Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joustava 6+6+6 - YKAn ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) julkaisi 13.12.2016 ehdotuksen perhevapaiden uudistamiseksi. YKAn malli pohjautuu THL:n tutkijoiden jo vuonna 2006 ensimmäisen kerran esittämään 6+6+6-malliin, jota on YKAn ehdotuksessa muokattu lisäämällä vapaiden käytön joustoja sekä huomioimalla nykyistä paremmin perheiden moninaisuus.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Joustava 6+6+6 - YKAn ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi

 1. 1. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Joustava 6+6+6 YKAn ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi
 2. 2. Perhevapaajärjestelmä kaipaa uudistusta Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmää tukemaan tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää, helpottamaan työn ja hoivan yhteensovittamista sekä huomioimaan paremmin erilaisten perheiden tarpeet. YKAn ehdotus perhevapaiden uudistamisesta pohjautuu 6+6+6-malliin, jota on muokattu lisäämällä käytön joustoja sekä huomioitu nykyistä laajemmin perheiden moninaisuus ja erilaiset tarpeet. 6+6+6-malli on alun perin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkijoiden vuonna 2006 esittämä malli.
 3. 3. Joustava 6+6+6-malli • Vanhempainvapaata 18 kk • Lisäksi synnyttävälle äidille 24 pv ennen lapsen syntymää • Kummallekin juridiselle vanhemmalle oma 6 kk kiintiö, jota ei voi siirtää pois • Vapaasti jaettavissa olevia päiviä (6 kk) vanhemmat voivat käyttää ja jakaa itse haluamallaan tavalla tai siirtää myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle • Yksinhuoltaja voi pitää kaikki vapaat tai siirtää oman 6 kk kiintiönsä ylittäviä vapaita myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle • Vapaita voidaan käyttää perheen haluamassa järjestyksessä • Ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan korvaustaso enintään 80% etuuden perusteena olevasta palkasta
 4. 4. Nykyiset perhevapaat 6+6+6
 5. 5. Keskeisimmät uudistukset verrattuna nykyiseen: • Ansiosidonnaisesti korvatun vanhempainvapaan kesto pitenee 18 kuukauteen – Nykymallissa lapsi n. 11 kuukautta vanha, kun vanhempainvapaat loppuvat • Isille kiintiöidään kolmasosa vanhempainvapaasta – Nykyään isille kiintiöityä vapaata 54 päivää (n. 17 % kaikista vanhempainvapaista) • Perheiden moninaisuus huomioidaan nykyistä paremmin – 6 kk kiintiöt juridisille vanhemmille riippumatta asuinjärjestelyistä – 6 kk vapaasti jaettava kiintiö helpottaa esim. uusperheiden ja sateenkaariperheiden tilanteita • Vapaita voi käyttää nykyistä joustavammin
 6. 6. Joustava 6+6+6: vapaiden käyttö joustavaa • Vapaata voi pitää pitkinä tai lyhyinä jaksoina • Vanhempainrahan voi käyttää puolitettuna, jolloin vapaan kesto pitenee vastaavasti – 1 kk vanhempainrahakautta kokonaisena = 2 kk puolitettua vanhempainrahakautta • Vanhemmat voivat olla yhtä aikaa vapaalla kahden kuukauden ajan, muuten vanhempainrahaa maksetaan vain yhdelle lasta hoitavalle aikuiselle kerrallaan • Työskentelypäiviltä ei saa etuutta, mutta päivä säästyy käytettäväksi myöhemmin • Vapaita voi käyttää, kunnes lapsi on 10-vuotias Vapaiden pidempi kesto ja joustavat käyttötavat mahdollistavat kotihoidontuesta luopumisen
 7. 7. Käyttöesimerkki: Vapaat jaettu tasan kahden vanhemman kesken
 8. 8. Käyttöesimerkki: Vapaat jaettu kolmen vanhemman kesken, osa vapaasta puolitettuna
 9. 9. Perhevapaita tulee uudistaa: • Tukemaan tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää – Isät käyttävät pääasiassa heille kiintiöityjä perhevapaita (niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa) – Kiintiöimällä nykyistä suuremman osan vapaista lapsen isälle (tai toiselle juridiselle vanhemmalle) antaa yhteiskunta tukensa sille, että vanhemmuus on molempien vanhempien asia – Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen sukupuolten kesken parantaisi naisten työmarkkina-asemaa ja jakaisi myös vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvia välillisiä kustannuksia nykyistä tasaisemmin • Vastaamaan paremmin perheiden moninaisuutta ja erilaisia tarpeita – Nykyinen perhevapaajärjestelmä perustuu varsin perinteiseen perhenormiin, mikä vaikeuttaa esim. yksinhuoltajaperheiden, uusperheiden ja sateenkaariperheiden perhevapaajärjestelyjä • Tukemaan työn ja perheen joustavaa yhteensovittamista – Lyhyiden työskentelypätkien tai osa-aikaisen työn yhdistäminen vanhempainvapaaseen on nykyisin jäykkää – Mahdollisuus myöhentää vapaita helpottaisi lasten hoidon järjestelyä myös myöhemmin, esim. päiväkodin kiinnioloaikoina
 10. 10. Arvio ehdotuksen kustannuksista • Vanhempainpäivärahan taso nousee – Vanhempainpäivärahan korvaustaso enintään 80 % etuuden perusteena olevasta palkasta – Minimitasoisia päivärahoja korotetaan 14,3 % • Kustannukset valtiontalouteen verrattuna nykyisiin vanhempain- ja hoitorahakustannuksiin +200 M€ (+14 %) – Vertailu v. 2015 toteutuneisiin kustannuksiin – Järjestelmän kokonaiskustannus 1,6 mrd€ (vrt. 1,4 mrd€ vuonna 2015) – Mikäli kotihoidontuki poistuu, tulee kotihoidontuen kuntalisän poistumisesta kuntatalouteen säästöä 40 M€ – Isien käyttämien vapaapäivien arvioitu kolminkertaistuvan nykyisestä (22 à 60 arkipäivää) – Ei huomioitu dynaamisia vaikutuksia, esim. perheiden ostovoiman kasvu, varhaiskasvatuksen kysynnän muutokset, naisten työmarkkina- aseman parantuminen
 11. 11. Vanhempainetuuden taso, €/pv
 12. 12. Lisätietoja: asiantuntija Piritta Jokelainen piritta.jokelainen@yhteiskunta-ala.fi

×