Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eργασία - Eπάγγελμα

1,661 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eργασία - Eπάγγελμα

 1. 1. Εργασία- Επάγγελμα
 2. 2. Επιλογή επαγγέλματος Κριτήρια: 1) Δυνατότητες ατόμου, ταλέντα, ενδιαφέροντα. 2) Ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. 3)Αμοιβή που προσφέρει + επαγγελματική αποκατάσταση. 4) Κοινωνική αναγνώριση 5) Σπουδές που απαιτούνται. 6) Οικογένεια-κοινωνικό περιβάλλον.
 3. 3. Οφέλη από τη σωστή επιλογήεπαγγέλματος Κάλυψη βιοποριστικών αναγκών. Ανάπτυξη συναδελφικότητας και συνεργασίας. Δημιουργικότητα. Καλυτέρευση της ψυχικής υγείας (ασφάλεια, ανεξαρτησία, ισορροπία, αποφασιστικότητα, διάκριση, κ.α) Αύξηση παραγωγικότητας Ενίσχυση εθνικής οικονομίας
 4. 4. Επιπτώσεις από τη λανθασμένηεπιλογή επαγγέλματος Το άτομο χάνει το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητά του. Λειτουργεί μηχανιστικά στην εργασία του. Δεν ενδιαφέρεται για την εξέλιξή του. Ψυχολογικές διαταραχές (ανία, κόπωση, εργασία = καταναγκαστικό έργο)
 5. 5. Η σημερινή κατάσταση Συνήθως σήμερα το επάγγελμα θεωρείται καταναγκαστικό γιατί: 1) οι περισσότεροι το επιλέγουν με βάση τις χρηματικές απολαβές και όχι τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. 2)η εξειδίκευση κυριαρχεί και εμποδίζει τις πρωτοβουλίες του ατόμου. 3)η ανεργία και ο ανταγωνισμός αυξάνουν το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και της καταξίωσης.
 6. 6. Εξειδίκευση Ορισμός: η αποκλειστική ενασχόληση με έναν τομέα της επιστήμης ή της τεχνικής με στόχο την καλύτερη μελέτη και απόδοση του ανθρώπου πάνω στον τομέα αυτό.
 7. 7.  Γιατί είναι αναγκαία; ΠαράγοντεςΑ) αλματώδης η ανάπτυξη τεχνολογίας και επιστήμης Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γνωρίζει ολόκληρο τον τομέα ή το αντικείμενό του.Β) δημιουργία πολλών νέων επαγγελμάτωνΓ) επιστημονικός και οικονομικός ανταγωνισμός Νέα μηχανήματα, ταχύτητα, οργάνωση
 8. 8. Εξειδίκευση Θετικά  Αρνητικά Επαρκής γνώση  Τυποποίηση εργασίας αντικειμένου. =επανάληψη =ρουτίνα. Βελτίωση παραγόμενου  Ο εργαζόμενος δε βλέπει προϊόντος. ολοκληρωμένο το προϊόν Επιστημονική και της εργασίας του = χάνει τεχνολογική πρόοδος. τη χαρά της δημιουργίας. Αξιοποίηση προσόντων  Η επιστήμη χάνει το του εργαζόμενου. κοινωνικό της Ανάπτυξη περιεχόμενο= η επιστήμη για την συλλογικότητας: επιστήμη. απαιτείται η συνεργασία διαφορετικών  Κοινωνική ιεράρχηση= ειδικοτήτων για την ανώτατα στελέχη- παραγωγή ενός ανώτερα στελέχη- προϊόντος. υπάλληλοι-εργάτες- ανειδίκευτοι εργάτες.
 9. 9. Προϋποθέσεις Το άτομο παράλληλα με την απόκτηση ειδικών γνώσεων θα πρέπει να ενδιαφερθεί και για την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Η κοινωνία μας χρειάζεται καλλιεργημένους ειδικούς και όχι στυγνούς τεχνοκράτες. Ο επιστήμονας γίνεται κοινωνικά ευαισθητοποιημένος και συμβάλλει στην κοινωνική εξέλιξη.
 10. 10. Ανεργία Ορισμός: η κατάσταση έλλειψης εργασίας, οπότε και υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης: προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας για πολλούς ενδιαφερόμενους.
 11. 11.  Ιστορική αναδρομή Πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο που σχετίζεται με την οργάνωση της κάθε κοινωνίας. Παρουσιάζεται σε χρονικές περιόδους αλλαγών π.χ. Βιομηχανική Επανάσταση, Μεσοπόλεμος (1920-30). Σήμερα το φαινόμενο μαστίζει την ΕΕ και συζητιέται , για πρώτη φορά, η άρση του δικαιώματος πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.
 12. 12. Μορφές Σταθερή: φυσιολογικό ποσοστό 2-3%. Εποχιακή: κυμαίνεται ανάλογα με τις εποχές του έτους. Δημογραφική: όταν υπάρχει αυξομείωση του πληθυσμού (π.χ. μεταναστευτικά ρεύματα, συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα). Διαρθρωτική: προκαλείται με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας (έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και περνάει χρόνος ώσπου το εκπαιδευτικό σύστημα να τους δημιουργήσει). Επιλεκτική: πλήττει ορισμένες ομάδες πληθυσμού π.χ. νέους, γυναίκες, ανειδίκευτους εργάτες.
 13. 13. Αίτια Έλλειψη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Νέα τεχνολογία (διαρθρωτική ανεργία). Δημογραφικές μεταβολές. Επαγγελματικός ρατσισμός= υπερεκτίμηση πτυχίων Δημιουργία πτυχιούχων ανέργων.
 14. 14.  Ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός. Έλλειψη επενδύσεων από τους επιχειρηματίες.
 15. 15. Συνέπειες Περιθωριοποίηση άτομου. Αναξιοποίητο εργατικό δυναμικόΜείωση εσόδων κράτους + παραοικονομία. Εκμετάλλευση ανέργων= φτηνό εργατικό δυναμικό, ανασφάλιστο. Οικονομική εξαθλίωση, φτώχεια. Ψυχολογικά προβλήματα.
 16. 16. Μέτρα Πριμοδότηση εξαγωγών+ ανταγωνιστικότητα οικονομίας. Ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών κυρίως στην περιφέρεια. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Επιμόρφωση των νέων και του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.
 17. 17.  Για την ανεργία στη ΕΕ δεςhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=864&langId=el
 18. 18. Επαγγελματικός προσανατολισμός Ορισμός: το σύνολο των ενεργειών μέσω των οποίων παρέχεται στους νέους συστηματική επιστημονική βοήθεια και πληροφόρηση, ώστε να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα. Έτσι μπορούν να οδηγηθούν στις καλύτερες και καταλληλότερες γι’ αυτούς επαγγελματικές επιλογές.
 19. 19. Δυσκολίες Αστάθεια του νεανικού χαρακτήρα. Ο επαγγελματικός ορίζοντας αλλάζει συνεχώς, έτσι ώστε οι προβλέψεις και οι πληροφορίες των ειδικών να καθίστανται αναξιόπιστες. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΠ δες τη Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής και Ε

×