Brosura youth bank cluj

158 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brosura youth bank cluj

 1. 1. Spirit antreprenorial Angajament civic Responsabilizare Voie bună Dinamism Implicare Oportunități Strângere de fonduri Inițiativă Acordare de fonduri Motivare Filantropie … definesc experiența membrilor YouthBank Cluj
 2. 2. Fondul
 3. 3.  

YouthBank Realizat
 4. 4.  

de
 5. 5.  

liceeni YouthBank Cluj este un program coordonat de Asociația pentru Relații Comunitare. Asociația pentru Relații Comunitare a inițiat în România în anul 2006 programul YouthBank, adaptând și dezvoltând cu sprijinul Fundației Comunitare din Irlanda de Nord un model de implicare a tinerilor în viața comunității prin acordarea de finanțări locale. Programul a fost pus în practică în etapa pilot în Cluj-Napoca, fiind continuat și dezvoltat local de către Fundația Comunitară Cluj începând cu anul 2008. Din 2009, Asociația pentru Relații Comunitare a sprijinit extinderea și consolidarea unei rețele de parteneri locali și echipe locale YouthBank in 11 comunități (Alba Iulia, Baraolt, București, Cluj-Napoca, Iași, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Timișoara, Tîrgu-Mureș).
 6. 6. YouthBank
 7. 7.  

este
 8. 8.  

un
 9. 9.  

program
 10. 10.  

de
 11. 11.  

antreprenoriat,
 12. 12.  

realizat
 13. 13.  

pentru: ● Finanţțarea
 14. 14.  

proiectelor
 15. 15.  

liceenilor Responsabilizarea
 16. 16.  

 nerilor Încurajarea
 17. 17.  

ini aţțivelor
 18. 18.  

civice ● Dezvoltarea
 19. 19.  

unui
 20. 20.  

comportament
 21. 21.  

filantropic ● ● YouthBank
 22. 22.  

Cluj
 23. 23.  

în
 24. 24.  

cifre
 25. 25.  

după
 26. 26.  

7
 27. 27.  

ani
 28. 28.  

de
 29. 29.  

implementare
 30. 30.  

(2006-­‐2013): 87 176.000 92 30 18.300 35 sute numeroase peste peste de
 31. 31.  

liceeni
 32. 32.  

membri
 33. 33.  

ai
 34. 34.  

echipei
 35. 35.  

YouthBank
 36. 36.  

Cluj lei
 37. 37.  

acordaţți
 38. 38.  

prin
 39. 39.  

finanţțări,
 40. 40.  

din
 41. 41.  

care
 42. 42.  

83.000
 43. 43.  

lei
 44. 44.  

au
 45. 45.  

fost
 46. 46.  

mobilizaţți
 47. 47.  

din
 48. 48.  

 comunitate
 49. 49.  

de
 50. 50.  

către
 51. 51.  

echipa
 52. 52.  

YouthBank
 53. 53.  

Cluj
 54. 54.  

 de
 55. 55.  

proiecte
 56. 56.  

finanţțate,
 57. 57.  

implementate
 58. 58.  

de
 59. 59.  

peste
 60. 60.  

530
 61. 61.  

de
 62. 62.  

liceeni;
 63. 63.  

aceste
 64. 64.  

 proiecte
 65. 65.  

au
 66. 66.  

fost
 67. 67.  

alese
 68. 68.  

din
 69. 69.  

rândul
 70. 70.  

a
 71. 71.  

180
 72. 72.  

de
 73. 73.  

proiecte
 74. 74.  

aplicante,
 75. 75.  

propuse de
 76. 76.  

echipe
 77. 77.  

formate
 78. 78.  

din
 79. 79.  

peste
 80. 80.  

1000
 81. 81.  

liceeni de
 82. 82.  

licee
 83. 83.  

implicate
 84. 84.  

ac v de
 85. 85.  

beneficiari
 86. 86.  

(direcţți
 87. 87.  

și
 88. 88.  

indirecţți)
 89. 89.  

ai
 90. 90.  

proiectelor
 91. 91.  

finanţțate
 92. 92.  

(copii
 93. 93.  

din
 94. 94.  

 centre
 95. 95.  

de
 96. 96.  

plasament,
 97. 97.  

vârstnici,
 98. 98.  

ar ș ,
 99. 99.  

spor vi,
 100. 100.  

persoane
 101. 101.  

cu
 102. 102.  

dizabilităţți, ins tuţții
 103. 103.  

de
 104. 104.  

învăţțământ
 105. 105.  

etc.) de
 106. 106.  

ins tuţții
 107. 107.  

partenere,
 108. 108.  

de
 109. 109.  

la
 110. 110.  

companii
 111. 111.  

la
 112. 112.  

ONG-­‐uri,
 113. 113.  

autoritaţți
 114. 114.  

locale,
 115. 115.  

 trusturi
 116. 116.  

media
 117. 117.  

etc. de
 118. 118.  

apariţții
 119. 119.  

media premii
 120. 120.  

obţținute
 121. 121.  

la
 122. 122.  

nivel
 123. 123.  

local
 124. 124.  

și
 125. 125.  

naţțional
 126. 126. Structura
 127. 127.  

programului: Recrutare
 128. 128.  

și
 129. 129.  

selecţție ● ● recrutarea
 130. 130.  

de
 131. 131.  

membri
 132. 132.  

noi
 133. 133.  

pentru
 134. 134.  

crearea
 135. 135.  

echipei
 136. 136.  

de
 137. 137.  

bază
 138. 138.  

YouthBank
 139. 139.  

(10-­‐15
 140. 140.  

liceeni) instruirea
 141. 141.  

noilor
 142. 142.  

membri
 143. 143.  

asupra
 144. 144.  

structurii
 145. 145.  

programului
 146. 146.  

și
 147. 147.  

funcţționării
 148. 148.  

acestuia
 149. 149.  

și
 150. 150.  

integrarea
 151. 151.  

acestora
 152. 152.  

 în
 153. 153.  

echipă,
 154. 154.  

prin
 155. 155.  

intermediul
 156. 156.  

training-­‐urilor
 157. 157.  

și
 158. 158.  

teambuilding-­‐urilor Strângere
 159. 159.  

de
 160. 160.  

fonduri: ● crearea
 161. 161.  

fondului
 162. 162.  

YB
 163. 163.  

(30.000
 164. 164.  

lei
 165. 165.  

)
 166. 166.  

prin
 167. 167.  

mecanisme
 168. 168.  

de
 169. 169.  

atragere
 170. 170.  

de
 171. 171.  

fonduri
 172. 172.  

propuse
 173. 173.  

și
 174. 174.  

implementate
 175. 175.  

de
 176. 176.  

 echipa
 177. 177.  

YB
 178. 178.  

(evenimente
 179. 179.  

speciale,
 180. 180.  

vânzare
 181. 181.  

de
 182. 182.  

felicitări
 183. 183.  

etc.)
 184. 184.  

și
 185. 185.  

cu
 186. 186.  

sprijinul
 187. 187.  

partenerilor
 188. 188.  

locali/naţționali Cercetare
 189. 189.  

locală: ● ● ● metode
 190. 190.  

calita ve
 191. 191.  

–
 192. 192.  

organizarea
 193. 193.  

de
 194. 194.  

grupuri
 195. 195.  

de
 196. 196.  

discuţții
 197. 197.  

cu
 198. 198.  

liceeni
 199. 199.  

din
 200. 200.  

Cluj-­‐Napoca,
 201. 201.  

pentru
 202. 202.  

a
 203. 203.  

iden fica
 204. 204.  

 nevoi
 205. 205.  

în
 206. 206.  

comunitate,
 207. 207.  

ac vităţți
 208. 208.  

cu
 209. 209.  

care
 210. 210.  

preferă
 211. 211.  

 nerii
 212. 212.  

să
 213. 213.  

își
 214. 214.  

ocupe
 215. 215.  

 mpul
 216. 216.  

etc. metode
 217. 217.  

can ta ve
 218. 218.  

–
 219. 219.  

aplicarea
 220. 220.  

de
 221. 221.  

ches onare
 222. 222.  

în
 223. 223.  

comunitate iden ficarea
 224. 224.  

de
 225. 225.  

cauze
 226. 226.  

ce
 227. 227.  

necesită
 228. 228.  

finanţțare
 229. 229.  

și
 230. 230.  

nivelul
 231. 231.  

de
 232. 232.  

implicare
 233. 233.  

al
 234. 234.  

 nerilor
 235. 235.  

în
 236. 236.  

comunitate Acordarea
 237. 237.  

de
 238. 238.  

finanţțări: ● ● ● ● ● ● promovarea
 239. 239.  

campaniei
 240. 240.  

de
 241. 241.  

finanţțare
 242. 242.  

prin
 243. 243.  

cât
 244. 244.  

mai
 245. 245.  

multe
 246. 246.  

metode
 247. 247.  

(online,
 248. 248.  

afișe
 249. 249.  

în
 250. 250.  

școli,
 251. 251.  

flyere
 252. 252.  

etc.)
 253. 253.  

 preselecţția
 254. 254.  

proiectelor
 255. 255.  

aplicante interviuri
 256. 256.  

cu
 257. 257.  

echipele
 258. 258.  

de
 259. 259.  

implementare
 260. 260.  

ale
 261. 261.  

proiectelor
 262. 262.  

propuse selecţția
 263. 263.  

proiectelor anunţțarea
 264. 264.  

proiectelor
 265. 265.  

selectate
 266. 266.  

pentru
 267. 267.  

finanţțare contractarea
 268. 268.  

proiectelor
 269. 269.  

selectate Implementarea
 270. 270.  

și
 271. 271.  

monitorizarea
 272. 272.  

proiectelor: ● ● ● implementarea
 273. 273.  

proiectelor monitorizarea
 274. 274.  

proiectelor evaluarea
 275. 275.  

și
 276. 276.  

raportarea
 277. 277. Contact: Adina
 278. 278.  

Ana
 279. 279.  

Cristea Coordonator YouthBank România E: adina.cristea@youthbankromania.ro T: 0730.658.152 W: www.cluj.youthbankromania.ro www.facebook.com/YouthBank.Cluj
 280. 280. YouthBank
 281. 281.  

este
 282. 282.  

un
 283. 283.  

program
 284. 284.  

de
 285. 285.  

educaţție
 286. 286.  

non-­‐formală
 287. 287.  

 ce
 288. 288.  

pornește
 289. 289.  

de
 290. 290.  

la
 291. 291.  

premisa
 292. 292.  

că
 293. 293.  

 nerii
 294. 294.  

sunt
 295. 295.  

o
 296. 296.  

resursă
 297. 297.  

 pentru
 298. 298.  

comunităţțile
 299. 299.  

locale
 300. 300.  

și
 301. 301.  

încurajează
 302. 302.  

iniţția va
 303. 303.  

civică,
 304. 304.  

 responsabilitatea
 305. 305.  

și
 306. 306.  

asumarea
 307. 307.  

de
 308. 308.  

către
 309. 309.  

 neri
 310. 310.  

a
 311. 311.  

rolului
 312. 312.  

de
 313. 313.  

lideri.
 314. 314.  

 Aceș a
 315. 315.  

se
 316. 316.  

implică
 317. 317.  

în
 318. 318.  

mod
 319. 319.  

prac c
 320. 320.  

în
 321. 321.  

acţțiuni
 322. 322.  

și
 323. 323.  

decizii
 324. 324.  

locale,
 325. 325.  

 prin
 326. 326.  

crearea
 327. 327.  

și
 328. 328.  

u lizarea
 329. 329.  

unui
 330. 330.  

fond
 331. 331.  

care
 332. 332.  

susţține
 333. 333.  

iniţția vele
 334. 334.  

 nerilor.
 335. 335. www.cluj.youthbankromania.ro

×