Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Організація навчально-методичної роботи в коледжі power point

669 views

Published on

Організація навчально-методичної роботи

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Організація навчально-методичної роботи в коледжі power point

 1. 1. Організація навчально- методичної роботи в коледжі
 2. 2. Організаційним та об’єднуючим центром навчально-методичної роботи з викладачами і студентами є навчально-методичний кабінет та навчально- методична лабораторія коледжу Навчально-методичний кабінет Навчально-методична лабораторія
 3. 3. Методична проблема, над якою працює колектив викладачів коледжу Забезпечення якості освіти майбутнього педагога шляхом впровадження ефективного входження до світового медіа- простору в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища
 4. 4. АНАЛІЗ: складнощі у роботі викладачів; стану навчально-виховного процесу; виявлення протиріч, що потребують ліквідації. ВИВЧЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ТЕОРІЇ ПРОБЛЕМИ:  на педагогічних радах;  на засіданнях методичної ради;  на засіданнях ЦМК;  на семінарах; конференціях;  на оперативних нарадах;  в індивідуальній та груповій роботі з викладачами;  у роботі з самоосвіти. ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ЦІЄЇ РОБОТИ ПРОВОДИТЬСЯ:  педради з тематичними питаннями;  науково-практичні семінари;  відкриті заняття;  позааудиторні заняття;  захист курсових робіт;  взаємовідвідування навчальних занять;  педагогічні читання. аналіз роботи колективу; виступи із самоузагальненням досвіду роботи; виставки методичних розробок
 5. 5. Науково-методичне забезпечення системи навчально-виховного процесу Трансформування наукових ідей у педагогічну практику Створення мотивації й умов для професійного зростання Інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників Консультування з проблем сучасного розвитку освіти
 6. 6. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників Координація діяльності предметних (циклових) методичних комісій коледжу Впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу Створення фондів сучасних науково- методичних матеріалів, навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, науково- популярної та іншої літератури Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання ІКТ в навчально-виховному процесі Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності викладачів коледжу Залучення викладачів та студентів коледжу до участі в творчих конкурсах, фестивалях, змаганнях Поширення інформації щодо дослідно- експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності викладачів коледжу Атестація педагогічних працівників
 7. 7. Науковість Практична спрямованість Оперативність, мобільність Прогностичність, випереджаючий характер Оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм методичної роботи Культура знань та моральні цінності
 8. 8. З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 9 предметних (циклових) методичних комісій. Керівництво роботою здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів.
 9. 9. Предметні (циклові) методичні комісії викладачів:  української мови та літератури;  іноземної мови та зарубіжної літератури;  соціально-економічних дисциплін;  математичних дисциплін;  науково-природничих дисциплін;  психолого-педагогічних дисциплін;  фізичного виховання і захисту Вітчизни;  музичних дисциплін та зображувальної діяльності;  технологічної освіти.
 10. 10. Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:  визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік;  впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння видавничій роботі;  оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу;  проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти;  сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес;  вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій;  організація співробітництва з іншими науково-методичними та методичними радами.

×