Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johan Tuyaerts op YourCoach Café Gent over 'Iedereen Creatief!'

1,480 views

Published on

Op donderdagavond 26 oktober 2017 leerde Johan Tuyaerts ons waarom en hoe ‘Iedereen Creatief!’ kan zijn.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Johan Tuyaerts op YourCoach Café Gent over 'Iedereen Creatief!'

 1. 1. 1 G H O S T W E L C O M E T O CREATIVITEIT ALS ATTITUDE
 2. 2. 2 Johan Tuyaerts w i e b e n i k ? tv producent / oprichter en ex-CEO Sultan Sushi Belgium & Sultan Sushi BV Netherlands media-expert coach & trainer yourlifematters docent Thomas More Mediaschool docent conceptontwikkeling RITCS school of film and TV auteur reisverhalen
 3. 3. • wat is dat eigenlijk, creativiteit? • welke belemmeringen staan creativiteit in de weg • outside of the box? • verschillende niveaus van creatief denken • het creatief proces • enkele handige creativiteitstechnieken • hoe je creativiteit kan boosten
 4. 4. WAT IS CREATIVITEIT? • Van Daele: creativiteit: scheppend vermogen • Andere definities: • Creativiteit is het creëren van iets nieuws dat nuttig èn verrassend is. • Het oplossen van problemen door iets oorspronkelijks te ontwikkelen. • Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude manieren van denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht te kunnen zien.
 5. 5. 5 Creatief denken
 6. 6. 6 G H O S T W E L C O M E T O
 7. 7. 7 G H O S T W E L C O M E T O
 8. 8. ‘ Sorry, maar ik ben echt niet creatief ‘
 9. 9. O N Z E G E E S T H E E F T E E N P RO B L E E M M E T C R E AT I E F D E N K E N
 10. 10. Vlgones een dsiute aan ene Elgsese unvirestiet mkaat het neit uit in wlke vlgrodoe de lttrees in een wrood satan, het eigne dat blangrijek is, is dat de ersete en de ltaatse ltteer op de gdoee palats satan.
 11. 11. 11 G H O S T W E L C O M E T O
 12. 12. 12 G H O S T W E L C O M E T O
 13. 13. 14 vijanden van creatief denken B e w a r e . multitasking social media eilanden first movers oordelers homogeen denken traditie en regels stress angst
 14. 14. 15
 15. 15. vijand 1: multitasking • multitasken bestaat niet. Maar switchtaksen is even erg. • Wat is de impact van switchtasken op ons brein? • multitasken is géén kwaliteit, maar een gebrek. Ook bij vrouwen en digital natives! • ja, maar.. Ik moét multi- tasken voor mijn job?
 16. 16. 17 G H O S T W E L C O M E T O Het sluipende gevaar van de to do lijst
 17. 17. vijand 2: social media • wat een notificatie met u doet • het verslavende aan social media FOMU • werken in de media zonder social media??
 18. 18. vijand 3: haantje de voorste • first mover = dwanger • twijfel, denk na, neem je tijd • incubatie
 19. 19. 0 1 1 2 20,0 2,0 0,0 Creativiteit / Uitstelgedrag W a a r o m u i t s t e l g e e n a f s t e l m o e t z i j n “M e n s e n m e t e e n g e m a t i g d u i t s t e l g e d r a g z i j n b e d u i d e n d c r e a t i e v e r d a n m e n s e n d i e a l t i j d o p t i j d k l a a r z i j n “ Creativiteit Uitstelgedrag genuine creatives perfectionisten eeuwige uitstellers
 20. 20. vijand 4: Het Eerste Oordeel • de wet van het uitsluitsel der oordeel • er bestaan geen slechte ideeën • speak up Zoals beloofd wat meer details: Ik heb volgende mogelijkheden nog in mija: woe 1/3: 14u, 15u of 16u do 9/3: 14u,15u,16u,17u ma 13/3: 10u, 11u,1
 21. 21. vijand 5: homogeen denken • Het comfort van de knikkende meerderheid • kleuren buiten de lijnen Zoals beloofd wat meer details: Ik heb volgende mogelijkheden nog in mijn agenda: woe 1/3: 14u, 15u of 16u do 9/3: 14u,15u,16u,17u ma 13/3: 10u, 11u,1
 22. 22. vijand 6: tradities en regels • dat zijn nu eenmaal de regels • company policy • we hebben het àltijd al zo gedaan Zoals beloofd wat meer details: Ik heb volgende mogelijkheden nog in mijn agenda: woe 1/3: 14u, 15u of 16u do 9/3: 14u,15u,16u,17u ma 13/3: 10u, 11u,1
 23. 23. vijand 7: stress & angst • wat doet stress- hormoon in ons lijf? • schrik om te zeggen wat ik denk • angst voor het onbekende Zoals beloofd wat meer details: Ik heb volgende mogelijkheden nog in mijn agenda: woe 1/3: 14u, 15u of 16u do 9/3: 14u,15u,16u,17u ma 13/3: 10u, 11u,1
 24. 24. Wat kunnen we doen?
 25. 25. thinking outside the box • The Box: VEILIG, VOORSPELBAAR , VAST • We kunnen niet buiten onze geest denken. • Wel: de grens tussen wat we weten en waar we nog niet aan gedacht hadden.
 26. 26. De verschillende niveaus van creatief denken
 27. 27. 1. BEGRIJP • begrijp de briefing of probleemstelling • doe je research • ken de context van het probleem • (her)formuleer het probleem
 28. 28. 2. REDENEER • DEDUCTIE: • top-down logica • van algemene gevolgtrekking naar bijzondere • cfr. formele wetenschap en bewijsvoering • INDUCTIE: • bottom-up logica • generalisatie op basis van waarnemingen ( empirie ) • bvb. enquetes, onderzoek
 29. 29. 3. LOS HET PROBLEEM OP 1. Probleemstelling 2. Mogelijke oplossingen formuleren 3. Oplossingsstrategieën 1. Trial & Error 2. Algoritmes ( Als.. dan… ) 3. Heuristiek ( bv. mindmaps ) 4. Plannen 5. Bijsturen 6. zelfreflectie
 30. 30. divergent & convergent denken • divergent denken is een flexibele denkwijze waarbij ideeën uit verschillende cognitieve categorieën worden gecombineerd. • Convergente creativiteit is een meer systematische manier van creativiteit. Bij een vraagstuk of probleem wordt gezocht naar één of enkele oplossingen. Bij convergente creativiteit richt het denken zich op één cognitieve categorie. Er is meer controle bij convergent denken dan bij divergent denken • Creatieve processen vragen om een integratie van divergent en convergent denken. Er vindt een afwisseling plaats tussen beide denkwijzen.
 31. 31. Het creatieve proces
 32. 32. 1. voorbereiding • kies een goede werkomgeving • schakel alle afleiding uit • plan je tijd • formuleer je probleemstelling
 33. 33. 2. associatie fase ( divergentie) • vrije loop ideeën • maak associaties op basis van begrippen, namen, klanken, kleuren, soorten • werk visueel
 34. 34. 3. incubatie fase • laat het bezinken • laat het los • doe iets anders • sleep on it • ga lopen, wandelen, fietsen
 35. 35. 38 G H O S T W E L C O M E T O The Mind works best at running speed (Pieter Ampe, chief creative officer DDB Brussels )
 36. 36. 4. inspiratie-fase (convergentie ) • oplossingsfase • kill your darlings • creëer structuur • werk naar een oplossing
 37. 37. 5. realisatie • werk de ruwe oplossing verder uit • stuur bij • doe aan zelfreflectie • laat los • beloon jezelf
 38. 38. creativiteitstechnieken
 39. 39. 1.ASSOCIATIEVE INSPIRATIETOUR • op korte tijd zoveel mogelijk inspiratie opdoen • breed kijken, laat je verrassen • formuleer duidelijk vertrekpunt • stippel een route uit, locaties, organisaties, reëel of virtueel • leg alles wat je ziet vast in tekst en/ of beeld • maak hiervan een inspiratiepresentatie
 40. 40. 2.MINDMAPPING • Een mindmap helpt je ideeën bedenken, ontwikkelen en ordenen. • Een mindmap is een gestructureerde, grafische voorstelling van een reeks ideeën of gegevens. • Een mindmap vertrekt vanuit een centrale vraag of een centraal idee. Rond je kernidee zet je verschillende “takken” met daarop nieuwe ideeën die verwant zijn met je kernidee. Elke tak kan weer verder vertakken. • Maak je mindmap visueel door zo veel mogelijk sprekende beelden toe te voegen. Werk met kleuren en tekeningen. Zo breng je je ideeën beter over.
 41. 41. 46 G H O S T W E L C O M E T O The Mind works best at running speed (Pieter Ampe, chief creative officer DDB Brussels )
 42. 42. 3.ADVOCAAT VD DUIVEL • nieuwe ideeën vinden door conventionele veronderstellingen om te draaien • vb. als het regent gebruiken we (g)een paraplu • je doel negatief om draaien om zo nieuwe mogelijkheden te vinden • hoe kunnen we meer mensen met de fiets laten komen werken wordt: hoe kunnen we mensen verhinderen om met de fiets te komen? • door oplossingen uit te spiegelen krijg je nieuwe inzichten om probleem aan te pakken
 43. 43. 4.MOODBOARD • verkennende & vraagsturende conceptontwikkeling • sfeer en emotie visualiseren • totaalbeeld • krachtig communicatiemiddel • essentie visie —> beelddenken —> associaties —> metaforen • Pinterest, Flickr, Google Image, boeken • beelden, kleuren, materiaal, typo
 44. 44. 5. BRAINSTORM • wet uitsluitsel oordeel • keep the pace • één moderator , één verslaggever • noteer alles • max één uur per sessie • centrale post it / post it associaties • omgeving / offline
 45. 45. boost uw creativiteit in 12 stappen
 46. 46. STAP 1 ( goed nieuws! ) IEDEREEN WORDT CREATIEF GEBOREN ! • miljoenen hersencellen • allemaal ontdekkingsreizigers • allemaal artiesten • allemaal studenten • allemaal dichters • allemaal experts ( in iets )
 47. 47. STAP 2. SCHAKEL JE BREIN IN CREATIEVE MODUS • identificeer je meest creative state of mind ( eureka-moment) • Voed je hoofd • lees how to boeken/biografieën • volg nieuwe trends & populaire cultuur • probeer je in te leven als marketeer in doelgroepen media • observeer
 48. 48. STAP 3 VERBETER DE SNELHEID VAN JE DENKEN ! • knappe koppen = snelle denkers • hoe snel kan je nieuwe ideeën genereren? • snelheid als creatieve meerwaarde • verbeteren door oefenen en spelletjes
 49. 49. STAP 4 . SCHERP DE ORIGINALITEIT VD GEDACHTE ! Wat kan u met dit voorwerp doen?
 50. 50. • vloeistof bewaren • muziekinstrument maken • hippe verlichting maken • huis bouwen • ruimteschip ontwerpen
 51. 51. STAP 5 WEES FLEXIBEL IN UW DENKEN ! • sta open voor de ideeën van anderen • treed uit je comfort-zone • de andere weg • het andere muziekje • het andere recept • de andere vakantie • vraag waarom? • laat de ‘ fabriek instellingen ‘ vallen. Cfr. verschil tussen Safari / Netscape VS Firefox & Chrome. • wees bereid om gedachten los te laten voor nieuwe inzichten • leer iets nieuws • doe eens iets totaal anders / the other way
 52. 52. WAT GA J I J VO LG E N D E K E E R A N D E R S D O E N ?
 53. 53. STAP 6 GEBRUIK VERBEELDING & ASSOCIATIE • combineer (inzichten uit sport gebruiken in management enz. ) • integreer ( vbn. smart TV., twitterfeeds in The Voice) • maak vreemde associaties :op rijm, op tegenstelling, op andere links .. bloemen- of kettingassociatie
 54. 54. Crazy ideas for Everyday problems CHINDOGU
 55. 55. STAP 7 STEEL ! • imiteer goede ideeën • maak die goede ideeën beter • combineer goede ideeën • leer van goede ideeën
 56. 56. STAP 8 WEES EMPATHISCH • leef je in de anderen • visie op de wereld vanuit anderen is verrijkend voor creativiteit • zie je overtuiging eens vanuit een andere invalshoek
 57. 57. STAP 9 VISUALISEER • teken, ook al denkt u dat u niet kan tekenen • probeer uw gedachten visueel voor te stellen • gebruik MINDMAPS
 58. 58. STAP 10 SCHRIJF! • schrijf elke dag enkele lijnen.Het maakt niet uit over wat ( de ochtendpagina’s) • hou altijd een notitieboekje bij • schrijf aan brief aan uzelf • schrijf met de hand • nieuwe trend: bullet-journal
 59. 59. STAP 11. HOU UW IDEEËN BIJ • hou uw ideeën bij • notitieboekje (bvb. Moleskine ) • ideeëndoos • digitaal ( Evernote )
 60. 60. STEP 12 TOP 10 BRAIN STIMULI • liefde • verlangen naar faam, macht, geld, succes • muziek • vriendschap • gemeenschappelijke alliantie • gemeenschappelijk lijden • angst • offline & outdoor • drugs & alcohol • sex ( sexuele expressie & drang )
 61. 61. Conclusies 1.iedereen is creatief, maar leren brengt ons in een problematische verhouding met creativiteit 2.creativiteit is een attitude die je jezelf kan aanleren 3.creativiteit is een manier om met problemen om te gaan 4.ga op zoek naar jouw belemmeringen die je creativiteit in de weg staan. 5.creativiteit is die andere weg durven volgen 6.je probleemstelling goed formuleren is het begin van elk creatief proces 7.creativiteit is een combinatie van divergeren en convergeren. Laat je associatieve kracht stromen 8.er bestaan een aantal simpele technieken om creatief denken te ondersteunen 9.er bestaan geen slechte ideeën 10. je kan in je eentje je creativiteit boosten
 62. 62. 72 creativity = an attitude w a a r o m i e d e r e e n c r e a t i e f i s Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do. S t e v e J o b s

×