Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bidden: waarom en hoe?

4,624 views

Published on

De vierde avond van YA3L ging over bidden. Veel jongeren blijken te bidden. Willeke vertelde veel over het waarom van het bidden. Ook tips over hoe te bidden.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bidden: waarom en hoe?

 1. 1. Bidden : Waarom en hoe?? Youth Alpha Avond 4
 2. 2. Bidden <ul><li>Wat is bidden? </li></ul><ul><li>Waarom bidden? </li></ul><ul><li>Verhoort God gebeden? </li></ul><ul><li>Hoe bidden? </li></ul>
 3. 3. Voorbeeld??
 4. 4. Wat is bidden? (1) <ul><li>Het onderhouden van je relatie met God </li></ul><ul><li>In gesprek zijn met God: </li></ul><ul><ul><li>Praten met God </li></ul></ul><ul><ul><li>Luisteren naar God </li></ul></ul><ul><li>Over alles wat je maar wilt! </li></ul>
 5. 5. Wat is bidden? <ul><li>Als je bidt, dan bid je: </li></ul><ul><ul><li>Tot de Vader </li></ul></ul><ul><ul><li>Door de Zoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Met hulp van de Heilige Geest (Rom. 8:26) </li></ul></ul>
 6. 6. Romeinen 8:26 <ul><li>De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. </li></ul>
 7. 7. Waarom bidden? <ul><li>Het belang van Communicatie </li></ul><ul><li>Eenrichtingsverkeer? </li></ul><ul><li>Kijk naar Jezus … </li></ul><ul><li>Omdat God gebeden verhoort </li></ul><ul><li>Het geeft Rust & Vrede (Fil. 4: 6-7) </li></ul>
 8. 8. Filippenzen 4:6-7 <ul><li>Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. </li></ul>
 9. 9. Verhoort God gebeden? <ul><li>“ God verhoort mijn gebed toch niet…” </li></ul><ul><li>Waarom God een gebed niet verhoort: </li></ul><ul><ul><li>Barrière tussen jou en God </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkeerde motivatie -> God geeft alleen wat goed is voor ons </li></ul></ul><ul><li>Leren om Gods stem te verstaan: </li></ul><ul><ul><li>Verschillende antwoorden </li></ul></ul><ul><ul><li>Leren om Gods antwoorden te zien en te begrijpen </li></ul></ul>
 10. 10. Hoe bidden? <ul><li>Overal en altijd, op heel veel verschillende manieren… </li></ul><ul><li>Tips: </li></ul><ul><ul><li>Bedankt, Sorry, Alstublieft </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaste tijd voor een goed gesprek </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen of samen met anderen </li></ul></ul>
 11. 11. Persoonlijk….
 12. 12. Het geheim…. <ul><li>Moeder Theresa: &quot;My secret is infinitely simple. I pray. Through prayer, I become one with Christ in love. To pray to Him, is to love Him.&quot; </li></ul><ul><li>* Mijn geheim is heel simpel. Ik bid. Door te bidden word ik één met Jezus in liefde. Bidden tot Hem, is houden van Hem. </li></ul>

×