Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Циклова методична комісія викладачів технологічної освіти

136 views

Published on

Циклова методична комісія викладачів технологічної освіти

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Циклова методична комісія викладачів технологічної освіти

 1. 1. ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 2. 2. Педагогічне кредо Формуваннябазовихта предметних компетентностейзтрудовогонавчання шляхомвикористаннявнавчально– виховномупроцесіпроектно – технологічноїдіяльностістудентівта новихінформаційних технологій.
 3. 3. Понад шістдесятроків викладачівідділу «Технологічної освіти» (трудове навчання) забезпечують підготовку майбутніх учителів технологічної освіти до реалізаціїдержавних стандартів змісту освітньої галузі "Технології"в загальноосвітніх навчальних закладах; формують професійну компетентність майбутнього вчителя технологій, у якого повинні бути чіткіуявлення про способи перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результатиі наслідки впливу виробничої діяльностіна особистість, суспільство і природу.
 4. 4. 28.11.1948р.н. Освіта: вища;Черкаський державний педагогічний інститут возз’єднання з Росією. Заввіділеннятехнологічної освіти. Педагогічнийстаж: 41 рік. Категорія :вища кваліфікаційна категорія; викладач – методист. Дисципліни,яківикладає: загальна фізика, фізика, астрономія. Науково– методична проблема: інтерактивні форми і методи навчання. Репетій Петро Прокопович
 5. 5. ВеселовськаОленаВіталіївна 16.04.1962р.н. Освіта:вища;Київський індустріально – педагогічний технікум; Київський педагогічний інститут імені Михайла Драгоманова. Головациклової комісії викладачів технологічноїосвіти. Педагогічний стаж: 33 роки. Категорія:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни,які викладає: інформаційно – комунікаційні технології навчання.ТЗН,методика навчання технологій,технічна естетика, основи техніки і технологій, нарисна геометрія,технічне креслення, інженерна графіка. Науково– методичнапроблема:розвиток творчих здібностей таобдарованості особистості,як результатспівпраці «учень – учитель».
 6. 6. 25.02.1983 р.н. Освіта:вища;2006р. Черкаський державний технологічний університет – спеціальність «Технологія машинобудування», 2010р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – спеціальність «Управління навчальним закладом». Педагогічний стаж: 15 років. Категорія:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни,яківикладає: нарисна геометрія,технічне креслення,інженерна графіка,методика навчання креслення,машинознавство. Науково– методична проблема:застосуваннякомп’ютерної техніки на заняттях з нарисної геометрії і креслення. Сизоненко Олександр Володимирович
 7. 7. Запороженко Наталія Красномирівна 13.09.1952р.н. Освіта:Київський технологічний інститут харчовоїпромисловості; Корсунь –Шевченківське педагогічне училище імені Тараса ГригоровичаШевченка. Педагогічнийстаж:33 роки. Категорія:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни,яківикладає: педагогічна (виробнича)практика,технічна естетика,стандартизація, управління якістю,сертифікація. Науково - методична проблема: впровадження в освітній процес проектно –технологічного навчання.
 8. 8. ЛисенкоСергійВасильович 30.01.1971р.н. Освіта:вища;Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Педагогічний стаж:28 років. Категорія:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; старший викладач Комунального вищого навчального закладу «Корсунь- Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» Дисципліни,які викладає: технологічний практикум; педагогічна(виробнича) практика; технології.технічне моделювання; технологія виробництва конструкційних матеріалів; обробка конструкційних матеріалів; основи електротехніки; безпека життєдіяльності. Науково– методична проблема:розвиток творчих здібностей студенташляхом впровадження інноваційних технологій у викладанні технологічного практикуму.
 9. 9. Боровик Оксана Олексіївна 19.07.1971 р.н. Освіта:вища;Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Педагогічнийстаж:19 років. Категорія:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Дисципліни,які викладає:загальні питання методики,методика навчання технологій, технологія виробництва конструкційних матеріалів, обробка конструкційних матеріалів,технологічний практикум. Науково– методична проблема: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності,мислення, раціональної організації навчання.
 10. 10. Лутай Валентина Іванівна 12.10.1963р.н. Освіта:вища;Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини. Загальний стаж: 35 років. Педагогічний стаж: 1 рік. Категорія:спеціаліст. Дисципліни,яківикладає: ДВВС Технології. Кулінарія. Науково– методична проблема: розвиток творчих здібностей студентів шляхом впровадження інноваційних технологій у викладанні кулінарії.
 11. 11. Власенко Іван Олексійович 22.06.1960 р.н. Освіта:вища;Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Загальнийстаж: 25 років. Педагогічнийстаж: 18 років. Категорія : друга кваліфікаційна. Дисципліни,які викладає: ДВВСхудожняобробка деревини. Науково– методична проблема: метод проектів в освітній галузі«Технології».
 12. 12. Ткаченко Микола Іванович 03.09.1953р.н. Освіта: вища;Київський педагогічний інститут імені Максима Горького «Загальнотехнічні дисципліни» Педагогічний стаж: 50 років. Категорія: вища;старший викладач. Дисципліни,які викладає:основи охорони праці,охорона праці,безпека життєдіяльності,захист Вітчизни. Науково - методична проблема: розробка матеріалів для самостійного опрацювання студентами із охорони праці і безпеки життєдіяльності.
 13. 13. Засипка Валентина Андріївна 17.10.1969р.н. Освіта: вища;Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Стажроботиуданому колективі : 11 років. Посада,яку займає: завідуюча навчальною майстернею швейного виробництва Комунального вищого навчальногозакладу «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.ШевченкаЧеркаської обласної ради»
 14. 14. Сопільняк СергійВолодимирович 12.03.1991р.н. Освіта:вища; Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини. Стажроботивколективі: 8 років. Посада,якузаймає:завідуючий навчальною майстернею «Обробки деревини» Комунального вищого навчального закладу «Корсунь- Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»
 15. 15. Засідання циклової комісії

×