Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Begaafdheid en morele waarden, Joan Freeman

986 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Begaafdheid en morele waarden, Joan Freeman

 1. 1. Begaafdheid en morele waarden<br />Joan Freeman<br />http://josjehoogbegaafdheid.web-log.nl/josjehoogbegaafdheid<br />
 2. 2. Joan Freeman<br />Hoogleraar aan de Middlesex University, Londen<br />Internationaal een zeer gerespecteerde autoriteit op gebied van hoogbegaafdheid<br />http://www.ucm.es<br />
 3. 3. Moraliteit en begaafdheid<br /><ul><li>Moet gezien worden binnen historische en culturele contexten
 4. 4. Relatief begrip
 5. 5. Moeilijk precies te definiëren
 6. 6. Moraliteit nauw verwezen met wijsheid- verlangt handelen</li></ul> - hangt samen met het individu binnen een context<br />http://www.marant-ed.nl<br />
 7. 7. Gewaardeerde moraliteit door de samenleving<br />Heersende moraliteit bepaalt welke waarde aan gaven en talenten wordt toegekend<br />Geschiedenis van de moraal heeft diepgaand effect op de huidige opvattingen over moraliteit<br />Dr. Marie Curie<br />
 8. 8. Individuele moraliteit<br /><ul><li>Mythen en stereotiepen rond begaafdheid die niets met de werkelijkheid te maken hebben
 9. 9. Kunnen invloed hebben op individuen die proberen ernaar te leven
 10. 10. Discussie over:
 11. 11. Veronderstelde morele kracht en superioriteit van intellectueel begaafden
 12. 12. Intellectueel begaafden zijn moreel kwetsbaarder dan andere kinderen</li></li></ul><li>Aanwijzing voor verband tussen moraliteit en intelligentie:<br />Mannen en vrouwen als controlegroep =&gt; morele gedrag door eeuwen heen:<br /> vrouwen beginnen zelden oorlogen en gaan zich niet te buiten aan martelen en ander zeer destructief gedrag<br /><ul><li>Als niet alleen hoog IQ, maar zeer moreel gedrag toegang geeft tot leiderschapscursussen zouden de deelnemers vrijwel alleen meisjes zijn. (wat niet het geval is)
 13. 13. Alleen bij grote verschillen tussen de seksen: </li></ul> moraliteit hangt samen met <br /> intellectuele gaven<br />
 14. 14. Het verwarren van begaafdheid en moraliteit<br />Galton:<br />hoge intelligentie kan slechts samengaan met hoge cultuur (Europese cultuur)<br />Onveranderlijke overerfbaarheid van vaardigheden, en daarmee van moraliteit<br />Arthur Jensen:<br />Verband tussen IQ en criminaliteit<br />Eysenck:<br />Alle genieën zijn mannen<br />Verschillen tussen seksen = genetisch<br />
 15. 15. Mensen meten<br />Galton:<br />The Eugenics Society<br />Verbeteren van menselijke genenpool door selectieve voortplanting<br />
 16. 16. Moraliteit van testvragen<br /><ul><li>Morele waarden die testontwerpers als vanzelfsprekend aanvaarden en die ze een universele geldigheid toekennen in vaak gestelde IQ-vragen
 17. 17. Stanford-BinetIntelligenceScale
 18. 18. WeschlerIntelligenceScaleforChildren
 19. 19. Wereld psycholoog en kind kunnen heel verschillende culturen en morele waardensystemen weerspiegelen
 20. 20. Nog altijd heersende protestantse arbeidsethiek
 21. 21. Van uitgaan dat kinderen hun best zullen doen
 22. 22. Liegen wordt niet verwacht</li></li></ul><li>Schijnverbanden<br /><ul><li>Ontegenzeglijk positieve correlatie tss scores bij IQ-tests en moraliteitstests?
 23. 23. Verschil tss wat kinderen antwoorden in testsituatie en wat ze doen als er geen volwassenen bij zijn
 24. 24. Geen verband aangetoond tussen begaafdheid en feitelijk gedrag
 25. 25. Spelregels kennen maar in het echte leven kiezen of ze zich er wel of niet aan houden</li></li></ul><li>Extreem hoog IQ en fatsoen gaan niet noodzakelijk samen (veel nazi’s waren uiterst intelligent en cultureel onderlegd)<br />Morele code onderdeel van manier van leven bij gewone mensen<br />
 26. 26. Conclusie<br />Geen hard bewijs gevonden voor een verband tussen moraliteit en begaafdheid bij kinderen of volwassenen<br />

×