Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miljöministeriets strategi 2030

26 views

Published on

Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2030. Strategin har tre övergripande effektmål som ska säkerställa en hållbar livsmiljö och tillväxt. Strategin lever med sin tid. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miljöministeriets strategi 2030

 1. 1. Strategi 2030 En bättre miljö för kommande generationer
 2. 2. UPPDRAG Vi skapar en hållbar livsmiljö och tillväxt VISION En bättre miljö för kommande generationer
 3. 3. Förändringsfaktorer 3En bättre miljö för kommande generationer • Förändringar i den internationella ordningen • Klimatförändringen • Miljöns och naturens tillstånd • Hållbarheten i användningen av naturresurser • Befolkningsstrukturen och urbaniseringen • Den kritiska infrastrukturens funktionssäkerhet • Den tekniska omvälvningen och digitaliseringen • Den växande ojämlikheten • Förändringen i värderingar och attityder
 4. 4. 4 ❸ Kestävä kaupunki- kehitys
 5. 5. En god miljö och biologisk mångfald • God miljöstatus har uppnåtts i Östersjön och i vattendragen • Förlusten av biologisk mångfald har stoppats och ett gynnsamt tillstånd tryggats • Livsmiljön bidrar till människornas välbefinnande • Miljöriskerna har identifierats och är under kontroll 5En bättre miljö för kommande generationer ❶
 6. 6. Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle • Finland har minskat sina växthusgasutsläpp betydligt • Cirkulär ekonomi innebär samhällsförnyelse • Naturresurserna nyttjas på ett sparsamt och hållbart sätt • Byggnadernas livscykel är koldioxidsnål och materialeffektiv 6En bättre miljö för kommande generationer ❷
 7. 7. 7En bättre miljö för kommande generationer Hållbar stadsutveckling❸ • Stadsregionerna bidrar till en hållbar tillväxt i regionerna • Närmiljöerna är socialt och ekologiskt hållbara • Det finns bostäder som svarar på olika befolkningsgruppers behov • Utvecklingen i stadsregionerna och på landsbygden stöder och står i samspel med varandra
 8. 8. Möjliggörande faktorer Kompetens och resurser • Kontinuerlig kompetens- utveckling och individens ansvar för sin egen utveckling • Effektivt nyttjande av gemensamma resurser och finansieringsinstrument • Interaktivt och målinriktat ledarskap 8 Samarbete och verksamhetskultur • En verksamhetskultur som uppmuntrar till samarbete och växelverkan • Samarbete och aktivitet i nätverk • Utnyttjande av information och teknik • Främjande av internationellt samarbete En bättre miljö för kommande generationer
 9. 9. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9

×