Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Henriette Hedløv @ Young Retailers - Oiw2010

460 views

Published on

Henriette Hedløvs innledning til intervju med Steinar J Olsen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Henriette Hedløv @ Young Retailers - Oiw2010

 1. 1. Stormberg  i  sosiale  medier   Intervju  med  Steinar  J  Olsen   Oslo  Innovation Week 2010 Henriette  Hedløv
 2. 2. Sosiale  medier  er  ikke  en  ny   reklamekanal men  plattformer  hvor  likesinnede  møtes  for  å   småprate,   dele  erfaringer og  meninger, få  hjelp, utvide  nettverket, tilegne  seg  ny  kunnskap Copyright Halogen as
 3. 3. Omdømme-­‐ og   merkevarebygging  i   sosiale  medier   handler  om  en   bedrifts  evne  og  vilje   til  å  vise  sitt  sanne   jeg.
 4. 4. Markedsføring  i   sosiale  medier   handler  om  å  dyrke   merkevare-­‐ ambassadørene og   la  dem  hjelpe  oss  å   gjøre  jobben
 5. 5. Hvorfor  bør  vi  være  i  sosiale  medier? Skape  og  dyrke  lojale  merkevareambassadører  og  gjøre   dem  til  en  ressurs  for  oss   Bli  i  stand  til  å  forvalte  omdømmet  i  et  stadig  mer   fragmentert  landskap  av  nye  påvirkere  og   meningsbærere Tilføre  virksomheten  kontinuerlig  læring  og  innovasjon Gi  kunnskapsarbeidere  nye  arenaer  for   kompetanseutvikling  /  deling  
 6. 6. Hva  driver  denne  karen  med?
 7. 7. Har en  misjon Engasjert Modig Nysgjerrig
 8. 8. Sosiale  medier  et  verktøy  for  nå  virksomhetsmål Bruker sosiale medier til å  leve ut sitt samfunnsengasjement
 9. 9. Inviterer  leserne  inn  i  dilemmaer  rundt  etisk   handel  
 10. 10. Inviterer  leserne  med  på  oppturer  og  nedturer   rundt  driften  av  Stormberg  
 11. 11. Og  selvsagt  i  egne  turopplevelser
 12. 12. Involverer  leserne  i  produktutvikling
 13. 13. Lar  leserne  ta  del  i  Stormbergs   sponsoraktiviteter  
 14. 14. Utfordrer etablerte normer i næringslivet
 15. 15. Spør  leserne  om  Stormberg  bør  sponse  VARG   VEUM-­‐filmene
 16. 16. Legger  ut  dialogen  med  SF  Norges  direktør  ut  på  
 17. 17. Utfordret  partilederne  til  å  redegjøre  for  sin   klimapolitikk   på  egen  blogg Samtlige  svarte!
 18. 18. Oppsummering  
 19. 19. Hvilken  effekt  har  aktiviteter  i   sosiale  medier  for  Stormbergs   omdømme  og  salg?
 20. 20. Lurer  du  på  noe?   Ta  gjerne  kontakt! Tel  926  86  488 Henriette.hedlov@halogen.no twitter.com/henriettehedlov o halogen.no kjøkkenfesten.no

×