Meer rendement uit talent in de zorg

636 views

Published on

Het behouden van een goede positie binnen de zorgmarkt vormt een steeds grotere uitdaging voor zorginstellingen. De overheid kort op de budgetten, de marktwerking wordt steeds verder doorgevoerd, de concurrentie ligt op de loer en tegelijkertijd wordt de zorgconsument steeds kritischer. Hoe behoudt u als zorginstellingen toch uw positie als u wordt gedwongen om met hetzelfde budget, meer kwaliteit en service te verlenen? Is het nog wel mogelijk om betaalbare én goede zorg te leveren voor uw klanten? Ja, er zit namelijk veel meer potentieel in uw organisatie dan u denkt.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meer rendement uit talent in de zorg

  1. 1. MEER RENDEMENT UIT TALENT LAAT UW MENSEN ZELF HUN TOE- Samen met uw mensen bent u vervolgens beter in GEVOEGDE WAARDE VERHOGEN staat uw klanten te bedienen en uw positie te ver- sterken binnen de markt. Het behouden van een goede positie binnen de zorg- markt vormt een steeds grotere uitdaging voor zorg- instellingen. De overheid kort op de budgetten, de De wet van de grote getallen marktwerking wordt steeds verder doorgevoerd, de Uit de ‘BDO-benchmark Ziekenhuizen 2009’ dat concurrentie ligt op de loer en tegelijkertijd wordt de onder 82 ziekenhuizen is gehouden, blijkt dat een zorgconsument steeds kritischer. groot gedeelte van het budget van zorginstellingen wordt besteed aan personeelskosten. Gemiddeld Hoe behoudt u als zorginstellingen toch uw positie als bedragen de personeelskosten 57% van de totale u wordt gedwongen om met hetzelfde budget, meer kosten! Bovendien is geconstateerd dat de per- kwaliteit en service te verlenen? Is het nog wel moge- soneelskosten in 2008 met 7,4% zijn gestegen lijk om betaalbare én goede zorg te leveren voor uw terwijl het gemiddeld aantal fulltime personeels- klanten? Ja, er zit namelijk veel meer potentieel in uw leden nauwelijks is toegenomen. organisatie dan u denkt. (Bron: BDO-benchmark Ziekenhuizen 2009) Dit potentieel zit veelal opgeslagen in onbenutte talen- ten en mogelijkheden van uw medewerkers. Omdat De sleutel tot succes: doelgericht leiderschap! mensen een bepalende factor vormen binnen zorgin- Om grip te krijgen op het potentieel binnen uw or- stellingen, valt er voor u op dit terrein veel te winnen. ganisatie vormt ‘leiderschap’ een cruciale factor. Met de juiste sturing en begeleiding stelt u uw mensen De leidinggevenden in uw organisatie zijn een voor- in staat meer uit henzelf te halen. Uw mensen ver- beeld voor hun medewerkers en sturen hen aan op het hogen dan op een motiverende manier zelfstandig bereiken van resultaat. Zij zijn degene die de verborgen hun rendement. talenten van medewerkers kunnen aanboren!
  2. 2. De praktijk is weerbarstig MEER INFORMATIE In de zorgpraktijk zien wij echter vaak dat de me- Door talenten als uitgangspunt te nemen in uw Mocht u naar aanleiding van deze publi- dewerkers met de meeste ervaring, vakkennis en organisatie, kunt u ontdekken welke rol of functie catie nog vragen hebben en/of meer in- werk-inzet promoveren naar een leidinggevende po- het beste bij de mensen past. Zo kunt u met formatie wensen, neem dan contact op sitie. Een dergelijke werkwijze gaat er vaak vanuit dezelfde mensen betaalbare en betere zorg met de BDO Branchegroep Zorg. dat leidinggeven een ‘extra taak’ betreft. Aangezien verlenen. Het is een klassieke win-winsituatie: veel leidinggevenden in de sector doorgaans niet immers, een passende functie verhoogt motivatie, Algemeen secretariaat worden geselecteerd op hun managementkwalitei- inzet én prestaties! En dit heeft direct invloed Postbus 4053, 3502 HB Utrecht ten, valt de tendens waar te nemen dat de leiding- op de zorg die u levert: de klant wordt beter Telefoon 088 - 236 48 03 gevende onvoldoende zicht heeft op de geholpen en is meer tevreden. E-mail zorg@bdo.nl organisatiedoelstellingen en geen concrete verta- Internet www.bdo.nl/zorg ling maakt naar zijn eigen afdelingsdoelen. Hier- door raakt de benodigde bijdrage van elke functie Weten wat je eigen toegevoegde waarde is voor de VOOR VRIJ ONDERNEMEN vertroebeld en wordt directe aansturing van men- organisatie, de dingen doen die je leuk vindt én waar sen op verwachte resultaten welhaast onmogelijk. je goed in bent, verlaagt bovendien het ziektever- Wat is het gevolg? Goedwillende en hardwerkende zuim en verloop. medewerkers, maar de doelen, zoals betaalbare en BDO heeft een strategische samenwerking met Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. betere zorg én klanttevredenheid, worden niet of Samen doelen bereiken Daardoor zijn wij in staat de belangen van de op een inefficiënte wijze bereikt. Is dit ook herken- Geïnteresseerd en benieuwd hoe ver uw organisatie cliënt optimaal te behartigen. baar voor u? verwijderd is van doelgericht leiderschap? BDO on- BDO is een op naam van Stichting BDO te Amster- dersteunt zorgorganisaties bij het begeleiden van dam geregistreerd merk. De oplossing: sturing op toegevoegde waarde leidinggevenden in een effectieve aansturing van In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aandui- en talent! mensen en het benutten van talent. Wij helpen u ding van de organisatie die onder de merknaam Succes hangt af van een optimale afstemming tus- graag zicht te krijgen op het (verborgen) potentieel ‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en sen de functiedoelen en de talenten van medewer- van uw organisatie en hoe dit effectief te benutten. consultancy) kers. Een toegewijde sturing en begeleiding van BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van mensen is dan ook cruciaal. Door de leidinggeven- BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde han- den in uw organisatie hiervoor handreikingen te BDO BRANCHEGROEP ZORG delsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een geven bereikt u meer resultaat met dezelfde men- De werkwijze van de BDO Branchegroep Zorg is aantal met elkaar in een groep verbonden rechts- personen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam sen. Hoe? pragmatisch met oog voor alle betrokken partijen en ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein van de pro- Duidelijkheid is hierin van grote betekenis. Helder- gericht op actie. De BDO Branchegroep Zorg bestaat fessionele dienstverlening (accountancy, belasting- advies en consultancy). heid over de organisatiedoelen, de vertaling naar af- uit een multidisciplinair team en is onderdeel van delingsdoelen én de verwachte bijdrage per functie BDO Accountants & Adviseurs. BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, zijn voorwaarden voor een gerichte aansturing op een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereld- resultaat in plaats van (enkel) inzet of intentie. Met De werkzaamheden van de BDO Branchegroep Zorg wijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties deze sturing worden de zaken die dienen te gebeuren bestaan onder andere uit controle- en adviesopdrach- die onder de naam ‘BDO’ optreden. ook daadwerkelijk gerealiseerd. Waardoor u betere ten bij diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, BDO International staat voor het wereldwijde net- én efficiëntere zorg verleent. zelfstandige behandelcentra, AWBZ-instellingen en werk van juridisch zelfstandige organisaties, BDO Member Firms genaamd, die onder de merknaam eerstelijns zorgverleners. Daarnaast staat ons multi- ‘BDO’ actief zijn op het gebied van de professionele Resultaatgerichte aansturing betekent niet dat voor disciplinaire team voor u klaar voor advisering en dienstverlening. mensgerichtheid geen plaats meer is, zoals vaak ondersteuning op het gebied van ondernemen in BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aandui- wordt gedacht. Juist een resultaatgerichte aanstu- de zorg, het optimaliseren van de interne beheer- ding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO ring vereist respect en aandacht voor het individu. sing, de administratie en/of interne accountants- Member Firms. Want door duidelijkheid over de toegevoegde waarde dienst en fusieonderzoeken. van een functie wordt direct inzichtelijk welke talen- ten nodig zijn om optimaal te functioneren. Gerichte Ook geven wij u graag advies op het gebied van aandacht voor de kwaliteiten van medewerkers en Personeel & Organisatie en IT. Een nadere toelich- deze op de juiste wijze stimuleren, benutten en ont- ting op de organisatie en de activiteiten vindt u op wikkelen in het licht van de doelstelling, biedt ruimte de website (www.bdo.nl/zorg). voor gerichte gesprekken over benodigd talent en talentontwikkeling. Dit leidt bovendien tot meer persoonlijke aandacht en differentiatie. 02/2010 – FC1051

×