SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬:‫מגמות‬,‫חדשנות‬
‫ו‬-Best Practice
‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫אוגוסט‬,2015
‫הקדמה‬
•‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬
‫בקרב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬
‫צרכנים‬,‫שמשווקים‬ ‫לכך‬ ‫מוביל‬
‫השיווק‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬
‫שלהם‬ ‫הדיגיטלי‬,‫כדי‬
‫יגיעו‬ ‫שלהם‬ ‫שהמסרים‬
‫נמצאים‬ ‫שהם‬ ‫היכן‬ ‫לצרכנים‬.
•‫מנסה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬"‫סדר‬ ‫לעשות‬"
‫ב‬'‫באז‬‫וורדס‬'‫שאנו‬ ‫השונות‬
‫השיווק‬ ‫בעולם‬ ‫שומעים‬
‫המגמות‬ ‫מהן‬ ‫ולהבין‬ ‫הדיגיטלי‬
‫עולם‬ ‫את‬ ‫שיעצבו‬ ‫המרכזיות‬
‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫השיווק‬,‫פי‬ ‫על‬
‫קייס‬‫סטאדיז‬‫ודו‬"‫מחקר‬ ‫חות‬
‫שונים‬.
‫במובייל‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫מצגות‬,‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬,‫ועוד‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬–‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫זמינות‬-
Slideshare‫של‬‫כרמלון‬.
‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫המגמות‬ ‫מפת‬
'‫תקציבים‬/
‫על‬ ‫החזר‬
‫השקעה‬
‫מוניטיזציה‬/
‫לרכישה‬ ‫הנעה‬
‫טרנדים‬
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טקטיקות‬
‫וידאו‬ ‫מסרים‬‫מיידיים‬ ‫אימייל‬ ‫חיפוש‬ CRM ‫תוכן‬
‫מגמות‬-‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬
•‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬2015 Digital Marketer‫חברת‬ ‫של‬Experian,‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫בשיווק‬ ‫תחכום‬ ‫עקומת‬ ‫ישנה‬4
‫שלבים‬–‫אחד‬ ‫ערוץ‬ ‫באמצעות‬ ‫מפניה‬ ‫החל‬,‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬ ‫דרך‬,‫לאופטימיזציה‬ ‫ועד‬ ‫ערוצים‬ ‫חוצה‬ ‫שיווק‬ ‫דרך‬
‫חוצת‬‫ערוצים‬.
‫ערוצים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫יכנסו‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬
‫חדשים‬–‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫ערוצים‬ ‫כמו‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬(‫לרבות‬Beacons
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬),‫להציע‬ ‫שיאפשרו‬
‫חוויה‬ ‫ללקוחות‬‫חוצת‬-‫ערוצים‬" /‫פיזי‬-‫טלית‬"
‫מתמיד‬ ‫טובה‬.
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬
•‫בדו‬ ‫המוצגים‬ ‫הנתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬
‫חברת‬ ‫של‬We Are Social
(‫ינואר‬2015),‫החדירה‬ ‫שיעורי‬
‫אמנם‬ ‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫של‬
‫למדי‬ ‫גבוהים‬,‫פוטנציאל‬ ‫אך‬
‫חכמים‬ ‫טלפונים‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬
‫ממיצוי‬ ‫רחוק‬ ‫עדיין‬.
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬
•‫כאשר‬Cadbury‫מותג‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫מתקציב‬ ‫חלק‬ ‫העבירה‬Cream Egg‫מהטלויזיה‬
‫לפייסבוק‬,‫של‬ ‫עליה‬ ‫חווה‬ ‫המותג‬7%‫במכירות‬.‫הצריך‬ ‫החברתית‬ ‫למדיה‬ ‫התקציב‬
‫שהצריכה‬ ‫ממה‬ ‫כשליש‬‫הטלויזיה‬,‫לו‬ ‫מייחס‬ ‫המותג‬ ‫אך‬18%‫לעומת‬ ‫קניה‬ ‫כוונת‬20%
‫הפרסום‬ ‫בעקבות‬ ‫קניה‬ ‫כוונת‬‫בטלויזיה‬.
•‫של‬ ‫מחקר‬Kantar‫למסרים‬ ‫הן‬ ‫שנחשפו‬ ‫הצרכנים‬ ‫כי‬ ‫העלה‬‫בטלויזיה‬,‫למסרים‬ ‫והן‬
‫בפייסבוק‬,‫אחד‬ ‫בערוץ‬ ‫למסרים‬ ‫שנחשפו‬ ‫מאלה‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫לרכוש‬ ‫נטו‬
‫בלבד‬.
•‫ב‬ ‫המותג‬ ‫מכירות‬ ‫עלו‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬-7%.
Source: Digital Training Academy
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬
•‫לדוגמא‬ ‫קייס‬:Land Rover
•‫התובנה‬:‫רוכשי‬‫המכונית‬ ‫חיפוש‬ ‫את‬ ‫מתחילים‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הרכב‬
‫אונליין‬ ‫שלהם‬,‫עם‬ ‫מתקדמים‬ ‫שהם‬ ‫ככל‬ ‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫עוברים‬ ‫אך‬
‫הרכישה‬ ‫תהליך‬.Land Rover‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫לצרכנים‬ ‫לפנות‬ ‫רצתה‬
‫רכישה‬ ‫של‬,‫וכמובן‬–‫למכירות‬ ‫ההתרשמויות‬ ‫את‬ ‫להפוך‬.
•‫הפעולה‬:Land Rover‫חוצה‬ ‫בשיווק‬ ‫השתמשה‬-‫ערוצים‬–
‫יוטיוב‬,Google Display, Search, mobile‫חברתית‬ ‫ומדיה‬
•‫התוצאה‬:‫מעל‬100‫מיליון‬impressions;15%‫נבעו‬ ‫מהמכירות‬
‫מלידים‬‫אונליין‬
•‫החברה‬ ‫לדברי‬,"‫שלנו‬ ‫הצמיחה‬ ‫של‬ ‫הפינה‬ ‫אבן‬ ‫הוא‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬
‫כמותג‬",‫הדו‬ ‫לצמיחה‬ ‫משמעותית‬ ‫תרומה‬ ‫עם‬-‫המותג‬ ‫של‬ ‫ספרתית‬
‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬.
Source: Google, September 2014
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
•‫של‬ ‫חדש‬ ‫מחקר‬Economist Intelligence Unit‫כי‬ ‫מצפים‬ ‫משווקים‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"–IoT
–‫עד‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעה‬ ‫המגמה‬ ‫את‬ ‫יהווה‬2020(‫זו‬ ‫ממגמה‬ ‫מאוד‬ ‫שמושפעות‬ ‫מגמות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫ואחריה‬,‫כמו‬
‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫במובייל‬ ‫אישית‬ ‫מותאמות‬ ‫עסקאות‬,‫ועוד‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬.)
•‫של‬ ‫מחקר‬Adobe‫עד‬ ‫לבתיהם‬ ‫מחוברת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ירכשו‬ ‫מהצרכנים‬ ‫שלישים‬ ‫שני‬ ‫כי‬ ‫מצא‬2019,‫ומחציתם‬
‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫לרכוש‬ ‫מעוניינים‬" .‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬,‫שירות‬ ‫לרבות‬
‫לקוחות‬,‫ודאטה‬ ‫התייעלות‬.
•"‫דברים‬"‫מסרים‬ ‫של‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ‫שתסייע‬ ‫דאטה‬ ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשרים‬ ‫מחוברים‬
‫שיווקיים‬.
•
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
•‫מתקדמת‬ ‫שהטכנולוגיה‬ ‫ככל‬,‫באופן‬ ‫לצרכנים‬ ‫לשווק‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫כך‬
‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫בהיותם‬ ‫דיגיטלי‬.‫ואמצעים‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בזכות‬
‫כגון‬beacons,"‫מיקום‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬"‫לחלוטין‬ ‫חדשה‬ ‫בצורה‬ ‫חוזר‬.
•‫כיום‬,‫מיקום‬ ‫מבוססי‬ ‫מסרים‬ ‫לשלוח‬ ‫יכולים‬ ‫וקמעונאים‬ ‫משווקים‬
‫ופרסונליים‬,‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫מהחזר‬ ‫ליהנות‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬
‫במובייל‬ ‫בשיווק‬.
Facebook Place Tips
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
Amazon Dash–‫מ‬ ‫שונים‬ ‫יומיומיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫מילוי‬ ‫קניית‬ ‫לערוך‬ ‫ניתן‬-Amazon‫לחיצה‬ ‫באמצעות‬
‫כפתור‬ ‫על‬.
‫על‬ ‫מצגת‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫בדף‬ ‫זמינה‬‫הסליידשר‬‫של‬‫כרמלון‬
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫מדומה‬ ‫מציאות‬
•‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מתפתח‬ ‫טרנד‬ ‫הנה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬,‫כמו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫כולל‬ ‫והוא‬Oculus Rift‫ו‬-Google Cardboard,
‫צרכנים‬ ‫לערב‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫המציעות‬.
•‫מדומה‬ ‫מציאות‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫כבר‬ ‫רכב‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬(VR),‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ‫לצרכנים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫ואת‬ ‫הרכב‬ ‫של‬‫חויית‬‫בו‬ ‫הנהיגה‬.
Volvo‫מבוסס‬ ‫בקמפיין‬Google Cardboard
Ford, Chrysler‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫העושים‬ ‫בקמפיינים‬-Oculus Rift
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬
•‫לכאורה‬,‫ה‬ ‫מהפיכת‬ ‫בגלל‬ ‫לפינה‬ ‫מעבר‬ ‫ממש‬ ‫נמצאים‬ ‫ממוקד‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסונליזציה‬"‫ביג‬
‫דאטה‬"–‫מידע‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬ ‫לנתח‬ ‫היכולת‬(‫מובנה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מובנה‬)‫לאסוף‬ ‫במטרה‬
‫ללקוח‬ ‫בנוגע‬ ‫תובנות‬.
•‫עם‬ ‫הבעיה‬ ‫ואולם‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫ל‬ ‫שמעבר‬ ‫הנה‬‫איסוף‬‫הדאטה‬,‫להבין‬ ‫משווקים‬ ‫על‬‫אילו‬ ‫על‬
‫לענות‬ ‫הללו‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫אמורים‬ ‫שאלות‬,‫את‬ ‫לנתח‬ ‫עליהם‬ ‫וכיצד‬‫הדאטה‬‫בהתאם‬
‫לשאלות‬.
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬
•‫חברת‬Mastercard‫הזמן‬ ‫את‬ ‫יודעת‬,‫המקום‬,‫ההיקף‬,‫מ‬ ‫מלמעלה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והסחורה‬ ‫הסוחר‬-160‫עסקאות‬ ‫מיליון‬
‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שעה‬ ‫מדי‬ ‫המתרחשות‬.‫לכן‬,‫דאטה‬ ‫ביג‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫גיבשה‬ ‫החברה‬,‫הכוללת‬:
•‫כך‬,‫בארה‬ ‫הדירות‬ ‫בשוק‬ ‫התאוששות‬ ‫זיהתה‬ ‫החברה‬"‫הממשלה‬ ‫לפני‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫ב‬,‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫במכירות‬ ‫עליה‬ ‫זיהוי‬ ‫עקב‬-
home improvement,‫הבית‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫כוונה‬ ‫על‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫שמצביע‬ ‫דבר‬.‫לפיכך‬,‫לחברות‬ ‫לסייע‬ ‫הצליחה‬ ‫החברה‬
‫ריהוט‬ ‫המוכרות‬,‫זו‬ ‫למגמה‬ ‫מראש‬ ‫שלהם‬ ‫השיווק‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬.
‫מענה‬ ‫הדורשת‬ ‫השאלה‬ ‫זיהוי‬
‫לסייע‬ ‫שיכול‬ ‫המידע‬ ‫זיהוי‬‫בפיתרון‬
‫המידע‬ ‫של‬ ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬
•‫דו‬"‫ח‬2015 Digital Marketing‫של‬Experian‫את‬ ‫מפרט‬
‫סוגי‬‫הדאטה‬‫ניתוח‬ ‫לצורך‬ ‫לאסוף‬ ‫שניתן‬
‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬
‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬
‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬
‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
‫טקטיקות‬|‫תוכן‬
•‫שיווק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫ההיבטים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬ ‫תוכן‬
‫דיגיטלי‬,‫וה‬ ‫אקטיבציה‬ ‫ושיטות‬-monetization‫ממשיכות‬ ‫התוכן‬ ‫של‬
‫להתפתח‬.
‫אמריקה‬ ‫בצפון‬,Kraft Foods‫יוצא‬ ‫באופן‬ ‫מצליחה‬ ‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫מיישמת‬-
‫מתחרותיה‬ ‫לפני‬ ‫ביישומה‬ ‫שהחלה‬ ‫דופן‬,‫אונליין‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫השקעה‬ ‫עם‬
‫ומובייל‬,‫וקהילות‬ ‫כלים‬.‫היתר‬ ‫בין‬,‫וידאו‬ ‫בתכני‬ ‫רבות‬ ‫משקיעה‬ ‫החברה‬,
‫החברה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התוכן‬ ‫לארכיטקטורת‬ ‫המותאמים‬:‫המותאמים‬ ‫תכנים‬
‫החברה‬ ‫מותג‬ ‫למטריית‬ ‫וכן‬ ‫החברה‬ ‫ממותגי‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬.
‫רכיבים‬ ‫ברשימת‬ ‫לצפות‬ ‫מאפשרת‬ ‫המתכון‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬
‫רלוונטיים‬ ‫ולקמעונאים‬ ‫למבצעים‬ ‫המחוברת‬.
‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫למצוא‬ ‫שניתן‬ ‫במצגת‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫השיווק‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסנו‬ ‫לאחרונה‬-
Slideshare‫של‬‫כרמלון‬.
‫טקטיקות‬|‫תוכן‬
•‫של‬ ‫סקר‬Smart Insights(291‫משיבים‬)‫מראה‬
‫המגמות‬ ‫כאחת‬ ‫נתפס‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬ ‫כי‬
‫ב‬ ‫למשווקים‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬-2015.‫דאטה‬ ‫ביג‬,
‫הבאים‬ ‫הם‬ ‫במובייל‬ ‫ושיווק‬ ‫אוטומטיים‬ ‫שיווק‬ ‫כלי‬
‫בתור‬.
‫טקטיקות‬|‫וידאו‬
•‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ממשיך‬ ‫אונליין‬ ‫וידאו‬
‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫של‬.‫במובייל‬ ‫וידאו‬‫ב‬ ‫עלה‬-
50%‫בין‬2013‫ל‬-2014.
•‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬Cross Platform2014‫של‬‫נילסן‬,
‫ארה‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫מחצית‬ ‫מעל‬"‫צפתה‬ ‫ב‬‫בוידאו‬
‫של‬ ‫הרביעי‬ ‫ברבעון‬ ‫אונליין‬2013.
•eMarketer‫להניב‬ ‫צפוי‬ ‫אונליין‬ ‫וידאו‬ ‫כי‬ ‫מדווחת‬
‫ב‬ ‫מפרסום‬ ‫ביותר‬ ‫הצומח‬ ‫המכירות‬ ‫מחזור‬ ‫את‬-
2014,‫ב‬ ‫יצמח‬ ‫במובייל‬ ‫וידאו‬ ‫וכי‬-79%‫ב‬-
2014,‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לכדי‬-1$‫בשנת‬ ‫מיליארד‬
2015.(source: Forbes)
•‫סקר‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬Consumer
Entertainment Index‫חברת‬ ‫של‬Arris,
‫ממחצית‬ ‫למעלה‬‫האוכלוסיה‬‫צופה‬ ‫העולמית‬
‫וידאו‬ ‫בתכני‬‫בסמארטפונים‬‫ובטבלטים‬.
eMarketer Webinar: Key Digital Trends—15 Things to Know for
2015
‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬
•‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬‫אינו‬‫ב‬ ‫עוסק‬"‫הרגע‬ ‫את‬ ‫לצייץ‬"‫ידועים‬ ‫לאירועים‬ ‫בתגובה‬ ‫או‬
‫מראש‬(‫כמו‬"‫הסנדויץ‬ ‫יום‬'‫הבינלאומי‬.)"‫דאטה‬ ‫מצריך‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬,
‫אסטרטגיה‬,‫וצוות‬ ‫יכולות‬,‫בזמן‬ ‫ולנושאים‬ ‫לאירועים‬ ‫להגיב‬ ‫למותגים‬ ‫שיאפשרו‬
‫מתרחשים‬ ‫שהם‬.
•‫למותג‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬Oreo‫המצליח‬ ‫המהלך‬ ‫את‬ ‫לפועל‬ ‫להוציא‬
‫המפורסם‬“dunk in the dark”.
‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫החשמל‬ ‫הפסקת‬ ‫בזמן‬‫הסופרבול‬‫ב‬-2013,‫העוגיות‬ ‫מותג‬Oreo‫צייץ‬" :‫את‬/‫עדיין‬ ‫ה‬
‫יכול‬/‫לטבול‬ ‫ה‬(‫את‬‫העוגיה‬)‫בחשיכה‬",‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫למעורבות‬ ‫שזכה‬ ‫דבר‬‫בטוויטר‬‫מצד‬
‫הצרכנים‬.‫האסטרטגיה‬‫שאיפשרה‬‫אסטרטגיית‬ ‫היא‬ ‫המהירה‬ ‫התגובה‬ ‫את‬"‫חדשות‬ ‫חדר‬",‫אותה‬
‫ה‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המותג‬ ‫אימץ‬"‫חמים‬"‫יום‬ ‫ביותר‬-‫שנה‬ ‫במשך‬ ‫יום‬,‫של‬ ‫מחווה‬ ‫ותמונת‬
‫עוגיה‬‫היומי‬ ‫לנושא‬ ‫המגיבה‬.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬
•‫לאחרונה‬,‫ליותר‬ ‫המאפשרים‬ ‫טרנדים‬ ‫ניטור‬ ‫כלי‬ ‫הוסיפו‬ ‫חשובים‬ ‫מקורות‬ ‫מספר‬
‫פרט‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיחות‬ ‫לזהות‬ ‫משווקים‬‫לטוויטר‬,‫בהם‬Google Trends‫ו‬-
Instagram.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬
•Bank of America‫ברמה‬ ‫מעורבות‬ ‫מניב‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬ ‫כי‬ ‫גילה‬
‫גבוה‬.‫כך‬,‫ב‬ ‫העולמי‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפורום‬ ‫בזמן‬-Davos‫שווייץ‬,‫הצוות‬
‫ה‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫ניטר‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלי‬"‫חמים‬"‫בטוויטר‬‫מנת‬ ‫על‬‫לטרגט‬
‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫כלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫שמתעניינים‬ ‫אנשים‬,‫הקשור‬
‫לועידה‬.
•‫כך‬,‫נשים‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫בזמן‬,‫לדו‬ ‫קישור‬ ‫צייץ‬ ‫הבנק‬"‫של‬ ‫ח‬Merryll Lynch‫על‬
‫נשים‬ ‫של‬ ‫הצומחת‬ ‫הכלכלית‬ ‫ההשפעה‬.
•‫עבור‬ ‫כי‬ ‫דיווח‬ ‫הבנק‬97%‫הבנק‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫שהקליקו‬ ‫מהאנשים‬
‫הועידה‬ ‫בזמן‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬,‫זו‬‫היתה‬‫עם‬ ‫הראשונה‬ ‫האינטראקציה‬
‫הבנק‬( .‫מקור‬:WSJ,2014)
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫מיידיות‬
•‫לאחרונה‬ ‫שפורסם‬ ‫מחקר‬‫ע‬"‫חברת‬ ‫י‬Juniper,‫כי‬ ‫מעלה‬
‫מ‬ ‫למעלה‬-160‫מסרים‬ ‫טריליון‬‫מיידיים‬‫עד‬ ‫ישלחו‬2019,
‫לעומת‬43‫ב‬ ‫טריליון‬-2015,‫כגון‬ ‫בפלטפורמות‬
WhatsApp,Facebook Messenger‫ו‬-Snapchat.
•‫התקשורת‬ ‫כערוץ‬ ‫האימייל‬ ‫את‬ ‫יעקפו‬ ‫אלה‬ ‫פלטפורמות‬
‫ב‬ ‫המוביל‬ ‫הדיגיטלית‬-2015,‫של‬ ‫סך‬ ‫עם‬94.2‫טריליון‬
‫השונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הודעות‬(‫בהם‬:‫טקסט‬ ‫הודעות‬,‫מסרים‬
‫מיידיים‬,‫פוסטים‬‫דוא‬ ‫והודעות‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬"‫ל‬.)
•SMS‫בהגעה‬ ‫עסקים‬ ‫מבחינת‬ ‫מפתח‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬
‫ללקוחות‬,‫הודעות‬ ‫שכן‬SMS‫בד‬"‫בתוך‬ ‫נקראות‬ ‫כ‬3‫דקות‬
‫לצרכן‬ ‫הגעתן‬ ‫מזמן‬ ‫פחות‬ ‫או‬.
69%
31%
‫ב‬ ‫ההודעות‬ ‫כלל‬-2015(‫טריליונים‬)
‫מקור‬:JUNIPER RESEARCH
Instant Messages Other Platforms
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫מיידיות‬
•‫מסרים‬ ‫אפליקציית‬ ‫כל‬ ‫שעבור‬ ‫בעוד‬‫מיידיים‬‫יש‬
‫משלה‬ ‫וקהלים‬ ‫שימוש‬ ‫דפוסי‬,‫סגמנט‬ ‫כלל‬
‫המסרים‬‫המיידיים‬‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬
‫צרכנים‬ ‫עבור‬ ‫מתמיד‬ ‫גדולה‬.
•‫כך‬ ‫משום‬,‫עם‬ ‫לאינטראקציה‬ ‫מצפים‬ ‫צרכנים‬
‫שירות‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫באפליקציות‬ ‫מותגים‬
‫באופן‬ ‫והצעות‬‫מיידי‬.
Source: We Are Social / Business2Community
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬
‫ב‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מותגים‬-19%‫בשיעורי‬ ‫בממוצע‬Conversion‫כתוצאה‬‫מחויית‬‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫שהנה‬ ‫אונליין‬ ‫לקוח‬,‫לפי‬
Econsultancy.
‫אולטרה‬-‫כגון‬ ‫פתרונות‬ ‫לכלול‬ ‫יכולה‬ ‫פרסונליזציה‬:‫קונסיירג‬'/‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫שירות‬,‫גנום‬ ‫ומיפוי‬ ‫בריאות‬ ‫פתרונות‬,‫קניינות‬
‫מותאמים‬ ‫מחירים‬ ‫כולל‬ ‫אישית‬,‫בפועל‬ ‫ההתנהגות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ביטוח‬ ‫פרמיית‬,‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫ועוד‬ ‫טיפוח‬ ‫מוצרי‬.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
•‫אתר‬Amazon.com‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫מהדוגמאות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬,‫הקניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שלם‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫בניה‬ ‫עם‬,
‫הקודמות‬,‫הקונה‬ ‫של‬ ‫המשאלות‬ ‫ורשימת‬ ‫החיפושים‬,‫הפרמטרים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬.
‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬
•‫היופי‬ ‫קמעונאית‬Sephora‫של‬ ‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫מציעה‬‫חויית‬‫הלקוחות‬,‫בנתונים‬ ‫בשימוש‬
‫אישיים‬.
‫ה‬ ‫כלי‬-ColorIQ‫של‬
‫הגוון‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫החברה‬
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬/‫ה‬
‫היושב‬/‫מנת‬ ‫על‬ ‫בסניף‬ ‫ת‬
‫מוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫להתאים‬
‫ללקוח‬/‫ה‬.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬
•‫דו‬"‫ח‬2015 Digital Marketing‫של‬Experian‫כיצד‬ ‫מדגים‬
‫ל‬ ‫המסרים‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫עשויים‬ ‫משווקים‬-2‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬
‫לקוחות‬,‫למחיר‬ ‫ברגישות‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫הנבדלים‬,‫הפנוי‬ ‫בזמן‬
‫שלהם‬ ‫הערכיות‬ ‫ובתפיסות‬.
•‫ככל‬‫שיאסף‬‫אחרים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וכלים‬ ‫לבישה‬ ‫מטכנולוגיה‬ ‫דאטה‬,
‫הספציפי‬ ‫הלקוח‬ ‫ברמת‬ ‫גם‬ ‫סגמנטציה‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫צפוי‬.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
‫טרנדים‬|‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫קונטקסט‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬(contextual marketing)‫ולסיטואציות‬ ‫יעד‬ ‫לקהלי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫בהתאמה‬ ‫עוסק‬,‫בהתאם‬
‫זמן‬ ‫כגון‬ ‫לפקטורים‬,‫מקום‬,‫והתנהגות‬ ‫העדפות‬.‫למעשה‬ ‫זהו‬‫ה‬"‫טרגוט‬"‫החדש‬.
•‫החברתית‬ ‫הניווט‬ ‫אפליקציית‬Waze‫נוסע‬ ‫הצרכן‬ ‫לאן‬ ‫יודעת‬–
‫למשווקים‬ ‫מציעה‬ ‫ולכן‬‫לטרגט‬‫בית‬ ‫בקרבת‬ ‫נמצא‬ ‫כשהוא‬ ‫אותו‬
‫העסק‬.
‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬
‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬
‫וקונטקסט‬
ROI‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫של‬
•‫סקר‬‫של‬Mondo‫בשם‬"The Future of Digital Marketing"(262‫מנהלי‬‫שיווק‬‫דיגיטלי‬,2015)‫מצא‬‫כי‬80%
‫מהחברות‬‫יגדילו‬‫את‬‫תקציבי‬‫השיווק‬‫הדיגיטלי‬‫שלהן‬‫תוך‬12‫עד‬18‫חודשים‬,‫כאשר‬72%‫מתוכם‬‫מתכננים‬
‫הגדלה‬‫של‬5%‫עד‬15%.
•‫חוסר‬‫היכולת‬‫למדוד‬‫חלק‬‫מהערוצים‬‫הדיגיטליים‬‫נחשב‬‫לחסם‬‫מרכזי‬‫בהגדלת‬‫תקציבי‬‫השיווק‬‫הדיגיטלי‬,‫אך‬‫על‬
‫פי‬‫מחקר‬‫של‬Econsultancy / Oracle Marketing Cloud Marketing Budgets 2015,‫החסם‬‫המרכזי‬‫הוא‬
‫דוקא‬‫תקציב‬‫שיווק‬‫מוגבל‬‫באופן‬‫כללי‬,‫ואחריו‬–‫העדר‬‫צוות‬‫מתאים‬.‫עם‬‫זאת‬,‫התקציבים‬‫ממשיכים‬‫לצמוח‬.
ROI‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫של‬
•‫של‬ ‫המחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Econsultancy /
Oracle,‫הוא‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫פרסום‬
‫בו‬ ‫למדוד‬ ‫שניתן‬ ‫המוביל‬ ‫הערוץ‬ROI,
‫בדוא‬ ‫שיווק‬ ‫ואחריו‬"‫ל‬.
‫הדיגיטלי‬ ‫השיווק‬ ‫עתיד‬
•‫המובייל‬ ‫תחום‬‫גבוה‬ ‫צמיחה‬ ‫מפוטנציאל‬ ‫נהנה‬ ‫עדיין‬,‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫ואנו‬"‫הקטן‬ ‫המסך‬"‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫החדש‬.
•‫ו‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬-IoT‫למיינסטרים‬ ‫להפוך‬ ‫צפויים‬:‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬Visual Networking Index‫של‬Cisco,
‫עד‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫לבישים‬ ‫מכשירים‬ ‫מיליארד‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫צפויים‬2019.‫כך‬ ‫משום‬,‫בשיווק‬ ‫עליה‬ ‫לראות‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬
‫אולטרה‬-‫אמת‬ ‫ובזמן‬ ‫פרסונלי‬.
•‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫שיווקיים‬ ‫למסרים‬ ‫כאמצעי‬ ‫לשמש‬ ‫תמשיך‬,‫פרואקטיבי‬ ‫לקוחות‬ ‫לשירות‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫זאת‬ ‫עם‬,
‫למסרים‬ ‫לתוכנות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫לפנות‬ ‫ימשיכו‬ ‫צרכנים‬‫מיידיים‬‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לצורך‬.
•‫לסיכום‬:‫שיווק‬‫מיידי‬‫ואולטרה‬-‫דאטה‬ ‫מביג‬ ‫כתוצאה‬ ‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫פרסונלי‬,‫וטכנולוגיית‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬
‫מובייל‬.
‫מקורות‬
Publisher Title
Accenture CEO Briefing 2015
Adage Companies Increase Digital Budgets
Adobe How the Internet of Things is disrupting marketing
Adobe Targeting the Hyper connected traveler
Adobe Personalization Success
ANA Magazine The Real Deal
Business 2 Community Beacons and And Chat
ClickZ Instant MessagingOvertake as Digital communication platform
CMO 2015 Predictions
Digital Strategy Consulting DigitalMarketing Roi
Digital Trends Half A Billion Wearables Prediction
Econsultancy Social CRM
Econsultancy Three Digital Marketing Mega Trends Trends
Econsultancy / Oracle Marketing Budgets 2015
eMarketer Digital Trends 15 Things to Know 2015
Experian The 2015 Digital Marketer
Forbes The year of cross platform measurement
Forbes Sephora's Winning Formula
Google Cross Channel Marketing
Juniper Research Sending Out Sms
Marketing Charts Which Digital Channels are Marketers best able to measure for ROI
MarketingLand Cross Channel Marketing
Mckinsey Leveraging Big Data to Optimize Digital Marketing
Mondo The Future of Digital Marketing Guide
Outbrain The 5 Best New Digital Marketing Tools and Techniques
Smart Insights Digital Marketing Trends 2015
Trend One Contextual Marketing
We Are Social Digital, Social & Mobile in 2015
WSJ Advertisers Use Social Media to Promote Brands in Real Time
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci.com | hamutal@researchci.com
‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬
http://www.carmelon.co.il
‫רבה‬ ‫תודה‬

More Related Content

Viewers also liked

סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile
סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobileסדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile
סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobileinforumobile
 
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה Carmelon Digital Marketing
 
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017Carmelon Digital Marketing
 
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris 2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris Hamutal Schieber
 
Branding 2.0 & Social Media
Branding 2.0 & Social MediaBranding 2.0 & Social Media
Branding 2.0 & Social MediaSampad Swain
 
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative Leadership
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative LeadershipSurrounded By Genius: Practical Advice On Creative Leadership
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative LeadershipKelsey Ruger
 
What is Digital Strategy?
What is Digital Strategy?What is Digital Strategy?
What is Digital Strategy?Julian Cole
 

Viewers also liked (9)

סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile
סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobileסדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile
סדנת פרסום בפייסבוק - InforUMobile
 
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה
Booking.com: מקרה בוחן של סיפור ההצלחה
 
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017
שיווק מלונות בדיגיטל - מחקר מגמות וחדשנות 2017
 
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris 2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris
2015 Consumer Trends in Food and Beverage - Insights from SIAL Paris
 
Neuro Marketing
Neuro Marketing Neuro Marketing
Neuro Marketing
 
Presentation Neuro marketing
Presentation Neuro marketingPresentation Neuro marketing
Presentation Neuro marketing
 
Branding 2.0 & Social Media
Branding 2.0 & Social MediaBranding 2.0 & Social Media
Branding 2.0 & Social Media
 
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative Leadership
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative LeadershipSurrounded By Genius: Practical Advice On Creative Leadership
Surrounded By Genius: Practical Advice On Creative Leadership
 
What is Digital Strategy?
What is Digital Strategy?What is Digital Strategy?
What is Digital Strategy?
 

Similar to שיווק דיגיטלי: מגמות, חדשנות וניהול אפקטיבי

GSMA 2016 100 Slides Plus
GSMA 2016 100 Slides PlusGSMA 2016 100 Slides Plus
GSMA 2016 100 Slides PlusZohar Urian
 
Ibm marketing cloud by Be2see
Ibm marketing cloud by Be2seeIbm marketing cloud by Be2see
Ibm marketing cloud by Be2seeBe2See.
 
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוצים
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוציםE-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוצים
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוציםCarmelon Digital Marketing
 
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוניאי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוניCarmelon Digital Marketing
 
פרוגרמטי או פרובלמטי
פרוגרמטי או פרובלמטי פרוגרמטי או פרובלמטי
פרוגרמטי או פרובלמטי mitbahon
 
טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...
 טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ... טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...
טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...Carmelon Digital Marketing
 
Transformation in the Digital Age
Transformation in the Digital AgeTransformation in the Digital Age
Transformation in the Digital AgeZohar Urian
 
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלן
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלןמצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלן
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלןRonen Levran
 
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל Carmelon Digital Marketing
 
מצגת כנס Integrated Marketing Management
מצגת כנס Integrated Marketing Managementמצגת כנס Integrated Marketing Management
מצגת כנס Integrated Marketing Managementikabeli
 
כנס חווית לקוח מצגת פתיחה
כנס חווית לקוח  מצגת פתיחהכנס חווית לקוח  מצגת פתיחה
כנס חווית לקוח מצגת פתיחהAvi Assis
 
Peak End Rule IPR אינטראקטיב
Peak End Rule IPR אינטראקטיבPeak End Rule IPR אינטראקטיב
Peak End Rule IPR אינטראקטיבPeak End Rule IPR
 
Green news nov 2013
Green news nov 2013Green news nov 2013
Green news nov 2013green media
 

Similar to שיווק דיגיטלי: מגמות, חדשנות וניהול אפקטיבי (20)

Digital it
Digital itDigital it
Digital it
 
דיגיטלי B2B שיווק
דיגיטלי B2B שיווקדיגיטלי B2B שיווק
דיגיטלי B2B שיווק
 
GSMA 2016 100 Slides Plus
GSMA 2016 100 Slides PlusGSMA 2016 100 Slides Plus
GSMA 2016 100 Slides Plus
 
Ibm marketing cloud by Be2see
Ibm marketing cloud by Be2seeIbm marketing cloud by Be2see
Ibm marketing cloud by Be2see
 
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוצים
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוציםE-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוצים
E-commerce Omni Channel מגמות וחדשנות מסחר אלקטרוני: חציית ערוצים
 
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוניאי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני
אי קומרס 2016 - מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני
 
המדריך המלא לתכנון מוצלח של שיווק דיגטלי
המדריך המלא לתכנון מוצלח של שיווק דיגטליהמדריך המלא לתכנון מוצלח של שיווק דיגטלי
המדריך המלא לתכנון מוצלח של שיווק דיגטלי
 
פרוגרמטי או פרובלמטי
פרוגרמטי או פרובלמטי פרוגרמטי או פרובלמטי
פרוגרמטי או פרובלמטי
 
טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...
 טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ... טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...
טרנדים ומגמות מבוססי דיגיטל בשוק השירותים הפיננסים 2014:בנקאות,ביטוח,השקעות ...
 
Transformation in the Digital Age
Transformation in the Digital AgeTransformation in the Digital Age
Transformation in the Digital Age
 
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלן
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלןמצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלן
מצגת סופית פרויקט עסקים בישראל- סמסטר ב'- אפליקצית נדלן
 
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל
Mobile First - מחקר מגמות וחדשנות במובייל
 
מצגת כנס Integrated Marketing Management
מצגת כנס Integrated Marketing Managementמצגת כנס Integrated Marketing Management
מצגת כנס Integrated Marketing Management
 
כנס חווית לקוח מצגת פתיחה
כנס חווית לקוח  מצגת פתיחהכנס חווית לקוח  מצגת פתיחה
כנס חווית לקוח מצגת פתיחה
 
Peak End Rule IPR אינטראקטיב
Peak End Rule IPR אינטראקטיבPeak End Rule IPR אינטראקטיב
Peak End Rule IPR אינטראקטיב
 
Trends 2015
Trends 2015Trends 2015
Trends 2015
 
Green news nov 2013
Green news nov 2013Green news nov 2013
Green news nov 2013
 
Peakendrule IPR
Peakendrule IPRPeakendrule IPR
Peakendrule IPR
 
Data-Driven Creativity
Data-Driven CreativityData-Driven Creativity
Data-Driven Creativity
 
מגמות וחדשנות במובייל
מגמות וחדשנות במוביילמגמות וחדשנות במובייל
מגמות וחדשנות במובייל
 

More from Carmelon Digital Marketing

המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020
המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020
המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020Carmelon Digital Marketing
 
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020Carmelon Digital Marketing
 
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019Carmelon Digital Marketing
 
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019Carmelon Digital Marketing
 
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019Carmelon Digital Marketing
 
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים Carmelon Digital Marketing
 
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכב
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכבטרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכב
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכבCarmelon Digital Marketing
 
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018Carmelon Digital Marketing
 
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיהTravel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיהCarmelon Digital Marketing
 
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and Innovation
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and InnovationHotel & Travel Meta-Search: Trends and Innovation
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and InnovationCarmelon Digital Marketing
 
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017Carmelon Digital Marketing
 
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail Carmelon Digital Marketing
 
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון Carmelon Digital Marketing
 
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליות
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליותשירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליות
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליותCarmelon Digital Marketing
 
Financial Services: Digital Trends & Innovations
Financial Services: Digital Trends & InnovationsFinancial Services: Digital Trends & Innovations
Financial Services: Digital Trends & InnovationsCarmelon Digital Marketing
 
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתיתפייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתיתCarmelon Digital Marketing
 

More from Carmelon Digital Marketing (20)

המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020
המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020
המגמות המובילות בשיווק דיגיטלי למלונות ב- 2020
 
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020
Hotel and Travel Digital Marketing Trends 2020
 
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019
שירותים פיננסיים דיגיטליים: המגמות החמות של 2019
 
Financial Services Digital Trends 2019
Financial Services Digital Trends 2019Financial Services Digital Trends 2019
Financial Services Digital Trends 2019
 
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019
Coworking spaces מהפכת חללי העבודה המשותפים - חידושים ומגמות לשנת 2019
 
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019
Coworking Spaces Revolution: Innovation & Trends 2019
 
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים
מסחר אלקטרוני: כל המגמות והחידושים
 
E-Commerce Trends & Innovations 2018
E-Commerce Trends & Innovations 2018E-Commerce Trends & Innovations 2018
E-Commerce Trends & Innovations 2018
 
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכב
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכבטרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכב
טרנדים וחידושים בשיווק דיגיטלי בתעשיית הרכב
 
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018
מגמות וחדשנות בשיווק דיגיטלי למלונות 2018
 
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיהTravel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה
Travel & Hotels Meta Search - מחקר מגמות ואסטרטגיה
 
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and Innovation
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and InnovationHotel & Travel Meta-Search: Trends and Innovation
Hotel & Travel Meta-Search: Trends and Innovation
 
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017
Mobile Trends & Innovations Research | 26 December 2017
 
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail
E-Commerce Trends & Innovations: The Rise of Omni-Channel Retail
 
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון
Amazon Best in Class Case Study סיפור ההצלחה של אמזון
 
Amazon Best in Class Case Study
Amazon Best in Class Case StudyAmazon Best in Class Case Study
Amazon Best in Class Case Study
 
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליות
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליותשירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליות
שירותים פיננסיים: חדשנות ומגמות דיגיטליות
 
Financial Services: Digital Trends & Innovations
Financial Services: Digital Trends & InnovationsFinancial Services: Digital Trends & Innovations
Financial Services: Digital Trends & Innovations
 
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתיתפייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית
פייסבוק מול סנאפצ'ט ושאר העולם - מחקר מגמות וחדשנות במדיה חברתית
 
Social Media Trends and Innovations, 2017
Social Media Trends and Innovations, 2017Social Media Trends and Innovations, 2017
Social Media Trends and Innovations, 2017
 

שיווק דיגיטלי: מגמות, חדשנות וניהול אפקטיבי

 • 2. ‫הקדמה‬ •‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫האימוץ‬ ‫שיעור‬ ‫בקרב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫צרכנים‬,‫שמשווקים‬ ‫לכך‬ ‫מוביל‬ ‫השיווק‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬ ‫שלהם‬ ‫הדיגיטלי‬,‫כדי‬ ‫יגיעו‬ ‫שלהם‬ ‫שהמסרים‬ ‫נמצאים‬ ‫שהם‬ ‫היכן‬ ‫לצרכנים‬. •‫מנסה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬"‫סדר‬ ‫לעשות‬" ‫ב‬'‫באז‬‫וורדס‬'‫שאנו‬ ‫השונות‬ ‫השיווק‬ ‫בעולם‬ ‫שומעים‬ ‫המגמות‬ ‫מהן‬ ‫ולהבין‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫שיעצבו‬ ‫המרכזיות‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫השיווק‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫קייס‬‫סטאדיז‬‫ודו‬"‫מחקר‬ ‫חות‬ ‫שונים‬. ‫במובייל‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫מצגות‬,‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬,‫ועוד‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬–‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫זמינות‬- Slideshare‫של‬‫כרמלון‬.
 • 3. ‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫המגמות‬ ‫מפת‬ '‫תקציבים‬/ ‫על‬ ‫החזר‬ ‫השקעה‬ ‫מוניטיזציה‬/ ‫לרכישה‬ ‫הנעה‬ ‫טרנדים‬ ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬ ‫טקטיקות‬ ‫וידאו‬ ‫מסרים‬‫מיידיים‬ ‫אימייל‬ ‫חיפוש‬ CRM ‫תוכן‬ ‫מגמות‬-‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 4. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬2015 Digital Marketer‫חברת‬ ‫של‬Experian,‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫בשיווק‬ ‫תחכום‬ ‫עקומת‬ ‫ישנה‬4 ‫שלבים‬–‫אחד‬ ‫ערוץ‬ ‫באמצעות‬ ‫מפניה‬ ‫החל‬,‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬ ‫דרך‬,‫לאופטימיזציה‬ ‫ועד‬ ‫ערוצים‬ ‫חוצה‬ ‫שיווק‬ ‫דרך‬ ‫חוצת‬‫ערוצים‬. ‫ערוצים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫יכנסו‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫חדשים‬–‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫ערוצים‬ ‫כמו‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬(‫לרבות‬Beacons ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬),‫להציע‬ ‫שיאפשרו‬ ‫חוויה‬ ‫ללקוחות‬‫חוצת‬-‫ערוצים‬" /‫פיזי‬-‫טלית‬" ‫מתמיד‬ ‫טובה‬. ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 5. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫בדו‬ ‫המוצגים‬ ‫הנתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬ ‫חברת‬ ‫של‬We Are Social (‫ינואר‬2015),‫החדירה‬ ‫שיעורי‬ ‫אמנם‬ ‫מובייל‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫של‬ ‫למדי‬ ‫גבוהים‬,‫פוטנציאל‬ ‫אך‬ ‫חכמים‬ ‫טלפונים‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫ממיצוי‬ ‫רחוק‬ ‫עדיין‬. ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 6. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫כאשר‬Cadbury‫מותג‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫מתקציב‬ ‫חלק‬ ‫העבירה‬Cream Egg‫מהטלויזיה‬ ‫לפייסבוק‬,‫של‬ ‫עליה‬ ‫חווה‬ ‫המותג‬7%‫במכירות‬.‫הצריך‬ ‫החברתית‬ ‫למדיה‬ ‫התקציב‬ ‫שהצריכה‬ ‫ממה‬ ‫כשליש‬‫הטלויזיה‬,‫לו‬ ‫מייחס‬ ‫המותג‬ ‫אך‬18%‫לעומת‬ ‫קניה‬ ‫כוונת‬20% ‫הפרסום‬ ‫בעקבות‬ ‫קניה‬ ‫כוונת‬‫בטלויזיה‬. •‫של‬ ‫מחקר‬Kantar‫למסרים‬ ‫הן‬ ‫שנחשפו‬ ‫הצרכנים‬ ‫כי‬ ‫העלה‬‫בטלויזיה‬,‫למסרים‬ ‫והן‬ ‫בפייסבוק‬,‫אחד‬ ‫בערוץ‬ ‫למסרים‬ ‫שנחשפו‬ ‫מאלה‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫לרכוש‬ ‫נטו‬ ‫בלבד‬. •‫ב‬ ‫המותג‬ ‫מכירות‬ ‫עלו‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬-7%. Source: Digital Training Academy ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 7. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫ערוצים‬ ‫וחציית‬ ‫מובייל‬ •‫לדוגמא‬ ‫קייס‬:Land Rover •‫התובנה‬:‫רוכשי‬‫המכונית‬ ‫חיפוש‬ ‫את‬ ‫מתחילים‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הרכב‬ ‫אונליין‬ ‫שלהם‬,‫עם‬ ‫מתקדמים‬ ‫שהם‬ ‫ככל‬ ‫ערוצים‬ ‫בין‬ ‫עוברים‬ ‫אך‬ ‫הרכישה‬ ‫תהליך‬.Land Rover‫שלב‬ ‫בכל‬ ‫לצרכנים‬ ‫לפנות‬ ‫רצתה‬ ‫רכישה‬ ‫של‬,‫וכמובן‬–‫למכירות‬ ‫ההתרשמויות‬ ‫את‬ ‫להפוך‬. •‫הפעולה‬:Land Rover‫חוצה‬ ‫בשיווק‬ ‫השתמשה‬-‫ערוצים‬– ‫יוטיוב‬,Google Display, Search, mobile‫חברתית‬ ‫ומדיה‬ •‫התוצאה‬:‫מעל‬100‫מיליון‬impressions;15%‫נבעו‬ ‫מהמכירות‬ ‫מלידים‬‫אונליין‬ •‫החברה‬ ‫לדברי‬,"‫שלנו‬ ‫הצמיחה‬ ‫של‬ ‫הפינה‬ ‫אבן‬ ‫הוא‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫כמותג‬",‫הדו‬ ‫לצמיחה‬ ‫משמעותית‬ ‫תרומה‬ ‫עם‬-‫המותג‬ ‫של‬ ‫ספרתית‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬. Source: Google, September 2014 ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 8. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ •‫של‬ ‫חדש‬ ‫מחקר‬Economist Intelligence Unit‫כי‬ ‫מצפים‬ ‫משווקים‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"–IoT –‫עד‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעה‬ ‫המגמה‬ ‫את‬ ‫יהווה‬2020(‫זו‬ ‫ממגמה‬ ‫מאוד‬ ‫שמושפעות‬ ‫מגמות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫ואחריה‬,‫כמו‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫במובייל‬ ‫אישית‬ ‫מותאמות‬ ‫עסקאות‬,‫ועוד‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬.) •‫של‬ ‫מחקר‬Adobe‫עד‬ ‫לבתיהם‬ ‫מחוברת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ירכשו‬ ‫מהצרכנים‬ ‫שלישים‬ ‫שני‬ ‫כי‬ ‫מצא‬2019,‫ומחציתם‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫לרכוש‬ ‫מעוניינים‬" .‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬,‫שירות‬ ‫לרבות‬ ‫לקוחות‬,‫ודאטה‬ ‫התייעלות‬. •"‫דברים‬"‫מסרים‬ ‫של‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אישית‬ ‫בהתאמה‬ ‫שתסייע‬ ‫דאטה‬ ‫של‬ ‫זרימה‬ ‫לקבל‬ ‫מאפשרים‬ ‫מחוברים‬ ‫שיווקיים‬. • ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 9. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ •‫מתקדמת‬ ‫שהטכנולוגיה‬ ‫ככל‬,‫באופן‬ ‫לצרכנים‬ ‫לשווק‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫כך‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫בהיותם‬ ‫דיגיטלי‬.‫ואמצעים‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בזכות‬ ‫כגון‬beacons,"‫מיקום‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬"‫לחלוטין‬ ‫חדשה‬ ‫בצורה‬ ‫חוזר‬. •‫כיום‬,‫מיקום‬ ‫מבוססי‬ ‫מסרים‬ ‫לשלוח‬ ‫יכולים‬ ‫וקמעונאים‬ ‫משווקים‬ ‫ופרסונליים‬,‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫מהחזר‬ ‫ליהנות‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫במובייל‬ ‫בשיווק‬. Facebook Place Tips ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 10. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ Amazon Dash–‫מ‬ ‫שונים‬ ‫יומיומיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫מילוי‬ ‫קניית‬ ‫לערוך‬ ‫ניתן‬-Amazon‫לחיצה‬ ‫באמצעות‬ ‫כפתור‬ ‫על‬. ‫על‬ ‫מצגת‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫בדף‬ ‫זמינה‬‫הסליידשר‬‫של‬‫כרמלון‬ ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 11. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫מדומה‬ ‫מציאות‬ •‫דיגיטלי‬ ‫בשיווק‬ ‫מתפתח‬ ‫טרנד‬ ‫הנה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬,‫כמו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫כולל‬ ‫והוא‬Oculus Rift‫ו‬-Google Cardboard, ‫צרכנים‬ ‫לערב‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫המציעות‬. •‫מדומה‬ ‫מציאות‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫שימוש‬ ‫עושות‬ ‫כבר‬ ‫רכב‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬(VR),‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫לחוות‬ ‫לצרכנים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואת‬ ‫הרכב‬ ‫של‬‫חויית‬‫בו‬ ‫הנהיגה‬. Volvo‫מבוסס‬ ‫בקמפיין‬Google Cardboard Ford, Chrysler‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫העושים‬ ‫בקמפיינים‬-Oculus Rift ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 12. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬ •‫לכאורה‬,‫ה‬ ‫מהפיכת‬ ‫בגלל‬ ‫לפינה‬ ‫מעבר‬ ‫ממש‬ ‫נמצאים‬ ‫ממוקד‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסונליזציה‬"‫ביג‬ ‫דאטה‬"–‫מידע‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬ ‫לנתח‬ ‫היכולת‬(‫מובנה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מובנה‬)‫לאסוף‬ ‫במטרה‬ ‫ללקוח‬ ‫בנוגע‬ ‫תובנות‬. •‫עם‬ ‫הבעיה‬ ‫ואולם‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫ל‬ ‫שמעבר‬ ‫הנה‬‫איסוף‬‫הדאטה‬,‫להבין‬ ‫משווקים‬ ‫על‬‫אילו‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫הללו‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫אמורים‬ ‫שאלות‬,‫את‬ ‫לנתח‬ ‫עליהם‬ ‫וכיצד‬‫הדאטה‬‫בהתאם‬ ‫לשאלות‬. ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 13. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬ •‫חברת‬Mastercard‫הזמן‬ ‫את‬ ‫יודעת‬,‫המקום‬,‫ההיקף‬,‫מ‬ ‫מלמעלה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והסחורה‬ ‫הסוחר‬-160‫עסקאות‬ ‫מיליון‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שעה‬ ‫מדי‬ ‫המתרחשות‬.‫לכן‬,‫דאטה‬ ‫ביג‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫גיבשה‬ ‫החברה‬,‫הכוללת‬: •‫כך‬,‫בארה‬ ‫הדירות‬ ‫בשוק‬ ‫התאוששות‬ ‫זיהתה‬ ‫החברה‬"‫הממשלה‬ ‫לפני‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫ב‬,‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫במכירות‬ ‫עליה‬ ‫זיהוי‬ ‫עקב‬- home improvement,‫הבית‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫כוונה‬ ‫על‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫שמצביע‬ ‫דבר‬.‫לפיכך‬,‫לחברות‬ ‫לסייע‬ ‫הצליחה‬ ‫החברה‬ ‫ריהוט‬ ‫המוכרות‬,‫זו‬ ‫למגמה‬ ‫מראש‬ ‫שלהם‬ ‫השיווק‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬. ‫מענה‬ ‫הדורשת‬ ‫השאלה‬ ‫זיהוי‬ ‫לסייע‬ ‫שיכול‬ ‫המידע‬ ‫זיהוי‬‫בפיתרון‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 14. ‫צמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫מקרו‬ ‫מגמות‬|‫דאטה‬ ‫ביג‬ •‫דו‬"‫ח‬2015 Digital Marketing‫של‬Experian‫את‬ ‫מפרט‬ ‫סוגי‬‫הדאטה‬‫ניתוח‬ ‫לצורך‬ ‫לאסוף‬ ‫שניתן‬ ‫מובייל‬+‫ערוצים‬ ‫חציית‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לבישה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ Big Data
 • 15. ‫טקטיקות‬|‫תוכן‬ •‫שיווק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫ההיבטים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬ ‫תוכן‬ ‫דיגיטלי‬,‫וה‬ ‫אקטיבציה‬ ‫ושיטות‬-monetization‫ממשיכות‬ ‫התוכן‬ ‫של‬ ‫להתפתח‬. ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬,Kraft Foods‫יוצא‬ ‫באופן‬ ‫מצליחה‬ ‫תוכן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫מיישמת‬- ‫מתחרותיה‬ ‫לפני‬ ‫ביישומה‬ ‫שהחלה‬ ‫דופן‬,‫אונליין‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫השקעה‬ ‫עם‬ ‫ומובייל‬,‫וקהילות‬ ‫כלים‬.‫היתר‬ ‫בין‬,‫וידאו‬ ‫בתכני‬ ‫רבות‬ ‫משקיעה‬ ‫החברה‬, ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התוכן‬ ‫לארכיטקטורת‬ ‫המותאמים‬:‫המותאמים‬ ‫תכנים‬ ‫החברה‬ ‫מותג‬ ‫למטריית‬ ‫וכן‬ ‫החברה‬ ‫ממותגי‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬. ‫רכיבים‬ ‫ברשימת‬ ‫לצפות‬ ‫מאפשרת‬ ‫המתכון‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ולקמעונאים‬ ‫למבצעים‬ ‫המחוברת‬. ‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫למצוא‬ ‫שניתן‬ ‫במצגת‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫השיווק‬ ‫לנושא‬ ‫התייחסנו‬ ‫לאחרונה‬- Slideshare‫של‬‫כרמלון‬.
 • 16. ‫טקטיקות‬|‫תוכן‬ •‫של‬ ‫סקר‬Smart Insights(291‫משיבים‬)‫מראה‬ ‫המגמות‬ ‫כאחת‬ ‫נתפס‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫שיווק‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫למשווקים‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬-2015.‫דאטה‬ ‫ביג‬, ‫הבאים‬ ‫הם‬ ‫במובייל‬ ‫ושיווק‬ ‫אוטומטיים‬ ‫שיווק‬ ‫כלי‬ ‫בתור‬.
 • 17. ‫טקטיקות‬|‫וידאו‬ •‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ממשיך‬ ‫אונליין‬ ‫וידאו‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫של‬.‫במובייל‬ ‫וידאו‬‫ב‬ ‫עלה‬- 50%‫בין‬2013‫ל‬-2014. •‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬Cross Platform2014‫של‬‫נילסן‬, ‫ארה‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫מחצית‬ ‫מעל‬"‫צפתה‬ ‫ב‬‫בוידאו‬ ‫של‬ ‫הרביעי‬ ‫ברבעון‬ ‫אונליין‬2013. •eMarketer‫להניב‬ ‫צפוי‬ ‫אונליין‬ ‫וידאו‬ ‫כי‬ ‫מדווחת‬ ‫ב‬ ‫מפרסום‬ ‫ביותר‬ ‫הצומח‬ ‫המכירות‬ ‫מחזור‬ ‫את‬- 2014,‫ב‬ ‫יצמח‬ ‫במובייל‬ ‫וידאו‬ ‫וכי‬-79%‫ב‬- 2014,‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לכדי‬-1$‫בשנת‬ ‫מיליארד‬ 2015.(source: Forbes) •‫סקר‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬Consumer Entertainment Index‫חברת‬ ‫של‬Arris, ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬‫האוכלוסיה‬‫צופה‬ ‫העולמית‬ ‫וידאו‬ ‫בתכני‬‫בסמארטפונים‬‫ובטבלטים‬. eMarketer Webinar: Key Digital Trends—15 Things to Know for 2015
 • 18. ‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬ •‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬‫אינו‬‫ב‬ ‫עוסק‬"‫הרגע‬ ‫את‬ ‫לצייץ‬"‫ידועים‬ ‫לאירועים‬ ‫בתגובה‬ ‫או‬ ‫מראש‬(‫כמו‬"‫הסנדויץ‬ ‫יום‬'‫הבינלאומי‬.)"‫דאטה‬ ‫מצריך‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬, ‫אסטרטגיה‬,‫וצוות‬ ‫יכולות‬,‫בזמן‬ ‫ולנושאים‬ ‫לאירועים‬ ‫להגיב‬ ‫למותגים‬ ‫שיאפשרו‬ ‫מתרחשים‬ ‫שהם‬. •‫למותג‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬Oreo‫המצליח‬ ‫המהלך‬ ‫את‬ ‫לפועל‬ ‫להוציא‬ ‫המפורסם‬“dunk in the dark”. ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫החשמל‬ ‫הפסקת‬ ‫בזמן‬‫הסופרבול‬‫ב‬-2013,‫העוגיות‬ ‫מותג‬Oreo‫צייץ‬" :‫את‬/‫עדיין‬ ‫ה‬ ‫יכול‬/‫לטבול‬ ‫ה‬(‫את‬‫העוגיה‬)‫בחשיכה‬",‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫למעורבות‬ ‫שזכה‬ ‫דבר‬‫בטוויטר‬‫מצד‬ ‫הצרכנים‬.‫האסטרטגיה‬‫שאיפשרה‬‫אסטרטגיית‬ ‫היא‬ ‫המהירה‬ ‫התגובה‬ ‫את‬"‫חדשות‬ ‫חדר‬",‫אותה‬ ‫ה‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המותג‬ ‫אימץ‬"‫חמים‬"‫יום‬ ‫ביותר‬-‫שנה‬ ‫במשך‬ ‫יום‬,‫של‬ ‫מחווה‬ ‫ותמונת‬ ‫עוגיה‬‫היומי‬ ‫לנושא‬ ‫המגיבה‬. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 19. ‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬ •‫לאחרונה‬,‫ליותר‬ ‫המאפשרים‬ ‫טרנדים‬ ‫ניטור‬ ‫כלי‬ ‫הוסיפו‬ ‫חשובים‬ ‫מקורות‬ ‫מספר‬ ‫פרט‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיחות‬ ‫לזהות‬ ‫משווקים‬‫לטוויטר‬,‫בהם‬Google Trends‫ו‬- Instagram. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 20. ‫טרנדים‬|‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬ •Bank of America‫ברמה‬ ‫מעורבות‬ ‫מניב‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיווק‬ ‫כי‬ ‫גילה‬ ‫גבוה‬.‫כך‬,‫ב‬ ‫העולמי‬ ‫הכלכלי‬ ‫הפורום‬ ‫בזמן‬-Davos‫שווייץ‬,‫הצוות‬ ‫ה‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫ניטר‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫הדיגיטלי‬"‫חמים‬"‫בטוויטר‬‫מנת‬ ‫על‬‫לטרגט‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫תוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫כלכליים‬ ‫בנושאים‬ ‫שמתעניינים‬ ‫אנשים‬,‫הקשור‬ ‫לועידה‬. •‫כך‬,‫נשים‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫בזמן‬,‫לדו‬ ‫קישור‬ ‫צייץ‬ ‫הבנק‬"‫של‬ ‫ח‬Merryll Lynch‫על‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫הצומחת‬ ‫הכלכלית‬ ‫ההשפעה‬. •‫עבור‬ ‫כי‬ ‫דיווח‬ ‫הבנק‬97%‫הבנק‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫שהקליקו‬ ‫מהאנשים‬ ‫הועידה‬ ‫בזמן‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬,‫זו‬‫היתה‬‫עם‬ ‫הראשונה‬ ‫האינטראקציה‬ ‫הבנק‬( .‫מקור‬:WSJ,2014) ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 21. ‫טרנדים‬|‫מיידיות‬ •‫לאחרונה‬ ‫שפורסם‬ ‫מחקר‬‫ע‬"‫חברת‬ ‫י‬Juniper,‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-160‫מסרים‬ ‫טריליון‬‫מיידיים‬‫עד‬ ‫ישלחו‬2019, ‫לעומת‬43‫ב‬ ‫טריליון‬-2015,‫כגון‬ ‫בפלטפורמות‬ WhatsApp,Facebook Messenger‫ו‬-Snapchat. •‫התקשורת‬ ‫כערוץ‬ ‫האימייל‬ ‫את‬ ‫יעקפו‬ ‫אלה‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ב‬ ‫המוביל‬ ‫הדיגיטלית‬-2015,‫של‬ ‫סך‬ ‫עם‬94.2‫טריליון‬ ‫השונים‬ ‫בערוצים‬ ‫הודעות‬(‫בהם‬:‫טקסט‬ ‫הודעות‬,‫מסרים‬ ‫מיידיים‬,‫פוסטים‬‫דוא‬ ‫והודעות‬ ‫החברתית‬ ‫במדיה‬"‫ל‬.) •SMS‫בהגעה‬ ‫עסקים‬ ‫מבחינת‬ ‫מפתח‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬ ‫ללקוחות‬,‫הודעות‬ ‫שכן‬SMS‫בד‬"‫בתוך‬ ‫נקראות‬ ‫כ‬3‫דקות‬ ‫לצרכן‬ ‫הגעתן‬ ‫מזמן‬ ‫פחות‬ ‫או‬. 69% 31% ‫ב‬ ‫ההודעות‬ ‫כלל‬-2015(‫טריליונים‬) ‫מקור‬:JUNIPER RESEARCH Instant Messages Other Platforms ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 22. ‫טרנדים‬|‫מיידיות‬ •‫מסרים‬ ‫אפליקציית‬ ‫כל‬ ‫שעבור‬ ‫בעוד‬‫מיידיים‬‫יש‬ ‫משלה‬ ‫וקהלים‬ ‫שימוש‬ ‫דפוסי‬,‫סגמנט‬ ‫כלל‬ ‫המסרים‬‫המיידיים‬‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫צרכנים‬ ‫עבור‬ ‫מתמיד‬ ‫גדולה‬. •‫כך‬ ‫משום‬,‫עם‬ ‫לאינטראקציה‬ ‫מצפים‬ ‫צרכנים‬ ‫שירות‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫באפליקציות‬ ‫מותגים‬ ‫באופן‬ ‫והצעות‬‫מיידי‬. Source: We Are Social / Business2Community ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 23. ‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬ ‫ב‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫מותגים‬-19%‫בשיעורי‬ ‫בממוצע‬Conversion‫כתוצאה‬‫מחויית‬‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫שהנה‬ ‫אונליין‬ ‫לקוח‬,‫לפי‬ Econsultancy. ‫אולטרה‬-‫כגון‬ ‫פתרונות‬ ‫לכלול‬ ‫יכולה‬ ‫פרסונליזציה‬:‫קונסיירג‬'/‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫שירות‬,‫גנום‬ ‫ומיפוי‬ ‫בריאות‬ ‫פתרונות‬,‫קניינות‬ ‫מותאמים‬ ‫מחירים‬ ‫כולל‬ ‫אישית‬,‫בפועל‬ ‫ההתנהגות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ביטוח‬ ‫פרמיית‬,‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫ועוד‬ ‫טיפוח‬ ‫מוצרי‬. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬ •‫אתר‬Amazon.com‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫ביותר‬ ‫הבולטות‬ ‫מהדוגמאות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫להוות‬ ‫ממשיך‬,‫הקניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שלם‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫בניה‬ ‫עם‬, ‫הקודמות‬,‫הקונה‬ ‫של‬ ‫המשאלות‬ ‫ורשימת‬ ‫החיפושים‬,‫הפרמטרים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬.
 • 24. ‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬ •‫היופי‬ ‫קמעונאית‬Sephora‫של‬ ‫אישית‬ ‫להתאמה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כלים‬ ‫מציעה‬‫חויית‬‫הלקוחות‬,‫בנתונים‬ ‫בשימוש‬ ‫אישיים‬. ‫ה‬ ‫כלי‬-ColorIQ‫של‬ ‫הגוון‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫החברה‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬/‫ה‬ ‫היושב‬/‫מנת‬ ‫על‬ ‫בסניף‬ ‫ת‬ ‫מוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫להתאים‬ ‫ללקוח‬/‫ה‬. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 25. ‫טרנדים‬|‫פרסונליזציה‬ •‫דו‬"‫ח‬2015 Digital Marketing‫של‬Experian‫כיצד‬ ‫מדגים‬ ‫ל‬ ‫המסרים‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫עשויים‬ ‫משווקים‬-2‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫לקוחות‬,‫למחיר‬ ‫ברגישות‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫הנבדלים‬,‫הפנוי‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫הערכיות‬ ‫ובתפיסות‬. •‫ככל‬‫שיאסף‬‫אחרים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫וכלים‬ ‫לבישה‬ ‫מטכנולוגיה‬ ‫דאטה‬, ‫הספציפי‬ ‫הלקוח‬ ‫ברמת‬ ‫גם‬ ‫סגמנטציה‬ ‫לבצע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫צפוי‬. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 26. ‫טרנדים‬|‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫קונטקסט‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬(contextual marketing)‫ולסיטואציות‬ ‫יעד‬ ‫לקהלי‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫בהתאמה‬ ‫עוסק‬,‫בהתאם‬ ‫זמן‬ ‫כגון‬ ‫לפקטורים‬,‫מקום‬,‫והתנהגות‬ ‫העדפות‬.‫למעשה‬ ‫זהו‬‫ה‬"‫טרגוט‬"‫החדש‬. •‫החברתית‬ ‫הניווט‬ ‫אפליקציית‬Waze‫נוסע‬ ‫הצרכן‬ ‫לאן‬ ‫יודעת‬– ‫למשווקים‬ ‫מציעה‬ ‫ולכן‬‫לטרגט‬‫בית‬ ‫בקרבת‬ ‫נמצא‬ ‫כשהוא‬ ‫אותו‬ ‫העסק‬. ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מיידיות‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫מבוסס‬ ‫שיווק‬-‫מיקום‬ ‫וקונטקסט‬
 • 27. ROI‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫של‬ •‫סקר‬‫של‬Mondo‫בשם‬"The Future of Digital Marketing"(262‫מנהלי‬‫שיווק‬‫דיגיטלי‬,2015)‫מצא‬‫כי‬80% ‫מהחברות‬‫יגדילו‬‫את‬‫תקציבי‬‫השיווק‬‫הדיגיטלי‬‫שלהן‬‫תוך‬12‫עד‬18‫חודשים‬,‫כאשר‬72%‫מתוכם‬‫מתכננים‬ ‫הגדלה‬‫של‬5%‫עד‬15%. •‫חוסר‬‫היכולת‬‫למדוד‬‫חלק‬‫מהערוצים‬‫הדיגיטליים‬‫נחשב‬‫לחסם‬‫מרכזי‬‫בהגדלת‬‫תקציבי‬‫השיווק‬‫הדיגיטלי‬,‫אך‬‫על‬ ‫פי‬‫מחקר‬‫של‬Econsultancy / Oracle Marketing Cloud Marketing Budgets 2015,‫החסם‬‫המרכזי‬‫הוא‬ ‫דוקא‬‫תקציב‬‫שיווק‬‫מוגבל‬‫באופן‬‫כללי‬,‫ואחריו‬–‫העדר‬‫צוות‬‫מתאים‬.‫עם‬‫זאת‬,‫התקציבים‬‫ממשיכים‬‫לצמוח‬.
 • 28. ROI‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ‫של‬ •‫של‬ ‫המחקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Econsultancy / Oracle,‫הוא‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫פרסום‬ ‫בו‬ ‫למדוד‬ ‫שניתן‬ ‫המוביל‬ ‫הערוץ‬ROI, ‫בדוא‬ ‫שיווק‬ ‫ואחריו‬"‫ל‬.
 • 29. ‫הדיגיטלי‬ ‫השיווק‬ ‫עתיד‬ •‫המובייל‬ ‫תחום‬‫גבוה‬ ‫צמיחה‬ ‫מפוטנציאל‬ ‫נהנה‬ ‫עדיין‬,‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫ואנו‬"‫הקטן‬ ‫המסך‬"‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫החדש‬. •‫ו‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬-IoT‫למיינסטרים‬ ‫להפוך‬ ‫צפויים‬:‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ח‬Visual Networking Index‫של‬Cisco, ‫עד‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫לבישים‬ ‫מכשירים‬ ‫מיליארד‬ ‫מחצי‬ ‫למעלה‬ ‫צפויים‬2019.‫כך‬ ‫משום‬,‫בשיווק‬ ‫עליה‬ ‫לראות‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬ ‫אולטרה‬-‫אמת‬ ‫ובזמן‬ ‫פרסונלי‬. •‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫שיווקיים‬ ‫למסרים‬ ‫כאמצעי‬ ‫לשמש‬ ‫תמשיך‬,‫פרואקטיבי‬ ‫לקוחות‬ ‫לשירות‬ ‫גם‬ ‫אך‬.‫זאת‬ ‫עם‬, ‫למסרים‬ ‫לתוכנות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫לפנות‬ ‫ימשיכו‬ ‫צרכנים‬‫מיידיים‬‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לצורך‬. •‫לסיכום‬:‫שיווק‬‫מיידי‬‫ואולטרה‬-‫דאטה‬ ‫מביג‬ ‫כתוצאה‬ ‫לצמוח‬ ‫ימשיך‬ ‫פרסונלי‬,‫וטכנולוגיית‬ ‫לבישה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מובייל‬.
 • 30. ‫מקורות‬ Publisher Title Accenture CEO Briefing 2015 Adage Companies Increase Digital Budgets Adobe How the Internet of Things is disrupting marketing Adobe Targeting the Hyper connected traveler Adobe Personalization Success ANA Magazine The Real Deal Business 2 Community Beacons and And Chat ClickZ Instant MessagingOvertake as Digital communication platform CMO 2015 Predictions Digital Strategy Consulting DigitalMarketing Roi Digital Trends Half A Billion Wearables Prediction Econsultancy Social CRM Econsultancy Three Digital Marketing Mega Trends Trends Econsultancy / Oracle Marketing Budgets 2015 eMarketer Digital Trends 15 Things to Know 2015 Experian The 2015 Digital Marketer Forbes The year of cross platform measurement Forbes Sephora's Winning Formula Google Cross Channel Marketing Juniper Research Sending Out Sms Marketing Charts Which Digital Channels are Marketers best able to measure for ROI MarketingLand Cross Channel Marketing Mckinsey Leveraging Big Data to Optimize Digital Marketing Mondo The Future of Digital Marketing Guide Outbrain The 5 Best New Digital Marketing Tools and Techniques Smart Insights Digital Marketing Trends 2015 Trend One Contextual Marketing We Are Social Digital, Social & Mobile in 2015 WSJ Advertisers Use Social Media to Promote Brands in Real Time
 • 31. ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ http://www.carmelon.co.il ‫רבה‬ ‫תודה‬

Editor's Notes

 1. http://www.business2community.com/brandviews/marketo/beacons-and-chat-2-technologies-giving-marketers-fresh-new-ways-to-engage-01275948