Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מנהלים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שיח‬ ‫דו‬
‫דנטאלי‬ ‫בהתקן‬ ‫באמצעות‬ ‫נשימה‬ ‫ודום‬ ‫לנחירות‬ ‫בפתרון‬ ‫שמתעניינים‬
WWW.S...
?‫דנטלי‬ ‫פתרון‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫בזמן‬ ‫רק‬ ‫השיניים‬ ‫על‬ ‫שמורכבות‬ ‫קטנות‬ ‫פלטות‬ ‫זוג‬ ‫הנו‬ ‫דנטלי‬ ‫התקן‬
‫השינה‬
‫לאח...
?‫זה‬ ‫עם‬ ‫לישון‬ ‫אפשר‬
‫מאד‬ ‫קצרה‬ ‫היא‬ ‫דנטלי‬ ‫להתקן‬ ‫ההסתגלות‬
‫משבוע‬ ‫פחות‬ ‫בתוך‬ ‫כל‬ ‫בדרך‬
‫לפני‬ ‫ערות‬...
‫זה‬ ‫על‬ ‫שמענו‬ ‫לא‬ ‫איך‬
‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫כבר‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫לשימוש‬ ‫מקובל‬ ‫הדנטלי‬ ‫הפתרון‬
‫שנה‬
‫בארץ‬ ‫הזה...
?‫עובד‬ ‫זה‬
:‫שואל‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫הראשונית‬ ‫השאלה‬
?‫עובד‬ ‫זה‬ ‫האם‬
.‫עובד‬ ‫הדנטלי‬ ‫ההתקן‬ :‫שלנו‬ ‫התשובה‬
.‫לזה...
?‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫ומה‬
.‫אופטימלי‬ ‫פתרון‬ ‫קבל‬ ‫לא‬ ‫כמתאים‬ ‫שאובחן‬ ‫שפציינט‬ ‫מאד‬ ‫נדיר‬
‫הלקוח‬ ‫צורכי‬ ‫ל...
?‫שיניים‬ ‫מזיז‬ ‫זה‬ ‫האם‬
.‫יזוזו‬ ‫לא‬ ‫שהשיניים‬ ‫שומר‬ ‫שהוא‬ ‫כזאת‬ ‫בצורה‬ ‫בנוי‬ ‫ההתקן‬
‫דלקות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫...
?‫לניסיון‬ ‫לקבל‬ ‫אפשר‬
‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫האבחון‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫הלקוח‬ ‫על‬
‫התקן‬ ‫נותנים‬ ‫יעזור‬ ‫שההתקן‬ ‫ספק‬...
?‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מתי‬
‫התתקן‬ ‫לרכוש‬ ‫עומד‬ ‫שהוא‬ ‫סימן‬ ‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מתי‬ ‫ששואל‬ ‫פצינט‬
‫שבועיים‬ ‫על‬ ‫...
?‫זה‬ ‫על‬ ‫שמע‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫המשפחה‬ ‫רופא‬ ‫מדוע‬
.........‫להם‬ ‫לספר‬ ‫אמור‬ ‫מי‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬
‫למה‬4500?‫פלסטיק‬ ‫חתיכת‬ ‫עבור‬ ₪
‫לטובת‬ ,‫וקפדני‬ ‫ארוך‬ ‫בתהליך‬ ‫מיוצר‬ "‫רגוע‬ ‫"לילה‬ ‫של‬ ‫דנטלי‬ ‫התקן‬
.‫הלקוח...
‫להוציא‬ ‫יכול‬ ‫אני‬4500‫אבל‬ ₪
‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫שאתם‬ ‫בגלל‬ ‫אקנה‬ ‫לא‬
‫להוציא‬ ‫יכול‬ ‫אני‬4500‫אבל‬ ₪
‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫שאתם‬ ‫בגלל‬ ‫אקנה‬ ‫לא‬
‫בקרוב‬ ‫יעלה‬ ‫והוא‬ ‫הכרות‬ ‫מחיר‬ ‫ה...
‫בערך‬ ‫מחיר‬ ‫באותו‬ ‫מוכרים‬ ‫כולם‬
?‫קרטל‬ ‫אתם‬ ‫מה‬
‫דנטלי‬ ‫פתרון‬ ‫שמיצרים‬ ‫אחרים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫הדברות‬ ‫או‬ ‫ק...
?‫שלכם‬ ‫ההתקן‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מה‬
‫מאחרים‬ ‫יותר‬ ‫היגייני‬
– ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫עמיד‬5-10‫שנים‬
‫אפשרויות‬ ‫עוד‬ ‫לברר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬
:‫הבריאותי‬ ‫ומצבו‬ ‫לגילו‬ ‫בהתאם‬ ,‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫לכוון‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מה אומרים לקהל

258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מה אומרים לקהל

 1. 1. ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מנהלים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שיח‬ ‫דו‬ ‫דנטאלי‬ ‫בהתקן‬ ‫באמצעות‬ ‫נשימה‬ ‫ודום‬ ‫לנחירות‬ ‫בפתרון‬ ‫שמתעניינים‬ WWW.SNORE.CO.IL ‫אומרים‬ ‫מה‬
 2. 2. ?‫דנטלי‬ ‫פתרון‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫בזמן‬ ‫רק‬ ‫השיניים‬ ‫על‬ ‫שמורכבות‬ ‫קטנות‬ ‫פלטות‬ ‫זוג‬ ‫הנו‬ ‫דנטלי‬ ‫התקן‬ ‫השינה‬ ‫לאחור‬ ‫התחתונה‬ ‫הלסת‬ ‫צניחת‬ ‫את‬ ‫מונע‬ ‫ההתקן‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫פתוח‬ ‫האוויר‬ ‫מעבר‬ ‫את‬ ‫ומשאירה‬ ‫הגב‬ ‫על‬ ‫בשינה‬ ‫במיוחד‬ ‫הלילה‬
 3. 3. ?‫זה‬ ‫עם‬ ‫לישון‬ ‫אפשר‬ ‫מאד‬ ‫קצרה‬ ‫היא‬ ‫דנטלי‬ ‫להתקן‬ ‫ההסתגלות‬ ‫משבוע‬ ‫פחות‬ ‫בתוך‬ ‫כל‬ ‫בדרך‬ ‫לפני‬ ‫ערות‬ ‫בזמן‬ ‫דווקא‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ ‫ניתן‬ ‫הראשונים‬ ‫בימים‬ ‫בפה‬ ‫החדשה‬ ‫לתחושה‬ ‫להתרגל‬ ‫כדי‬ ‫השינה‬ ‫שמצליחים‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫שעה/שעתיים‬ ‫הראשון‬ ‫בלילה‬ ‫לישון‬ ‫מומלץ‬ ‫הלילה‬ ‫כל‬ ‫רצופה‬ ‫לשינה‬ ‫מגעים‬ ‫שבוע‬ ‫בתוך‬
 4. 4. ‫זה‬ ‫על‬ ‫שמענו‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫כבר‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫לשימוש‬ ‫מקובל‬ ‫הדנטלי‬ ‫הפתרון‬ ‫שנה‬ ‫בארץ‬ ‫הזה‬ ‫לפתרון‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫הגברנו‬ ‫אנחנו‬ ‫מהתסמונת‬ ‫הסובלים‬ ‫כל‬ ‫ולא‬ ‫באינטרנט‬ ‫בעיקר‬ ‫מפרסמים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ .‫ברשת‬ ‫גולשים‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫מספקות‬ ‫החולים‬ ‫קופות‬CPAP‫לכולם‬ ‫ודום‬ ‫נחירות‬ ‫למניעת‬ ‫דנטאלי‬ ‫ההתקן‬ ‫על‬ ‫שמעו‬ ‫לא‬ ‫המשפחה‬ ‫רופאי‬ ‫בשינה‬ ‫נשימה‬ ‫אותו‬ ‫מכירים‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫בקהילה‬ ‫א.א.ג‬ ‫רופאי‬ ‫וגם‬
 5. 5. ?‫עובד‬ ‫זה‬ :‫שואל‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫הראשונית‬ ‫השאלה‬ ?‫עובד‬ ‫זה‬ ‫האם‬ .‫עובד‬ ‫הדנטלי‬ ‫ההתקן‬ :‫שלנו‬ ‫התשובה‬ .‫לזה‬ ‫שמתאימים‬ ‫ללקוחות‬ ‫רק‬ ‫נמכר‬ ‫הוא‬ .‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫שיניים‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫אבחון‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫התאמה‬ ‫לתהליך‬ ‫נכנס‬ ‫כמתאים‬ ‫שאובחן‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫אופטימלית‬ ‫בצורה‬ ‫עובד‬ ‫ההתקן‬ ‫בסופו‬
 6. 6. ?‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫ומה‬ .‫אופטימלי‬ ‫פתרון‬ ‫קבל‬ ‫לא‬ ‫כמתאים‬ ‫שאובחן‬ ‫שפציינט‬ ‫מאד‬ ‫נדיר‬ ‫הלקוח‬ ‫צורכי‬ ‫לפי‬ ‫התקן‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יש‬ ‫לעתים‬ ‫ב‬95%‫הראשון‬ ‫מהלילה‬ ‫עובד‬ ‫ההתקן‬ ‫מהמקרים‬
 7. 7. ?‫שיניים‬ ‫מזיז‬ ‫זה‬ ‫האם‬ .‫יזוזו‬ ‫לא‬ ‫שהשיניים‬ ‫שומר‬ ‫שהוא‬ ‫כזאת‬ ‫בצורה‬ ‫בנוי‬ ‫ההתקן‬ ‫דלקות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הרכות‬ ‫ברקמות‬ ‫נוגע‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ .‫ממושכת‬ ‫תקופה‬ ‫לאורך‬ ‫סיגריים‬ ‫שינויים‬ ‫יתכנו‬ ‫להיווצר‬ ‫שעלול‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫נשימה‬ ‫לדום‬ ‫שבפתרון‬ ‫התועלת‬ ‫לרוב‬ .‫בסגר‬
 8. 8. ?‫לניסיון‬ ‫לקבל‬ ‫אפשר‬ ‫השיניים‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫האבחון‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫הלקוח‬ ‫על‬ ‫התקן‬ ‫נותנים‬ ‫יעזור‬ ‫שההתקן‬ ‫ספק‬ ‫השיניים‬ ‫לרופא‬ ‫שיש‬ ‫במקרים‬ ‫רק‬ ‫הדמיה‬ ‫המטפל‬ ‫הרופא‬ ‫של‬ ‫דעתו‬ ‫בשיקול‬ ‫ותלוי‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫לא‬ ‫גם‬
 9. 9. ?‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מתי‬ ‫התתקן‬ ‫לרכוש‬ ‫עומד‬ ‫שהוא‬ ‫סימן‬ ‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מתי‬ ‫ששואל‬ ‫פצינט‬ ‫שבועיים‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הספקה‬ ‫זמן‬ ‫כרגע‬
 10. 10. ?‫זה‬ ‫על‬ ‫שמע‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫המשפחה‬ ‫רופא‬ ‫מדוע‬ .........‫להם‬ ‫לספר‬ ‫אמור‬ ‫מי‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬
 11. 11. ‫למה‬4500?‫פלסטיק‬ ‫חתיכת‬ ‫עבור‬ ₪ ‫לטובת‬ ,‫וקפדני‬ ‫ארוך‬ ‫בתהליך‬ ‫מיוצר‬ "‫רגוע‬ ‫"לילה‬ ‫של‬ ‫דנטלי‬ ‫התקן‬ .‫הלקוח‬ ‫שיניים‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫שעות‬ ‫מצריך‬ ‫הטיפול‬ ‫במעבדה‬ ‫התקן‬ ‫ויצור‬ ‫אבחון‬ ‫כולל‬ ‫והמחיר‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫פגישות‬ ‫מספר‬ ‫לעתים‬ ‫שלוקח‬ ‫והתאמה‬ ‫ביקורת‬ ‫ותהליך‬ .‫המטפל‬ ‫השיניים‬ ‫עולה‬ ‫דומה‬ ‫התקן‬ ‫בארה"ב‬3000$ – ‫באירופה‬10000‫יורו‬
 12. 12. ‫להוציא‬ ‫יכול‬ ‫אני‬4500‫אבל‬ ₪ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫שאתם‬ ‫בגלל‬ ‫אקנה‬ ‫לא‬
 13. 13. ‫להוציא‬ ‫יכול‬ ‫אני‬4500‫אבל‬ ₪ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫שאתם‬ ‫בגלל‬ ‫אקנה‬ ‫לא‬ ‫בקרוב‬ ‫יעלה‬ ‫והוא‬ ‫הכרות‬ ‫מחיר‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫המחיר‬
 14. 14. ‫בערך‬ ‫מחיר‬ ‫באותו‬ ‫מוכרים‬ ‫כולם‬ ?‫קרטל‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫דנטלי‬ ‫פתרון‬ ‫שמיצרים‬ ‫אחרים‬ ‫גופים‬ ‫עם‬ ‫הדברות‬ ‫או‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫לנו‬ ‫אין‬
 15. 15. ?‫שלכם‬ ‫ההתקן‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫מה‬ ‫מאחרים‬ ‫יותר‬ ‫היגייני‬ – ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫עמיד‬5-10‫שנים‬
 16. 16. ‫אפשרויות‬ ‫עוד‬ ‫לברר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ :‫הבריאותי‬ ‫ומצבו‬ ‫לגילו‬ ‫בהתאם‬ ,‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫לכוון‬ ‫מנסה‬ ‫אני‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫אופציות‬ ‫הרבה‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ,‫תראה‬ ‫עם‬CPAP‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לשימוש‬ ‫הענות‬ ‫יש‬50% ‫קיצור‬ ‫ניתוח‬ ‫אולי‬ .‫משקל‬ ‫מעודף‬ ‫סובל‬ ‫כשאתה‬ ‫בגרון‬ ‫ניתוח‬ ‫לעשות‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ ...‫כיבה‬ ‫כאבי‬ ‫או‬ ‫מפרקים‬ ‫כאבי‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫אבל‬ ,‫באינטרנט‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫זולים‬ ‫התקנים‬ ‫לעצמך‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫בטענות‬ ‫לבוא‬ ‫למי‬ ‫לך‬ ‫אין‬ ‫שיניים‬

×