Tot slot  Richard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de Graag  Boven jezelf uitstijgen | Column Rijk S...
Tot slotRichard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de GraagBoven jezelf uitstijgen | Column Rijk Smitskamp...
Tot slot   Richard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de Graag   Boven jezelf uitstijgen | Column Rijk...
Tot slotRichard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de GraagBoven jezelf uitstijgen | Column Rijk Smitskamp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interview Richard Martens Ygenwijs Magazine Editie 5

1,153 views

Published on

Interview met de jonge, talentvolle scheidsrechter Richard Martens in Ygenwijs Magazine.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interview Richard Martens Ygenwijs Magazine Editie 5

 1. 1. Tot slot Richard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de Graag Boven jezelf uitstijgen | Column Rijk Smitskamp Liefhebber | Column Petra Kruijt8 Interview Richard Martens Mink van der Weerden | Ygenwijze sporter | 1988 | Tekst Sandra Bats | Foto’s Tessa Wiegerinck Ebrahim Hemmatnia | Ygenwijs&wereldwijd | 1976 | Tekst Mathias de Graag | Foto’s Tessa Wiegerinck Voorwoord SportbYlage | Tekst Sander Roovers | Foto Tessa Wiegerinck “Als ik niet de beste fluiter ben, hoor ik ook niet in de internationale top” Een interview met de ambitieuze scheidsrechter Richard Martens Richard Martens Op onverwachte situaties precies goed kunnen re- Een mooie droom. Waar is deze begonnen? ageren. Richard Martens (27) vergelijkt de passie “Op het voetbalveld. Het is zo gegroeid. Ik ken col- van een olympische sporter graag met zijn vak als scheidsrechter op het voetbalveld. “Met alle kennis lega’s die tijdens hun jeugd al riepen dat ze scheids- en training die je als professional hebt, op de juiste rechter wilden worden. Dan ging de rest voetbal- momenten kunnen ingrijpen. Daar zit voor mij de len en toen zei zo’n kereltje: ‘Laat mij maar lekker uitdaging van dit vak.” Ygenwijze Mathias interviewt fluiten.’ Bij mij is het eigenlijk gekomen door de in- het jonge talent uit Rijsbergen teresse in sport. Ik vind sport het mooiste dat er is. Sporten als tennis, zwemmen, voetbal en hockey Je combineert je werk als scheidsrechter bij de vind ik geweldig. Maar het is ook de passie van het KNVB nu nog met het werk bij een productiebe- volgen. Bijvoorbeeld het kijken naar teletekst tij- drijf in sportkleding. Maar als het aan jou ligt, blijf dens de Olympische Spelen of de Tour de France. je dat niet heel je leven doen. Toch? Ik kan gerust een hele middag naar een etappe kij- “Dat klopt. We hebben een eigen merk. Ik ben ver- ken. Daar kan ik erg van genieten. Zelf voetbalde ik antwoordelijk voor alle hardloopkleding die geper- en kreeg op een bepaald moment een blessure. Ik sonaliseerd wordt voor verschillende evenemen- ben toen maar begonnen met het leiden van wed- ten, zoals de Ten Miles in Tilburg en de marathon strijden en dat ging hartstikke goed. En ik vond het van New York. ING en Ahold behoren daarbij tot nog leuk ook. Een aantal mensen zag in mij talent onze grotere klanten. Daarnaast ben ik als scheids- en motiveerde mij om ermee verder te gaan. Ze rechter in dienst bij de Koninklijke Nederlandse vonden dat ik een hoger niveau aankon. Op een be- Voetbalbond (KNVB). Daar gaat, naast mijn gewone paald moment had ik door dat ik nooit profvoetbal- werk, veel tijd in zitten. Het mooiste zou zijn als ik ler zou worden, hoewel ik dat wel het mooiste vind uiteindelijk bij de KNVB zou kunnen doorstromen. dat er is, topsporter worden. Gewoon alleen maar Op dit moment ben ik een stagiairscheidsrechter met sport bezig zijn. Toen dacht ik: dan ga ik toch in het betaald voetbal. Het vak kent drie niveaus: door met fluiten als dat is waar ik goed in ben? Ik masterclass, junior en senior. Senior is de hoogste kijk dán wel weer waar ik terecht kom. Dat is in een positie: dan kun je ervan leven. Op dit moment sta paar jaar tijd zo snel gegroeid dat ik nu tegen het ik op de masterclasslijst. Ik ben er voor het eerste betaald voetbal aanzit. En dat terwijl ik pas op mijn jaar bij. Later hoop ik door te kunnen stromen naar twintigste begonnen ben met fluiten. De droom is het junior- en seniorniveau. Misschien breek ik zelfs in korte tijd vrij groot geworden.” wel internationaal door. Dat is mijn streven. Mijn droom.”
 2. 2. Tot slotRichard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de GraagBoven jezelf uitstijgen | Column Rijk Smitskamp“Het allermooiste is om olympisch goud te halen,” twaalf uur krijgen wij vanuit de KNVB via de mail teLiefhebber | Column Petra Kruijtvervolgt Richard. “Vind ik dan. Met voetballen staat horen wie naar welke wedstrijd gaat in datzelfde 9Mink van der Weerden | Ygenwijze sporteren een Champions Le- Tessa Wiegerinck Dat betekent dus dat er een scheidsrech-een wereldkampioenschap | 1988 | Tekst Sandra Bats | Foto’s weekend.Ebrahim Hemmatnia | Ygenwijs&wereldwijd | 1976 |Olympische Graag | Foto’s Tessa Wiegerinckague hoger in hiërarchie dan de Tekst Mathias de Spe- ter, twee assistenten en een vierde official naartoelen, maar het mooiste lijkt mij om net zoals Epke gaan. Op dit moment ben ik vierde official in de Ere-Voorwoord SportbYlage | Tekst Sander Roovers | Foto Tessa WiegerinckZonderland goud te halen op een manier waar ie- divisie en scheidsrechter in de Jupiler League. Hetdereen ‘U’ tegen zegt. Dan richt je heel je carrière, is een moment waar je naar uitkijkt, het ontvangenal je trainingen en inspanning op één moment. Als van die mail. Het kan zijn dat je dat weekend voorje bijvoorbeeld meedoet aan de Tour de France kun de Eredivisie werkt, voor de Jupiler League magje in drie weken een dipje hebben en alsnog als win- fluiten of voor beide competities wordt gevraagd.naar uit de bus komen. Dat is altijd weer even afwachten. Zodra je de infor- matie hebt, bereid je de specifieke wedstrijd voor.Maar op de Olympische Spelen gaat het alleen om Kijken wat de onderlinge stand is, zijn er randzakendie ene dag of om die ene oefening. Bij de honderd die er spelen, staan er spelers op scherp? Met datmeter sprint hebben we het dan over tien secon- soort vragen houd je je bezig.den. Tien seconden waar je heel je carrière op richt.Dat je alles in het teken zet van dat ene moment, Qua training hebben we een inspanningsfysioloogje hele leven lang, en dat het dan nog lukt ook. Dat die ons schema’s toestuurt die we moeten volgen.lijkt me waanzinnig. Maar dat gaat bij mij natuurlijk Daarnaast hebben we ook een hartsysteem waarniet lukken als scheidsrechter. we onze hartslagen mee meten en deze kunnen uploaden naar de KNVB. Ook houd ik een medischDan maar proberen zo dicht mogelijk bij die erva- dagboek bij: hoe ik mezelf elke dag voel en wat ikring te komen. Dat je met je hobby en passie bezig allemaal heb gedaan. Mediatrainingen, voedselad-kunt zijn lijkt mij sowieso al geweldig. Voetbal is viezen, de hulp van een fysiotherapeut: eigenlijk al-daarin mijn passie. Als fulltime scheidsrechter ben les wat sporters krijgen, krijgen wij scheidsrechtersje altijd met het spelletje bezig. Niet alleen met de ook. Mentale weerbaarheid is tevens een onder-wedstrijd zelf, want er komt nog veel meer bij kij- deel waar men op test. Als je in een stadion staatken.” waar 40.000 man in één keer ‘boe’ begint te roe- pen als je iets wel of niet goed doet, moet je we-Zoals wat? ten hoe je daarmee omgaat. Daar moet je ook in“Je hebt de voorbereiding. Dinsdagmiddag om getraind worden.”
 3. 3. Tot slot Richard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de Graag Boven jezelf uitstijgen | Column Rijk Smitskamp Liefhebber | Column Petra Kruijt10 Mink van der Weerden | Ygenwijze sporter | 1988 | Tekst Sandra Bats | Foto’s Tessa Wiegerinck Ebrahim Hemmatnia | Ygenwijs&wereldwijd | 1976 | Tekst Mathias de Graag | Foto’s Tessa Wiegerinck Voorwoord SportbYlage | Tekst Sander Roovers | Foto Tessa Wiegerinck Heb je dat wel eens meegemaakt? te maken hebt met een grijs gebied als het gaat om “Ik heb nog nooit voor 40.000 mensen gestaan, de juiste beslissing. Op dat moment de wedstrijd maar ik heb wel wedstrijden gefloten waar ik ie- aanvoelen, de sfeer proeven en dan nog steeds de mand een rode kaart gaf en dat je dan vier- á vijf- juiste beslissing nemen: dat is de kunst. Het is een duizend man dingen hoort roepen die je liever niet uitdaging om deze juiste beslissing dan ook nog hoort. Daar moet je wel objectief naar kunnen kij- eens te kunnen nemen tijdens de lichamelijke in- ken. De meeste supporters kunnen dat niet echt. spanning. De volledige focus kunnen houden. Daar Dat is ook logisch. Als scheidsrechter moet je daar gaat het om.” tegen kunnen.” Hoe zie je je internationale doorbraak voor je? Leer je dat jezelf aan? Of krijg je daar begeleiding “Hoe ik dat voor me zie? Goede vraag. Internatio- bij? naal gezien is er een aantal richtlijnen. Je mag flui- “Vanuit de KNVB krijgen we daar les in. We heb- ten tot je 45e. Daarna kun je op nationaal niveau ben regelmatig bijeenkomsten waar dat mentale gewoon weer verder. Ik ben nu 27. Dan zou ik dus aspect terugkomt. Dan gaan we wedstrijdbeelden ongeveer achttien jaar internationaal kunnen flui- technisch analyseren. We hebben daarnaast ander- ten. Ik wil mezelf daarvoor blijven ontwikkelen. half uur mediatraining, zodat we weten hoe we Geluk speelt overigens ook een belangrijke rol. Er met de pers om moeten gaan. Sportverslaggever wordt gewerkt met contracten. Als er een contract Mark van Rijswijk geeft ons daar les in. We krijgen afloopt en hij wordt verlengd, dan is er een kleine- ook een aantal testen op het gebied van mentale re kans voor mij. Wordt het contract niet verlengd, weerbaarheid om te zien wat voor scheidsrechter dan komt deze vrij en kan er iemand doorstromen. je bent. Het is dus meer dan alleen op- en neerren- De KNVB zorgt er wel voor dat er elk jaar minimaal nen op het voetbalveld.” één persoon kan doorstromen, zodat je altijd wel kans maakt op promotie. We zitten op dit moment Wat is het leukste om te doen? echter met dertien scheidsrechters in de master- “Op het veld de juiste beslissing nemen. Dat is het class en zoals het er nu naar uitziet, kan er maar leukste. Daarvoor sta je er. Het belangrijkste is dat één promoveren dit seizoen. Dat zal voor mij als je de wedstrijd in goede banen leidt. Dat doe je nieuwkomer niet realistisch zijn. Het zou heel mooi door de juiste beslissingen te nemen. De juiste be- zijn, maar dan moet je gewoon geweldig fluiten. Ik slissing hoeft niet altijd dezelfde te zijn. Sommige zou er graag bij zitten, maar de kans is klein. Hoe regels zijn zwart-wit, zoals een doelpunt toeken- ik het dus voor me zie? Fit blijven, geluk hebben en nen of niet, maar er zijn ook momenten waarop je goede rapporten scoren. Dat zijn de belangrijkste zaken denk ik.”
 4. 4. Tot slotRichard Martens | Ygenwijze sporter | 1985 | Tekst Mathias de GraagBoven jezelf uitstijgen | Column Rijk SmitskampHeb je geduchte concurrentie? Zijn er scheidsrech- De kunst is om het spel zo goed mogelijk te mana-Liefhebber | Column Petra Kruijtters waar jij (nog) niet aan kan tippen? gen dat je alles in de hand kan houden door jezelf 11Mink van der Weerden | Ygenwijze sporter | 1988 | Tekst Sandra Bats | over Tessa Wiegerinck“Er zijn scheidsrechters, en dan spreek je echt Foto’s te zijn.”Ebrahim Hemmatnia | wereldje, zoals| Björn Kuipers de Graag | Foto’s Tessa Wiegerinckde elite in het Ygenwijs&wereldwijd 1976 | Tekst Mathias en BasNijenhuis, die op het allerhoogste niveau fluiten. Hoe zou jij jezelf omschrijven als scheidsrechter?Voorwoord SportbYlage | Tekst Sander Roovers | Foto Tessa WiegerinckKuipers is bijvoorbeeld naar het afgelopen EK ge- “Ik denk dat ik zowel binnen als buiten het veldweest. Als je ziet hoe ver die al is in zijn ontwikke- hetzelfde ben. Er zijn mensen die juist het tegen-ling, moet ik nog veel leren om op dat niveau te overgestelde zijn: introvert persoon, maar extra-komen. Dat heeft ook veel te maken met de er- vert op het veld. Ik zou mezelf als rustig en kalmvaring die hij heeft en de wedstrijden die hij heeft omschrijven. Ik ben meer op de mens dan op de re-gefloten. Als ik ooit zo ver kom als Kuipers heb ik gels. Dus meer op het persoonlijke contact in plaatshet heel goed gedaan. Als je spreekt over scherpte, van: ‘hier heb je het boekje met spelregels en zodan zijn deze jongens met zulke andere dingen be- gaan we het doen.’ Ik probeer spelsituaties op eenzig dan dat ik ben. Ik ben nog vooral met mezelf amicale manier op te lossen. Ik weet alleen niet ofbezig en het creëren van automatismen. Dat heeft andere mensen mij zo zouden omschrijven.”een Björn Kuipers allang onder de knie. Zij kunnenterugvallen op die basis, terwijl ik die basis nog aan Nee?het opbouwen ben.” “Misschien een beetje. Door verschillende testen weet ik dat mijn zelfbeeld redelijk overeen komtMocht je internationaal doorbreken, hoe wil je met de werkelijkheid. Rustig en nadenkend: zulkedan bekend staan? termen komen vaak naar voren tijdens deze tes-“Echt een voorbeeld of een rolmodel heb ik niet. ten.”Er was wel een heel mooie scheidsrechter die mijqua manier van doen erg aansprak. Dat was de Ita-liaanse scheidsrechter Roberto Rosetti. Hij werkte Nog even terug naar het geluk. Het geluk dat jouheel erg met zijn persoonlijkheid. Hij straalde zo- die internationale carrière moet bezorgen. Wat alsveel uit. Het ene moment stond hij te lachen met het uitblijft?de ene speler, en het andere moment draaide hij “Goede vraag. Allereerst zou ik mij afvragen waar-zich om en was hij ineens heel erg boos. En dan was om het geluk niet aan mijn zijde staat. Als er wordthij ook écht boos. Dan zag je dat de betreffende gezegd dat ik de beste ben, maar er is geen inter-speler ook echt onder de indruk was. Maar Rosetti nationale plek of ruimte om mij door te laten stro-had ook op een leuke manier contact met de spe- men, dan zou ik wel balen. Dan heb je pech. Maarlers. Dat is ook wel een beetje de manier waarop als er iemand beter is, dan ben ik wel van meningik een wedstrijd probeer te leiden. Ik pas de regels dat diegene die plaats moet krijgen. Niet ik. C’estwel scherp toe, maar ik probeer ook een stukje per- la vie. De beste scheidsrechters moeten ook op desoonlijkheid mee te brengen. Ook om er een leuk beste plekken terecht kunnen komen. Als ik niet depotje van te maken.” beste fluiter ben, hoor ik ook niet in de internatio- nale top.”Hoe doe je dat? Persoonlijkheid in het spel bren-gen?“Er zijn momenten in een wedstrijd waarbij je wei-nig uit kan richten met je persoonlijkheid. Dat zijn dezwart-witmomenten zoals een gele of rode kaart.Of het toekennen van een doelpunt. Maar juist dat Mathias de Graaggrijze gebied, waarbij de situatie of de sfeer van dewedstrijd erg bepalend is, leent zich goed voor een Scherp | Eigenzinnig | Ygenwijs | Doortastend | Plattela ndfi losoofpersoonlijke touch. Als een speler net op het randjevan een overtreding staat, probeer ik hem met mijnpersoonlijkheid duidelijk te maken waar de grensbij mij ligt. Bij iedere scheidsrechter ligt die grensanders.

×