Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waarom Is Jezus Gestorven Aan Het Kruis

5,714 views

Published on

Dit is de presentatie van week 2 van YA3L: Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dit is de kern van het christelijk geloof

Published in: Education
 • Be the first to comment

Waarom Is Jezus Gestorven Aan Het Kruis

 1. 2. Vorige week <ul><li>Wie is Jezus? </li></ul><ul><ul><ul><li>Een gek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een leugenaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een profeet misschien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Of was hij de Zoon van God…. </li></ul></ul></ul>
 2. 3. Avond 2 <ul><li>Waarom moest Jezus eigenlijk aan het kruis sterven? </li></ul>
 3. 4. Wie was Jezus nog meer <ul><li>‘Die man (Jezus) heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.” (mat 26) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Men heeft 100 jaar over de bouw van de tempel gedaan. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Met andere woorden Jezus werd door de Joodse raad gezien als een oproerkraaier. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Maar Jezus had het niet over de tempel van Salomo…Hij praatte over zichzelf </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>Let op…. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wat gebeurde er toen…. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Watch the Lamb </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 6. Het Lam <ul><li>...Vader vergeef hen… </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergeven? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Waarom stierf Jezus? </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 7. MENS GOD &quot;Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid&quot; (Romeinen 3:23)
 7. 8. Jezus zei “ Iedereen die zondigt, is een gevangene van de zonde” (Joh 8)
 8. 9. Jezus: &quot;Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan naar de Vader gaan dan door Mij&quot; (Johannes 14:6). GOD MENS Jezus
 9. 10. Voor wie… <ul><li>& </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>JIJ en IK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>opdat iedereen…. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. Voor wat…?
 11. 12. <ul><li>‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh 16) </li></ul>
 12. 13. In tegenstelling tot <ul><li>De Moslims </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zij geloven in Allah </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hij heeft een weegschaal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Waar de goede en slechte daden tegen elkaar afgewogen worden…… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Hindoes/Boeddhisten </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zij geloven of in reïncarnatie of in het hoogste goed </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Er is een kastensysteem, waarin iedereen wordt ingedeeld </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Met andere woorden je moet je best doen </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 13. 14. Jezus aan het kruis omdat? <ul><li>Was Jezus een oproerkraaier </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nee, Hij is uit liefde naar ons toegekomen en als een onschuldig lam dat geslacht wordt voor onze troep, onze wereld en ons gestorven… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…omdat het vaak zo moeilijk is om echt jezelf te zijn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…omdat Hij weet wat jij en ik nodig hebben </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…omdat Hij graag wil dat je op Hem vertrouwt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…omdat…………… </li></ul></ul></ul></ul>

×