Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Beoordelingsformulier AMO_AO16-B1-K3_1.pdf(20)

Advertisement

Beoordelingsformulier AMO_AO16-B1-K3_1.pdf

 1. © Stichting Praktijkleren 1 Beoordelingsformulier praktijkexamen Algemene informatie Examenvorm Vaststellingsdatum en code beoordelingsformulier 07-06-2016 BF_AMO_AO16-B1-K3_1 Examennaam en Examencode PvB AMO_AO16-PvB3_B1-K3_1 Kwalificatiedossier en Cohort Applicatieontwikkeling 2015- e.v. Profiel en crebocode P1: Applicatie- en mediaontwikkelaar, 4 25187 Kerntaak B1-K3: Levert een product op Werkprocessen B1-K3-W1: Optimaliseert het product B1-K3-W2: Levert het product op B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product
 2. © Stichting Praktijkleren 2 B1-K3: Levert een product op B1-K3-W1: Optimaliseert het product Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 1 Taak Criterium 0 1 2 3 T1 Acceptatietest * Weinig functionele eisen uit het FO komen terug in de acceptatietest en de scenario’s. En/of een cruciale eis ontbreekt. De testset(s) zijn niet aanwezig. Bijna alle functionele eisen uit het FO komen terug in de acceptatietest en de scenario’s. Alle cruciale eisen zijn aanwezig. De testset(s) zijn voor een klein deel aanwezig. Alle functionele eisen uit het FO komen terug in de acceptatietest en de scenario’s. De testset(s) zijn voor een groot deel aanwezig. Alle functionele eisen uit het FO komen terug in de acceptatietest en de scenario’s. Alle testset(s) zijn aanwezig.
 3. © Stichting Praktijkleren 3 Uitvoerbaarhei d De scenario’s in de acceptatietest zijn niet uitvoerbaar in de applicatie die getest wordt. Een klein deel scenario’s in de acceptatietest zijn uitvoerbaar in de applicatie die getest wordt. Een groot deel scenario’s in de acceptatietest zijn uitvoerbaar in de applicatie die getest wordt. Alle scenario’s in de acceptatietest zijn uitvoerbaar in de applicatie die getest wordt. Scenario’s (volgens functionele eisen) Bijna alle scenario’s bevatten een begin- en eindsituatie en een controle- element voor de gebruiker. Bijna alle toegestane situaties worden getest. De niet toegestane situaties worden niet getest. Weinig scenario’s bevatten begrijpelijke instructies voor de gebruiker. Bijna alle scenario’s bevatten een begin- en eindsituatie en een controle- element voor de gebruiker. Bijna alle toegestane situaties worden getest. Ook de niet toegestane situaties worden getest. Weinig scenario’s bevatten begrijpelijke instructies voor de gebruiker. Alle scenario’s bevatten een begin- en eindsituatie en een controle-element voor de gebruiker. Bijna alle toegestane situaties worden getest. Ook de niet toegestane situaties worden getest. Bijna alle scenario’s bevatten begrijpelijke instructies voor de gebruiker. Alle scenario’s bevatten een begin- en eindsituatie en een controle-element voor de gebruiker. Alle toegestane situaties worden getest. Ook de niet toegestane situaties worden getest. Alle scenario’s bevatten begrijpelijke instructies voor de gebruiker. * Cruciaal criterium Beoordeling opdracht 2 Taak Criterium 0 1 2 3 T2 Uitvoeren acceptatietest * De acceptatietest wordt niet of nauwelijks ingeleid. Relevante ervaringen en gedrag van gebruikers worden niet of nauwelijks De acceptatietest wordt niet goed ingeleid. Relevante ervaringen en gedrag van gebruikers worden deels genoteerd. De acceptatietest wordt kort en goed ingeleid. Relevante ervaringen en gedrag van gebruikers worden deels genoteerd. De acceptatietest wordt kort en goed ingeleid. Relevante ervaringen en gedrag van gebruikers worden genoteerd.
 4. © Stichting Praktijkleren 4 genoteerd. Communiceren met betrokkenen* Luistert naar opmerkingen van gebruikers en reageert niet of nauwelijks objectief en constructief. Het is nodig om extra vragen te stellen, maar dit gebeurt niet. Luistert naar opmerkingen en reageert voor een klein deel objectief en constructief. Indien nodig worden vragen gesteld om extra informatie te achterhalen. Luistert aandachtig en begripvol naar opmerkingen en reageert grotendeels objectief en constructief. Indien nodig worden vragen gesteld om extra informatie te achterhalen. Luistert aandachtig en begripvol naar opmerkingen en reageert objectief en constructief. Indien nodig worden vragen gesteld om extra informatie te achterhalen. Verzamelen testresultaten De testresultaten van de gebruikers worden niet of nauwelijks verzameld. De testresultaten van de gebruikers worden voor een klein deel verzameld. De testresultaten van de gebruikers worden grotendeels verzameld. Alle testresultaten van de gebruikers worden verzameld. T3 Uitwerken testresultaten Uit de testresultaten worden niet of nauwelijks de juiste conclusies getrokken, volgens de functionele eisen. Of De benodigde aanpassingen worden niet of nauwelijks correct geprioriteerd. Of De bijbehorende werkzaamheden worden niet of nauwelijks beschreven. Uit de testresultaten worden grotendeels de juiste conclusies getrokken, volgens de functionele eisen. De benodigde aanpassingen worden grotendeels correct geprioriteerd en de bijbehorende werkzaamheden worden grotendeels beschreven. Uit de testresultaten worden de juiste conclusies getrokken, volgens de functionele eisen. De benodigde aanpassingen worden grotendeels correct geprioriteerd en de bijbehorende werkzaamheden worden grotendeels beschreven. Uit de testresultaten worden de juiste conclusies getrokken, volgens de functionele eisen. De benodigde aanpassingen worden correct geprioriteerd en de bijbehorende werkzaamheden worden beschreven. Uitvoeren testresultaten Weinig beschreven werkzaamheden worden Bijna alle beschreven werkzaamheden worden Alle beschreven werkzaamheden worden Alle beschreven werkzaamheden worden
 5. © Stichting Praktijkleren 5 uitgevoerd. Of Er is niet of nauwelijks volgens voorgeschreven eisen gecodeerd. Of Weinig aanpassingen worden getest. uitgevoerd. Er is grotendeels volgens voorgeschreven eisen gecodeerd. Bijna alle aanpassingen worden getest. uitgevoerd. Er is volgens voorgeschreven eisen gecodeerd. Bijna alle aanpassingen worden getest. uitgevoerd. Er is volgens voorgeschreven eisen gecodeerd. Alle aanpassingen worden getest. T4 Documenteren De documentatie is niet volledig en/of correct en/of duidelijk. De documentatie is volledig, correct en duidelijk. * Cruciaal criterium
 6. © Stichting Praktijkleren 6 Beslissing B1-K3-W1 Stap 1 Cruciaal criterium Behaald in kolom 1 of hoger Acceptatietest Ja Nee Uitvoeren Acceptatietest Ja Nee Communiceren met betrokkenen Ja Nee Zijn alle cruciale criteria behaald? Ja Ga door naar stap 2 Nee Onvoldoende Stap 2 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald Punten Cijfer Behaald 0 1,0 13 5,7 1 1,4 14 6,1 2 1,8 15 6,4
 7. © Stichting Praktijkleren 7 3 2,1 16 6,8 4 2,5 17 7,2 5 2,8 18 7,5 6 3,2 19 7,9 7 3,6 20 8,2 8 3,9 21 8,6 9 4,3 22 9,0 10 4,6 23 9,3 11 5,0 24 9,7 12 5,4 25 10,0 Stap 3 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruik gemaakt worden van de beschrijvingen in de rubric.
 8. © Stichting Praktijkleren 8
 9. © Stichting Praktijkleren 9 Stap 4 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
 10. © Stichting Praktijkleren 10 B1-K3: Levert een product op B1-K3-W2: Levert het product op Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 3 Taak Criterium 0 1 2 3 T1 Product opleveren Het product wordt niet van testomgeving naar productie-omgeving gebracht, conform de functionele eisen. Of In de productieomgeving zijn Het product wordt van testomgeving naar productie- omgeving gebracht, conform de functionele eisen. En In de productieomgeving zijn
 11. © Stichting Praktijkleren 11 niet dezelfde functionaliteiten beschikbaar als in de testomgeving. dezelfde functionaliteiten beschikbaar als in de testomgeving. Goedkeuring vragen Er wordt geen goedkeuring gevraagd van de opdrachtgever voor het opgeleverde product. Er wordt goedkeuring gevraagd aan de opdrachtgever voor het opgeleverde product. Inhoud demonstratie Er wordt niet of nauwelijks aangetoond dat het product aansluit op de eisen uit het PvE. Er wordt niet of nauwelijks adequaat gereageerd op de opdrachtgever. Er wordt minimaal aangetoond dat het product aansluit op de eisen uit het PvE. Er wordt minimaal adequaat gereageerd op de opdrachtgever. Er wordt grotendeels aangetoond dat het product aansluit op de eisen uit het PvE. Er wordt grotendeels adequaat gereageerd op de opdrachtgever. Er wordt overtuigend aangetoond dat het product aansluit op de eisen uit het PvE. Er wordt adequaat gereageerd op de opdrachtgever. Vorm demonstratie Het product wordt op onbegrijpelijke en niet overtuigende wijze gedemonstreerd. De demonstratie bevat een onduidelijke opbouw (inleiding, kern en slot). Het product wordt op grotendeels begrijpelijke en grotendeels overtuigende wijze gedemonstreerd. De demonstratie bevat een onduidelijke opbouw (inleiding, kern en slot). Het product wordt op grotendeels begrijpelijke en grotendeels overtuigende wijze gedemonstreerd. De demonstratie bevat een duidelijke opbouw (inleiding, kern en slot). Het product wordt op begrijpelijke en overtuigende wijze gedemonstreerd. De demonstratie bevat een duidelijke opbouw (inleiding, kern en slot).
 12. © Stichting Praktijkleren 12 Beslissing B1-K3-W2 Stap 1 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald 0 1,0 1 2,2 2 3,3 3 4,4 4 5,5 5 6,7 6 7,8 7 8,9 8 10,0 Stap 2 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht.
 13. © Stichting Praktijkleren 13 Bij de motivering kan gebruik gemaakt worden van de beschrijvingen in de rubric. Stap 3 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
 14. © Stichting Praktijkleren 14
 15. © Stichting Praktijkleren 15 B1-K3: Levert een product op B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product Persoonsinformatie Datum Kandidaat Leerlingnummer Klas Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Beoordeling opdracht 4 Taak Criterium 0 1 2 3 T1, T2 Evalueren product Geen van de betrokkenen zijn geraadpleegd over het product. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn niet of voor een klein deel beschreven. Niet de juiste betrokkenen zijn geraadpleegd over het product. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn grotendeels volledig beschreven. De betrokkenen zijn geraadpleegd over het product. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn grotendeels volledig beschreven. De betrokkenen zijn geraadpleegd over het product. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn volledig beschreven.
 16. © Stichting Praktijkleren 16 Evalueren proces Geen van de betrokkenen zijn geraadpleegd over het proces. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn niet of voor een klein deel beschreven. Niet de juiste betrokkenen zijn geraadpleegd over het proces. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn grotendeels volledig beschreven. De betrokkenen zijn geraadpleegd over het proces. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn grotendeels volledig beschreven. Alle betrokkenen zijn geraadpleegd over het proces. De verbeterpunten en wat goed gegaan is, zijn beschreven. Schrijven evaluatie Het evaluatieverslag is onnauwkeurig en onvolledig geschreven. Het evaluatieverslag is voor een klein deel nauwkeurig en volledig geschreven. Het evaluatieverslag is grotendeels nauwkeurig en volledig geschreven. Het evaluatieverslag is nauwkeurig en volledig geschreven. T3 Accorderen Het evaluatieverslag is niet geaccordeerd. Het evaluatieverslag is geaccordeerd. Beslissing B1-K3-W3 Stap 1 Zet in de cijfertabel een kruisje bij het aantal behaalde punten. Punten Cijfer Behaald Punten Cijfer Behaald 0 1,0 6 6,4 1 1,9 7 7,3 2 2,8 8 8,2
 17. © Stichting Praktijkleren 17 3 3,7 9 9,1 4 4,6 10 10,0 5 5,5 Stap 2 Motiveer de beslissing. Het invullen van een verantwoording bij een onvoldoende is verplicht. Bij de motivering kan gebruik gemaakt worden van de beschrijvingen in de rubric.
 18. © Stichting Praktijkleren 18 Stap 3 Zet uw handtekening. Beoordelaar 1 Beoordelaar 2
Advertisement