cât mai amplă şi corectă resurse de timp sau din cauza costurilor ridicate, folosință îndelungată, servicii Business-to-Busi-perspectivă asupra diverselor aspecte supuse companiile sunt adesea nevoite să renunțe. ness și Business-to-Consumer), agenții de cer-analizei. cetare, agenții de advertising/brand, organizații medii și mari din România și UE. Litteris et Virtuti (2012) 4
  4. 4. Notă metodologicăEducaţia este una dintre temele centrale ale De asemenea, cuprinde o analiză în pro- Calendarul Litteris et Virtuti pe perioadavieţii tânărului. Este fundamentul pe care îşi funzime a datelor empirice, din perspectivă următoare va cuprinde actualizări ale informaţiilorconstruieşte viitorul, este preocuparea căreia i antropologică, realizată de dl. profesor univer- din prezentul raport, pentru a putea surprinde di-se alocă cel mai mult timp, este axa centrală a sitar doctor Vintilă Mihăilescu, şeful catedrei namica temelor expuse precum şi abordări aleexistenţei sale în perioada scolarizării, atât în de sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice din unor subiecte noi. Viitoarele apariţii vor fi comuni-plan al dezvoltării individuale cât şi al socializării. cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi cate prin intermediul sitului Youth Monitor şi prin Administrative din Bucureşti (SNSPA). canalele de media partenere.Litteris et Virtuti este un produs YouthMonitor prin intermediul căruia se trateazăfenomene legate de învăţământul din România. Detalii cercetare cantitativă:Între subiectele atinse se enumeră evalua-rea percepţiilor tinerilor legate de procesul • Metoda: Sondaj statisticde învăţământ, de instituţiile prin care trec, • Eşantionare: Extragere probabilistică, simpluopinii şi atitudini despre materii, profesori, aleatoare • Eşantion: 410 respondenţi, reprezentativ pecolegi, legătura dintre programă şi ocupaţiile la populaţia ţintăcare se gândesc în viitor, voluntariat, internship,etc. • Populaţia ţintă: Tineri cu vârsta între 14-26 ani, naţionalRaportul de faţă este un prim livrabil sub • Metodă de culegere: Interviuri telefoniceumbrela Litteris et Virtuti. (CATI) • Perioadă de culegere: Mai-Iunie 2012Centrat în jurul unui studiu cantitativ pe bază Instrument culegere: Chestionar structurat,de sondaj statistic, el este îmbogăţit la nivel durata aproximativă interviu: 18 minutede date şi interpretativ cu un demers specificcercetării de birou. Litteris et Virtuti (2012) 7
  5. 5. Contact F: 021 232 73 92 T: 021 232 73 79 office@youthmonitor.ro Radu Bogdan Tel: 0723 250 192E-mail: radu@youthmonitor.ro Cosmin Nae Tel: 0722 621 044E-mail: cosmin@youthmonitor.ro insightfully yours

×