Sifiliz

10,323 views

Published on

 • Be the first to comment

Sifiliz

 1. 1. SİFİLİZ Prof. Dr. Aysel Gürler
 2. 2. Sifiliz (Frengi) ETKEN Treponema pallidum (Spiroketa pallida)
 3. 3. Sifilizde bulaşma <ul><li>Genellikle vücuttaki sıyrık ve yaralardan </li></ul><ul><ul><li>Cinsel yolla </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasta kişilerin eşyalarının kullanılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedavi eden sağlık personeline bulaşma </li></ul></ul><ul><li>İğne veya kan transfüzyonu yolu ile </li></ul><ul><li>Hamile anneden bebeğe geçerek (Konjenital sifiliz) </li></ul>
 4. 4. SINIFLANDIRMA <ul><li>EDİNSEL SİFİLİZ </li></ul><ul><ul><li>ERKEN SİFİLİZ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Birinci devir sifiliz (Primer sifiliz) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İkinci devir sifiliz (Sekonder sifiliz) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LATENT SİFİLİZ </li></ul></ul><ul><ul><li>GEÇ SİFİLİZ </li></ul></ul><ul><li>KONJENİTAL SİFİLİZ </li></ul><ul><ul><li>ERKEN KONJENİTAL SİFİLİZ </li></ul></ul><ul><ul><li>GEÇ KONJENİTAL SİFİLİZ </li></ul></ul>
 5. 5. EDİNSEL SİFİLİZ İNKUBASYON SÜRESİ 15-110 GÜN ORTALAMA 3 HAFTA
 6. 6. BİRİNCİ DEVİR SİFİLİZ BELİRTİLERİ <ul><li>İnitial papül </li></ul><ul><li>Şankr sifilitik </li></ul><ul><li>6-7 gün sonra şankrda taban sertliği </li></ul><ul><li>8-10 gün sonra inguinal LAP </li></ul>Ağrı yakınması (-)
 7. 7. ŞANKR ÇEŞİTLERİ <ul><li>Kokard şankrı </li></ul><ul><li>Nekrotik şankr </li></ul><ul><li>Terebrant şankr </li></ul><ul><li>Ödema indurativum (Ödema sklerotikum) </li></ul><ul><li>Ulkus mixtum </li></ul><ul><li>Ulkus gangrenozum </li></ul><ul><li>Sifiliz okülta veya asemptomatika </li></ul><ul><li>Sifiliz d’emble </li></ul>
 8. 8. ŞANKR LOKALİZASYONLARI ( GENİTAL BÖLGE) <ul><li>ERKEKTE </li></ul><ul><ul><ul><li>Glans penis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korpus penis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prepusyum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İntrauretral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pubis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>KADINDA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Labia major ve minor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vagen ve porsio </li></ul></ul></ul>
 9. 9. ŞANKR LOKALİZASYONLARI (EKSTRAGENİTAL) <ul><li>Dudaklar </li></ul><ul><li>Dil </li></ul><ul><li>Tonsillalar </li></ul><ul><li>El parmakları </li></ul><ul><li>Tırnak kenarları </li></ul><ul><li>Anal bölge </li></ul>
 10. 10. BİRİNCİ DEVİR SİFİLİZ BELİRTİLERİ ŞANKR ÇIKIŞINDAN 4-6 HAFTA SONRA KAYBOLUR
 11. 11. GENİTAL BÖLGE ŞANKRI
 12. 12. GENİTAL BÖLGE ŞANKRLARI
 13. 13. EKSTRAGENİTAL ŞANKR
 14. 14. İKİNCİ DEVİR SİFİLİZ BELİRTİLERİ <ul><li>Birinci devir sifilizi takiben ortaya çıkar </li></ul><ul><li>İlk belirtiler </li></ul><ul><ul><li>Genel durum bozukluğu </li></ul></ul><ul><ul><li>Poliadenopati </li></ul></ul><ul><li>Deri belirtileri </li></ul><ul><ul><li>Sifiliz makuloza </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifiliz papuloza </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifiliz püstüloza </li></ul></ul>
 15. 15. SİFİLİZ MAKULOZA (ROSEOLA SİFİLİTİKA)
 16. 16. SİFİLİZ PAPULOZA <ul><li>Sifiliz papuloza miliaris (Küçük papüller) </li></ul><ul><li>Sifiliz papuloza lentikülaris (Orta papüller) </li></ul><ul><li>Sifiliz papuloza numularis (Büyük papüller) </li></ul>
 17. 17. SİFİLİZ PAPULOZA MİLİARİS <ul><li>Toplu iğne başı büyüklüğünde papüllerdir </li></ul><ul><li>Folliküler yerleşim gösterirler </li></ul><ul><li>Üzerleri squamlıdır </li></ul><ul><li>Gruplar yapma eğilimindedirler </li></ul><ul><li>En çok gövde ve ekstremitelerde yerleşirler </li></ul>
 18. 18. SİFİLİZ PAPULOZA LENTİKÜLARİS <ul><li>Çapları 0,5cm kadardır </li></ul><ul><li>Kahverengi kırmızı renktedir </li></ul><ul><li>Üzerleri squamlıdır </li></ul><ul><li>Vücudun hemen her yerinde yerleşirler </li></ul>
 19. 19. SİFİLİZ PAPULOZA LENTİKÜLARİS <ul><li>Alın-saçlı deri sınırında korona veneris </li></ul><ul><li>Yüzde köşe bölgelerde köşe papülü </li></ul><ul><li>Genital bölgede papül eroziv </li></ul><ul><li>Burun kenarlarında certificat d’verol </li></ul>
 20. 20. CERTİFİCAT D’VEROL
 21. 21. PARMAK ARASINDA PAPÜL EROZİVLER
 22. 22. SİFİLİZ PAPULOZA NUMULARİS <ul><li>Çapları 1-5 cm arasında değişen papüllerdir </li></ul><ul><li>Bir araya gelmiş şekillerine condylomata lata adı verilir </li></ul><ul><li>İyileştiklerinde yerlerinde sikatris dokusu bırakırlar </li></ul><ul><li>Genellikle intertriginöz bölgelerde görülürler </li></ul>
 23. 23. SİFİLİZ PÜSTÜLOZA <ul><li>Nadir görülürler </li></ul><ul><li>Genellikle papüllerden gelişirler </li></ul><ul><li>Üç tipi vardır </li></ul><ul><ul><li>Küçük püstüllü sifiliz (Akne sifilitika) </li></ul></ul><ul><ul><li>Büyük püstüllü sifiliz (Variola sifilitika) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifiliz ülseroza </li></ul></ul>
 24. 24. KÜÇÜK PÜSTÜLLÜ SİFİLİZ (AKNE SİFİLİTİKA) <ul><li>Birkaç mm çapında püstüllerle karakterizedir </li></ul><ul><li>Yüz, göğüs ve başta lokalizedir </li></ul><ul><li>Akne vulgarisle sıklıkla karışırlar </li></ul>
 25. 25. BÜYÜK PÜSTÜLLÜ SİFİLİZ (VARİOLA SİFİLİTİKA) <ul><li>Çok nadir görülür </li></ul><ul><li>Daha büyük çapta püstüllerle karakterizedir </li></ul><ul><li>Hastalarda genel durum bozukluğu da vardır </li></ul><ul><li>Çiçek hastalığı veya su çiçeği ile çok karışır </li></ul>
 26. 26. SİFİLİZ ÜLSEROZA <ul><li>Vücut direnci düşük, immünitesi zayıf olan kişilerde görülür </li></ul><ul><li>İstiridye kabuğu gibi birbiri üzerine binmiş kurutlar rupia sifilitika adını alır </li></ul><ul><li>Hipertrofik bir şekil almış (çilek manzarasında) ülserler sifiliz frambaziformis adını alır </li></ul>
 27. 27. SİFİLİZ ÜLSEROZA (RUPİA SİFİLİTİKA)
 28. 28. BELİRLİ YERLERDE LOKALİZASYON GÖSTEREN 2.DEVİR BELİRTİLERİ <ul><li>Mukoza lokalizasyonu gösterenler </li></ul><ul><li>El içi ayak tabanı lokalizasyonu gösterenler </li></ul><ul><li>Tırnaklarda görülen 2.devir belirtileri </li></ul><ul><li>Saç dökülmesi </li></ul><ul><li>Pigment bozuklukları </li></ul>
 29. 29. MUKOZA LOKALİZASYONU GÖSTEREN İKİNCİ DEVİR BELİRTİLERİ <ul><li>En çok ağız, farenks, larenksi tutarlar </li></ul><ul><li>Oldukça bulaşıcıdırlar </li></ul><ul><li>Makul ve papül şeklinde görülürler </li></ul><ul><li>Makuller </li></ul><ul><ul><li>Eritemlidir (Mukoza roseolleri adı verilir) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sert ve yumuşak damakta </li></ul></ul><ul><ul><li>Yanakların iç kısmında </li></ul></ul><ul><ul><li>Genital mukozada görülürler </li></ul></ul>
 30. 30. MUKOZA LOKALİZASYONU GÖSTEREN PAPÜLLER (PLAK MÜKÖZ) <ul><li>Yuvarlak, keskin sınırlı, mercimek büyüklüğündedir </li></ul><ul><li>Papüller üzerinde erozyonlar oluşabilir </li></ul><ul><li>Dilde yerleştiklerinde parlak kırmızı renkte üzeri düz plaklar halinde görülürler (plak lizis) veya kesilmiş çayıra benzediği için (Plak foşe) adı verilir </li></ul><ul><li>Lokalizasyon </li></ul><ul><ul><li>Sert ve yumuşak damak </li></ul></ul><ul><ul><li>Yanakların ve dudakların iç yüzü </li></ul></ul><ul><ul><li>Diş etleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Dil, dudaklar ve ağız köşeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Larenks </li></ul></ul>
 31. 31. MUKOZA LEZYONLARINDA AYIRICI TANI <ul><li>Travmatik ülserler </li></ul><ul><li>Stomatitler </li></ul><ul><li>Herpesler </li></ul><ul><li>Aftlar </li></ul><ul><li>Behçet hastalığı </li></ul><ul><li>Ağızda lokalize büllü hastalıklar </li></ul><ul><li>Liken planusun oral lezyonları </li></ul><ul><li>SLE </li></ul><ul><li>Difteri </li></ul><ul><li>Pamukçuk </li></ul><ul><li>Çeşitli anjinler </li></ul><ul><li>Şankr sifilitik </li></ul><ul><li>Lökoplaziler </li></ul>
 32. 32. PLAK MÜKÖZ
 33. 33. PLAK LİZİS, PLAK FOŞE
 34. 34. EL İÇİ AYAK TABANI LOKALİZASYONUNDA YERLEŞEN SİFİLİZ BELİRTİLERİ <ul><li>Deri seviyesinde veya deri seviyesinden hafif kabarık,sert,kahverengi-kırmızı renkte üzeri skuamlı papüllerdir </li></ul><ul><li>Psoriazise çok benzediği için klinik tablo sifiliz psoriaziformis palmaris et plantaris olarak isimlendirilir </li></ul>
 35. 35. ELDE LOKALİZE SİFİLİZ PAPÜLLERİ
 36. 36. SİFİLİZ 2.DEVİR TIRNAK BELİRTİLERİ <ul><li>Tırnak yatağında yerleşerek tırnakta trofik bozukluk meydana getirebilir (Onişya sifilitika) </li></ul><ul><li>Tırnak çevresinde paronişi ile seyredebilir (Paronişya sifilitika) </li></ul>
 37. 37. SİFİLİZ 2.DEVİRDE GÖRÜLEN SAÇ DÖKÜLMELERİ (ALOPESİA SİFİLİTİKA) <ul><li>Kıl folliküllerinin toksik veya iltihabi bir nedenle yıkımı sonucu meydana gelirler </li></ul><ul><li>Sikatris dokusu bırakmazlar </li></ul><ul><li>Tipleri </li></ul><ul><ul><li>Alopesia areolaris spesifika (Lokal dökülme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diffüz alopesi (Tüm dökülme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaşların 1/3 dış kısımlarında dökülme (Omnibus fenomeni) </li></ul></ul>
 38. 38. ALOPESİA AREOLARİS SPESİFİKA Güve yemiş kürk manzarasında görünüm
 39. 39. 2.DEVİR SİFİLİZDE PİGMENT BOZUKLUKLARI <ul><li>Genellikle iyileşen döküntülerin yerinde görülür </li></ul><ul><li>Yarım cm.den daha küçük yuvarlak veya oval hipopigmente lekeler halindedir (Lökoderma sifilitikum) </li></ul><ul><li>Lokal veya yaygın olabilir </li></ul><ul><li>Boyunda lokalize olursa venüs gerdanlığı adını alır </li></ul>
 40. 40. VENÜS GERDANLIĞI
 41. 41. SİFİLİZ 2.DEVİRDE GÖRÜLEN SİSTEMİK BELİRTİLER <ul><li>Karaciğer tutulumu (sarılık) </li></ul><ul><li>Eklem ağrıları </li></ul><ul><li>Gözde irit, iridosiklit, uveit, koryoretinit </li></ul><ul><li>Böbreklerde nefrit </li></ul><ul><li>İç kulak tutulumu </li></ul><ul><li>Polinevrit, menenjit </li></ul>
 42. 42. SİFİLİZ MALİGNA PREKOKS <ul><li>Sifiliz 2.devir belirtileri ortaya çıkmadan ülserasyonlarla başlayan bir klinik tablodur </li></ul><ul><li>Ülserasyonların üzerinde istiridye kabuğu şeklinde kurutlar görülür (Rupia sifilitika) </li></ul><ul><li>Hemipleji, parapleji, diyare, albuminüri, irit, sarılık, akut nefrit gibi belirtiler de görülür </li></ul><ul><li>Lezyonda spiroket bulunmaz, seroloji negatiftir </li></ul>
 43. 43. İKİNCİ DEVİR SİFİLİZ YAKLAŞIK İKİ YIL DEVAM EDER
 44. 44. LATENT SİFİLİZ <ul><li>Sifilizin hiçbir devrine ait belirti yoktur. </li></ul><ul><li>Enfeksiyon 2 yıldan az bir süredir varsa erken latent sifiliz olarak isimlendirilir. </li></ul><ul><li>Seroloji bazan pozitif, bazan negatiftir </li></ul>
 45. 45. LATENT SİFİLİZ YAKLAŞIK ON YIL DEVAM EDER
 46. 46. GEÇ SİFİLİZ (3.DEVİR SİFİLİZ) <ul><li>İmmün sistemin zayıflaması ile ortaya çıkar </li></ul><ul><li>Parankimal harabiyetle seyreder </li></ul><ul><li>Mukoza lezyonları çok az görülür </li></ul><ul><li>Lenf bezi tutulumu yoktur </li></ul><ul><li>Lezyonlarda spiroket yoktur </li></ul><ul><li>Üç tip deri belirtisi görülür </li></ul><ul><ul><li>Eritem tersiyer </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifiliz gomu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sifiliz tüberkülü </li></ul></ul>
 47. 47. ERİTEM TERSİYER <ul><li>Roseollere benzerler </li></ul><ul><li>Kaşıntı ve kepeklenme yoktur </li></ul><ul><li>Yuvarlak veya oval 1-2cm çapında kırmızı lekelerdir </li></ul><ul><li>Göğüs, karın ve ekstremitelerde lokalizasyon gösterirler </li></ul><ul><li>Seyirleri yavaş olup sık sık tekrarlarlar </li></ul>
 48. 48. SİFİLİZ GOMU <ul><li>Ülsere olup açılma eğiliminde olan nodullerle karakterizedir </li></ul><ul><li>Lokalizasyon </li></ul><ul><ul><li>Alt ekstremiteler </li></ul></ul><ul><ul><li>Glutealar </li></ul></ul><ul><ul><li>Alın ve yüz </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas, periost ve kemik tutulumu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tibia, radius, klavikula, sternum ve kafatası kemikleri </li></ul></ul></ul>
 49. 49. GOMLARIN OLUŞUM VE SEYİRLERİ <ul><li>Oluşum dönemi </li></ul><ul><ul><li>Kahverengi-kırmızı renkte sert, ağrısız noduller </li></ul></ul><ul><li>Yumuşama dönemi </li></ul><ul><ul><li>Apse oluşumu halinde çevredeki dokulara yapışık, fluktuasyon veren noduller </li></ul></ul><ul><li>Ülserasyon dönemi </li></ul><ul><ul><li>Zımba ile delinmiş gibi, kenarları krater şeklinde kalkık, ortası nekrotik ülserler </li></ul></ul><ul><li>Onarma dönemi </li></ul><ul><ul><li>Ülserler iyileşirken sikatris dokusu oluştururlar (Önce mor, sonra beyaz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikatris dokusu üzerinde yeni lezyonlar oluşmaz </li></ul></ul>
 50. 50. GOMLARA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR <ul><li>Damak perforasyonu </li></ul><ul><li>Damar çevresinde ani kanamalar </li></ul><ul><li>Sinirlere bası ile şiddetli ağrılar </li></ul><ul><li>Burun içindeki gomlar burnu çökertir (Semer burun) </li></ul><ul><li>Kafatasında menenjial semptomlar </li></ul><ul><li>Baldırlarda lenf yollarına bası ile elefantiazis </li></ul>
 51. 51. SİFİLİZ TUBEROZA <ul><li>Çapları birkaç mm.den 1cm’ye kadar değişen tüberküllerle karakterizedir </li></ul><ul><li>Tüberküller kahverengi-kırmızı renkte ve serttir </li></ul><ul><li>En çok yüzde yerleşir </li></ul><ul><li>Genellikle halkalar ve kıvrımlar oluşturan gruplar halinde yayılım gösterir </li></ul><ul><li>İyileştiklerinde sikatris dokusu bırakırlar </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Sifiliz tuberoza simpleks </li></ul><ul><ul><li>Sert infiltre görünümde tüberküllerle karakterizedir </li></ul></ul><ul><ul><li>Kıvrımlar veya halkalar meydana getirecek şekilde yayılım gösterirler </li></ul></ul><ul><ul><li>Ülserleşmezler </li></ul></ul><ul><ul><li>İyileştiklerinde sikatris dokusu bırakırlar </li></ul></ul><ul><li>Sifiliz tubero ülseroza </li></ul><ul><ul><li>Ülserleşmiş tüberküllerle karakterizedir </li></ul></ul><ul><ul><li>Bazan istiridye kabuğu şeklinde kurutlanma olur </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikatris dokusu bırakarak iyileşirler </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikatris dokuları üzerinde yeni lezyon oluşmaz </li></ul></ul>SİFİLİZ TUBEROZA-SINIFLANDIRMA
 53. 53. ÜÇÜNCÜ DEVİR SİFİLİZDE DİĞER TUTULUM BÖLGELERİ <ul><li>Kemikler </li></ul><ul><li>Mukozalar </li></ul><ul><li>Üreme organları </li></ul><ul><li>Göz tutulumu </li></ul><ul><li>Sinir sistemi tutulumu </li></ul><ul><li>Diğer organ tutulumları </li></ul>
 54. 54. KEMİK TUTULUMU <ul><li>Sıklıkla tutulum görülür </li></ul><ul><li>En çok yerleştiği kemikler </li></ul><ul><ul><li>Tibia, Fibula </li></ul></ul><ul><ul><li>Frontal ve parietal kemikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Radius ve humerus </li></ul></ul><ul><li>Kemik tutulumları </li></ul><ul><ul><li>Periostit </li></ul></ul><ul><ul><li>Osteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Osteomyelit </li></ul></ul>
 55. 55. ORAL MUKOZA BELİRTİLERİ <ul><li>Damakta gomlar </li></ul><ul><ul><li>Damak perforasyonu </li></ul></ul><ul><li>Burundaki gomlar </li></ul><ul><ul><li>Semer burun </li></ul></ul><ul><li>Dilde </li></ul><ul><ul><li>Diffüz interstisiel glossit </li></ul></ul><ul><ul><li>Gom oluşumları </li></ul></ul>
 56. 56. SİFİLİZ GOMU
 57. 57. GOM KOMPLİKASYONLARI
 58. 58. ÜREME ORGANLARINA AİT BELİRTİLER <ul><li>3.devir sifiliz kadın üreme organlarına yerleşmez </li></ul><ul><li>Erkekte </li></ul><ul><ul><li>Testiste diffüz interstisiel orşit ve gomlar görülür </li></ul></ul>
 59. 59. GÖZ TUTULUMU <ul><li>Gomlar </li></ul><ul><ul><li>Göz kapaklarında </li></ul></ul><ul><ul><li>Sklerada </li></ul></ul><ul><ul><li>İriste </li></ul></ul><ul><li>N.opticus nevriti gelişebilir </li></ul>
 60. 60. SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU <ul><li>Menenjlerde </li></ul><ul><ul><li>Menenjit </li></ul></ul><ul><li>Damarlarda </li></ul><ul><ul><li>Paraliziler, anevrizma ve rüptürler </li></ul></ul><ul><li>Parankimada </li></ul><ul><ul><li>Tabes dorsalis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nevraljik ve preataktik dönem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ataksi dönemi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paralizi dönemi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Progressif paralizi </li></ul></ul>
 61. 61. DİĞER ORGAN TUTULUMLARI <ul><li>Kulaklar </li></ul><ul><li>Akciğer </li></ul><ul><li>Dalak </li></ul><ul><li>Kalp ve damar sistemi </li></ul><ul><ul><li>Aortit ve anevrizmalar Spontan rüptürle ölümler </li></ul></ul><ul><ul><li>Koroner damarlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Myokard </li></ul></ul>
 62. 62. KONJENİTAL SİFİLİZ <ul><li>Tam tedavi görmemiş sifilitik bir gebeden gebeliğin 4. veya 5. aylarında plasenta yolu ile bebeğe geçmek suretiyle meydana gelir </li></ul>
 63. 63. SİFİLİZ KONJENİTA KLİNİK TABLOLARI <ul><li>Sifiliz fötalis </li></ul><ul><li>Sifiliz konjenita prekoks (Süt çocuğu frengisi) </li></ul><ul><li>Sifiliz konjenita tarda (Geç konjenital sifiliz) </li></ul>
 64. 64. SİFİLİZ FÖTALİS <ul><li>Fetus gebeliğin 6-7.aylarında ölür </li></ul><ul><li>Fetusa ait belirtiler </li></ul><ul><ul><li>Deride maserasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Osteokondritis sifilitika </li></ul></ul><ul><ul><li>İnterstisiel hepatit </li></ul></ul><ul><ul><li>Gomlara bağlı çakmak taşı karaciğer </li></ul></ul><ul><ul><li>Pnemoni alba </li></ul></ul>
 65. 65. SİFİLİZ KONJENİTA PREKOKS (SÜT ÇOCUĞU FRENGİSİ) <ul><li>Yeni doğan çocukta görülen sifilizdir </li></ul><ul><li>Belirtiler </li></ul><ul><ul><li>Pemfigus sifilitikus </li></ul></ul><ul><ul><li>Rinitis sifilitika </li></ul></ul><ul><ul><li>Osteokondritis sifilitika - Parrotun Pseudoparalizisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri ve mukoza belirtileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalak büyümesi </li></ul></ul>
 66. 66. PEMFİGUS SİFİLİTİKUS <ul><li>El içi ve ayak tabanında büllerle karakterizedir </li></ul><ul><li>Büller hep birlikte çıkar ve hep birlikte iyileşir </li></ul>
 67. 67. RİNİTİS SİFİLİTİKA (KORİZA SİFİLİTİKA) <ul><li>Burun mukozasında yaygın hiperplazik bir iltihap mevcuttur </li></ul><ul><li>Kanlı cerahatli kokulu bir akıntı vardır </li></ul><ul><li>Burunda kurutlanmaya bağlı tıkanma olur </li></ul><ul><li>Çocuk nefes alırken ıslık sesine benzer özel bir ses çıkarır </li></ul>
 68. 68. PSEUDOPARALİZİ-PARROT (OSTEOKONDRİTİS SİFİLİTİKA) <ul><li>Uzun kemiklerde, diyafiz ile epifiz arasında osteokondrit vardır </li></ul><ul><li>En sık dirseklerde rastlanır </li></ul><ul><li>Hareketler çok ağrılıdır, çocuk hareketsiz kalmayı tercih eder (Sisto belirtisi) </li></ul>
 69. 69. DERİ VE MUKOZA BELİRTİLERİ <ul><li>Akkiz sifiliz 2.devir belirtilerine uyar </li></ul><ul><ul><li>Poliadenopati </li></ul></ul><ul><ul><li>Makül </li></ul></ul><ul><ul><li>Papül </li></ul></ul><ul><ul><li>Püstül </li></ul></ul><ul><ul><li>Alopesiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Plak müköz </li></ul></ul>
 70. 70. DALAK BÜYÜMESİ <ul><li>Doğumdan itibaren mevcuttur </li></ul><ul><li>Dalakla birlikte karaciğer de büyümüştür </li></ul><ul><li>Palpe edildiğinde sert olarak ele gelir </li></ul>
 71. 71. SİFİLİZ KONJENİTA TARDA <ul><li>4 yaşından sonra ortaya çıkar </li></ul><ul><li>Deri belirtileri akkiz sifiliz 3.devir belirtilerine uyar </li></ul><ul><li>Hutchinson triadı bu dönemdeki en önemli bulgudur: </li></ul><ul><ul><li>Hutchinson dişleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Keratitis parankimatoza (interstisiel keratit) </li></ul></ul><ul><ul><li>İç kulak sağırlığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu belirtilere bazan hidrartroz eklenir </li></ul></ul>
 72. 72. HUTCHİNSON DİŞLERİ En fazla üst kesicilerde olmak üzere kesici dişlerin serbest kenarlarının yarım ay şeklinde çentiklenmesi ile karakterizedir. Bu belirti süt dişlerinin dökülmesinden sonra çıkan sabit dişlerde görülür
 73. 73. HUTCHİNSON DİŞLERİ
 74. 74. SİFİLİZ KONJENİTA TARDA’DA DİĞER BELİRTİLER <ul><li>Kılıç kını tibia </li></ul><ul><li>Alnın ileri doğru çıkması (olympien alın) </li></ul><ul><li>İhtiyar yüzü </li></ul><ul><li>İnfantilizm </li></ul><ul><li>Başın çok büyük veya çok küçük olması </li></ul><ul><li>Burun kökünün yassı ve geniş olması </li></ul><ul><li>Tavşan dudağı </li></ul><ul><li>Sert damakta delik </li></ul><ul><li>Çene kemiğinde distrofi </li></ul><ul><li>Dişlerde gelişme geriliği, şekil bozukluğu </li></ul><ul><li>Birinci azının iç tarafında tüberkül oluşumu </li></ul><ul><li>Sindaktili, polidaktili </li></ul><ul><li>Bazı kemiklerin bulunmayışı </li></ul>
 75. 75. SİFİLİZDE SEROLOJİK TESTLER <ul><li>Nontreponemal testler </li></ul><ul><ul><li>VDRL </li></ul></ul><ul><ul><li>RPR </li></ul></ul><ul><li>Treponemal testler </li></ul><ul><ul><li>TPHA </li></ul></ul>Fofolipid yapısındaki antijenlere karşı gelişen IgM ve IgG antikorlarının saptanmasına yönelik testler Treponema palliduma karşı gelişen IgM ve IgG antikorlarının saptanmasına yönelik test
 76. 76. SEROLOJİK TESTLERİN POZİTİFLEŞMESİ <ul><li>Treponemal testler </li></ul><ul><ul><li>Enfeksiyon alındıktan 3 hafta sonra </li></ul></ul><ul><li>Nontreponemal testler </li></ul><ul><ul><li>Şankr çıkışını takiben </li></ul></ul>
 77. 77. SEROLOJİK TESTLERİN SPESİFİKLİĞİ <ul><li>1.Devirde </li></ul><ul><ul><li>VDRL-RPR %60-70 </li></ul></ul><ul><ul><li>TPHA %100’e yakın </li></ul></ul><ul><li>2.Devirde </li></ul><ul><ul><li>VDRL-RPR %100’e yakın </li></ul></ul><ul><ul><li>TPHA %100’e yakın </li></ul></ul><ul><li>3.Devirde </li></ul><ul><ul><li>VDRL-RPR %60-70 </li></ul></ul><ul><ul><li>TPHA %100’e yakın </li></ul></ul><ul><li>Konjenital sifilizde </li></ul><ul><ul><li>Nontreponemal ve Treponemal testler %100’e yakın pozitiftir </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanı için en spesifik test 19 S IgM FTA ABS testidir </li></ul></ul>
 78. 78. 1.VE 2.DEVİR SİFİLİZ OLGULARINDA SPİROKET ARANMASI Karanlık alan mikroskopisi yöntemi kullanılarak yapılır
 79. 79. SİFİLİZ TEDAVİSİ-1 <ul><li>Birinci, ikinci devir ve erken latent sifilizde </li></ul><ul><ul><li>Benzatin penisilin G 2,4 milyon ünite IM veya </li></ul></ul><ul><ul><li>Prokain penisilin 800 000Ü IM (10 gün) </li></ul></ul><ul><ul><li>Penisiline allerjisi olan hastalarda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tetrasiklin 500mg oral 4x1 15 gün veya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eritromisin 500mg oral 4x1 15 gün </li></ul></ul></ul>
 80. 80. SİFİLİZ TEDAVİSİ-2 <ul><li>Geç latent sifiliz ve 3.devir sifilizde </li></ul><ul><ul><li>Benzatin penisilin 2,4 milyon ünite, haftada 1kez, 3 hafta IM veya </li></ul></ul><ul><ul><li>Prokain penisilin G 800 000Ü IM, 15 gün </li></ul></ul><ul><ul><li>Penisiline allerjisi olan hastalarda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tetrasiklin 500mg oral 4x1 30 gün veya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eritromisin 500mg oral 4x1 30 gün </li></ul></ul></ul><ul><li>Nörosifiliz tedavisi </li></ul><ul><ul><li>Kristalize penisilin 12-24 milyon Ü/gün 10 gün </li></ul></ul><ul><ul><li>Benzatin penisilin G 2,4 milyon ünite, haftada 1kez, 3 hafta IM </li></ul></ul>
 81. 81. SİFİLİZ TEDAVİSİ-3 <ul><li>Gebelikte </li></ul><ul><ul><li>Sifilizin devrine göre daha önce sözü edilen tedaviler uygulanır </li></ul></ul><ul><li>Konjenital sifilizde </li></ul><ul><ul><li>Kristalize penisilin 50000Ü/kg/gün IM veya IV bölünmüş iki doz halinde 10 gün veya </li></ul></ul><ul><ul><li>Prokain penisilin 50000Ü/kg/gün IM 10 gün </li></ul></ul>
 82. 82. SİFİLİZLİ HASTALARIN İZLENMESİ <ul><li>Bir yıldan daha kısa süreli sifiliz olgularında </li></ul><ul><ul><li>Tedavi sonrası 3,6,12.aylarda kantitatif nontreponemal testler </li></ul></ul><ul><li>Bir yıldan daha uzun süreli sifiliz olgularında </li></ul><ul><ul><li>BOS’da patoloji yoksa tedavi sonrası 3,6,12, 24.aylarda kantitatif nontreponemal testler </li></ul></ul><ul><ul><li>Nörosifilizde 3-6 ayda bir serolojik incelemeler ve yılda 1 kez BOS incelemesi </li></ul></ul><ul><li>Gebelerde </li></ul><ul><ul><li>Tedavi sonrası doğuma kadar her ay kantitatif nontreponemal testler yapılır. Titrede 4 kat azalma olmazsa tekrar tedavi uygulanır </li></ul></ul>
 83. 83. AİDS Acquired immunodeficiency syndrome
 84. 84. AIDS <ul><li>ETKEN </li></ul><ul><li>HIV VİRÜSÜDÜR </li></ul><ul><li>Bütün vücut sıvılarında bulunur </li></ul><ul><li>Dış ortama dayanıksızdır </li></ul><ul><li>56 derecede 10dk’da inaktive olur </li></ul>
 85. 85. AIDS’DE BULAŞMA <ul><li>Cinsel ilişki ile </li></ul><ul><li>Kan yolu ile </li></ul><ul><li>Perinatal yolla </li></ul>
 86. 86. AIDS’DE RİSK GRUPLARI <ul><li>Homoseksüel ve biseksüel erkekler </li></ul><ul><li>IV uyuşturucu kullananlar </li></ul><ul><li>Sık partner değiştirenler </li></ul><ul><li>Kan transfüzyonu yapılanlar </li></ul><ul><li>Çeşitli kan ürünleri takılanlar </li></ul><ul><li>Emziren enfekte annelerin bebekleri </li></ul><ul><li>Suni döllenen kadınlar </li></ul>
 87. 87. AIDS’DE İNKUBASYON SÜRESİ VÜCUT DİRENCİNE GÖRE AYLARCA VEYA YILLARCA SÜRER
 88. 88. AIDS’IN EVRELERİ <ul><li>Latent dönem </li></ul><ul><li>Persistan generalize LAP dönemi </li></ul><ul><li>AIDS related complex dönemi </li></ul><ul><li>Terminal dönem </li></ul>
 89. 89. LATENT DÖNEM Virüs CD4(+) Lenfosit (Th) makrofaj Tetikleyici faktörler Hücre ölümü
 90. 90. AIDS’TE GÖRÜLEN LABORATUAR BULGULARI <ul><li>Hücresel immünite bozukluğu </li></ul><ul><ul><li>T4 oranında azalma </li></ul></ul><ul><li>Anemi </li></ul><ul><li>Lökopeni </li></ul><ul><li>Trobositopeni </li></ul><ul><li>NK Fonksiyon bozukluğu </li></ul><ul><li>Lökosit kemotaksisinde bozukluk </li></ul><ul><li>Lenfokin salınımında bozukluk </li></ul>ANTİJENLERE KARŞI ANTİKOR CEVABI OLUŞAMAZ
 91. 91. LATENT DÖNEM BULGULARI <ul><li>Aseptik menenjit </li></ul><ul><li>İlaç erüpsiyonları </li></ul><ul><li>HIV antikoru pozitifliği </li></ul>
 92. 92. PERSİSTAN GENERALİZE LAP EVRESİ Ekstra inguinal, En az iki anatomik bölgede yerleşmiş, En az 1cm çapında , En az 3 aydır olan LAP’lar
 93. 93. AIDS RELATED COMPLEX EVRESİ <ul><li>Klinik bulgular </li></ul><ul><ul><li>Oral hairy lökoplaki </li></ul></ul><ul><ul><li>Persisitan Generalize LAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir aydır devam eden idiopatik diare </li></ul></ul><ul><ul><li>En az 1 aydır ve en az 38 derece olan idiopatik ateş </li></ul></ul><ul><ul><li>Vücut ağırlığının %10 kadarı kilo kaybı </li></ul></ul><ul><ul><li>İştahsızlık </li></ul></ul><ul><ul><li>Uykusuzluk </li></ul></ul><ul><ul><li>Gece terlemesi </li></ul></ul>
 94. 94. ORAL HAIRY LÖKOPLAKİ
 95. 95. AIDS RELATED COMPLEX EVRESİ <ul><li>Laboratuar bulguları </li></ul><ul><ul><li>T4 sayısının azalması </li></ul></ul><ul><ul><li>T4/T8 oranında azalma </li></ul></ul><ul><ul><li>Anemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Lökopeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Trombositopeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Hipergamaglobulinemi </li></ul></ul><ul><ul><li>Anerji </li></ul></ul>
 96. 96. TERMİNAL DÖNEM <ul><li>Persistan malignitelerin ve enfeksiyonların görüldüğü dönemdir </li></ul><ul><li>Malign hastalıklar </li></ul><ul><ul><li>Lenfomalar </li></ul></ul><ul><ul><li>Epidemik Kaposi Sarkomu </li></ul></ul><ul><ul><li>Metastatik basal hücreli CA </li></ul></ul><ul><ul><li>Epidermoid CA </li></ul></ul>
 97. 97. KAPOSİ SARKOMU
 98. 98. TERMİNAL DÖNEM <ul><li>Enfeksiyon hastalıkları </li></ul><ul><ul><li>Mantar enfeksiyonları (Dermatofit enf, Oral ve vaginal kandidiazis, derin mantar enfeksiyonları) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pneumocystitis carinii </li></ul></ul><ul><ul><li>Toxoplazma enf </li></ul></ul><ul><ul><li>Viral enfeksiyonlar (Herpes simplex, herpes zoster, EBV, CMV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gr (+), Gr (-) bakteriel enfeksiyonlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Uyuz, pedikülozis, lenfanjit, pyodermiler </li></ul></ul>
 99. 99. ORAL MUKOZA CANDİDİAZİSİ
 100. 100. TERMİNAL DÖNEM <ul><li>Atipik klinik görünüm ve atipik seyir vardır </li></ul><ul><ul><li>Derin ülserlerle karakterize herpes labialis </li></ul></ul><ul><ul><li>Dev molluskum kontagiozum (Pox virüs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dev kondiloma aküminata (genitalde) </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri kuruluğu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dermatomyozit benzeri tablo </li></ul></ul>
 101. 101. AIDS’TE TANI VE TEDAVİ <ul><li>Tanı ELİZA testi ile konur </li></ul><ul><li>Tedavi </li></ul><ul><ul><li>Spesifik tedavisi yoktur </li></ul></ul><ul><ul><li>Epidemik Kaposi Sarkomunda Interferon tedavisi </li></ul></ul><ul><ul><li>HIV replikasyonunu önleyici Azidotimidin </li></ul></ul><ul><li>Korunma </li></ul><ul><ul><li>Formaldehit ile yüzey dezenfeksiyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Enjektör ve bistüri batma durumunda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dezenfeksiyon / bir miktar kan akıtma / tekrar dezenfeksiyon yapılmalı </li></ul></ul></ul>
 102. 102. Ulcus Molle ( Şankroid) <ul><li>Etken Haemophilus ducrei </li></ul><ul><li>Ülser veya şişmiş lenf nodundan yapılan yayma preparatlarda hem intrasellüler, hem de ekstrasellüler olarak bulunur. </li></ul><ul><li>Balık sürüsü görünümünde iki ucu yuvarlak veya daha koyu boyanmış kısa çomaklar şeklinde görülür. (gram boyama- Giemsa) </li></ul>
 103. 104. <ul><li>Sosyohijyen şartları iyi olmayan kesimde görüldüğü ileri sürülmektedir. </li></ul><ul><li>Savaş yıllarında daha çok ortaya çıkmaktadır. </li></ul><ul><li>HIV yayılmada önemli bir faktör olarak yer almaktadır. </li></ul>
 104. 105. Klinik Belirtiler <ul><li>İnkübasyon süresi 2-3 gün olarak kabul edilir. </li></ul><ul><li>İlk lezyon papüldür püstüle dönüşür ülser oluşur ( dermal damarlardaki trombin) </li></ul><ul><li>hassas </li></ul><ul><li>ağrılı </li></ul>
 105. 106. <ul><li>3- 20 cm. çapında </li></ul><ul><li>kenarları düzensiz </li></ul><ul><li>etrafında ince eritem alanı </li></ul><ul><li>kenarları dekole </li></ul><ul><li>ülser yumuşak </li></ul><ul><li>Dokununca kolay kanar </li></ul><ul><li>Zeminde cerahatli eksuda çürük kokusu </li></ul>
 106. 107. <ul><li>Ülser sayısı birden fazla olabilir </li></ul><ul><li>Bu sayının artışı otoinokülasyona bağlı </li></ul><ul><li>Sünnetsiz erkeklerde prepisyum orifisinde yerleşir </li></ul><ul><li>Sıklıkla fimozis parafimozis gelişir </li></ul>
 107. 108. <ul><li>Kadında </li></ul><ul><li>- labiumlar </li></ul><ul><li>- vagina </li></ul><ul><li>- klitoris </li></ul><ul><li>Anal bölgede de ülser oluşabilir ( homoseksüel </li></ul>
 108. 109. <ul><li>Ülser geliştikten sonra günler veya haftalar içinde olguların %50- 60 ında adenopati gelişir (bilateral veya unilateral) </li></ul><ul><li>Lenfadenopatilerin yaklaşık yarısında süpürasyon da gelişir ve abse şeklini alır (bubo) sinuslar oluşabilir </li></ul><ul><li>Ulcus molleli olguların % 3,5’inde üretrit gelişir </li></ul>
 109. 110. <ul><li>Ayırıcı tanı: sifiliz şankrı </li></ul><ul><li>Bazen sifiliz şankırı ve ulcus molle birarada olabilir </li></ul><ul><li>ulcus mikstum (rolet şankr) </li></ul><ul><li>Tedavi: Eritromisin 2gr/ gün (7 gün) </li></ul><ul><li>Amoksisilin 250mg.günde 3 kez + Klavulonik asit 125mg. günde 3 kez ( 7 gün) </li></ul>

×