Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skor A+ sejarah STPM

1,648 views

Published on

Panduan mendapat A+ Sejarah STPM beserta contoh

Published in: Education
 • Be the first to comment

Skor A+ sejarah STPM

 1. 1. Teksonomi Bloom Aras Pembelajaran & Jawapan anda di mana?
 2. 2. Pengenalan Aras Tinggi Aras Rendah
 3. 3. MUDAH KE SUSAH
 4. 4. PERKKEMBANGAN KOGNITIF
 5. 5. Soalan • Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan Nasionalisme awal di Tanah Melayu
 6. 6. 1. Pengetahuan (Knowledge) • Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas. • Contoh: Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan. Gerakan Nasionalisme awal di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor agama Islam. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Pan Islam di Timur Tengah. Gerakan Pan Islam, Mesir dipelopori oleh Syed Muhammad Abduh Dan Syaid Jamaluddin al-Afghani. Gerakan ini menyeru orang Melayu Supaya kembali semula berpegang kepada ajaran al-Quran dan Hadis. Antara pelajar Tanah Melayu yang terpengaruh dengan gerakan ini seperti Syed Muhammad Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh Ahmad Al-Had da Haji Abbas bin Muhammad Taha
 7. 7. 2. Pemahaman (Comprehension) • Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea- idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf. • Contoh: Pilih, terangkan, tulis semula.Gerakan Nasionalisme awal di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor agama Islam. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Pan Islam di Timur Tengah. Gerakan Pan Islam, Mesir dipelopori oleh Syed Muhammad Abduh Dan Syaid Jamaluddin al-Afghani. Gerakan ini menyeru orang Melayu Supaya kembali semula berpegang kepada ajaran al-Quran dan Hadis. Antara pelajar Tanah Melayu yang terpengaruh dengan gerakan ini seperti Syed Muhammad Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh Ahmad Al-Had da Haji Abbas bin Muhammad Taha
 8. 8. 3. Aplikasi (Application) • Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Membina graf daripada data, dan lain- lain. Contoh: Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat. Golongan yang terpengaruh dengan ideologi tersebut telah membawa masuk gerakan Nasionalisme di Tanah Melayu dan menyebarkan pengaruh ini dengan menubuhkan Garakan Kaum Muda. Kaum Muda turut menerbitkan akhbar mereka sendiri yang dipanggil Al-Iman untuk sebagai lidah rasmi mereka
 9. 9. 4. Analisis (Analysis) • Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi. Contoh: Bezakan, pasti, pilih Gerakan Kaum Muda mendapat tentangan daripada Kaum Tua. Kaum Tua menentang kerana menuduh pembaharuan yang dibawa oleh Kaum Muda sebagai ‘kafir’.
 10. 10. 5. Sintesis (Synthesis) • Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. • Contoh: Bina, hasilkan, susun, kembangkan Pertantangan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua membawa kepada Konflik yang berpanjangan. Dari satu segi, walaupun berlaku Pertembungan tetapi pada masa yang sama pertentangan ini turut membawa Idea-idea baharu pembaharuan.khususnya yang dibawa oleh Kaum Muda
 11. 11. 6. Penilaian (Evaluation) • Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik. • Contoh: Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan Peranan Agama Islam sesungguhnya telah membangkitkan Semangat Nasionalisme di Tanah Melayu. Orang Melayu yang Telah berpecah belah disatukan semuala dengan kembali Kepada ajaran Al-Quran dan Hadis
 12. 12. Jawapan Penuh Perenggan 1(Isi Pertama) Gerakan Nasionalisme awal di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor agama Islam. Gerakan ini banyak dipengaruhi oleh gerakan Pan Islam di Timur Tengah. Gerakan Pan Islam, Mesir dipelopori oleh Syed Muhammad Abduh dan Syaid Jamaluddin al-Afghani. Gerakan ini menyeru orang Melayu Supaya kembali semula berpegang kepada ajaran al-Quran dan Hadis. Antara pelajar Tanah Melayu yang terpengaruh dengan gerakan ini seperti Syed Muhammad Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh Ahmad Al-Had da Haji Abbas bin Muhammad Taha. Golongan yang terpengaruh dengan ideologi tersebut telah membawa masuk gerakan Nasionalisme di Tanah Melayu dan menyebarkan pengaruh ini dengan menubuhkan Garakan Kaum Muda. Kaum Muda turut menerbitkan akhbar mereka sendiri yang dipanggil Al-Iman sebagai lidah rasmi mereka. Gerakan Kaum Muda mendapat tentangan daripada Kaum Tua. Kaum Tua menentang kerana menuduh pembaharuan yang dibawa oleh Kaum Muda sebagai ‘kafir’. Pertantangan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua membawa kepada Konflik yang berpanjangan. Dari satu segi, walaupun berlaku pertembungan tetapi pada masa yang sama pertentangan ini turut membawa Idea-idea baharu pembaharuan khususnya yang dibawa oleh Kaum Muda. Peranan Agama Islam sesungguhnya telah membangkitkan Semangat Nasionalisme di Tanah Melayu. Orang Melayu yang telah berpecah belah disatukan semuala dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Hadis
 13. 13. Petua Skor A • Pastikan jawapan anda mengandungi elemen- elemen tahap tinggi. • Pada setiap perenggan isi anda tidak hanya memuntahkan apa yang dipelajari sebaliknya perlu memikirkan jawapan peringkat Analisis, Sintisis, Evaluasi (Penilaian) • Jangan takut mengeluarkan buah fikir anda sendiri Cuma pastikan ianya berdasarkan fakta/andaian logik. • Aplikasikan semua peringkat Taksonomi Bloom dalam jawapan anda.
 14. 14. • Selamat Mencuba

×