Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jarmo Muurman: Mitä on ilmassa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella?

79 views

Published on

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman kertoo ilmastopolitiikasta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jarmo Muurman: Mitä on ilmassa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella?

  1. 1. Mitä on ilmassa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella? 10.6.2019 Helsinki Ympäristöneuvos Jarmo Muurman
  2. 2. Suomen EU-ilmastopolitiikan linjauksia  Maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen  EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050  EU:n päästövähennysvelvoite tiukennetaan vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta  Lisätoimet tulee painottaa päästökauppasektorille, esim. laajentamalla kattamaan kiinteistökohtainen lämmitys ja jäähdytys sekä laajentamalla lentoliikenteen kattavuutta  Markkinoille tulevia päästöoikeuksia on vähennettävä vuosittain nykyistä 2,2 prosentin vähennystä selvästi enemmän ja käyttämättä jääviä päästöoikeuksia on mitätöitävä Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2
  3. 3. EU-puheenjohtajan rooli ja päätehtävät  Puheenjohtajamaa vie neuvoston (periytyvää) asialistaa eteenpäin.  Suunnittelee ja johtaa neuvoston ja sen valmisteluelinten kokouksia.  Etsii ja esittää EU:n yhteisiä ratkaisuja neuvostossa.  Edustaa neuvostoa suhteissa muihin EU:n toimielimiin.  Pj:n rooli kansainvälisten ympäristösopimusten osapuolikokouksissa ja neuvotteluprosesseissa: • EU:lla tärkeä rooli kv. prosessien vetäjänä. Suomi pääsee kokoaan suurempaan rooliin. • Pj-maa vastaa EU-koordinaation johtamisesta. Esittäjän nimi alatunnisteeseen 3
  4. 4. EU:n pitkän aikavälin strategia (Long Term Strategy, LTS) • Pariisin sopimus: lämpötilan nousu selvästi alle 2°C ja pyrkimys rajata nousu 1,5° : välineinä osapuolten kansalliset päästövähennystavoitteet ja pitkän aikavälin strategiat • LTS toimitettava YK:lle (UNFCCC) viimeistään vuonna 2020 • Komission tiedonanto marraskuussa 2018: visio nettonollapäästöistä 2050 • Eurooppa-neuvosto linjaa 2050-vision: joulukuu 2018, maaliskuu 2019, 20-21 kesäkuuta 2019... -> milloin sopu? 4
  5. 5. EU:n pitkän aikavälin strategia (EU Long Term Strategy, LTS)  Romanian pj-kausi: sektorineuvostokeskustelut ja keskustelut ympäristötyöryhmässä –10 jäsenmaata tukee nettonolla 2050 tavoitetta, osalla ei kantaa  Suomen pj-kaudella varaudutaan jatkamaan ja syventämään käsittelyä ympäristötyöryhmässä ja ympäristöneuvostossa ja/tai valmistelemaan EU:n lähete UNFCCC:lle  LTS keskusteluita sektorineuvostoissa Suomen pj-kaudella • Epävirallinen kilpailukykyministerikokous (KIKY) 5.7. • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK) 8.7. -> suunnitelmat täsmentyvät Romanian kauden lopulla 8 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5
  6. 6. EU:n 2030 päästövähennystavoitteen päivitys  Suomen ensisijainen painopiste ilmastoasioissa EU-pj.kaudella on sovun saaminen pitkän aikavälin strategiasta  Tässä vaiheessa ei virallista keskustelua neuvostossa – ensin sopu LTS:stä  Kiristettäessä EU:n 2030 päästövähennystavoitetta merkittävästi, tarvitaan keskustelujen pohjaksi komission analyysi Esittäjän nimi alatunnisteeseen 6
  7. 7. Muita mahdollisia ilmastoon liittyviä EU-käsittelyitä  Energia: Kansallisten ilmasto- ja energiasuunnitelmaluonnosten käsittely energiatyöryhmässä ja –neuvostossa, renkaiden energiamerkinnät  Liikenne: Pitkän aikavälin hiilettömän liikenteen tavoitteet ja päästövähennyskeinot  Ecofin: Energiaverotuksen kehittäminen, kestävä rahoitus (Taksonomia)  Agrifish: Maatalouden hiilensidontapotentiaali  Metsien vertailutason asettaminen – komissio arvioi jäsenmaiden teknisen laskennan tulokset ja menetelmät, ja antaa palautteen vuoden 2019 aikanaEsittäjän nimi alatunnisteeseen 7

×