MajlisUgama Islam Singapura<br />KhutbahJumaat<br />14 Oktober 2011 / 16 Zulkaeddah 1432<br />Imam An-Nawawi - Menghargai ...
SidangJumaat yang dirahmati Allah sekalian,<br />Marilahkitabertakwapada Allah s.w.t. Laksanakansegala yang diperintahkand...
Semogadenganini, Allah s.w.t. akanmengurniakankeberkatanmasadanumurkepadakita. AminYaRabbalAlamin.<br />Hopefully Allah s....
SidangJumaat yang dirahmati Allah, <br />Inginsayamemulakanbicaradenganmenghayatisepotongnasihat yang disampaikanolehsahab...
Yang bermaksud: “Apabilakamutibadimasapetang, makausahlahkamumenantikanwaktupagi. Dan apabilakamuberadadiwaktupagi, usah p...
Dan pergunakanmasasihatkamusebagaipersiapanberhadapandenganmasasakit, danmasakehidupanmusebagaipersiapanuntukmenghadapikem...
NasihatIbnuUmarr.a. ini, memberigambaran yang jelasbagaimanaseorangMukminperlumenghargaimasakurniaan Allah s.w.t.<br />Thi...
Setiapindividuseharusnyamemikirkanbagaimanaumur yang Allah s.w.t. kurniakankepadanyadapatdimanfaatidengansebaikmungkin. De...
Apakah pula amalan yang mampukitalakukandalamkehidupankita? <br />What are the deeds and tasks that we can perform in our ...
Olehitu, khutbahpadamingguiniakanmengupaskisahteladanseorang imam yang tersohor, yang telahmenyumbangkantenagadanusahabeli...
walaupunbeliaumeninggalduniapadausia yang agakmuda. Imam yang dimaksudkanialah Imam An-NawawiRahimahullah.<br />although h...
Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawiataulebihdikenalisebagai Imam An-Nawawi, dilahirkandiNawa Syria, padabulan Muharram...
Minatnyaterhadapilmubermulasemenjakberusiaremajalagi. Masamudanyadihabiskandalammempelajaripelbagaiilmu agama sepertiFiqh,...
ilmuFalsafahdariparaalimulama yang merupakanpakarrujukbagibidangilmumasing-masingdikotaDamsyikketikaitu.<br />Philosophy f...
Kenyataan Imam Az-ZahabidalamkitabnyaTazkiratulHuffazmencerminkankehausandankesungguhan Imam An-Nawawidalammenuntutilmu.<b...
Diriwayatkanbahawa Imam An-Nawawipernahmemberitahubahawasewaktubeliaumenuntutilmudahulu, beliaumengikutisebanyak 12 pengaj...
Beliaujugaakanmencatitsegalahuraiandanpenjelasanpadasetiapkitab yang telahdibacanya. Olehitukitamendapatikitabkarangan Ima...
Sebagaicontohdalamilmuhadisantarakitabnya yang terkenalialahkitabSyarahSahih Muslim, jugaKitabRiyadusSalihin.<br />For exa...
Adapundalambidangfiqh pula, karanganbeliausepertikitab Al-Majmu’ dankitabRaudatutTalibinseringmenjadirujukanparaalimulama....
Sekiranyakitamenelitijumlahkitab yang dikarangoleh Imam An-Nawawi, pastikitaakanmenyangkabahawapenulisanituialahhasilusaha...
atassebabjumlahkarangannya yang bergitubanyaksekali. Akantetapihakikatnyaialah, beliaukembalikerahmatullahsemudausia 45 ta...
Ternyata Imam An-Nawawitelahmelakukanbanyaksekalisumbangansertaamalan, walaupunpadajarakusia yang singkatnyadidunia. Inila...
Saudaraku yang dikasihisekalian,<br />AdalahpentingkitasebagaikaumMusliminuntukmemerhatikanbagaimanakitamengaturmasanya.<b...
Selaindarimelaksanakantugaskitaseharian, apakahlagisumbangan yang dapatkitaberikanbagikemanfaatanumatsejagat?<br />Apart f...
Umur yang Allah kurniakaninisebenarnyaialahsebuahpeluanguntukkitamenambahkansahamkitadiakhiratkelak. Segalausaha yang kita...
Bayangkanbagaimana Imam An-Nawawimembagi-bagikanmasanyadalamsehari. Adamasanyadikhaskanuntukmengajar, belajar, menulis, be...
Usaha yang kitalakukanharuslahdenganbersungguh-sungguhdemimemanfatkansetiapdetikdalamkehidupankita.<br />The important thi...
Perhatikanfirman Allah s.w.t. dalamsurah Al-A’raafayat 34:<br />Let us reflect upon Allah s.w.t.’s reminder in surah Al-A’...
 Yang bermaksud:<br />“Dan bagisetiapumatadaajal yang telahditetapkan; makaapabilatelahtibaajalnya, tidakdapatmerekadikemu...
AyatinimengambarkannilaisedetikdansesaatkurniaanIlahi. Masa yang dibiarkanberlalutanpamelaksanakanusaha yang produktifadal...
Bayangkanberapabanyaksumbangan, amalanataupunpahala yang mampudiusahakanpadamasa yang telahdipersia-siakanini? <br />Imagi...
Saudaraku yang dikasihisekalian,<br />Diriwayatkan pula dalamsebuahhadith, <br />My dear beloved brothers,<br />It was nar...
bahawaseoranglelakibertanyakepadaNabis.a.w.: “YaRasulullahs.a.wsiapakahinsan yang paling baik?” Nabis.a.w. bersabda: <br /...
Yang bermaksud: “Sesiapa yang dipanjangkanumurnyadanbaikamalannya.” Lelakiitubertanyalagi: Yang bermaksud: “Sesiapa yang d...
“Siapa pula yang paling buruk?”. Rasulullahs.a.w. menjawab: “Sesiapayang dipanjangkanumurnya, danburuk pula amalannya.” Ha...
Imam An-Nawawitelahmemberisumbangan yang berhargakepadaumat Islam, darisegikajianilmunya, penulisankitab-kitab yang tiadat...
jugadarisegimemberipendidikan yang menyeluruhkepadagenerasimudadizamannya; pernahdiriwayatkanbahawa Imam An-Nawawitelahber...
Sekiranyaituadalahpengorbanandansumbanganseorang Imam yang hiduppadakurun yang ke-7 Hijriyyah,<br />If that was the sacrif...
bagaimana pula sumbangankitasebagaiumatNabi Muhammad s.a.w. buatkesejahteraanumatdanmasyarakat?<br />how about our contrib...
MahaAdil Allah s.w.t. yang tidakpernahmelihatkepadabesarataupunkecilsebuahsumbangan,<br />Allah s.w.t. is indeed the Most ...
akantetapi Allah s.w.t. melihatkepadaikhlasataupuntidakseseorangitudalammelakukansebuahusahadansumbangan.<br />Allah s.w.t...
Keterbatasankemampuansehariannya, tidakpernahmenjadipenghalanguntukbeliaudalammelakukankebaikan.<br />Let us not make our ...
Inikeranabeliaumengetahuisumbangannya yang sedikitiniwalaupunberkemungkinantidakakandipandangmanusia, akantetapiiamungkinb...
HayatilahsabdaRasulullahs,a,w, dalamsepotonghadith:<br />Let us reflect upon this hadith of Rasulullahs.a.w.<br />
 Yang bermaksud:<br />“Adaseoranglelakisedangberjalandisebuahjalan, laludiaternampaksebuahdahan yang berduridiatasjalan, m...
Maka Allah membalasperbuatannya, danmengampuninya.” Hadithriwayat Imam Bukharidan Muslim.<br />Allah appreciated his actio...
Renungkanlah, hanyakeranasekadarsatusumbangandemimembawakesejahteraanmanusia, telahmenjadisebabinsantersebutmendapatkeredh...
TernyatakitasebagaiUmat Muhammad s.a.w., sebenarnyatiadaalasanselepasiniuntuktidakmelakukansebarangsumbangan.<br />It is ...
Tiada had bagirahmat Allah, tiadabatasbagiamalan yang bakalditerima. Nilaisebuahamalanhanyasatusahajapensyaratannya, iaitu...
SemogaAllah s.w.tmengurniakankepadakitataufikserta ‘inayahuntukmengamalkansegalaapa yang telahkitapelajaridalampesanankhut...
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ...
أَلاَ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّ الْمُصْطَفَى خَيْرِ اْلأَناَمِ ، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِى ...
وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اْلمَهْدِيِّيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ عَلِيِّ ، وَعَ...
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْو...
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ، رَ...
عِبَادَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ ، وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَا...
Imam An-Nawawi – Appreciating Allah’s Blessings Of Time And Age (Khutbah 17 Jun_2011)
Imam An-Nawawi – Appreciating Allah’s Blessings Of Time And Age (Khutbah 17 Jun_2011)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Imam An-Nawawi – Appreciating Allah’s Blessings Of Time And Age (Khutbah 17 Jun_2011)

981 views

Published on

Today’s sermon wishes to invite you to reflect upon the life of a well-known personality, who has contributed his life and energy towards the spread of knowledge, although he died at a relatively young age. This person is Imam An-Nawawi Rahimahullah.

This week's khutbah encourages us to take advantage of the long, blessed life that Allah has granted to us in order to increase our investments for the Hereafter.

Imam Nawawi went to the extent of attending 12 different classes with various teachers each day.

Imam Nawawi made tremendous contributions to the ummah, even though he lived for a short time in this world.

Allah s.w.t. does not look at the extent of our contributions, instead Allah look at our sincerity.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Imam An-Nawawi – Appreciating Allah’s Blessings Of Time And Age (Khutbah 17 Jun_2011)

 1. 1. MajlisUgama Islam Singapura<br />KhutbahJumaat<br />14 Oktober 2011 / 16 Zulkaeddah 1432<br />Imam An-Nawawi - Menghargai Keberkatan Waktu Kurniaan Tuhan <br />Imam An-Nawawi – Appreciating Allah’s <br />Blessings Of Time And Age<br />Khatib :<br />UstazYazidMuhamadSalleh<br />
 2. 2.
 3. 3. SidangJumaat yang dirahmati Allah sekalian,<br />Marilahkitabertakwapada Allah s.w.t. Laksanakansegala yang diperintahkandantinggalkansegalalarangan-Nya. <br />Dear blessed Muslims,<br />Let us maintain our taqwa to Allah s.w.t. Perform all that He has commanded and refrain from all that He has prohibited. <br />
 4. 4. Semogadenganini, Allah s.w.t. akanmengurniakankeberkatanmasadanumurkepadakita. AminYaRabbalAlamin.<br />Hopefully Allah s.w.t. will grant us a blessed and long life. AminYaRabbalAlamin. <br />
 5. 5. SidangJumaat yang dirahmati Allah, <br />Inginsayamemulakanbicaradenganmenghayatisepotongnasihat yang disampaikanolehsahabatNabis.a.w. IbnuUmarr.a.:<br />My beloved brothers,<br />Allow me to share with you an advice from our Prophet s.a.w.:<br />
 6. 6.
 7. 7. Yang bermaksud: “Apabilakamutibadimasapetang, makausahlahkamumenantikanwaktupagi. Dan apabilakamuberadadiwaktupagi, usah pula kamumenantiwaktupetang.<br />Meaning: “If you reach your evening, do not expect to reach the morning, and if you reach your morning then do not expect to reach the evening. <br />
 8. 8. Dan pergunakanmasasihatkamusebagaipersiapanberhadapandenganmasasakit, danmasakehidupanmusebagaipersiapanuntukmenghadapikematian.” Hadithriwayat Imam Bukhari.<br />Take from [optimise] your health before your sickness, and from your life before your death." Hadith narrated by Imam Bukhari.<br />
 9. 9. NasihatIbnuUmarr.a. ini, memberigambaran yang jelasbagaimanaseorangMukminperlumenghargaimasakurniaan Allah s.w.t.<br />This advice reminds us that as a Mukmin or believer in Allah, we must appreciate the time that is given by Allah s.w.t. <br />
 10. 10. Setiapindividuseharusnyamemikirkanbagaimanaumur yang Allah s.w.t. kurniakankepadanyadapatdimanfaatidengansebaikmungkin. Dengannikmatumur yang dikurniakanTuhan, apakahsumbangankitakepadamasyarakat?<br />We need to continue to ponder how we gain the most benefit from the life that is granted to us by Allah s.w.t. With this blessing of life, what is our contribution to our community? <br />
 11. 11. Apakah pula amalan yang mampukitalakukandalamkehidupankita? <br />What are the deeds and tasks that we can perform in our lives? <br />
 12. 12. Olehitu, khutbahpadamingguiniakanmengupaskisahteladanseorang imam yang tersohor, yang telahmenyumbangkantenagadanusahabeliaudemipenyebaranilmu,<br />Today’s sermon wishes to invite you to reflect upon the life of a well-known personality, who has contributed his life and energy towards the spread of knowledge<br />
 13. 13. walaupunbeliaumeninggalduniapadausia yang agakmuda. Imam yang dimaksudkanialah Imam An-NawawiRahimahullah.<br />although he died at a relatively young age. This person is Imam An-NawawiRahimahullah.<br />
 14. 14. Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawiataulebihdikenalisebagai Imam An-Nawawi, dilahirkandiNawa Syria, padabulan Muharram tahun 631 Hijriyyah.<br />Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, or better known as Imam An-Nawawi, was born in Nawa Syria during Muharram in the year 631 Hijriyyah. <br />
 15. 15. Minatnyaterhadapilmubermulasemenjakberusiaremajalagi. Masamudanyadihabiskandalammempelajaripelbagaiilmu agama sepertiFiqh, Hadith,<br />His deep interest in seeking knowledge began when he was still a young boy. His youth was spent in learning various knowledge such as Fiqh, Hadith<br />
 16. 16. ilmuFalsafahdariparaalimulama yang merupakanpakarrujukbagibidangilmumasing-masingdikotaDamsyikketikaitu.<br />Philosophy from learned scholars who were themselves sources of reference in their respective fields in Damascus at that time. <br />
 17. 17. Kenyataan Imam Az-ZahabidalamkitabnyaTazkiratulHuffazmencerminkankehausandankesungguhan Imam An-Nawawidalammenuntutilmu.<br />The statement of Imam Az-Zahabi in his book TazkiratulHuffaz reflects Imam An-Nawawi’s thirst and determination in seeking knowledge.<br />
 18. 18. Diriwayatkanbahawa Imam An-Nawawipernahmemberitahubahawasewaktubeliaumenuntutilmudahulu, beliaumengikutisebanyak 12 pengajiandenganparagurunyasetiaphari.<br />It was narrated by Imam An-Nawawi that when he first sought knowledge, he went to the extent of attending 12 different classes with various teachers each day. <br />
 19. 19. Beliaujugaakanmencatitsegalahuraiandanpenjelasanpadasetiapkitab yang telahdibacanya. Olehitukitamendapatikitabkarangan Imam An-Nawawimerangkumipelbagaiilmu agama.<br />He recorded down notes and every explanations of all the books that he studied. This was how Imam An-Nawawi managed to write and produce a wide range of books on religious sciences. <br />
 20. 20. Sebagaicontohdalamilmuhadisantarakitabnya yang terkenalialahkitabSyarahSahih Muslim, jugaKitabRiyadusSalihin.<br />For example, his famous works on hadith includes the SyarahSahih Muslim and RiyadusSalihin.<br />
 21. 21. Adapundalambidangfiqh pula, karanganbeliausepertikitab Al-Majmu’ dankitabRaudatutTalibinseringmenjadirujukanparaalimulama. <br />For works on Fiqh, he wrote the Al-Majmu’ and RaudatTalibin, which remain as important sources of reference for scholars today.<br />
 22. 22. Sekiranyakitamenelitijumlahkitab yang dikarangoleh Imam An-Nawawi, pastikitaakanmenyangkabahawapenulisanituialahhasilusahaseseorangalim yang dikurniakanumur yang panjang,<br />If we examine the books written by Imam An-Nawawi, we will surely think of them to be the works of someone who was granted the wisdom of old age, <br />
 23. 23. atassebabjumlahkarangannya yang bergitubanyaksekali. Akantetapihakikatnyaialah, beliaukembalikerahmatullahsemudausia 45 tahun!<br />as he produced many important works in his lifetime which remain relevant for us today. However, in reality, he died at a young age of only 45 years old!<br />
 24. 24. Ternyata Imam An-Nawawitelahmelakukanbanyaksekalisumbangansertaamalan, walaupunpadajarakusia yang singkatnyadidunia. Inilah yang dimaksudkansebagaikeberkatanmasaataupunumur.<br />It is obvious that Imam An-Nawawi has made tremendous contributions to the ummah, even though he lived for a short time in this world. This is what is meant by the blessings of time and age.<br />
 25. 25. Saudaraku yang dikasihisekalian,<br />AdalahpentingkitasebagaikaumMusliminuntukmemerhatikanbagaimanakitamengaturmasanya.<br />My dear beloved brothers,<br />It is important for us to observe how we manage our time effectively. <br />
 26. 26. Selaindarimelaksanakantugaskitaseharian, apakahlagisumbangan yang dapatkitaberikanbagikemanfaatanumatsejagat?<br />Apart from our daily tasks, let us ask ourselves what are the contributions that we have made for the benefit of the ummah? <br />
 27. 27. Umur yang Allah kurniakaninisebenarnyaialahsebuahpeluanguntukkitamenambahkansahamkitadiakhiratkelak. Segalausaha yang kitalakukandengankeikhlasanterdapatdisebaliknyaganjarandanpahaladari Allah s.w.t.<br />The benefit of a long, blessed life that Allah has granted to us is indeed an opportunity for us to increase our investments for the Hereafter. Every sincere deed that we perform will be rewarded by Allah s.w.t. <br />
 28. 28. Bayangkanbagaimana Imam An-Nawawimembagi-bagikanmasanyadalamsehari. Adamasanyadikhaskanuntukmengajar, belajar, menulis, berdakwah, beribadahdansebagainya.<br />Imagine how Imam An-Nawawi planned and spent his life in a day. There were moments where he set them aside for teaching, learning, writing, carrying out dakwah, performing ibadah and so on. <br />
 29. 29. Usaha yang kitalakukanharuslahdenganbersungguh-sungguhdemimemanfatkansetiapdetikdalamkehidupankita.<br />The important thing for us is to be earnest in every task that we perform so that they will be beneficial. <br />
 30. 30. Perhatikanfirman Allah s.w.t. dalamsurah Al-A’raafayat 34:<br />Let us reflect upon Allah s.w.t.’s reminder in surah Al-A’raaf verse 34:<br />
 31. 31. Yang bermaksud:<br />“Dan bagisetiapumatadaajal yang telahditetapkan; makaapabilatelahtibaajalnya, tidakdapatmerekadikemudiankanwalausedetikpun, dantidakdapat pula didahulukan.” <br />Meaning: <br />“To every people is a term appointed: when their term is reached, not an hour can they cause delay, nor (an hour) can they advance (it in anticipation).” <br />
 32. 32. AyatinimengambarkannilaisedetikdansesaatkurniaanIlahi. Masa yang dibiarkanberlalutanpamelaksanakanusaha yang produktifadalahusia yang telahdipersia-siakan.<br />Does this verse make us ponder upon the value of each and every second of our lifes that Allah has given to us? Every moment that we spent without performing anything productive is a moment that is gone and wasted. <br />
 33. 33. Bayangkanberapabanyaksumbangan, amalanataupunpahala yang mampudiusahakanpadamasa yang telahdipersia-siakanini? <br />Imagine how much contribution, deed or reward that we can obtain if we do something beneficial and did not waste those moments?<br />
 34. 34. Saudaraku yang dikasihisekalian,<br />Diriwayatkan pula dalamsebuahhadith, <br />My dear beloved brothers,<br />It was narrated in a hadith, <br />
 35. 35. bahawaseoranglelakibertanyakepadaNabis.a.w.: “YaRasulullahs.a.wsiapakahinsan yang paling baik?” Nabis.a.w. bersabda: <br />that once a man asked the Prophet s.a.w.: “O Rasulullahs.a.w., who is the best of humankind?” The Prophet s.a.w. then replied: <br />
 36. 36. Yang bermaksud: “Sesiapa yang dipanjangkanumurnyadanbaikamalannya.” Lelakiitubertanyalagi: Yang bermaksud: “Sesiapa yang dipanjangkanumurnyadanbaikamalannya.” Lelakiitubertanyalagi : <br />Meaning: “Whosoever that has been given a long life and performs good deeds.” The man then asked: <br />
 37. 37. “Siapa pula yang paling buruk?”. Rasulullahs.a.w. menjawab: “Sesiapayang dipanjangkanumurnya, danburuk pula amalannya.” HadisRiwayat Imam Tirmizi<br />“Who is the worst of humankind?” Rasulullahs.a.w. replied: “Whosoever that has been given a long life but performs evil deeds.” Hadith narrated by Imam Tirmizi.<br />
 38. 38. Imam An-Nawawitelahmemberisumbangan yang berhargakepadaumat Islam, darisegikajianilmunya, penulisankitab-kitab yang tiadatandingannya,<br />Imam An-Nawawi has indeed made an invaluable contribution to Muslims, particularly in terms of his research and knowledge, from his writings which are second to none, <br />
 39. 39. jugadarisegimemberipendidikan yang menyeluruhkepadagenerasimudadizamannya; pernahdiriwayatkanbahawa Imam An-Nawawitelahberjayamendidiklebihdari 100 muridsehinggamenjadiparaalimulamadanfuqaha’.<br />as well as from providing comprehensive education to youths of his generation. It has been reported that Imam An-Nawawi managed to succesfully educate and developed more than 100 students till they themselves became scholars and jurists.<br />
 40. 40. Sekiranyaituadalahpengorbanandansumbanganseorang Imam yang hiduppadakurun yang ke-7 Hijriyyah,<br />If that was the sacrifice and contribution of one Imam who lived in 7th-century Hijriyyah, <br />
 41. 41. bagaimana pula sumbangankitasebagaiumatNabi Muhammad s.a.w. buatkesejahteraanumatdanmasyarakat?<br />how about our contributions as the ummah of Prophet Muhammad s.a.w. for the benefit of our ummah and our community?<br />
 42. 42. MahaAdil Allah s.w.t. yang tidakpernahmelihatkepadabesarataupunkecilsebuahsumbangan,<br />Allah s.w.t. is indeed the Most Just, for he does not look at the extent of our contributions. Be they big or small, <br />
 43. 43. akantetapi Allah s.w.t. melihatkepadaikhlasataupuntidakseseorangitudalammelakukansebuahusahadansumbangan.<br />Allah s.w.t. will instead look at our sincerity when we are performing our deeds and making any beneficial contributions.<br />
 44. 44. Keterbatasankemampuansehariannya, tidakpernahmenjadipenghalanguntukbeliaudalammelakukankebaikan.<br />Let us not make our daily limitations as an excuse from performing good deeds.<br />
 45. 45. Inikeranabeliaumengetahuisumbangannya yang sedikitiniwalaupunberkemungkinantidakakandipandangmanusia, akantetapiiamungkinbakalmenjadipenebusnyadariapineraka.<br />This is because we know that regardless of how small our contributions, and that it may not even be recognized by our fellow humankind, know that it will surely be a cause for our salvation from the Hellfire.<br />
 46. 46. HayatilahsabdaRasulullahs,a,w, dalamsepotonghadith:<br />Let us reflect upon this hadith of Rasulullahs.a.w.<br />
 47. 47. Yang bermaksud:<br />“Adaseoranglelakisedangberjalandisebuahjalan, laludiaternampaksebuahdahan yang berduridiatasjalan, makalelakiitumengalihkandahantersebut.<br />Meaning: <br />“While a man was walking, he saw a thorny branch on the road, so he removed it. <br />
 48. 48. Maka Allah membalasperbuatannya, danmengampuninya.” Hadithriwayat Imam Bukharidan Muslim.<br />Allah appreciated his action and forgave him.” Hadith narrated by Imam Bukhari and Muslim.<br />
 49. 49. Renungkanlah, hanyakeranasekadarsatusumbangandemimembawakesejahteraanmanusia, telahmenjadisebabinsantersebutmendapatkeredhaan Allah s.w.t.<br />We know from this hadith, my dear brothers that for one single physically small contribution made by this man to prevent harm to another person has invited the Pleasure of Allah s.w.t. <br />
 50. 50. TernyatakitasebagaiUmat Muhammad s.a.w., sebenarnyatiadaalasanselepasiniuntuktidakmelakukansebarangsumbangan.<br />It is clear for us now as the ummah of Prophet Muhammad s.a.w., that there is no excuse for not making any beneficial contributions to humankind. <br />
 51. 51. Tiada had bagirahmat Allah, tiadabatasbagiamalan yang bakalditerima. Nilaisebuahamalanhanyasatusahajapensyaratannya, iaitulakukanlahdenganseikhlashati. <br />There is no limit upon the grace of Allah, as there is also no limit for Allah’s acceptance on the deeds that we perform. The true value of any deed lies on the basis that we perform them with utmost sincerity.<br />
 52. 52. SemogaAllah s.w.tmengurniakankepadakitataufikserta ‘inayahuntukmengamalkansegalaapa yang telahkitapelajaridalampesanankhutbahpadamingguini. AminYaRabbal ‘Alamin.<br />May Allah s.w.t. grants us taufik and ‘inayah (assistance) to practice all that we have learned in today’s sermon. AminYaRabbal ‘Alamin.<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَمَا أَمَرَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، إِقْرَارًا بِرُبُوْبِيَّتِهِ وَإِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، سَيِّدُ الْخَلاَئِقِ وَالْبَشَرِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَصَابِيْحِ الْغُرَرِ.<br />أَمَّا بَعْدُ ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ ، اِتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيْمَا أَمَرَ ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.<br />
 56. 56. أَلاَ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّ الْمُصْطَفَى خَيْرِ اْلأَناَمِ ، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِى كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا.<br />اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .<br />
 57. 57. وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اْلمَهْدِيِّيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ عَلِيِّ ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ، وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيْهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.<br />
 58. 58. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَقَاضِي الْحَاجَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. <br />اَللَّهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا فِى كُلِّ مَكَانٍ, وَارْفَعْ عَنْهُمُ الْقَحْطَ وَالْبَلاَءْ ، وَالْحَرْبَ وَاْلاِعْتِدَاءْ. <br />
 59. 59. رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .<br />
 60. 60. عِبَادَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ ، وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ ، وَاشْكُرُوْهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ، وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.<br />

×