Elsevier en MarketResponse. Overstap zorgverzekering 2012

726 views

Published on

Volgens MarketResponse
zal 71 procent van de mensen de
komende weken zeker niet switchen. Maar
5 procent geeft aan dat zeker wel te doen. Hoe ouder de verzekerde,
hoe lager de overstapbereidheid. Tevredenheid, maar ook: geen zin hebben
in gedoe, zijn de redenen waaÍom veel mensen
er niet over peinzen om hun oude verzekering
op te zeggen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elsevier en MarketResponse. Overstap zorgverzekering 2012

  1. 1. N EDERTAN DER VAN H ET IAARFRAUDE U KUNÏ NOGProfiteerde prof. OVERSÏAPPENDiederik Stapel Zo betaalt u in 20L2ook financieel? minder zorgpremie
  2. 2. ECONOM IEBetaal in 2012minder IzorgpremrcDE BASISVERZEKERING VERGOEDT DE MEESTEZORG DIE U NODIG HEBT BIJ ZIEKTE OF IN NOODZorgpremies stijgen, het basispakket met elementairezorg wordt uit_qekleed, het eigen risico gaat omhoog,de zorgtoesla_p omlaag. Zorg wordt honderden eurosduurder. Wat kunt u doen om de kosten in te dammen?Jean Dohmen lllustraties Carolyn Ridsdale loyaal dan ouderen. Hoe ouder de verze- kerde, hoe lager de overstapbereidheid. ijk niet vreemd op als een krap bij kas Tevredenheid, maar ook: geen zin hebben zittend familielid u een dezer weken in gedoe, zijn de redenen waaÍom veel men- benadert met de vraag of u misschien sen er niet over peinzen om hun oude verze-een zorgpolis wilt afsluiten bij onlineverze- kering op te zegger,. Volgens MarketRes-keruu AnderZorg, onderdeel van Menzis. ponse zal 71 procent van de mensen deVoor iedere nieuwe klant die hij weet te strik- komende weken zeker niet switchen. Maarken, krijgthij vanAnderZorg 20 euro. 5 procent geeft aan dat zeker wel te doen. Het is maar een van de vele voorbeeldenvan de wijze waarop zorgverzekeruars op de Tandartshulpvalreep van 201 I nieuwe klanten proberen te Wie overstapt van een dure naar een goed-werven. Wie wil switchen van zorgverzeke- kope verzekeraar, kan veel geld besparen.raar moet voor 1 januari zijn oude polis op- Het verschil tussen de goedkoopste en de zeggil en zich voor I februari bij een andere duurste basisverzekering (dat is de polis veel duurder op pagina 57). Consumentenverzekeruar aanmelden. De verwachting is waarin alle noodzakelijke medische zorg - betalen een hogere dekking veelal zelf viadat een kleine 900.000 Nederlanders dat zll- zoals consult bij de huisarts, verblijf in het extra premie. Een tandartspolis heeft veellen doen, evenveel als eenjaar geleden. ziekenhuis en medicijnen - is opgenomen) weg van een spaarpot waa.r consumenten elke Zorgverzekeranrs hebben de jacht ge- bedraagt in 2012meer dan 300 euro perjaar. maand een paar tientjes in stoppen.opend op deze overstappers, die onmisbaar Alle Nederlanders van achttien jaar en ouder De lraag die mensen zich vooral moetenzijn om marktaandeel te behouden of juist te zijn verplicht zon verzekering af te sluiten. stellen is ofze al die extras uit zon aanvul-vergroten. Wie bij CZdirect een aanvullende De prijsverschillen tussen aanullende lende verzekering wel nodig hebben, zegtverzekering afsluit, krijgt vijftig condooms verzekeringen, waarin bijvoorbeeld homeo- oprichter Edmond Hilhorst (46) van vergelij-cadeau. TakeCareNow!, een ander online- pathische behandelingen en vergoedingen kingssite Independer.nl. Het basispakket ver-merk, geeft nieuwe klanten 100 euro korting voor contactlenzen zijn opgenomen, zijn goedt de meeste zorg die mensen in geval vanop een tablet-computerbij The Phone House, enorm. Zorgveruekeruu Agis biedt bijvoor- ziekte of in noodsituaties nodig hebben. Nogeen populaire telefoonwinkel. beeld een aanvullende verzekering met fysio- een goede reden om kitisch naar de aanvul- De acties, zo blijkt uit de cadeaudes, zijn therapie aan voor 5,25 euro per maand, maar lende verzekering te kijken: de premies voorvooral op jongeren gericht. Dat is niet heeft ook een veel uitgebreidere aamullende basisverzekeringen stijgen in 2012 door devreemd. zegt directeur Wim Nieuwenhuijse polis van 52,50 euro per maand. met extra bank genomen met 2 procent (een paar euro(46) van onderzoeksbureau MarketResponse. vergoeding van alternatieve geneeswij zen. per maand), die van aanvullende polissenJonge mensen zijn het snelst bereid te wisse- Ook verzekeringen voor tandartshulp vaakmet 10 procent.len van zorgverzekeraw. Ze zijn minder verschillen flink in prijs (zie Polis tandarts Wat het voor corsumenten ingewikkeld54. ETSEVIER 1O DECEMBER 2011
  3. 3. t-_ ::: 4i.:::::.:-::::::::.:.:::: : : ::-È ECONOMIE t. a-". I À-* Van goedkoop naar duur N = NATURA R = RESTITUTIE Kostenvergeliiker basis pol isse n C = COI4BINATIE Merk ïtpe Basispremie % stiiging Premie max. 0oÍdeel polis eigen risico klanten ZEKUR Univé € 92,50 4,1 € 73,50 7,7 Promovendum N € 93,90 4,4 € 73,07 onbekend AndeÍZorg MenzÍs R € 96,25 5,5 € 7 t,25 7,7 FBTO R € 96,75 1,8 € 75,92 8,0 Blue VGZ c € 97,00 € 77,00 nieuw Ditzo R € 98,50 € 78,50 nieuw CZdirect N € 99,00 4,2 € 75,00 7,9 0HRA Zorg Compact N € 99,49 4,7 € 78,86 7,6 TakeCareNowl N € 99,67 2,0 € 78,42 7,7 Delta Lloyd N € 99,95 4,7 € 83,28 7,7 Youcare N € 99,95 € 69,50 nieuw Energiek R € 101,65 € 76,65 nieuw DSW R € 102,50 3,0 € 79,50 8,1 Zorg & Zekerheid Gemak C € t02,95 € 80,45 B,O Kiemer N € 103,00 4,0 € 79,00 onbekend Menzis ZorgVeaorgd N € 106,50 1.,7 € 91,50 7,6 De Friesland Alles Vezorgd Polis N € 106,90 )a € 81,00 8,2 Salland R € 107,00 2,1 € 82,00 8,0 ONVZ R € 107,31 Z,J €92,31 8,2 Azivo N € 107,50 1,7 € 92,50 7,7 N € 107,80 aa € 87 ,17 7,8 tu N € 108,00 3,2 € 93,00 7,8 DVZ Achmea C € 108,25 1,6 € 87,42 AA Zilveren Kruis Achmea Beter AÍ c € 108,25 1,6 € 87,42 7,6 IZA Torgvenekering C € 108,25 )) € 95,75 onbekend ProLife Basispolis Basic N € 108,25 z,J € 87,00 8,2 Agis Basispolis Basic N € 108,25 € 87,00 7,8 Univé GeÍegeld N € 108,25 )A € 93,25 7,7 VGZ ZorgveÍzekering N € 108,25 2,4 a02rtr 7,6 Agis Basispolis R € 108,75 ló € 87,50 7,8 OZF Achmea c € 109,00 r,t € 88,17 8,1 Zorg & Zekerheid Zorg Vrij R € 109,45 € 86,95 B,O tu R € 109,50 1,9 € 94,50 7,8 OHRA R € 109,69 2a fo?n, 7,6 lnterpolis ZorgActief € 109,75 1.6 € 88,92 7,8 Weergegeven zijn prijzen van basisveaekeringen en prijzen met maximaal eigen risico van€720,exclusief kortingen. Het oordeel van klanten heeft betrekking op de verzekeraar. De rapportcijfers zijn aÍkomstig van de website www.kiesbeter.nl. Dit is een seÍectie van de beschikbare basispolissen. Een uitgebreider ovenicht staat op www,elsevier.nl/zotgkeuze.10 tips voor overstappers kering afsluiten. Partners hoe- ven niet samen veÍzekerd te dezelfde dekking, maar de ma- nier waarop u zorg krijgt ver- zijn, Als de een wel een aanvul- schilt. BU naturapolissen wordtHet vergelijken van prijzen en voorwaarden loont lende verzekering wil en de an- vaak vooÍgeschreven waar u der niet, bespaart dat geld. zich moet laten behandelen. 6 Op internet zijn websites 9 lnternetveÍzekeraars, zoals I Ga niet blind akkoord met 3 Lang niet iedereen heeft die prijzen snel vergelijken: over- Zekur,zijn soedkoper omdat zehet aanbod van uw huídise zor§- een aanvullende verzekering no- heidssite Kiesbeter.nl en com- veel per mail afhandelen. WieveÍzekeraar. Het pÍijsversch il dig. De basisverzekering dekt de merc,ële sites lndepender.nl en persoonlijk contact op prijs stelt,tussen de goedkoopste en de belangÍijkste kosten, zoals huis- Verzekeringssite.nl. Deze laatste is hier aan het verkeerde adres.duurste verzekering bedraagt arts, ziekenhuis en medicijnen. hebben ook aanbiedingen. 10 OveÍstappers moeten voorruim 300 euro perjaar. 4 Consumenten kunnen vrij- 7 Consumenten kunnen extra ljanuari de oude poÍis opzeg- 2 Tweederde van de consu- willig kiezen voor een extÍa hoog geld besparen door premies per gen en voor 1 februari dementen is collectief verzekerd, eigen risico,tot maximaal 720 jaar te betalen. Het levert 2 tot 4 nieuwe afsluiten. Wacht niet tebijvoorbeeld via de werkgever. euro. Dat levert elke maand een procent voordeel op, zon 20 tot la ng: verzekeraars weigerenDat is goedkoper, maar niet al- fikse premiekorting op. 50 euro per jaar. soms klanten voor een aanvul-tijd het goedkoopst. 5ledereen kan zelÍ een verze- 8 Basisverzekeringen bieden lende polis. ELSEVIER 1O DECEIVBER 2011 55
  4. 4. ECONOI!1IEmaakt, is dat het kabinet de inhoud van hetbasispakket elkjaar verkleint. In 2012 moe-ten volwassenen bijvoorbeeld meer fysiothe-rapiebehandelingen zelf betalen. Ook wordenminder consulten bij een psycholoog betaald.Verder wordt dieetadvies niet meer vergoeden verdwijnen maagzuuffernmers uit het ba-sispakket. Het schrappen vaÍrzoÍg is wel eenbelangrijke reden waarom de premiestijgingvoor de basispolis ir2012 beperkt blijft totongeveer drie tientjes perjaar. De inhoud van het basispakket mag danwettelijk zijn vastgelegd, dat betekent nietdat polissen van verzekeraars inwisselbaarzijn. Niet alleen de prijs verschilt, ook de ma-nier waarop de zorg wordt aangeboden. er- zekeraars bieden meestal twee types aan::e.iirutiepolissen en naturapolissen. Bij die :::s:e kunnen consumenten zelf kiezen waar -: :.,-: ,,,,ie ze zich willen laten behandelen, 1: -.-:.:olissen heeft de verzekeraar con- 7 ra;::r ":Eesioren met behandelaars waar de klan: :;i:;:t inn, Dat is ook de reden waarom narurap..-i.ser Vaak $ aI goedkoper zijn.Ei§en risicoBij internetpoiissen zoals ran Zekur wordenmedicijnen r-ergoed a.ls ze u orden besteld bijeen landelijke internetaporheek, Wie naar eenziekenhuis moet. karl kiezen uit zestien zie-kenhuizen in Nederland. Gaat de klant naareen ander ziekenhuis. dan vraagt Zekur eenvergoeding van maximaal 500 euro per jaar.Alleen spoedeisende hulp is daarvan uitge- sico nemen. Wie dat met 500 euro verhoogt Te midden van alle polissen die duurderzonderd. tot 720 euro per jaar, kijgt de maximale kor- lvorden, is er opmerkelijk genoeg één dre Een andere reden waarom de premie van ting. De hoogte verschilt flink per verzeke- daalt in prijs. De restitutiepolis vanZorg ende basispolis zo weinig stijgt, is de verhoging raar. Delta Lloyd geeft klanten ruim 16 euro Zekerheíd, een verzekeraar die vooral invan het eigen risico. Dat stijgt in 2012 van voordeel per maand.You Care, een prijsvech- Noord- en Zuid-Holland veel klanten heeft,170 tot220 euro per jaar. Voor consumenten ter die polissen van Avéro Achmea verkoopt, kostte in 2011 nog 111,95 euro. Komend jaardie veel zorg nodig hebben, is dat een gega- geeft meer dan 30 euro korting. zakt de prijs nau 109,45 euro. De naturapolisrandeerde tegenvaller van 50 euro. Gezonde Veel mensen doen dat niet, wellicht oni- vandezeverzekeraar stijgt minimaal in prijs.mensen hebben er geen last van. dat ze het zien als gokken met hun gezond- We hebben afgelopen jaar veel geld ver- Door het eigen risico verder te verhogen, heid: 94 procent van de verzekerden kiest diend door orlze zorg scherper in te kopen,kan deze laatste groep de maandelijkse pre- voor het standaard eigen risico. Van de klan- zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten (53).mie fors verlagen. Verzekeraars geven kortin- ten die extra eigen risico nemen, kiest bijna Dat kunnen we nu teruggeven aan onzegen als klanten vrijwillig een hoger eigen ri- de helft het maximale bedrag van720 ewo. verzekerden. Scherper onderhandelen zal een flink deel van deze kosten euro is ruim 950 euro per jaar Hogere inkomens de dupe voor hun rekening nemen. Zelf- standigen en senioren moeten de kwijt. Een gepensioneerde met een vergelijkbaar inkomen gaat Riike beiaade straks honderden euros duuder uit rekening helemaal zelf betalen. er ongeveer 600 euro perjaar op Het kabinet verlaagt de in- achteruit, bevestigt het Nibud. komensaflrankelij ke zorgpremie Dat is minder dan zelfstandigen, fl Ile schijnwerpers zijn in de- standigen en gepensioneerden volgend jaar van 7,75 tot 7,1 omdat de inkomensaÍhankelijke llcember gericht op de prijs met een hoger inkomen er in procent. Dat lijkt goed nieuws, premie over het aanvullend pen- van de ziektekostenverzekering, 2012 fors op achteruit, blijkt uit maar tegelijk gaat de maximale sioen iets lager is. maar consumenten betalen via cijfers van het Nibud. inkomensgrens waarover de Ook werknemers in loon- hun loonstrookje veel meer Iedereen draagt elke maand premie moet worden betaald dienst komen er niet zonder zorgkosten, die ze niet door de verplicht de zogeheten inko- omhoog van 33.427 euro naaÍ kleerscheuren vanaf. Werkge- keuze voor een andere verzeke- mensaftrankelijke zorgpremie 50.065 euro bruto per jaar. Ho- vers nemen niet alle kosten voor raar kunnen beïnvloeden. af, een vast percentage van het gere inkomens gaan daardoor hun rekening. Volgens het Nibud Door een nieuwe maatregel bruto-inkomen. Werknemers in fors meer betalen. is een werknemer met een jaar- van het minderheidskabinet van loondienst merken daar relatief Een zeltttandige met een inkomen van 50.000 euro per WD en CDA gaan vooral zelf- weinig van, omdat werkgevers bruto-jaarinkomen van 50.000 jaar 360 euro duurder uit.56. ELSEVIER 1O DECEIV]BER 2011
  5. 5. ECONOI{IE Polis ta ndaÉs veel duu rder *.,,Ë,i,ïLliJ**ï*:ïilïï,"Jïffii,,ï,1ï#,#0,ï de prijsverhogrneen en beper- hun patiënten informeren over Consument met gezond gebit kan vaak zonder kios van de rergoeding het ge- ae pals van behandetingen. volg van een toename van het Consumenten moeten goed na- aantaldeclaraties in20l1. Zorg- gaan wat hun tandartsverzeke- ff e tandartsverzekering wordt kosten totinbijvoorbeeld 500 euro verzekeraars *ur., *"e. geld ing wel en niet vergoe dt, zodat U een stuk duurder it 2012. per jaw, 2012 verlagen ze de kwijt aan tandanshulp en b}e- ze-niet met onverilachte reke- De prijzen stijgen gemiddeld vergoedingtotT5procentvande kenendatnudoor. ningenwordengeconfronteerd. net 15 procent, maaÍ er zijn uit- gemaakte kosten. -E., Ook lijken verzekeraars met vraag àie consumenten schieters tot 30 procent. Daar- Alleen de tandartsrekening de verhogingen te anticiperen zichmoeteníte[en,isof zewel meeisdestijgingbeduidendho- van kinderen tot achttien jaar op het loslaten van de maxi- een apaÍe tandartsverzekering ger dan in andere jaren. Andere wordt nu nog door de basisver- mumtarieven: tandartsen mogen nodig^hebben. Ongeveer de heÈ Ïezekeraars verlagen de dek- zekering vergoed. Alle andere volgendjaarzelfbepalenwatze van àe Nederlandirs heeft zich kilg voor behandelingen in de Nederlandersdraaieninprincipe voor een behandefing vragen. bijverzekerd. Mensen die nooit tandartsstoel. Vergoedden ze in zelf op voor de kosten van de De vrees bestaat dat àe prijzen gàatjes hebben, zijn vaak goed- 2011 nog 100 procent van alle verzorgingvanhungebit. gaanstijgen. Éopóruitzondereitrapolii. :e kostenstijgingen in de zorg niet voorko- zekeringen speelt marketing een steeds gro- waarden voldoet. Na een vraag van Elsevier :en, relativeert Van Houten, maar wel af- tere rol. De laatste jaren verschenen er naast of Promovendum mensen die geen universi- :eÍnmen. de bestaande verzekeraars voor protestants- teit of hbo hebben gevolgd ook weigert als De gemiddelde premie van een basisver- christelijke klanten, zoals Pro Life enDYZ, klant voor de basisverzekering, laat directeur zekering ligt in 2012 rond de 1.280 euro. ook aparte labels voor gezinnen (Kiemer), Laurens Geysendorpher (37) de tekst binnenLang niet iedereen betaalt dat bedrag, beves- vrouwen (Energiek) en hoogopgeleiden een uur verwijderen.tigt een woordvoerster van Achmea. Een (Promovendum) op het toneel. Hoe duidelij- Helemaal onaÍhankelijk zijn deze merkensroot deel van de klanten - in 20ll ging het ker geprofileerd, hoe hoger het aantal fans, die zich richten op doelgroepen niet. DYZiandelijk om 66 procent van het totaal aan zegt Nieuwenhuijse van MarketResponse. hoort bij Achmea, Pro Life bij Agis. Kiemerlerzekerden - is aangesloten bij een collec- Pro Life enDYZ scoorden in een tevreden- is verbonden met zorgverzekeraar De Fries-def, vaak via de werkgever. Zij krijgen kor- heidsonderzoek het hoogst, hoewel ze rriet land, Energiek is een onderdeel van Eno,ting op hun premie. Ook vakbonden, sociale het goedkoopst zijn. waaÍtoe ook verzekeraar Salland behoort. Dediensten, patiëntenverenigingen, sociale me- polissen van Promovendum zijn volgensdia op internet en consumentenorganisaties Spelre§el Geysendorpher identiek aan die van Avérobieden collectieve kortingen aan. Er is één belangrijke spelregel wawaan alle Achmea. Eigenlijk is de Nederlandse zorg- Het voordeel kan oplopen tot 10 procent, aanbieders y an zorgv eÍzekeringen zich moe- verzekeringsmarkt met zijn zestien miljoen het wettelijke maximum, waardoor de premie ten houden: ze mogen niemand weigeren klanten in handen van vier partijen. Achmea van een wat duurdere yerzekeraar aardig in voor hun basispolis. De regel moet voorko- heeft een marktaandeelvan2g procent, UVIT de buurt komt van die van prijsvechters en men dat verzekeraars risicovolle klanten bui- (de moeder van Univé) van 26 procent, CZinternetverzekeraars. Van een nominale pre- ten de deur houden en alleen gezonde mensen heeft 20 procent in handen en Menzis 13 pro-mie van 108 euro blijft met 10 procent kor- accepteren. Op de website val Promoven- cent. Het aandeel van Achmea stijgt volgendting nog 97,20 etro over. Internetverzekeraar dum, het label dat werft onder hogeropgelei- jàar verder, tot 32 procent, door de overname AnderZory yraagt 96,25 euro per maand. den, staat eind november als antwoord op de van De Friesland (en Kiemer). Lang niet iedereen kijgt de maximale vraag of het bedrijf klanten kan weigeren: Het is een oligopolistische markt gewor-korting. Werkgevers hengelen door de bank ïa. Promovendum richt zich specifiek op den, zegt directeur Wim Bijl (49) van Multi-genomen 8 procent korting binnen, patiën- hogeropgeleiden en kan uw aanvraag dus zorgYRZ, een bedrijf dat namens kleineretenverenigingen om en nabij de 6 procent, zo weigeren indien u niet aan bepaalde voor- zorgverzekeraars landelijk zorg inkoopt.blijkt uit onderzoek van de Neder- Kijk maar naar de nominale pre-landse Zorgautoriteit, die toezichthoudt op de zorgmarkt. Internet- Goed verzekerd mies van de grote partijen. Die lig- Zo is de zorgverzekering gen bij elkaar in de buurt. Cadeau-collectieven waren met een gemid- opgebouwd tjes uitdelen om klanten te lokken,delde korting van 8,5 procent beter is bestuursvoorzitter Arno Kleij-af dan werknemers bij hun werk- nenberg (60) van de kleine verze-gever. (niet verplicht) keraar ONVZ een doorn in het De overheidswebsite KiesBe- oog. Zolang de grote verzekeraarster.nl, die consumenten helpt bij niet de durf hebben zich te profile-het kiezen van een zorgverueke- ren op inhoud, blijft de communi-ring, heeft geïnventariseerd bij catie steken op het niveau vanwelke organisaties Nederlanders kaaltjes en spiegeldes.collectief korting op hun zorgver- Dat wil niet zeggen dat er nuzekering kunnen kijgen. Ook op niets te kiezen valt. Tussen devergelijkingssites zijn flinke kor- goedkope polis van Zekur vantingen te kijgen bij verzekeringen 92,50 euro per maand en de Beterwaarmee de site een deal heeft ge- Af Exclusief polis van Zilyerensloten. Kruis Achmea van 1 18,25 euro zit Bij het verkopen van zorgver- eenwereldvanverschil. r ELSEVIER 1O DECEI4BER 201,1 , 57

×