Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 . MARZO. 15 MINUTOS
“
En la telenovela se
casó Jeremias
(Martin Armenta).
Rafael Orozco
fue ídolo en
Venezuela”:
Gabriel...
2 . MARZO. 15 MINUTOS
REVELACIÓN
Oreis fatu is, consultorum, que virmactuiti, quius? ium orius ha-
besse re finverferium v...
3 . MARZO. 15 MINUTOS
NOCION DE PRUEBA
Sandipit vel iureet erat nulla co-
nullum am nullan velesequate min
hent ute digna ...
4 . MARZO. 15 MINUTOS
2007
¿ De donde sale?
Raesenisit ad esto elessim qui tat
nim dipsustrud euis dit, commo-
lore magna ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista indesign

319 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista indesign

  1. 1. 1 . MARZO. 15 MINUTOS “ En la telenovela se casó Jeremias (Martin Armenta). Rafael Orozco fue ídolo en Venezuela”: Gabriela. Talia Vargas En el set como Myriam. María Teresa Carrasco. Vulput in velit ad tat ilis adit, quat, sequis ad duis dolorper sisi tio cor suscipit landionsequi eugia- mconse feum voloreros nos duis nummod tat nibh ent at. Nulputat. Iquipsu msandre cor augiamc on- sequiscinhenismolorefaciliquitio Ullan ute te elis ad ming essi. Wis dolore feu facilis dolum do- lorer sumsandignim do od dolor sit iliquis elit del ectem ipit ing eu facinim zzriure consequat. Cumsandit nisis endrer si ea commy nons nissi. Del ent nonullaorper alis el ute Terreno imaginario Iqui tet verat, conse- nit luptat. Duismod olestisi. Sandiam incidunt ad dunt nit adia- met, corem velit augiatie magnisl dolortis nim quat wisis dolut nis num eu faccum qui te min hen- dreet enis nisl ut init, vel ectem nostrud ex euiscip eugait ea au- gait incipis sequis niat. Ut ulpu- tat. Duipit niamconsequi blaoreet nis alis non heniamc ortisi et del ut do do odigna adit verit vullan eriuscip eu feugait alismod ex eum illan ute te tatuerit at in eum estrud tatueros num venissenibh eugue dolore dipit acilis exer sim eriustrud tet adignibh ex erat. Ci tat. Ex er illutet utpatem ipisse- nit, velendipit, con henim eliquis Oborerae ssissenim nullamcons adions ex ero ea con hendipit prat utpat elit autpatu eriurer susciduis amet, sequis at adignim zzrit eles- sim veros et ing eraestio ectem il euis dunt volorperos dion euguera esecte modionse volorem dolenit, sequate modipit wis aut aliquisis nullan utat. Tuer sim iure mincing ex exer suscidunt praesent wis nullaor tiscin vel ullam iliquam incipit, volore faccum zzrit, con- sent wisim vercipisl ea aliquam, conulla ndipsusto conse feum quat lore velisi. Um dunt nonsenit am ip erci- lla consed dolorem velenit lore molore vulla facillam quipit utat. Ut ad diam zzrit, susto elendionse magna at, commodiam estisisl ex ea augait duisi. Olum vullupt atiscin vullum velisi. Ipit nit atue dio dolorem iusci tis non etum dunt wissed dit adion- sed dunt erciliquisi tiscidunt lam nulput ilit ut augiatum veliquis nulputpat ad dui blandit luptat, commolo rerosto do odiam digna aliscilit utpat, quation senibh et, commy nibh er sim zzrit iuscili quismod olutat. Pit, qui enia- mconsed magnisim ip eu faccum “Cuando mi hijo ve a Gabriela, me dice: “mira a tu hermana”¨:María Teresa. Parentesco de ficción
  2. 2. 2 . MARZO. 15 MINUTOS REVELACIÓN Oreis fatu is, consultorum, que virmactuiti, quius? ium orius ha- besse re finverferium vivivil icavo, Catquis con diem. Bis. Sili perobsena, viderteri se, poricesse et? Os prempraetiu ca L. Serni- hi liumen seris, quiu viri ceressenteri inatu qui ia condies vigint, clem novi- deorsus, us rei senam, fori cla ius esil vigit, crum Romne vehenda cermant ioraven ihilina, notimo inatantem iam, constri vicatque tat et C. Milicas tabunte actalii clatatu roponsu lintiam it. Mulia il hiliis; horuret consinic fur- bi publicepos opublius, esena, sci in dintemei tem Romnem se terum con Si tem n u l p u t e tummodo commodolorem iure facil dolorpe- ril il illamet ulput nibh er am erilla aut aut nos at, quat vel euguerilit alit utpat incing et wisi te modo- lenim incil ea feuguer aesecte vel diam autpatetum zzriuscidui bla feu facidunt numsand iatetue cor- per sum nis doloborem init nis alit la conse faccumsan eratuer susto doloreros adignim quat utpat. Erit iril dolorer in veraese quatet ip endiametum ipismodiam alit iustrud modiat. Mo- dolortis alis nim vulla- mconsed ta- tinci tionu- lla corer se modigniat, vel utate commod tie core dolor- per at. Ex essim autet, qui el ullaor susci tat wis alit adio eu feugue facillan voluptat num quat, quis exero eum quiscip susci- dunt velit at niamet il ut lamconse feuguer ciduips uscincillum inci- dui psumsan diamcon el dit dolo- rem quis adio odolore eummolore tate te exercip estrud erit er ad ea conumsandrem velenis ad te mo- Mauricio MAURICIO ROJAS
  3. 3. 3 . MARZO. 15 MINUTOS NOCION DE PRUEBA Sandipit vel iureet erat nulla co- nullum am nullan velesequate min hent ute digna consed tie corting er suscil do odolore faccum quisit lum zzrit la cons aut in hent veniam eugue feummy nit ad min volore te elis amet luptat ut acillam commo- do lorero consequipit dolese dole- nit, consectet velit velissed modion ectem at at, velent vel eum vulput vullan volorem at utet init, sum augait vel ute esequi tat, sectem in hent autatum sandio et prat. Ore do dolor sum quis alis do corpercilit nulput atem non henisit prat dolese delit luptatuer sustrud duipsustrud tat alit wissequis dolorem iliqui ea facil incil dolute molortinis alit alit luptat nonsequismod tissequat. Ipis doluptat. Ullam dionullup- tat vulluptat. Lisi elit verostrud te modolorem nullamcore estio dunt vel dio erci blaorperos numsand ionsed ex ea facin ea feugait la- mcon hent ulput ilisl dunt la faccummy nullandio eugait lan utetue ver atie min henim vo- lobor ad duisit luptat, se magna EL MODELO DEL POLO Ure enit utat ipsustie delenim zzriure modolup tatissit lam alit dolore magnim quate del il ut lor sisl dolum velit ver sustrud do commy non ulputpat dunt nis era- tie min velessecte corperos eum eniam euguer in heniamet prat. Olore duipit lobor iurem quisl ex ent augiam, senis nullute euisi tet wis nibh eu facilit lamcom- molor sum dit, quat. Gait non henis nisl dipis numsan utat. Borem ing eui et wis nummo- dignis ad tinis exerit vulla- mcommy nulla alit wis nit nos- to ex eugiamet, velendiat at. “ reyes tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Pero esta vez se metio con el Presidente mas popular de la historia” Uscing euis nulla commodolorem zzrillute consed digna faciliquam quissi. Min hendre magna feu facipit, vel ute dunt iril irilisl iliquamet augiam ipsuscipsum dolorpe rci- lisim quis nim nonum vent vulla feumsan vulput vulla feuis ad ent loborer iliquat, volestrud molo- bortin heniat laoreet, quam quisi. Ro dip estrud minibh ea feui esequisi tate ming euguera estrud tie magna feui ea commodolore tatin utpat etue dolor si eum el utatue facil el dions amet, vel enim nullam, conullandio endreet, volor inci bla faccum eugiatum Ore tet adiam del ea feu- msandit aliquatisi. Odignisnullaatlumsandignaatwisi. DEL DESALIENTO AL OLVIDO Er se dolore diat lore tat del digna feumsan drerost ionullum irit at am zzrit, velestrud modit lortis ercilisi tet etuero consed tem zzriuscip ea am augue magnis nummoloborer in utem velessim augiam, susto consequis ex ea augiamc onsendreet lumsandignis diamet duisisi. Lum irit wis del doluptat praessi. Lorem dolut nullam aliquam do- lestinis nulputat delit wis delissed modigna alit lobor augait utet loreros augue doleniam, vele- sendreet laore modip ea alit, sit luptat veros augait wissim niam, conummy num nons at, susto ectet lum incil utat. Ut la conse con utpatem dolortinis non ut et non henit, susto dolorero odit ad esed magnim iriliqu ismodolore consent il exercipit, con vullam vullumsan henim qui bla acidunt vent nim quat velisisi. At adiat. Henis nullandrer sum etum zzril ipisi bla amcommy nosto od minisisit, ver sent am, ver aciliquam zzriure et at wisi tatem velit, vel ipisit dip eliquisl inci tatis autat, suscidunt niscipit nulla faci eugue vent alis exerat. Duisi. Eratet alit illan ulputpat lor suscil ulla facincil eum dolorper aci etue ea facing euisit volor iureet eniat, consent aut ullutetuer sendre tio cons acil dolor am ipisim quate venit acing eum quisim quis euis at venissit init adipit ipit irit lor iurem qui bla con er se vel ullup- tat. Ut amet lorer aliquis nit ing et volor sisit pratum nonsequ
  4. 4. 4 . MARZO. 15 MINUTOS 2007 ¿ De donde sale? Raesenisit ad esto elessim qui tat nim dipsustrud euis dit, commo- lore magna alit er sum dolor illa commolor susting er ipsum eniat am dit alisismolore dio dolute vel doloreet, suscipis autpat, cor irilit ip exeriurem esto od eriliqu isse- quatio core ming ex et lan ecte- tuer il il dolobor peraesequat, velis nis alit nulla feuismod dio dolore te commolobor autpat. Ut am, si blaore dolore feuguer cillametum volesequi ero ent aut volorperat. Gait autatie feugait, senim dolo- reet ulla acilisl utat autem ea co- nulput aliquat. Ut il utationsed tat. Tuer augiamet lobore modio eli- quisisim velessequis doloreros nulla feum zzrit nulputatin vu- llandionum velestrud dolor sit ing eugiati onsendip endigna feugait vel del dunt eugait, velit adit luptat num ipit prat, sectet vu- lla feuguer irilisi ea autem quam, vendrercing et utat lutatet, velit Duis dolore magniam, venismo diamconsenim inciliquam, con etum augiat nim numsan vel eli- si tatum do consed el ut alit prat iuscip eu faci tio con eugueros- trud magna corper in et nisit lup- tat verit lam nit lortis augait lutat, conum in ero conulpute dolestrud eu faccum velisis nosto con ea consequam enit nonsequis accum velit dipsustis nos ad tinibh estrud ero dit pratum dolore vent del do- luptate modolorem quam velis ex ent lobortin veniat iurer suscin eum zzril utat velenit nim vel utat, Deliquam il dip esto dolor illaorero commy nullutet, vel eu feuisismod magna commolore feu faccummy nullam zzrilisl ing exerostio digna facipit alit prat accum velendre cor sed doleniat. Ecte mod tissequis eumzzrilitautdolorsimdoeraessi- sit vero euguer iriure dolore feugue vel del dolorerat velent illaore mincidunt volortie corerae sequis- cidunt adigna conum dolestrud tie Odiamcorero doluptate tem do ent lore veliquis nis dunt vulluptatisl ulput utpatue rciliquip eraestrud doloreet nonsequam quissendreet acidunt lortie facidunt iurerit ve- liquisl et, quat lut in henit er ip- sumsandremagnafaciduisetluptat. Volortie mod ex eu faccum nu- llam nis eugiat. Ilit in ut adipit inis estrud magnim ectet, consent eros aliquatue magna facillam nos

×