Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalliset ilmastotoimet 26.11.2018 vilen

82 views

Published on

Outi Vilen kertoo keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (vuoteen 2030) toimeenpanosta.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansalliset ilmastotoimet 26.11.2018 vilen

 1. 1. Kansalliset ilmastotoimet Ajankohtaiskatsaus kansainväliseen ja kotimaan ilmastopolitiikkaan 26.11.2018
 2. 2. Kaisun toimeenpano käynnissä • Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma • Taakanjakosektorin päästövähennystoimet vuoteen 2030 • Hyväksytty eduskunnassa 03/2018 • Suomen päästövähennysvelvoite 39 % 2
 3. 3. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 3
 4. 4. Liikenne • Jakeluvelvoite käsittelyssä eduskunnassa, 30 % v. 2030 • Tukea sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin kehittämiseen (3 M€, Energiavirasto) sekä taloyhtiöiden latauspisteiden toteuttamiseen (1,5 M€, ARA) • Romutuspalkkiokampanja päättyi 31.8.2018 • Täyssähköauton hankintatuki ja muuntotuki (etanoli- ja kaasukonversiot) 2018-2021 • Ohjelma liikenteen uusien palveluiden kehittämiseksi suurissa kaupungeissa • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (3,5 M€ vuodelle 2018) • Autoalan green deal • EU-tasolla neuvotellaan ajoneuvojen CO2-päästörajoista ja julkisen sektorin puhtaista ajoneuvohankinnoista • LVM asetti huhtikuussa 2018 ilmastopoliittisen työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida keinoja, joilla kotimaan liikenne voidaan muuttaa kokonaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. 4
 5. 5. Maatalous ja ruokahävikki • Eloperäisten maiden viljely monivuotisesti muokkaamatta ja pohjaveden pinnan nosto säätösalaojituksen avulla • Sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014- 2020, seuraavan ohjelmakauden suunnittelu on jo alkanut • Maaperän hiilen lisäämisen ja säilyttämisen sekä 4-promillen aloitteen toimeenpanon edistäminen tutkimushankkeiden ja kokeilujen kautta • Tutkimusta ja useita hankkeita käynnissä • Ruokahävikin vähentäminen • VN-TEAS –hankkeessa arvioitu lainsäädännön muutostarpeita ja – mahdollisuuksia ruokahävikin pienentämiseksi • Käynnissä tutkimushanke ruokahävikin vähentämiseksi ja mittaamiseksi 5
 6. 6. Biokaasutuotannon edistäminen • MMM on tehnyt toimia biokaasulaitosten rahoituksen helpottamiseksi ja selvittää mahdollisuuksia lisätoimiin • Biokaasun verotuksen kehittämisvaihtoehtoja selvitetään VM:n ja muiden ministeriöiden yhteistyönä syksyn 2018 aikana • MMM:n teettämät selvitykset aiheesta • Biokaasua tankkiin – selvitys maatalouden liikennebiokaasun tuotannosta ja jakelusta • Maa- ja elintarviketalouden biomassoihin perustuvan liikenne- ja työkonebiokaasun tuotannon mahdollisuudet 6
 7. 7. Rakennusten erillislämmitys ja työkoneet • HE eduskunnassa kevyen polttoöljyn sekoitevelvoitteen asettamiseksi, 3 % 2021 -> 10 % 2028 alkaen • Valtion toimijat (Senaatti ja Puolustusvoimat) yksimielisiä öljylämmityksestä luopumisen tarpeesta. • Lämmityspolttoaineiden verotusta nostettu 1.1.2018 alkaen • Tukea tarjolla traktorin biokaasukäyttöön tarvittavan laitteiston hankintaan • Julkisten hankkijoiden työkone- ja koneurakointihankintojen green deal valmisteilla 7
 8. 8. F-kaasut • Kriteerit F-kaasuja sisältävien laitteiden julkisille hankinnoille valmistuneet. Julkaisu ja käyttöönotto vielä edessä. • Vaihtoehtoisten teknologioiden käyttöönoton edistäminen ja F- kaasujen talteenoton edistäminen koulutuksen ja tiedotuksen keinoin • SYKE:llä aktiivinen rooli • Selvitetään mahdollisuutta green dealiin toimialan ja laitehankintoja tekevien alojen kanssa 8
 9. 9. Kulutus • Miten puolittaa kansalaisten hiilijalanjälki 2030 mennessä – työpaja sidosryhmille YM:ssä 28.9. • Työpajassa tunnistettujen haasteiden pohjalta kokeiluja Motivan kanssa Kokeilunpaikka.fi –alustalle • haku ja kokeilut vuoden 2019 alkupuolella • Kulutukseen ja kansalaisten valintoihin liittyvät kysymykset paljon esillä • osallistutaan keskusteluun omalla viestillä (KAISU: kannustetaan kansalaisia puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä) • Ilmastodieetti-laskurin päivitys käynnissä 9
 10. 10. Kaisun kunta- ja aluehankkeet • Alueiden ilmastotoimien vauhdittaminen • 2018-2020 1 M€/vuosi • Rahoituksen painopisteitä • Tietopohjan parantamiseen liittyvät hankkeet (esim. vaikutustenarviointityökalu) • Parhaiden ilmastoratkaisuiden levittäminen ja monistaminen kunnissa ja alueilla (avoimia hakuja) • Kansalaisen hiilijalanjäljen puolittaminen (työpaja ja kokeilurahoitusta) 10

×