Psv 1

2,091 views

Published on

psv ppismp

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Psv 1

 1. 1. Saturday 6/25/2013
 2. 2.  Pendidikan seni adalah program pendidikanyang bersistem,terancang dan prestasinyaboleh diukur bagi memenuhi keperluanindividu. Keperluan individu ini dapat dicapai melaluiaktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dankemahiran mengenai proses,teknik dan mediaserta pembentukan nilai. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedahyang digunakan dalam menghasilkanseni,mempelajari sejarah dan antropologiseni,membezakan makna seni,dan melihat nilaihasil seni individu.
 3. 3.  Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan:-a) Penyataan diri self-expressionb) Pengalaman 2D/3D (sensasi visual dansentuh)c) Bahasa Seni (laras bahasa)d) Kandungan/Isi/Mesej (Contents /makna)
 4. 4.  Bermaksud meluahkan atau menyatakan apa yang dirasadan difikir secara bebas. Penyataan atau luahan ini haruslah ada mediumnya danmedium itu biasanya berupa permukaan yang bolehdicalitkan atau digoreskan. Catan, arca, lukisan merupakan produk hasil daripadaekspresi diri ini dalam konteks seni visual. Kanak-kanak merupakan golongan yang gemarmenyatakan ekspresi diri ini. Ekspresi diri kanak-kanakadalah lebih tulen kerana mereka menyatakan perasaantanpa sedar dan tanpa diarah oleh sesiapa. Sebab itukita kerap melihat kanak-kanak suka menconteng.Tampakan yang mereka hasilkan nampak bersahaja dantidak terkawal. Golongan pelukis pula menyatakan ekspresi diri merekamelalui catan, arca atau lukisan. Contoh pelukis sepertiVincent Van Gogh, Jackson Pollock.Kesimpulannya, Seni Visual adalah penyataanperasaan, emosi, idea dan manifestasi fikiran.
 5. 5.  Seni Visual juga dikenali dan difahami sebagai sesuatuyang bersifat 2D atau 3D secara fiziknya. Deria sentuh dan deria penglihatan terlibat dalamkonteks ini. Arca, ukiran merupakan produk seni yang boleh dinikmatimelalui sentuhan dan bersifat 3D. Manakala catan, lukisan, cetakan merupakan produk seniyang boleh dinikmati dengan deria penglihatan danbersifat 2D.
 6. 6.  Seperti juga bidang yang lain, seni tampak jugamempunyai laras bahasanya sendiri. Bidang sastera ada laras bahasa sendiri sepertimonolog, imbas kembali, dan lain-lain. Seni tampak pula mempunyai laras bahasanya sendiriseperti unsur-unsur seni (warna, jalinan dan lain-lain), prinsip rekaan (kontra, harmoni, pergerakan danlain-lain), bahan dan alat (berus, plaster, cat minyakdan lain-lain), teknik dan gayaan (basah atasbasah, realistik dan lain-lain). Tanpa pengetahuan laras bahasa ini, seni dilihattanpa makna.
 7. 7.  Seni Visual juga diertikan sebagai suatu produk yangmempunyai makna atau isi. Sebelum wujudnya fotografi manusia merakam peristiwadalam bentuk visual 2D seperti manuskrip, lukisandinding, catan dinding dan seumpamanya. Contoh dalamlukisan dinding di pyramid mesir atau catan lanskap olehAbdullah Arif (Ladang Kelapa ). Seni tampak atau visual juga merakamkan pencapaianmanusia dan menggambarkan tentang nilai, kepercayaan dansikap social. Karya seni merupakan rakaman sejarah dan budaya secaratampak.Biasanya mesej atau maksud dalam sesuatu karya seni visualitu hanya diketahui secara jelas oleh pihak primer iaitupengkarya sendiri. Ia ditafsir secara berlainan oleh pihak kedua (sekunder)atau pengkritik/audien.
 8. 8. 1. Seni secara umum agak luas : seni tari, seni muzik, seni bina, senilakon, seni silat, seni ukir, seni lukis, seni kraf, seni penulisan dansebagainya. Kesenian ini sebenarnya ada kategorinya sendiriumpamanya Seni Persembahan (meliputi seni lakon, seni suaradan sebagainya), Seni Penulisan Kreatif (penulisancerpen, puisi, skrip drama dan sebagainya), dan SeniVisual/Tampak (meliputi seni Kraf, seni lukis, seni ukir, seni binadan sebagainya).2. Visual atau Tampak secara terminologinya bermaksud bolehdilihat atau disentuh. Jadi yang tergolong dalam sesuatu yangboleh dilihat dan disentuh ialahcatan, lukisan, arca, ukiran, binaan bangunan dan sebagainya. Iabukan setakat dilihat tetapi ia perlu difahami maksudnya atausekurang-kurangnya teknik membuatnya, siapamembuatnya, mengapa ia dibuat, apa fungsinya, aparujukannya, apa ideanya dan sebagainya. Maka ini akan menjuruskepada apresiasi pula di mana proses pemahaman dan kritikanberlaku baik secara lisan mahupun bertulis.3. Proses apresiasi ini pula melibatkan penggunaan laras bahasatampak tertentu seperti unsur-unsur seni(garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan, dan warna), prinsip rekaan(harmoni, kepelbagaian, kontra, penegasan, imbangan, pergerakan/irama/rentak/pengulangan, kesatuan dan ekonomi), bahan danalat, teknik dan gayaan, terminologi dan simbol. Komunikasi akanmenjadi lebih berkesan jika laras bahasa ini dikuasasi sepenuhnyaoleh individu atau masyarakat
 9. 9. • Perkembangan seni visual bermula.• Pendekatan kaedah seni catan easel.1930-an – 1940-an• Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.1950-an• Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat.• Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, keseniantradisi, seni abstrak dan semi abstrak.1960-an•Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdayasaing lagi.1970-an•Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukisberpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat.1980-an – 1990-an• Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas.
 10. 10. Tokoh Barat :a) Plato (347 SM) :- Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada kebenaran . Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepadakebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dankeindahan. Diikatkan dengan perlakuan,akhlak, nilai dan moral . Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya danmeningkatkan perpaduan.- Lukisan dibincang dengan konsep imitasi- membandingkan lukisan dengan kebenaran- Pelukis meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.
 11. 11. b) Socrates (469-399 sm) :- Penghasilan seni bersandarkan dari idea atau buah fikiran.c) Herbert Read :- Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkankeceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni alat untuk mendidik seseorang Seni boleh menyatukan semua Negara (pendidikan dan pembentukan diri )d) Aristotle ( 384-322SM) :- pelukis tidak meniru tapi memberi struktur bentuk kepada benda alam maka seniitu baik.e) John Dewey (1859 – 1952) :- Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Memberi kebebasan kepada kanak-kanak menyusun pengalaman untukmencerdaskannyaf) Feldman :- Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.Tokoh Timura) Al-Ghazali :- Seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. Seni menuju kepada Al-Falah ( keredhaan Allah) Pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk dan beriman)
 12. 12. ASAS SENI REKAUNSUR SENIGarisanRupaBentukJalinanRuangWarnaPRINSIP REKAANHarmoniKontraPenegasanImbanganIrama dan pergerakanKepelbagaianKesatuan
 13. 13. GARISAN cantuman satu siri titik-titik. unsur seni terpenting dalam aktiviti melukis, menggambar dan menulis.a) Jenis-jenis Garisan:- dikelaskan berdasarkan penggunaan bahan atau teknik yangmenentukan rupa bentuk dan sifatnya.:- Contohnya, pen marker akan memberikan garisan tebal, pen memberikankesan garisan halus manakala berus dan dakwat memberi kesan garisankasar.· Garisan Tebal· Garisan kasar· Garisan nipis· Garisan berlingkar· Garisan berbulu· Garisan pancaran· Garisan beralun· Garisan zig-zag· Garisan Putus-putus
 14. 14. b) Garisan pada Alam Sekeliling:- Garisan juga wujud pada objek alam sekeliling dan objek buatanmanusia dalam rupa garisan yang tersembunyi di sebalik bentukasalnya.c) Kedudukan Garisan dapat menimbulkan pelbagai Kesan Perasaan :-1. Garisan melintang -Memberi gambaran tenang2. Garisan pepenjuru - memberi gambaran pergerakan3. Garisan tegak - memberi gambaran teguh dan stabil4. Garisan pancaran - memberi gambaran bertenagad) Garisan Pergerakan:- dapat mencipta pergerakan ilusi dengan menghasilkan garisanberulang-ulang.:- Garisan berlingkar , Garisan beralun ,Garisan bergetare) Garisan untuk menimbulkan Bentuk:- berupaya menimbulkan bentuk dengan menggunakan ton garisan.:- garisan yang rapat menimbulkan ton gelap manakala garisan yangberjarak atau jarang menimbulkan ton cerah.
 15. 15. RUPA hasil daripada pertemuan hujung garisan dengan permulaannya. dihasilkan daripada garisan, warna dan jalinan.pertemuan antara permulaan danpenghujungsesuatu garisan menghasilkan rupa
 16. 16. a) Rupa Geometri rupa yang mempunyai sudut seperti bulatan, tiga segi, empat segi dan lain-lainrupa yang bersudut. dicipta dengan menggunakan alatan khas iaitu pembaris, set geometri denganukuran-ukuran tertentu
 17. 17. b) Rupa Organik Rupa yang bebas tanpa sudut, dan direka secara spontan.
 18. 18. BENTUK:- 1. Bentuk mempunyai struktur jisim dan isi padu. Ia mempunyailebih daripada satu permukaan dan bersifat tiga dimensi (3D)2. Bentuk merupakan satu unsur yang amat penting dalampenghasilan karya seni yang bersifat realistik.3. Penggunaan unsur-unsur seni yang lain dapat digunakan bagimenghasilkan bentuk seperti garisan, jalinan, rupa, ruang danwarna.4. Garis luar sesuatu objek yang akan berubah mengikut arahpandangan mata.Ciri-ciri bentuk :-1. Bersifat tiga dimensi (3D) – mengandungi ketinggian, lebardan kedalaman2. Berstruktur - mempunyai rangka yang membolehkanmembentuk form atau isipadu dengan tepat dan sempurna3. Boleh dilihat dari semua arah – mempunyai lebih dari satupermukaan4. Terdapat bayangan – mempunyai kesan cahaya dan bayang
 19. 19. Jenis-jenis Bentuk :-A. Bentuk Konkrit1. Bentuk sebenar yang bersifat 3 dimensi dan dapat dirasa, disentuh dandilihat daripada pelbagai sudut.2. mempunyai ciri-ciri nyata dan maujud (benar-benar wujud di hadapanmata)3. Contoh benda berbentuk konkrit ialah seperti batu, kayu, meja, keretadan sebagainya.mejabola
 20. 20. B. Bentuk Ilusi1. bentuk ilusi ialah bentuk yang dihasilkan melalui kemahiranpenggunaan unsur-unsur seni seperti warna, garisan dan lain-lain2. Bentuk objek yang dilihat dan dihasilkan melalui lukisan, catan,fotografi, cetakan atau pada permukaan rata (bersifat dua dimensi)3. Bentuknya tidak dapat disentuh tetapi hanya dapat dinikmatimelaluideria penglihatan.4. Bagi menghasilkan karya 2 dimensi yang dapat mencipta bentuk,penggunaan kesan cahaya dan bayang merupakan faktor terpenting.Vincent Van Gogh Still Life"
 21. 21. JALINAN1. Jalinan merupakan kesan yang terdapat pada permukaansesuatu benda, seperti kesan pada permukaan kulitdurian, kulit rambutan, tapak kasut, kulit kayu, bulukucing, belang pada harimau dan lain-lain.2. Jalinan pada benda buatan manusia dan benda ciptaanTuhan memberi kesan tampak yang berbeza.3. Setiap objek yang berjalinan, mempunyai fungsi dan nilai-nilaiyang tersendiri.jalinan pada keratan rentas batang pokokjalinan pada kulit harimau belang
 22. 22. jalinan pada kulit siputrekahan pada tanahjalinan kasar pada permukaan batujalinan berduri pada kulit durian
 23. 23. Jenis-jenis Jalinan :- Jalinan Sentuh :-a. Merupakan kesan permukaan yang dapat dilihat dan dirasa melaluisentuhan seperti, permukaan batu, kulit kayu, kulit kerangb. Jalinan sentuh dapat dipindahkan ke permukaan 2 dimensi melaluibeberapa teknik seperti capan, cetakan, gosokan dan sebagainya.Jalinan Sentuh - kulit kerangJalinan Sentuh - tayar motorsikal
 24. 24.  Jalinan Tampak :-a) merupakan kesan jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasamelalui sentuhan seperti, sayap rama-rama, kulit tembikai, kertas pembaluthadiah, kertas dinding, corak tekstil dan sebagainya.Jalinan Tampak - kertas dinding Jalinan Tampak - kulit tembikai
 25. 25. RUANG1) Ruang bermaksud kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek,jarak diantara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek.2) Ruang ialah susunan objek-objek yang menimbulkan perbezaan jarakdan kedudukan pada gubahan.3) Perbezaan saiz objek dapat menimbulkan ruang dekat dan jauh atauruang timbul dan tenggelam mengikut sesuatu susunan yang tertentu.4) Terdapat 2 jenis :- ruang nyata : ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit sepertiarca. ruang tampak : ruang ilusi yang timbul dalam seni tampak sepertilukisan,catan,dan cetakan.5) Garisan grid perspektif digunakan untuk menimbulkan ruang dan ilusitiga dimensi pada permukaan dua dimensi.Perspektif 1 titik lenyapPerspektif 3 titik lenyap
 26. 26. WARNAWarna Asaswarna asas - merah, biru dan kuning1. Warna asas atau warna primer merupakan warna dasar sesebuah warna2. Warna-warna yang tidak boleh dibuat daripada campuran warna laintetapi boleh menghasilkan warna kedua dan ketiga3. Mempunyai kuasa yang hebat4. Digunakan dalam penghasilan seni seperti poster, bendera, logo,lencana dan sebagainya
 27. 27. Warna Sekunderwarna sekunder - jingga, ungu dan hijau1. Juga dipanggil warna kedua2. Warna sekunder dicipta daripada campuran dua warna asas.Warna sekunder = warna asas + warna asas3. Warna sekunder ialah jingga, ungu dan hijaua. Jingga = merah + kuningb. ungu = merah + biruc. hijau = kuning + biru
 28. 28. Warna tertier1. Dicipta daripada campuranwarna asas dan warna sekunderdi sebelahnya dalam roda warnawarna tertier = warna asas + warna sekunder2. Warna tertier terdiri daripadaa. biru ungu = biru + ungub. biru hijau = biru + hijauc. kuning jingga = kuning + jinggad. kuning hijau = kuning + hijaue. merah jingga = merah + jinggaf. merah ungu = merah + ungu
 29. 29. HARMONI Tindak balas tampak di dalam alam dan karya seniyang menyepadukan unsur-unsur seni sepertigarisan, warna, rupa, bentuk, jalinan dan ruang. Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikutcara yang tertentu. Harmoni tidak wujud jika adaciri-ciri yang bercanggah. Harmoni mewujudkankeselesaan, kesesuaian, keseragaman, ketenangandan kesatuan.
 30. 30. Harmoni di alam sekelilingHarmoni warna, jalinandan bentukHarmoni warna dansusunan pokok
 31. 31. KONTRA Wujud unsur seni yang bertentangan antarasatu sama lain. Ciri-ciri :a. Mempunyai kaitan dengan fokusb. Mempunyai ciri-ciri bertentanganc. Memberi penumpuan dan penegasand. Mengelakkan kebosanankontra pada objek buatanmanusia
 32. 32. PENEGASAN sesuatu unsur yang menarik perhatian danmemberi tumpuan yang ketara kepada sesuatuobjek. Fungsi Penegasan :-* Menjadi fokus atau tumpuan* Menarik perhatian* Mengelakkan kebosanan
 33. 33. jenis yang berbezasaiz yang berlainanarah yang berlainanbentuk yang lain
 34. 34. IMBANGAN padan dan tidak berat sebelahimbangan dapat dilihat dari beberapa aspek
 35. 35. IRAMA dan PERGERAKAN Keadaan sesuatu benda yang tidak diam atauyang sentiasabergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar, bersinar, berpusing dan sebagainya.pergerakan dan irama dalam karya seni visual
 36. 36. KEPELBAGAIAN Keadaan kombinasi pelbagai gaya, nilai danidea yang berbeza dalam suatu gubahanhasil daripada perlanjutan, gayaan dan kontradalam penggunaan unsur seni dan prinsiprekaan. Kepelbagaian digunakan untuk menimbulkannilai estetika yang tidak membosankan.kepelbagaian juga boleh menimbulkan kontra.
 37. 37. kepelbagaian dalam karya seni visualkepelbagaian dalamkehidupan seharian
 38. 38. KESATUAN wujud pada suatu gubahan yang semuaunsur di dalamnya sama tema atau idea.kesatuan rupakesatuan dialam sekeliling
 39. 39. THEENDprepared by : LIM LI TING, LOOI ZHUO YING, LING KA YIN

×