รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)         สอบวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553            เวลา...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา  2วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร               หนา  3วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                  หนา  4วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                 หนา  5วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร             หนา  6วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553           ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา  7วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร               หนา  8วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร       หนา  9วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         เวลา 08.30 - 11.3...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร      หนา  10วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         เวลา 08.30 - 11.30...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร              หนา  11วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553          ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                  หนา  12วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา  13วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา  14วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร         หนา  15วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553           เวลา 08....
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร          หนา  16วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            เวลา...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร          หนา  17วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            เวลา...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร          หนา  18วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            เวลา...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร         หนา  19 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            เวลา ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                  หนา  20วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร               หนา  21วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร              หนา  22วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553          ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร         หนา  23วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553           เวลา 08....
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                  หนา  24วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร      หนา  25วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         เวลา 08.30 - 11.30...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา   26วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553       ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร            หนา  27วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร              หนา  28วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553          ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร            หนา  29วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553            ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา  30วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร               หนา  31วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร      หนา  32วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553         เวลา 08.30 - 11.30...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                   หนา  33วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553     ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                   หนา    34วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553   ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                   หนา  35วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553     ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร               หนา  36วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553        ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                หนา   37วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร                 หนา  38วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

6,824 views

Published on

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pat4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. 1. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) สอบวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบคาอธิบาย1. ข้อสอบทั้งหมดมี 3 ตอน จานวน 48 ข้อ (38 หน้า) รวม 300 คะแนน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 36 ข้อ รวม 150 คะแนน ตอนที่ 2 แบบระบายคาตอบที่สัมพันธ์กัน จานวน 10 ข้อ รวม 60 คะแนน ตอนที่ 3 แบบอัตนัย (ภาคปฏิบัต) ิ จานวน 2 ข้อ รวม 90 คะแนน2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัว ผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารอง กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วจึงระบายวงกลม ตัวเลือกใหม่4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ เอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและ กระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
 2. 2. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 2วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนาตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ระบายตัวเลือก) แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สดเพียง ุ คําตอบเดียว จํานวน 36 ขอ (ขอ 1-36) รวม 150 คะแนน ขอ 1-22 ขอละ 3 คะแนน ขอ 23-36 ขอละ 6 คะแนน1. ขอใดไมใชวิธีการกอสรางเรือนเครื่องสับ 1. บาก เจาะ 2. เขาเดือย ลูกสลัก 3. ตอก ลิ่ม 4. ผูก มัด2. ขอใดเปนสัญลักษณประจําชาติไทย 1. ธรรมจักร 2. แมวไทย 3. ดอกราชพฤกษ 4. ชอฟา
 3. 3. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 3วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา3. เกาอี้ในขอใดเหมาะสมที่สดสําหรับใชนั่งรับประทานอาหาร ุ 1. 2. 4. 3. 4.4. ขนาดเครื่องเรือนในขอใดไมเหมาะสม 1. เปลนอนคนเดียวบนเตียงกวาง 1.00 เมตร 2. เปน่งอานหนังสือบนเกาอี้สูง 0.45 เมตร ั 3. ปอบลางจานบนเคานเตอรสูง 0.80 เมตร 4. ครูกุกแขวนเสื้อผาในตูลึก 0.40 เมตร
 4. 4. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 4วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา5. วัสดุในขอใดเหมาะสมที่สุดสําหรับผนังหองน้ําตามรูป 1. กระเบื้องเคลือบผิวดานสีดํา (1) กระเบื้องเคลือบผิวดานสีขาว (2) 2. กระเบื้องเคลือบผิวหยาบสีขาว (1) หินแกรนิตผิวเรียบ (2) 3. กระเบื้องเคลือบผิวดานสีดํา (1) หินแกรนิตผิวเรียบ (2) 4. กระเบื้องเคลือบผิวดานสีขาว (1) หินแกรนิตผิวเรียบ (2)
 5. 5. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 5วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา6. วัสดุในขอใดเหมาะสมที่สุดสําหรับลายพื้นหองครัวตามรูป 1. โมเสค (1) หินออนผิวเรียบ (2) 2. หินออนผิวหยาบ (1) หินแกรนิตผิวเรียบ (2) 3. หินแกรนิตผิวดาน (1) หินแกรนิตผิวหยาบ (2) 4. กระเบื้องเคลือบผิวดาน (1) กระเบื้องเคลือบผิวมัน (2)
 6. 6. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 6วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา7. พรรณไมทั้งหมดในขอใด ไมควรปลูกใกลอาคาร 1. โพธิ์ ปบ 2. จามจุรี ประดู 3. ไทร ชมพูพนธทิพย ั 4. หางนกยูงฝรั่ง ลีลาวดี8. พรรณไมในขอใดเปนไมยืนตนทั้งหมด 1. ไทรยอย ชงโค โกสน 2. ลีลาวดี จามจุรี บานบุรี 3. ชมพูพันธทิพย ชมพู พวงชมพู 4. พญาสัตบรรณ หางนกยูงฝรั่ง แคนา
 7. 7. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 7วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา9. จากรูปตัดอาคารที่กําหนดให หองใดถายเทอากาศไดทั่วถึงมากที่สุด 1. หอง ก 2. หอง ข 3. หอง ค 4. หอง ง10. จากผังพื้นที่กําหนดให ขอใดถายเทอากาศไดทั่วถึงนอยที่สุด 1. 2. 3. 4.
 8. 8. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 8วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา11. ขอใดเปนเหตุผลที่ครัวไทยมักปรากฏอยูทางทิศเหนือของบาน 1. เปนพื้นที่ซึ่งรอนนอยที่สุด 2. เปนพื้นที่ซ่งลมไมพดยอนกลับ ึ ั 3. เปนพื้นที่ซึ่งลมพัดเย็นสบาย 4. เปนพื้นที่ซึ่งเหมาะสําหรับปลูกพืชสวนครัวใหใชรูปตัดอาคารพักอาศัยที่กําหนดใหตอบคําถามขอ 12-1712. หมายเลข 1 ควรปลูกตนไมชนิดใด 1. ไมพุมทึบ 2. ไมพุมโปรง 3. ไมยืนตนพุมใบทึบ 4. ไมยืนตนพุมใบโปรง
 9. 9. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 9วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา13. หมายเลข 2 ควรเปนหองอะไร 1. หองนอน 2. หองน้ํา 3. หองเก็บของ 4. หองรับแขก14. หมายเลข 3 ไมควรใชประโยชนในลักษณะใด 1. หองปมน้ํา 2. ถังเก็บน้ํา 3. หองเก็บของ 4. บอเลี้ยงปลา15. หมายเลข 4 ควรเปนชองเปดชนิดใด 1. บานเกล็ดระบายอากาศ 2. หนาตางบานเปดคูระบายอากาศ 3. ระแนงอลูมิเนียมกันแดดแนวนอน 4. เหล็กดัดกันขโมยและระบายอากาศ
 10. 10. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 10วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา16. หมายเลข 5 ควรเปนชองเปดชนิดใด 1. กันสาดโปรงแสง 2. กันสาดคอนกรีต 3. ระแนงอลูมิเนียมกันแดดแนวนอน 4. ไมจําเปนตองมี17. หมายเลข 6 ควรปลูกตนไมชนิดใด 1. ไมพุมทึบ 2. ไมพุมโปรง 3. ไมยืนตนพุมใบทึบ 4. ไมยนตนพุมใบโปรง ื
 11. 11. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 11วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา18. สภาพแวดลอมใดสงเสียงรบกวนคนที่ยืนโทรศัพทในแนวตึกชั้นลาง ตามรูปมากที่สุด 1. 2. 3. 4.
 12. 12. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 12วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา19. รูปรางของหองในขอใด ที่คนจะไดยินเสียงจากหองขาง ๆ ดังที่สุด 1. 2. 3. 4.
 13. 13. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 13วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา20. จากรูปตัดคานที่กําหนด เมื่อมีแรงกระทําสม่ําเสมอ จะเกิดแรงประเภทใดภายในบริเวณ ที่แรเงา A, B และ C ตามลําดับ 1. แรงอัด แรงดึง แรงอัด 2. แรงอัด แรงดึง แรงดึง 3. แรงดึง แรงอัด แรงดึง 4. แรงอัด แรงอัด แรงดึง
 14. 14. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 14วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา21. จากรูปโครงสรางที่กําหนด เมื่อมีแรงกระทําตามรูปจะเกิดแรงประเภทใดในบริเวณที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ 1. แรงอัด แรงอัด แรงดึง 2. แรงอัด แรงดึง แรงอัด 3. แรงดึง แรงอัด แรงดึง 4. แรงดึง แรงอัด แรงอัด
 15. 15. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 15วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา22. กําแพงกันดินขอใดแข็งแรงนอยที่สุด 1. 2. 3. 4.
 16. 16. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 16วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา23. จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือรูปที่หายไป 1. 2. 3. 4.
 17. 17. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 17วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา24. จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือรูปที่หายไป 1. 2. 3. 4.
 18. 18. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 18วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา25. จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือรูปที่หายไป 1. 2. 3. 4.
 19. 19. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 19 วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น. หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา26. จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือรูปที่หายไป 1. 2. 3. 4.
 20. 20. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 20วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา27. เมื่อนําลูกกลิ้งเหล็กหนาตัดตามรูปที่กําหนดใหมากลิ้งบนพิมพดินน้ํามันในทิศทางที่ กําหนดใหจะไดรูปตัดของพิมพในขอใด1.2.3.4.
 21. 21. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 21วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา28. จากรูป แสดงการพับกระดาษ และเจาะรู ขอใดคือรูปกระดาษเมื่อคลี่ออก 1. 2. 3. 4.
 22. 22. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 22วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา29. ขอใดเรียงลําดับความสูงของวัตถุจากมากไปนอย ทิศทางของแสง รูปดานบน 1. ง จ ข ค ก 2. จ ง ข ค ก 3. ง จ ข ก ค 4. จ ง ข ก ค
 23. 23. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 23วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา30. ขอใดรูปรางตางจากขออื่น 1. 2. 3. 4.
 24. 24. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 24วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา31. จะตองเติมลูกบาศกกี่หนวย จึงทําใหวัตถุในภาพเปนทรงสี่เหลี่ยมตัน ลูกบาศก 1 หนวย 1. 35 หนวย 2. 36 หนวย 3. 37 หนวย 4. 38 หนวย
 25. 25. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 25วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา32. ขอใดคือรูปดานหนาของรูปทรงตอไปนี้ 1. 2. 3. 4.
 26. 26. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 26วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา33. ขอใดคือรูปที่เกิดจากการพับแผนกระดาษที่กําหนดให แผนกระดาษที่กําหนดให 1. 2. 3. 4.
 27. 27. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 27วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา34. รูปทรงที่กําหนดใหเกิดจากการพับกระดาษในขอใด รูปทรงที่กําหนดให 1. 2. 3. 4.
 28. 28. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 28วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา35. รูปทรงที่กําหนดใหเกิดจากการพับกระดาษในขอใด รูปทรงที่กําหนดให 1. 2. 3. 4.
 29. 29. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 29วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา36. รูปทรงที่กําหนดใหเกิดจากการพับกระดาษในขอใด รูปทรงที่กําหนดให 1. 2. 3. 4.
 30. 30. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 30วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนาตอนที่ 2 : แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน จํานวน 10 ขอ (ขอ 37 - 46) ขอละ 6 คะแนน รวม 60 คะแนนคําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความ และสังเคราะหความเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคประกอบ และการประยุกตใชสี เพื่อสื่อสารความหมายในการออกแบบ ใหเกิดภาพลักษณตามที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสมคําสั่งจากหมวดองคประกอบในการออกแบบ 7 หมวด ใหผูสอบเลือกองคประกอบทางการออกแบบ จากตัวเลือกใน 3 หมวดตามที่โจทยแตละขอกําหนด มาใชรวมกันตามลําดับ(เลือก 1 อยางจากแตละหมวด รวม 3 อยาง) เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมที่สามารถสื่อถึงลักษณะธุรกิจ สินคา บริการ และกลุมเปาหมาย ผูสอบจะตองเลือกองคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด มิฉะนั้นจะไมไดคะแนนในขอนั้นๆ แตละขออาจมีคําตอบที่ถกตองมากกวา 1 ูคําตอบ ขอใหผูสอบเลือกคําตอบที่สอดคลองกับโจทยไดดีที่สุดเพียงคําตอบเดียวตัวอยางเชน โจทยกําหนดใหเลือกตัวเลือกจาก หมวดวิธีการจัด, หมวดสี และ หมวดแสงมาใชตามลําดับ (ดูตารางในหนาตอไป) ซึ่งหากผูสอบตองการเลือก การจัดองคประกอบซอนทับกัน (หมายเลข 9) โดยใชสีรอน (หมายเลข 6) และใหแสงสองจากดานลาง(หมายเลข 8) ผูสอบจะตองกรอกรหัสคําตอบ 9 6 8 ลงในกระดาษคําตอบ
 31. 31. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 31วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนารหัส ตัวเลือกหมวดเครื่องเรือน0-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 32. 32. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 32วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนารหัส ตัวเลือกหมวดลายพื้นหลัง1-9 มีลักษณะดังภาพตอไปนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 33. 33. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 33วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนารหัส ตัวเลือกหมวดสี รหัส ตัวเลือกหมวดวัสดุผนัง 0 ไมมีสี 0 กระจกใส 1 สีของวัสดุ 1 ผนังทาสี หรือ วาดลาย 2 สีขาว และดํา 2 กระดาษสา 3 สีปนขาว (Pastel) 3 ไมไผ 4 สีสด 4 มานจับจีบ (Draped) 5 แมสี 5 อิฐกอ 6 สีรอน 6 คอนกรีตเปลือย 7 สีเย็น 7 วัสดุพื้นถิ่นสาน 8 สีตัดกัน 8 ผากํามะหยี่ขึง 9 สีกลมกลืนกัน 9 หินทรายขัดเรียบรหัส ตัวเลือกหมวดแสง รหัส ตัวเลือกหมวดรูปทรง 0 มืด ไมมีแสง 0 ไรรูป ไรทรง 1 แสงธรรมชาติ 1 รูปทรงอิสระ 2 แสงสวางทั่วบริเวณ 2 รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 3 แสงสวางเนนเฉพาะจุด 3 รูปทรงเรขาคณิตลบมุม 4 แสง LED เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ 4 รูปทรงเรขาคณิตซับซอน 5 แสงเทียน 5 รูปทรงอินทรีย (Organic) 6 แสง Black Light (UV) 6 รูปทรงสมมาตร 7 โคมระยา 7 รูปทรงบิดเบี้ยว 8 แสงสองจากดานลาง 8 อวน เตี้ย 9 แสงสองจากดานบน 9 สูง ผอม
 34. 34. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 34วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนารหัส ตัวเลือกหมวดวิธีการจัด 0 สมดุล และสมมาตร 1 สมดุล แตไมสมมาตร 2 จัดวางองคประกอบจํานวนมาก ชิดๆ กัน 3 จัดวางองคประกอบจํานวนนอย หางๆ กัน 4 จัดซ้ําเปนจังหวะเทาๆ กัน 5 จัดเปนวงกลม 6 จัดไมเปนระเบียบ 7 ทุกอยางเขากันเปนชุด 8 จัดผสม (Mix & Match) 9 จัดซอนทับกันโจทย37. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดลายพื้นหลัง และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายในรานอาหารวาง ขนมปงปง-นมสด ซึ่งมีกลุมลูกคาหลากหลายอายุ ทั้งเด็ก วัยรุน หนุมสาว และผูสูงอายุมาเดี่ยว มาเปนกลุม หรือเปนครอบครัว ตองการใหมีบรรยากาศทันสมัย เปนกันเองเชื้อเชิญใหนั่งคุยกัน
 35. 35. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 35วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา38. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดลายพื้นหลัง และหมวดแสง มาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายในภัตตาคารอาหาร เกาหลี-ญี่ปุน ระดับราคาปานกลางถึงคอนขางสูง ซึ่งมีกลุมลูกคาทั้งไทยและเอเชีย ทั้งวัยทํางานและมาเปนครอบครัว ตองการใหมีบรรยากาศรวมสมัยที่ยังแฝงวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลี-ญี่ปุนอยูดวย39. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกในหมวดลายพื้นหลัง, หมวดวัสดุผนัง และหมวดสีมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายในรานขายขนมไทย ตองการใหมีบรรยากาศพื้นบานชนบทแบบไทยๆ เปนกันเอง ดูสบายๆ และเชื้อเชิญ40. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดวิธีการจัด และหมวดสีมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบการจัดแสดงหนาราน (Window Display) รับจัดและนําสงดอกไมสด สําหรับมอบใหในนานาโอกาส เชนงานมงคลตางๆ การเยี่ยมไข และงานสวดพระอภิธรรมศพ เปนตน ตองการใหมีบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดแสดงรูปแบบการจัดแจกันหรือกระเชาดอกไมแบบตางๆ ไดดี41. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดแสง และหมวดสีมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบการจัดแสดงหนาราน (Window Display) ขายอุปกรณและชุดกีฬา ตองการใหมีบรรยากาศที่กระฉับกระเฉง สนุกสนาน เต็มไปดวยชีวิตชีวาและพลัง
 36. 36. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 36วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา42. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดลายพื้นหลัง, หมวดรูปทรง และหมวดสีมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบการจัดมุมในหางสรรพสินคาแผนกแมและเด็กทารกตองการใหมีบรรยากาศที่ ดูบอบบาง นาทะนุถนอม ใหความรูสึกอบอุนและปลอดภัย43. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการจัด และหมวดแสงมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายในหองพักผอนบานพักคนชราตองการใหมีบรรยากาศที่ เงียบสงบ ผอนคลาย แตสดใส44. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดเครื่องเรือน, หมวดวิธีการจัด และหมวดแสงมาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบสภาพแวดลอมภายในโถงพักคอยผูโดยสารของสนามบินนานาชาติ ตองการใหมบรรยากาศที่ทันสมัย สะอาด โปรง โลง สบาย ี45. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดวัสดุผนัง, หมวดวิธีการจัด และหมวดสี มาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบรูปดานหนาอาคาร (Façade) สถานประกอบการสปาตองการใหมีบรรยากาศที่สงบ สดชื่น สบาย ผอนคลาย ไดความรูสึกหวนคืนกลับสูธรรมชาติ46. จงเลือกองคประกอบจากตัวเลือกใน หมวดวัสดุผนัง, หมวดวิธีการจัด และหมวดสี มาใชรวมกันตามลําดับ เพื่อออกแบบรูปดานหนาอาคาร (Façade) รานขายของเกา (AntiqueShop) ตองการใหมีบรรยากาศยอนอดีต หวนรําลึกถึงคุณคาของชีวิตและสิ่งตางๆ ในวันวาน
 37. 37. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 37วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนาตอนที่ 3 : แบบอัตนัยจํานวน 2 ขอ (ขอ47-48) รวม 90 คะแนน ใหทําในกระดาษคําตอบที่จัดไวให47. จงเขียนภาพเปนลําดับตอเนื่องจากชองแรกที่กําหนดเสนให โดยใหรูปในชองสุดทายมี ความหมายตามคําที่กําหนดในแตละขอ วิธีการนําเสนอสามารถใชการยอ-ขยาย และ สามารถเปลี่ยนมุมมองของภาพได (45 คะแนน) รูปที่กําหนดให คําที่กาหนดให ํตัวอยาง เจริญเติบโต 1. ทําในกระดาษคําตอบที่จดให ั รุงอรุณ 2. ทําในกระดาษคําตอบที่จดให ั แตกแยก 3. ทําในกระดาษคําตอบที่จดให ั ตื่นเตน
 38. 38. รหัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา 38วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 11.30 น.หัสวิชา 74 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร หนา48. จงเขียนทัศนียภาพจากขอความที่กําหนดให (45 คะแนน) ใหวาดลายเสนดวยดินสอหรือปากกาตามถนัดลงในกระดาษคําตอบที่จัดให เคนและแอนลงรถที่หนาอาคารสูง 5 ชั้น ทั้งสองเดินเขาใตรมเงาอาคารผานเสาสูง ที่ขึ้นไปรับชองโคงที่เรียงรายอยูดานหนาอาคาร ภาพของซุมขายตั๋วคอยๆ ปรากฏขึ้น พรอมกับกลิ่นขาวโพดคั่วที่โชยมา เคนกาว ออกจากบันไดเลื่อนมีแอนตามมาติดๆ เขาเริ่มรูสึกดีขึ้น หลังจากเวียนหัวกับกลิ่น น้ําหอมของแฟนสาวตลอดเวลาที่อยูบนรถ เคนเดินถือเครื่องดื่มกลับมาจากเคานเตอรขายน้ําแตมองหาแอนไมพบ เธอเดินตาม กลุมวัยรุนไปยังโถงที่ออกแบบใหสอดคลองกับบันไดโคงอลังการซึ่งนําไปสูชั้นลอย ของอาคาร ดานหนึ่งของโถง ดาราดังหลายคนกําลังแถลงขาวเปดตัวภาพยนตรเรื่องใหม มีวัยรุนจํานวนมากหอมลอม บางคนกําลังถายรูปคูกับหัวรถจักรจําลองขนาดเทาจริง ที่สรางเลียนแบบฉากสําคัญของภาพยนตรเรื่อง “รถจักรสีฟามาหานะเกลอ” เคนเดินผานแนวเสาคูที่รองรับชองโคงและเพดานบริเวณสวนพักคอยของ โรงภาพยนตรที่ออกแบบตกแตงอยางวิจิตรเปนรูปดาวหลายแฉกและมีเหลี่ยมมุม สีทองแวววับนาตื่นตาตื่นใจ ทันใดนั้นแอนก็เขามากระชากแขนใหรีบตามไปถายรูป คูกับดารา

×